TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 87,
april 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgBreekwerkzaamheden
De breekwerkzaamheden bij de Bierkade / Zieken zijn eind maart 2000 afgerond. Vanwege werkzaamheden aan de weg wordt het autoverkeer op het Zieken tijdelijk vlak langs de trambaan geleid. Hierdoor is de tramhalte vanaf 17 maart richting Rijswijkseplein tijdelijk opgeheven. Zodra de werkzaamheden aan de weg zijn afgerond, zal de halte weer terugkeren.

Begin maart is de spoorvernieuwing begonnen bij het Om en Bij (lijn 6) en duurde tot het einde van deze maand.

In de periode 01-05-2000 tot 01-06-2000 zal lijn 6 niet door de Hobbemastraat rijden in verband met de spoorvernieuwing aldaar en de reconstructie van deze straat. Lijn 6 zal in beide richtingen worden omgeleid door vanaf de Delftselaan linksaf het baanvak van lijn 11 op te rijden en bij de Monstersestraat rechtsaf de route van lijn 2 te volgen totaan de Brouwersgracht (vice versa).

Ten tijde van stremmingen reed lijn 6 in het verleden ook weleens deze omleidingsroute.

Lijn 15
Ter hoogte van de Rotterdamseweg, waar eind januari 2000 het tunneltje onder rijksweg A13 werd gesloopt, is men volop bezig met de werkzaamheden voor de komst van raillijn 15. Hier zal gewerkt worden aan de splitsing van lijn 1 naar Delft en raillijn 15 naar Nootdorp en aan een ongelijkvoerse kruising. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot november 2000 duren. In april 2001 hoopt men de splitsing in gebruik te kunnen nemen.
Tussen augustus 2001 en begin november 2001 zullen de beide brugkleppen van de Hoornburg worden vernieuwd. Hierna komen beide lijnen op het midden van de brug te rijden. Volgens persberichten zal lijn 1 gedurende deze periode gestremd zijn en waarschijnlijk gaan uitwijken naar Voorburg Station. Bussen zullen het resterende deel gaan overnemen.

Begin 2002 moet raillijn 15 in dienst komen. Deze lijn gaat rijden tussen het Statenkwartier en Nootdorp. Via de huidige route van lijn 7 en het centrum wordt naar station HS gereden. Via de tramtunnel HS - Jan van der Heydenstraat (men is momenteel bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de komst van tramrails welke er in de zomer van 2000 moeten liggen) - Rijswijkseweg - Haagweg zal de Hoornbrug worden bereikt. Vanhier gaat raillijn 15 via een nieuw aan te leggen route door Ypenburg naar Nootdorp.
Door de komst van raillijn 15 zullen de haltes worden aangepast en ligt het in de bedoeling om de haltes Adriaan Goedkooplaan, Javastraat/Alexanderstraat en Spui/Stadhuis te laten vervallen. Raillijn 15 zal naast lijn 17 de tweede agglolijn worden. Zoals bij lijn 17 al het geval is liggen de haltes op raillijn 15 verder uit elkaar dan op een stadslijn. Met het in dienst nemen van raillijn 15 zal lijn 7 worden opgeheven en het verlaten traject tussen het Centrum en Leidschendam worden overgenomen door lijn 2, die dan het traject Kraayenstein - Leidschendam Noord zal berijden.

1101
In de zomer van 1999 heeft deze wagen de status van museumtram gekregen. De wagen verblijft vanaf 27 augustus 1999 bij het HOVM.

Aanpassing deur 3066
Medio maart werd de 3066, als proefwagen, aan de pers gepresenteerd. Deze wagen was eerder een van de proefwagens voor de bagageruimte in de C-bak ten behoeve van o.a. babywagens. De stang ter hoogte van de derde instapdeur werd iets (ca. 10cm) verplaatst, waardoor aan een kant van de deur meer ruimte is ontstaan om met kinderwagens de tram te betreden. Als de proef slaagt zullen naar alle waarschijnlijkheid de overige wagens ook worden aangepast.

NIEUWS OP DATUM


Op donderavond 16 maart 2000 ontspoorde om 23.46u de 3046 van lijn 10 ter hoogte van de oversteek Prins Mauritslaan / Doornstraat met het eerste en tweede draaistel en kwam in de bossages langs het baanvak van lijn 11 (richting Scheveningen Haven) tot stilstand. Door de ontsporing is het vangraam gesneuveld. De tram is door de kraan van de brandweer herspoord en kon om 02.41u inrukken.
Op dinsdagochtend 21 maart liep aan Scheveningen Haven om ca. 08.05u de 3144 van lijn 11 op het wissel aan het einde van de keerlus met het eerste draaistel uit de sporen. Hierbij botste de tram ter hoogte van de eerste instapdeur tegen een bovenleidingsmast. De deur was ontzet. Aan de sporen en situatie te zien is het een en ander gebeurd toen de tram achteruit het binnenspoor opreed. De tram was na precies een uur door de noodploeg met behulp van de hydraulische vijzel en wat mankracht herspoord. Om 09.50u is het tramverkeer weer vrij gegeven. Tot die tijd is lijn 11 ingekort tot de driehoek aan de Duinstraat.

De 1315, welke geruime tijd niet op het net heeft gereden, heeft onlangs een onderhoudsbeurt gekregen en is weer vrij gegeven om op het tramnet te mogen rijden. Op donderdag 23 maart jl. maakte de tram o.a. een rit naar Voorburg Station en Delft. De 1315 staat momenteel in de Frans Hals. Er bestaan plannen om de 1315 van allerlei meetapparatuur te gaan voorzien, zodat deze tram als meetwagen kan worden gebruikt.

Op 24 maart is de 1329 vanaf put 12 (remise ZBG) overgebracht naar de werkplaats. De wagen zal in de werkplaats worden opgeknapt en weer rijvaardig worden gemaakt. Zodra de 1329 opgeknapt is zal de tram worden verscheept naar Washington DC (USA). Hier zal de tram worden opgenomen in een rijdend trammuseum.
Dezelfde middag is tegen 13.00u de 3028 van lijn 3 richting Loosduinen met het tweede draaistel verspoord op het wissel Torenstraat/Jan Hendrikstraat. Het tweede draaistel ging i.p.v. rechtsaf de Torenstraat in, linksaf richting Jan Hendrikstraat.

Even later heeft een vrachtwagen de bovenleiding beschadigd op het Buitenhof t.h.v. de Mac Donalds. Hierdoor brak een verbindingsdraad tussen twee bovenleidingsmasten en twee ophangpunten van de bovenleiding. De 3014/2 r CS verspeelde hierbij zijn eerste beugel. Door de perikelen raakte het tramverkeer ernstig ontregeld. Er werd o.a. omgereden via het HS (3, 6 en 10). Lijn 7 en 8 werden via de Vijverberg en de Bosbrug omgeleid. Lijn 2 werd ingekort tot aan de Grote Kerk. Dit alles heeft tot ca. 16.45u geduurd.

Op 25 maart vond weer de traditionele City-Pier-City-loop plaats. Zoals gebruikelijk moest het openbaar vervoer op diverse locaties plaats maken voor de hardlopers. Dit jaar waren de maatregelen voor de tramlijnen beperkt. Vanaf begin dienst tot 17.00 uur reden de trams van 12/16 in beide richtingen via het Spui - Kalvermarkt - De Resident - Schedeldoekshaven naar de Lekstraat. Op de Schedeldoekshaven, ter hoogte van het ministerie van VROM, waren noodhaltes ingesteld, zodat het CS goed bereikbaar bleef. De lijnen 1 en 9 werden tweemaal omgeleid via lijn 8. Dit was aan het begin van de middag wegens een aanrijding met een voorbijganger op de Nieuwe Parklaan en vervolgens aan het einde van de middag toen de deelnemers aan de loop bij het Voorhout binnen stroomden.
Op de foto zien we de 3146 van lijn 16 op de Schedeldoekshaven halteren bij de noodhalte.

Op 28 maart is het tramverkeer aan het eindpunt Scheveningen Noorderstrand (1,8,9) gestremd geweest i.v.m. een ontsporing van de 3078 van lijn 9. De stremming heeft geduurd van 09.02u tot 11.38u. Tijdens de stremming hebben de trams gedriehoekt bij de remise Scheveningen.
In de namiddag kreeg de 3061 van lijn 17 richting Wateringse Veld een aanrijding bij de Oudemansstraat. Een tram van lijn 16 is naar Voorburg Station uitgeweken. Na afloop van deze korte stremming werd besloten - om tijd in te halen - de wagen via Moerwijk te laten keren, in plaats van het Wateringse Veld. Bij de Alb.Thijmstraat / Gouveneurlaan kreeg de 3061 wederom een aanrijding. De bestuurders van lijn 16 kregen toen de opdracht om vanaf het Jonckbloetplein de route van lijn 17 te volgen en vervolgens te driehoeken bij de keerdriehoek Plaspoelpolder. De 3110 en 3145 hebben dit gedaan.

Op 29 maart verloor de 3055/1 richting Delft om 22.12u even voorbij de halte Vrijenbanselaan de linker wielband van de eerste as van het eerste draaistel (blinde kant van de tram) en kwam met genoemde as naast de rails te staan. De kraan van de brandweer heeft de tram herspoord en daarbij het eerste draaistel op asbreukwagentjes geplaatst. Om 0.00u reed de tram achteruit naar 's-Gravenmade om aldaar te kunnen driehoeken en vervolgens in te rukken. Om 0.18u werd het tramverkeer weer vrij gegeven. Gedurende de stremming werd lijn 1 ingekort tot de keerdriehoek 's-Gravenmade en reed o.a. de 142 als pendelbus.
Nadat de tram op asbreukwagentjes gedriehoekt was aan 's-Gravenmade is de tram wederom ontspoord met het eerste draaistel. Beide asbreukwagentjes stonden naast de rails. Dit gebeurde in de eerste bocht (lijn 1 buigt hier af van de Delftweg) tussen de keerdriehoek en de halte Broekpolder (voormalige halte Ypenburg). Lijn 1 werd vanaf 0.30u ingekort tot aan Voorburg Station. Enkele wagens die vanwege de tweede ontsporing niet naar de remise konden zijn aan 's-Gravenmade gedriehoekt en door de verkeersdienst achteruit via verkeerd spoor begeleid naar de Herenstraat in Rijswijk alwaar de trams middels driehoeken weer in de juiste rijrichting kwamen te staan. Dit betrof de 3048, 3067, 3113 en 3114. Daar de kraan van de brandweer niet op de plek des onheils kon komen, werd de tram door de noodploeg aan de zijkant met de hand en aan de voorkant hydraulisch gevijzeld, de asbreukwagentjes verwijderd en het defecte draaistel (zonder wielband aan de linkerzijde van de eerste as) op de rails gezet. De tram werd vervolgens achteruit gereden naar de keerdriehoek en aldaar uitgerangeerd. Om 03.30u stond de tram op 's-Gravenmade.
Rond 11.00u (30-3) arriveerde de noodploeg en een laswagen. De 3055 werd met het luchtkussen iets omhoog getild. Hier werd een wielband gemonteerd en vervolgens gelast. Om 12.16u kon de 3055 op eigen kracht inrukken alwaar deze om 13.00u arriveerde.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.