PCC-farewell-weekend 01/02-05-1993


Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgKlik op onderstaande foto's voor een groter formaat
afscheidsbord the crew 1192+1175+1148 1210
Op 1 en 2 mei 1993 wordt afscheid genomen van de PCC-car, die bij de HTM vanaf 1949 tot en met eind juni 1993 heeft gereden. Naast losse wagens en diverse koppelstellen zullen ook 2 driewagenstellen van de partij zijn. De sinds 1982 buiten dienst staande 1210 wordt grondig aangepakt en zal in de afleveringstoestand worden teruggebracht.
1001, 1022, 1101, 1210, 117 1210 1185+1153 1174 - 1101
Op zaterdag 1 mei vindt op het remiseterrein van de LB een line-up plaats van de 1001 - 1022 - 1101 - 1210. Verder zien we de 1210 onderweg naar Duindorp, koppelstel 1185+1153 en de losse 1174 en 1101 naast elkaar te Duindorp.
1101, 1210 1304 1174, 1101, 1210, 1304 117 - 1304
Via de route van lijn 12 en lijn 3 wordt koers gezet naar Loosduinen en vervolgens naar Scheveningen Haven. Bus 117 van het HBM vervoert een 20-tal hobbyisten die zo de deelnemende trams onderweg op de gevoelige plaat kunnen vastleggen.
1327+1314+2119 1101 1001, 1022 1302, 1192
Na Scheveningen te hebben aangedaan wordt via de Laan van Nieuw Oost Indië en de route van lijn 6 het einde van de excursie, remise Zichtenburg aangedaan.
line-up line-up 1210 - 1022 1315, H23, 1302
Hier vindt een line-up plaats van de PCC's 1001, 1022, 1101, 1192, H23, 1210, 1302, 1314, 1315 en 2115.
Om de PCC's omgekeerd op het remiseterrein van de Frans Hals te krijgen vinden diverse ritten plaats waarbij de PCC in omgekeerde richting staat.
line-up      
Hier vindt een line-up plaats van de PCC's 1001, 1022, 1101, 1192, H23, 1210, 1302, 1314, 1315 en 2115.
Een dan de bestuurders poseert voor de 1101.

Hieronder treft u het verslag aan van het PCC-afscheid van 1 en 2 mei 1993 zoals dit in ons tramjournaal van mei 1993 (Jaargang 8, no. 5) heeft gestaan:

Naar aanleiding van de naderende komst van de serie 3100 gaan reeds in het voorjaar van 1992 onze gedachten uit naar het houden van een afscheidsrit met de PCC'S. Hiervoor worden in een vergadering in april 1992 met de HTM de eerste afspraken gemaakt. Hierna worden diverse Haagse verenigingen aangeschreven en aldus ontstaat er een samenwerkingsverband tussen de HTV, SHTM, SHBM en de STERN (Railnieuws).
In de diverse vergaderingen worden de mogelijkheden besproken en zo ontstaat uiteindelijk de vorm van het evenement. Op zaterdag 1 mei zullen er voor de hobbyisten rondritten gehouden worden. Deelgenomen zal worden door drie groepen met daarin de mensen uit bovengenoemde organisaties, een groep met mensen van de LRTA (Engelse organisatie) en een groep met NVBS leden. Op zondag 2 mei zal het Haags Openbaar Vervoer Museum uitgebreid aandacht schenken aan het afscheid.

Voordat het evenement plaats kan vinden, moet er wel het een en ander aan voorbereidingen plaatsvinden. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de diverse proefritten en overbrengingen:
Bij een PCC-afscheid mogen natuurlijk driewagentrams niet ontbreken. Op dinsdagavond 13 april 1993 wordt de 1327 van remise Scheveningen naar de werkplaats overgebracht. De 1314 van de remise LB haalt uit Zichtenburg de 2119 op en gaat vervolgens als koppelstel naar de werkplaats. Een dag later, 14 april, wordt in de werkplaats het stel 1327+1314+2119 geformeerd. Er volgt dezelfde dag een proefrit vanaf de werkplaats naar Duindorp en Loosduinen en vervolgens weer retour naar de werkplaats. In de middag wordt het stel overgebracht naar Zichtenburg in afwachting van 1 mei.
Op zondagavond 25 april worden vanuit de remise Scheveningen de 1148, 1175, 1192 overgebracht naar de werkplaats. Twee dagen later, 27 april, is dan het tweede drie wagenstel 1192+1175+1148 geformeerd en wordt er uitgerukt voor een proefrit vanaf de CWP via Loosduinen, Scheveningen Noorderstrand, Scheveningen Haven weer terug naar de werkplaats. Op 28 april maakt het 1100'en stel nog een rit naar Duindorp en terug. 's Middags gaat het stel in afwachting van 2 mei de remise LB in. In de avond van 29 april wordt de 1316 van de Lijsterbes omgeruild met de voor de afscheidsrit "bestelde" 1174 van de remise Scheveningen. De 1315 gaat van de Lijsterbes naar Zichtenburg in verband met de foto line-up, en retour gaat de 1314+2119.
Op Koninginnedag, 30 april vindt een druk pendelverkeer tussen de diverse remises plaats. Eerst gaan de H23 en de 1302 van de Lijsterbes naar Zichtenburg en gaat de 1327 in ruil retour. In de Lijsterbes wordt uiteindelijk het driewagenstel 1327+1314+ 2119 weer geformeerd.
Vanuit remise Scheveningen wordt het koppelstel 1150+2122 overgebracht naar de Lijsterbes en op de Laan van Meerdervoort gedriehoekt. De 1150 en 2122 gaan ieder afzonderlijk achteruit en omgekeerd naar de remise Frans Hals in verband met de line-up op 2 mei.
Op 30 april worden tevens de laatste werkzaamheden aan de 1101 en de 1210 verricht. In de middaguren wordt er met de 1101 en de 1210 een proefrit gehouden. De 1101 krijgt echter op het remiseterrein van de LB reeds een storing en moet naar de put terugkeren, zodat de 1210 alleen verder gaat naar de remise Scheveningen en retour. Aan de 1101 wordt nog koortsachtig doorgesleuteld en met succes! De tram maakt 's-avonds rond 22.30u een proefrit naar Duindorp.
Even houdt de aanwezige excursiecommissaris zijn hart vast: bij het rangeren naar de wasput krijgt de 1210 laat op de avond te kampen met een storing. Na het vervangen van een zekering blijkt de tram het gelukkig weer te doen.

Op 1 mei is het dan zover. De regelneven, die alles in goede banen moeten leiden, zijn al vroeg aanwezig in de Lijsterbesstraat. De bestuurders krijgen tijdens de "briefing" hun instructies. Intussen worden diverse trams voorzien van rood/witblauwe vlaggetjes. Uit de remise Frans Halsstraat arriveren in de loop van de ochtend de 1001, 1022 en 1304. Alle trams zijn nu in de remise Lijsterbes aanwezig en het feest kan beginnen.
De trams die op deze zaterdag zullen deelnemen aan de rondritten zijn de 1001, 1022, 1101, 1174, 1192, 1185+1153, 1210, 1304, 1314, 1327 en 2119. Als eventuele sleepwagen bij problemen stond de 1313 in de remise LB stand-by, maar gelukkig behoefte deze niet uit te rukken.
Voor de aanvang van de HTV / SHTM / SHBM / STERN rondrit staan voor de fotograven op het remiseterrein van de Lijsterbesstraat de 1001, 1022, 1101 en 1210 naast elkaar opgesteld. Kort daarvoor, rond 09.00u vertrekken de eerste trams vanaf de remise LB naar de stations Laan van NOI en Hollands Spoor om deelnemers van de Engelse LRTA en de NVBS op te halen.
In de loop van de dag reden de PCC's door een groot deel van de stad. De excursiegangers verschenen o.a. in Duindorp, Loosduinen, Hollands Spoor, Centraal Station, Lange Voorbout, Statenkwartier, Scheveningen (Haven, Noorderstrand en Harstenhoekstraat) en Laan van NOI. Voor een 20-tal fotograven reed standaardbus 117 rond van het HBM om deze mensen de gelegenheid te geven de trams onderweg te kunnen fotograferen. Een domper op de feestvreugde voor deze groep was dat deze bus tenslotte defect raakte op de Bezuidenhoutseweg. Men spoedde zich te voet naar het tramstation Ternoot, om met een passerende dienstwagen van lijn 3 de achtervolging in te zetten van de zojuist gepasseerde driewagentram, waarna de busgroep aan het station Laan van NOI in deze tram plaats konden nemen voor het laatste deel van de rondrit.
Alle groepen eindigden uiteindelijk via de route van lijn 6 (waarbij in de Hobbemastraat op een gegeven moment een schijnbaar eindeloze rij PCC's leek te passeren) in remise Zichtenburg. Bij aankomst op het achterterrein van de remise Zichtenburg stonden de op de putten 4 tot en met 13 de volgens PCC's trapsgewijs (en in chronologische volgorde) opgesteld: 1001, 1022, 1101, 1192, H23, 1210, 1302, 1314, 1315 en 2115.
Rond de klok van half drie werden de deelnemers voor de laatste rit via het Haags Openbaar Vervoer Museum en het Hollands Spoor naar het Centraal Station gebracht. Hier stapten de laatste excursiegangers uit en rukten de trams in naar de remise Lijsterbesstraat. Hier werden de 1001, 1022, 1210 en 1304 gedriehoekt en omgekeerd naar de remise Frans Hals overgebracht ten behoeve van de line-up van de volgende dag...

Op zondag 2 mei was het op lijn 11 en bij het HOVM een drukte van belang. 's Morgens werden de H23, 1302 en 1315 bij de remise Zichtenburg gedriehoekt en omgekeerd naar de remise Frans Hals gebracht. De 1101 ging op de normale manier naar de Frans Hals om ingezet te worden voor publieksritten. Op lijn 11 verschenen na 12 uur als extra dienstwagens de 1192+1175+1148 en 1327+1314+2119. Hiermee werden voor het eerst en voor het laatst driewagentrams ingezet in de lijndienst. Hierbij bleek ook het praktische bezwaar van de inzet van deze combinaties: diverse halteperrons waren te kort. De LB had tevens de dienst op lijn 11 ingedeeld met GTL's welke totaal beplakt of geschilderd waren met reclame. Dit waren de 3036, 3045, 3076, 3079 en 3099.
Op het remiseterrein van de Frans Halsstraat stonden de PCC's 1001, 1022, 1150, 1210, 1304, 2122, H23, 1302 en 1315 speciaal omgekeerd met hun neus naar het (in grote getale toegestroomde) publiek gericht. Normaal staan de aanwezige PCC's met hun achterkant naar het publiek.
De 1101 (samen met de 215) zou een tweetal ritten rijden vanaf de remise Frans Halsstraat naar eindpunt Leidschendam Noord (lijn 7). Helaas was het optreden van de 1101 beperkt tot één rit. De tram kreeg op weg naar Leidschendam een storing. Weliswaar kon hij nog op eigen kracht de retourrit rijden naar de Frans Halsstraat, maar hier werd hij buiten dienst gesteld. Voor de tweede rit naar Leidschendam werd de 1101 vervangen door de uit de remise Lijsterbesstraat opgetrommelde 1187. Na afloop van de manifestatie werd de 1101 door de 1187 teruggesleept naar de CW.
's-Avonds werden de 1315, 1302, H23 omgekeerd vanaf de Frans Hals naar de Lijsterbes gebracht. Daar werden de wagens gedriehoekt, zodat ze weer in de normale richting konden rijden. De 1150 en 2122 werden vanaf de Frans Hals achteruit naar de remise Scheveningen gebracht en bij aankomst aldaar gedriehoekt. De 1022, 1210 en 1304 werden later in de week gedriehoekt.
Vanaf de Lijsterbes werd het stel 1192+1175+1148 naar Scheveningen teruggebracht. Als laatste bracht de 1327 de 2119 vanaf de LB naar remise ZBG waarna de 1327 naar Scheveningen reed. De 1001 bleef als enige omgekeerd staan. De tram wordt binnenkort naar de werkplaats overgebracht alwaar de kop van de tram afgezaagd wordt en t.z.t. in de Frans Hals gezet wordt. Tot slot willen wij een ieder, in het bijzonder de mensen van de HTM en het HOVM, bedanken voor hun medewerking aan het afscheidsweekend.