TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 91,
augustus 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgInfrastructuur

CS laag / Bosbrug:
Op zaterdag 15 juli is de nieuwe halte voor spoor 3 in de Rijnstraat in gebruik genomen. Aan deze halte stoppen de lijnen 1 (DE), 9 (VR) en 12 (DD). Lijn 2 naar Kraayenstein heeft hier tijdelijk zijn eindpunt gehad i.v.m. de omleidingen naar aanleiding van de tramtunnel perikelen. De noodhalte, welke bestond uit betonnen rijplaten, is per gelijke datum verwijderd.
Na de opening van de Koningstunnel is men in week 29 begonnen met breekwerkzaamheden bij de wissels van de driehoek Bosbrug / Voorhout / Koningskade. Bij deze breekwerkzaamheden is een defect aan de brug ontstaan. Door dit defect mocht er een bepaalde tijd slechts 1 tram tegelijk (stapvoets) over de Bosbrug rijden.
Eveneens zijn er in week 29 enkele bovenleidingsmasten geplaatst parallel aan de inrit van de Koningstunnel. Binnenkort zal de trambaan op de Koningskade worden verplaatst zodat de knik bij de Bosbrug en de S-bocht aan de kant van de Bezuidenhoutseweg komen te vervallen.
Aan het einde van week 31 heeft men in de Rijnstraat een begin gemaakt met de aanleg van het baanlichaam voor het vierde tramspoor (richting Lekstraat). Spoor 2 was nog niet in gebruik.

Grote Marktstraat:
Op 10 juli is men op de Prinsegracht ter hoogte van de Grote Markt begonnen met breekwerkzaamheden. Daar sommige delen van de rails in de Jan Hendrikstraat ook verslechterd zijn, is men ook daar druk doende om de slechte delen te vervangen.
In de nacht van zaterdag op zondag (15/7 op 16/7) zijn de wissels bij de Prinsegracht gelegd, waardoor de sporen aan de Grote Markt weer zijn aangesloten op het Haagse tramnet. Eveneens is het ontbrekende stukje spoor tussen de Prinsegracht en de Lutherse Burgwal in de richting van het centrum gelegd.
In week 31 is men in de Grote Marktstraat ter hoogte van de Sijthoff City volop bezig met voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het strengelspoor aldaar. Op dinsdag 8 augustus waren er enige stukken van het strengelspoor gelegd, echter nog niet aangesloten. Het stuk spoor tussen de Achter Raamstraat en de Lutherse Burgwal is eveneens aangesloten op de sporen bij de Grote Markt. De aansluiting van het strengelspoor is op 10 augustus gerealiseerd. De bestuurders zullen het strengelspoor vanaf het moment van de indienststelling 'op zicht' gaan berijden.
Op 7 augustus is men op de Kalvermarkt begonnen met de breekwerkzaamheden om de sporen in de Grote Marktstraat aan te kunnen sluiten op de bestaande infrastructuur. Oorspronkelijk was de eerste fase van de werkzaamheden gepland in de nacht van 29/7 op 30/7. Door de tramtunnelperikelen is dit opgeschoven. In de nacht van 19/8 op 20/8 zullen de bogen op het Spui / Kalvermarkt worden vervangen. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond en het verkeer weer over de rijbaan kan, zal het spoor op het Spui zelf worden opengebroken, opdat het kruisstuk geplaatst kan worden. Vervolgens moet er nog een stukje spoor worden gelegd en aangesloten tussen de hoofdingang van de Hema en halverwege het winkelpand van de Bijenkorf.
Dit zijn de laatste obstakels, die nog genomen moeten worden. Hierna kunnen de bovenleidingsmasten worden geplaatst en kan de bovenleiding worden opgehangen.

Lijn 15:
Met ingang van 13 juli is de halte Bierkade richting centrum tijdelijk opgeheven i.v.m. reconstructie werkzaamheden van de halte en de daarnaast gelegen weg. De aldaar halterende trams stoppen tijdelijk aan de voormalige halte langs de kade van het Zieken. (dus voor de kruising Bierkade). De halte aan de Bierkade is de eerste halte die geschikt wordt gemaakt voor de komst van raillijn 15.

Problemen wielbanden tram
Met ingang van maandag 10 juli 2000 zijn een groot aantal trams van de HTM op een vaste lijn ingezet. Deze maatregel is genomen om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan de slijtage aan zowel rails als aan de wielen. Voor de lijnen 3 en 17 worden aanpassingen aan het spoor verricht. Er wordt gestart met lijn 3, nadat alles met de meettram (1315) is ingemeten. Lijn 17 wordt de tweede lijn. De trams met nieuwe wielbanden worden naast lijn 3 nu ook op lijn 17 ingezet om het profiel van het 'nieuwe' spoor (deel naar Wateringse Veld) vast te houden. Later komen ook de aanpassingen van het spoor van de overige lijnen aan bod. Het zal nog zeker tot het einde van 2000 duren voordat alle trams voorzien zijn van nieuwe wielbanden.

1315
In ons tramjournaal van april 2000 hebben wij bericht dat er plannen zijn om de 1315 te gaan gebruiken als meettram. In februari 2000 is men in de Frans Hals begonnen met het inbouwen van de meetapparatuur in de 1315. In de tweede week van juli heeft de 1315 de eerste meetritten verricht op lijn 3. De ritten worden gereden vanuit de voormalige remise Frans Halsstraat. Zodra alle metingen in kaart zijn gebracht, kunnen op lijn 3 de aanpassingen aan de sporen worden doorgevoerd. De tweede lijn waar de 1315 zal gaan meten is lijn 17.
De PCC rijdt vanaf 22 juli 2000 rond met in de filmkast de tekst meettram en de lijncijferkasten van de PCC zijn voorzien van een grote letter M. Voorheen stond er instructie(pekel)tram in de filmkast en in de lijncijferkasten aan de beide zijkanten en de achterzijde stond de letter L. De 1315 wordt niet meer gebruikt voor instructie en ook niet meer voor het pekelen. De pekeltanks zullen niet worden verwijderd. Aan het interieur van de 1315 zal te zijner tijd wat worden veranderd. Wij houden u op de hoogte.

Smeerwagens
Naast de reeds bekende wagens 3135 en 3140, die voorzien zijn van een systeem dat de wielflenzen smeert, is begin juli ook de 3111 in dienst gekomen met zo'n systeem. De wagens zijn aan de binnenkant in de bestuurderscabine (op de filmkast) voorzien van een plakkaat. Op dit plakkaat staat aangegeven dat deze wagens in beginsel alleen op lijn 12/16 ingezet mogen worden en zeker het tramviaduct Centraal Station niet mogen berijden. Dit is om te voorkomen dat de wagens door het smeren een spoorbezetting creŽren, waardoor de overige trams gestremd komen te staan.

Afsluiting Kalvermarkt
Op 12 juli is voor de lijnen 3, 6 en 7 de zomerdienst enigzins gewijzigd door enkele minuten rijtijd bij te voegen vanwege de omleidingen in het centrum.
Per 15 juli rijdt lijn 6K weer naar de keerlus bij CS hoog in plaats van een ringlijn door het centrum.
Op vrijdag 21 juli zijn op de Schedeldoekshaven, ter hoogte van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, in beide richtingen tijdelijke tramhaltes geplaatst. Dit heeft te maken met het tijdelijk vervallen van de halte "Bierkade" op het Spui. De halte aan het spoor richting Spui is voor lijn 9 richting Vrederust, de halte aan de andere kant voor de lijnen 1 en 9 richting Scheveningen.
Op 3 augustus 2000 werd de Kalvermarkt voor de HTM weer vrijgegeven. Na de benodigde inspecties en het schoonmaken van de rails op de Kalvermarkt, konden de trams vanaf vrijdag 4 augustus (aanvang dienst) weer hun normale routes berijden. Buslijn 18 keerde niet meer terug op de Kalvermarkt. Sinds de opening van de Koningstunnel per 15 juli rijdt deze lijn een gewijzigde route via de Schedeldoekshaven.

Jaardienst 2000 - 2001
Op maandag 28 augustus 2000 zal de jaardienst weer ingaan. De eerste weken, totdat de Grote Marktstraat voor de lijnen 2 en 6 per 19-11-2000 in gebruik zal worden genomen, zullen nagenoeg gelijk zijn aan de afgelopen jaardienst. Voor een korte beschrijving verwijzen wij naar het tramjournaal van maart 2000.

Vuurwerkfestival Scheveningen
Vanwege het jaarlijkse vuurwerkfestival, gehouden van donderdag 10 tot en met zondag 13 augustus 2000 zijn de volgende maatregelen van kracht geweest.

donderdag 10 augustus 2000:
Aanvoer: vanaf ca. 19.00u zijn er 2 extra trams opgesteld in de Rijnstraat / Lekstraat. Afvoer: vanaf ca. 22.00u zijn er 3 extra trams opgesteld in de Harstenhoekstraat.

vrijdag 11 augustus 2000:
Aanvoer: van 20.00u tot 22.00u is op lijn 1 vanaf Delft Tanthof een 10 minuten frequentie gereden. Op lijn 8 en 9 (traject Melis Stokelaan) is een 7/8 minuten frequentie gereden. Vanaf 20.00u zijn er 2 extra trams opgesteld in de Rijnstraat / Lekstraat.
Afvoer: vanaf ca. 22.00u zijn er 4 extra trams opgesteld op spoor 4 en 5 aan Scheveningen Noorderstrand. Vanaf 23.15u zijn er 3 extra trams opgesteld in de Harstenhoekstraat. De laatste lijn 1 naar Delft Tanthof is om 00.30 uur vanaf Scheveningen vertrokken in plaats van 0.00u.

zaterdag 12 augustus 2000:
Aanvoer: van 20.00u tot 22.00u is op lijn 1 vanaf Delft een 10 minuten frequentie gereden. Lijn 9 heeft tot 22.00 uur gereden. Vanaf 20.00u zijn er 2 extra trams opgesteld in de Rijnstraat / Lekstraat.
Afvoer: vanaf ca. 22.00u zijn er 4 extra trams opgesteld op spoor 4 en 5 aan het Noorderstrand. Vanaf 23.30 uur is er 1 extra tram opgesteld in de binnenlus Scheveningen Haven.
In verband met de grote belangstelling waren de trams en bussen overvol. Naast de extra's werden er vanaf 21.00u ook nog trams van andere lijnen afgehaald voor extra ritten. Dit betroffen de 3102 van lijn 17, de 3059 van lijn 6K en een wagen van lijn 2. Sommige lijnen 1K zijn doorgereden naar Delft Tanthof. De trams van lijn 7 gingen via een omweg naar het eindpunt Statenkwartier door vanaf de Johan de Wittlaan via de route van lijn 8 naar Scheveningen om vandaar weer naar het Statenkwartier te rijden.

zondag 13 augustus 2000:
Aanvoer: van 20.00u tot 22.00u heeft lijn 1K een 20 minutendienst gereden. Vanaf 20.00 uur zijn er 2 trams opgesteld in de Rijnstraat / Lekstraat.
Afvoer: vanaf ca. 22.00u zijn er 4 extra trams opgesteld op spoor 4 en 5 aan het Noorderstrand. Vanaf 23.15 uur zijn er 2 extra trams opgesteld in de Harstenhoekstraat.

Alle extra trams waren op afroep inzetbaar.

1329
Op donderdag 27 juli 2000 werd de 1329 gesignaleerd tijdens een proefrit. De tram, die binnenkort naar een rijdend trammuseum in Washington (USA) zal verhuizen, reed o.a. in de omgeving van het Centraal Station en werd later in de Plaspoelpolder (komende vanaf het Wateringse Veld) gesignaleerd op de terugweg naar de werkplaats. Bij aankomst bij de centrale werkplaats (Laan van Meerdervoort / Lijsterbesplein) maakte W.F. Wessels deze foto.
De 1329 heeft op 31 juli weer rond gereden. Er zaten meerdere mensen in de PCC (Amerikanen ?). De tram is toen o.a. in Scheveningen en Loosduinen geweest. De tram heeft overigens ook op andere dagen gereden. (o.a. 18-8)
Op zondag 13 augustus heeft de pas gereviseerde 1329 voorzien met Amerikaanse vlaggetjes op de kop als gasttram optreden tijdens de zondagse ritten vanuit het Haags Openbaar Vervoer Museum. De tram heeft alle drie de ritten als extra mee gereden:

NIEUWS OP DATUM


Dinsdag 11 juli 2000
Vanaf 15.44u werd een gedeelte van Den Haag getroffen door een stroomstoring. Voor de HTM had dit als gevolg dat het onderstation aan de Burgemeester Patijnlaan geen spanning ontving van het energiebedrijf Eneco. Direct gevolg hiervan was dat er geen tramverkeer mogelijk was tussen de Parkstraat en de Scheveningseweg nabij de Johan de Wittlaan. Lijn 7 reed vanaf het centrum via lijn 10 naar Statenkwartier. Lijn 8 reed richting Scheveningen vanaf het centrum via lijn 16 - Bosbrug - lijn 1/9 naar Scheveningen. Terug werd gereden via de Duinstraat - lijn 11 - lijn 10. Als pendelbussen op lijn 8 reden o.a. de 917 (deze bus was afkomstig van lijn 25) en 108. Tussen de Johan de Wittlaan en Statenkwartier pendelde een busje van de afdeling IC. In het stroomloze gedeelte stonden vier wagens, de 3071 (uitrukkende lijn 10), de 3064 en 3145 van lijn 8 en de 3044 van lijn 7. Deze trams zijn rond 16.30u uit het stroomloze gedeelte gereden, nadat de bovenleiding tijdelijk was doorgeschakeld. Om 18.17u behoorde de stremming tot het verleden.

Om 18.35u is de 3002 van lijn 10 met de derde truck ontspoord in de Jan Hendrikstraat richting Statenkwartier op een railbreuk. De 3002 is door de technische dienst herspoord. De lijnen 2/6/10 r KS/UH/ST hebben vanaf de Grote Kerk omgereden via lijn 3 - lijn 10 - lijn 2 - lijn 11. Bij de Laan van Meerdervoort werd lijn 10 via driehoeken weer richting ST gestuurd. Lijn 2 zat bij de Noord West Buitensingel weer op de eigen lijnroute en lijn 6 weer bij de Delftselaan. Einde stremming 18.44u.

Donderdag 13 juli 2000
0.39u - einde dienst; Vanwege een draadbreuk op de Koningin Julianalaan (beide richtingen) zijn de laatste dienstwagens van lijn 3 omgeleid via lijn 7.

11.15u - 16.08u; Een vrachtwagen met een (takel)kraantje zorgde bij het Monnikendamplein voor een flinke draadbreuk (beide richtingen). Lijn 6 werd vanaf het Paul Krugerplein in beide richtingen via lijn 12 - lijn 2 - KS - inrukroute remise ZBG naar de Uithof omgeleid. Als pendelbussen reden o.a.: 810, 105, 107, 108, 112, 125. Om 15.53u reed de 3036 richting de Uithof proef. De gestremde 3088, die al die tijd aan het Castricumplein stond, reed om 15.54u proef richting Station Mariahoeve.

Vrijdag 14 juli 2000
Door de extra drukte voor wat betreft de aanvoer van passagiers naar het North Sea Jazz festival in het Congresgebouw werd lijn 7K ingezet. Rond 18.00u verschenen de 3042 en 3059. Daar de keerlus bij CS hoog door de lijnen 2 en 17 tijdelijk was verlaten vanwege de tramtunnel perikelen kon lijn 7K hier keren in plaats van het voormalige eindpunt Station Laan van Nieuw Oost IndiŽ.

Zaterdag 15 juli 2000
Ter gelegenheid van het North Sea Jazzfestival reden in de nacht van 14/7 op 15/7 en 15/7 op 16/7 vier extra trams. Deze wagens reden als lijn 19 (besloten vervoer, groepsvervoer in de film) de volgende route: Statenkwartier - lijn 7 - Spui - Schedeldoekshaven - Rijnstraat - Koningskade - Korte Voorhout - Lange Vijverberg - Kneuterdijk - lijn 7 - Statenkwartier. In de nacht van 14/7 op 15/7 reden de 3134 (blanco lijnfilm / groepsvervoer); 3064 (blanco lijnfilm / groepsvervoer), 3141 (19 / groepsvervoer) en 3104 (19 / groepsvervoer). Vanaf de tweede rit filmde de 3064 blanco en Centraal Station.

Aan het eind van de middag (vanaf 15.14) zijn de twee dienstwagens van lijn 1K gehaald en ingezet als lijn 7K i.v.m. de aanvoer van passagiers naar het North Sea Jazzfestival.

Zondag 16 juli 2000
13.44u - 16.20u; Vanwege een particuliere aanrijding op de Rijswijkseweg ter hoogte van de Leeuwenhoekstraat werd lijn 1 in beide richtingen tussen het Rijswijkseplein en de Laakkade via de route van lijn 10 omgeleid.

Aan het eind van de middag zijn de twee dienstwagens van lijn 1K gehaald en ingezet als lijn 7K i.v.m. de aanvoer van passagiers naar het North Sea Jazzfestival.

Om 22.55 uur meldde de 3064 van lijn 8 dat bij vertrek van de halte Ary van der Spuyweg een harde klap gehoord was en dat de tram niet meer kon rijden. De verkeersdienst was razendsnel ter plekke: de bovenleiding bleek defect. Vervolgens zijn lijn 7 en 8 richting Statenkwartier en Scheveningen omgeleid via lijn 10 respectievelijk lijn 1.
Rond 23.17u is de 3080 van lijn 8, die de omleidingsroute reed, op het Korte Voorhout bij het wissel Bosbrug verspoord. Het eerste draaistel ging linksaf, het tweede rechtdoor. De geleding van de A/C-bak is daarbij enigzins beschadigd. Door de versporing van de omgeleide lijn 8 raakte het toch al moeizame tramverkeer in het centrum (door de tunnelomleiding) verder in de problemen. Lijn 8 ging nu via de Schedeldoekshaven - Rijnstraat naar de Bosbrug (en dan via lijn 1 door naar Scheveningen).
Lijn 2 en 17 konden natuurlijk niet via de Vijverberg rijden en zijn uiteindelijk ook via driehoeken aan de Schedeldoekshaven en de Resident naar de keerlus CS-hoog gestuurd. Lijn 12/16 zou aanvankelijk naar de Grote Kerk worden gestuurd. Toen na controle van de verbindingssporen Schedeldoekshaven - Lekstraat bleek dat deze vrij waren, kon deze lijn ook de lus via Lekstraat - Schedeldoekshaven - Spui - Zieken rijden. Het werd dus knap druk aan de Schedeldoekshaven. Om 23.46u werd de 3080 door de noodploeg achteruit gereden. Achter de 3080 stond de 3106 van lijn 16 gestremd. Beide wagens zijn rond 0.30u via de keerdriehoek bij het Tournooiveld ingerukt.
Vanaf 0.08u werd het tramverkeer (in fases) weer genormaliseerd. Aan de halte Ary van der Spuyweg hebben de 3107 van lijn 7, de 3062 van lijn 8 en de H23 nog even gestremd gestaan achter de bovenleidingswagen.

Maandag 17 juli 2000
In verband met een particuliere aanrijding op de Rijswijkseweg / Draaistraat in de vroege ochtenduren konden de lijnen 1 en 10 niet naar Voorburg en Delft uitrukken. Met toestemming van de politie zijn drie trams uitgerukt langs deze plek en hebben gependeld tussen Voorburg Station en Delft Tanthof. Bussen hebben gependeld tussen Voorburg Station en het Hollands Spoor. De passagiers voor Delft werden verwezen naar de NS. Om 07.07u was de stremming voorbij.

Donderdag 20 juli 2000
11.18u - 12.26u; In verband met een particuliere aanrijding in de Goudenregenstraat is lijn 12 tijdelijk omgeleid naar het De Savornin Lohmanplein. Tussen de Laan van Meerdervoort en Duindorp is gependeld door bus 744.

Om 22.30 uur meldde de politie een gaslek aan het Korte Voorhout. Er mocht niet meer gereden worden, ook niet via de Bosbrug. Lijn 2 en 17 werden via Spui - driehoeken Schedeldoekshaven naar de keerlus CS-hoog 'omgeleid'. Lijn 1 werd via lijn 8 omgeleid en lijn 12/16 werd via de Schedeldoekshaven gestuurd. Een tram die nabij de Bosbrug stond is achteruit terug gehaald naar Scheveningen. Voor de passagiers van lijn 1 pendelden de 144 en 156.

Zaterdag 29 juli 2000
Om 08.30 werd vanuit de remise Scheveningen gemeld dat de 3030 defect stond op spoor 1. In de stuurstroominstallatie bleek kortsluiting te zijn ontstaan. De 3030 stond in de weg en is door de 3059 naar spoor 18 versleept. In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 juli is de 3030 door een andere GTL overgebracht naar de werkplaats.

In verband met de Summer Dance Party in Scheveningen kon tussen 15.30 en 15.54 uur het Gevers Deynootplein (Scheveningen Kurhaus) niet worden bereden, omdat de politie dit niet langer verantwoord achtte. De lijnen 1 en 9 hebben gedriehoekt aan de Nieuwe Duinweg (Badkapel) en lijn 8 aan de Kanaalweg.

Dinsdag 1 augustus 2000
In verband met het mooie weer en de daaruit voortvloeiende volle bezetting van de lijnen 1 en 9 naar het strand zijn er 's-middags o.a. de 3130 en 3039 ingezet als lijn 1K.

Vrijdag 4 augustus 2000
Om 18.00 uur werd door de politie gemeld dat er een gaslek is omgeving Zuidwoldestraat. Tramverkeer is niet toegestaan. Lijn 6 is ingekort tot het Castricumplein. Het lijngedeelte tot de Uithof werd bediend door de bussen 106, 160 en 736. Het einde van de stremming was om 20.15 uur.

Donderdag 10 augustus 2000
Rond 15.20u stond de 3011 van lijn 9 defect bij de Moerweg richting Scheveningen Noorderstrand. Even later kreeg men weer beweging in de tram, maar niet voor lang. De 3011 werd uitgerangeerd in de onderdoorgang HS (uitrukspoor voor 16 en 17). Om 16.08u kwam de unimog de 3011 ophalen, om deze naar alle waarschijnlijkheid naar de remise Scheveningen te slepen.
Een dag later reed de tram al weer als extra tijdens het vuurwerkfestival.

Om 20.39 uur meldde de 3116 (extra lijn 1K) dat zijn stroomafnemer tijdens zijn stationnement op de Schedeldoekshaven door de bovenleiding was gebrand. Hierdoor hebben de lijnen 1 en 9 in beide richtingen tot 21.24u omgereden via de Lekstraat - Weteringkade - Rijswijkseplein.

Vrijdag 11 augustus 2000
11.15u - 13.15u; De 3122 van lijn 1 kreeg even voorbij de halte Nieuwe Duinweg een flinke aanrijding met een auto ter hoogte van een aldaar aanwezig oversteekje. Door de klap stond de A-bak van de 3122 enigzins schuin (niet onstpoord). De gestremde trams zijn achteruit gehaald naar de Bosbrug. De lijnen 1 en 9 zijn vanaf de Bosbrug omgeleid via lijn 16 en lijn 8 naar Scheveningen. Om 13.10u werd er een remproef genomen met de 3122, waarna deze kon inrukken naar de remise Scheveningen. Op het tramloze gedeelte reden de 803, 839 en 910.

Tussen 12.15u - 12.36u raakte het tramverkeer in het centrum enigzins ontwricht. De 3050 van lijn 6 kreeg richting Uithof op het Buitenhof een aanrijding met een echtpaar. Een aantal trams hebben omgereden.

22.59u - 01.30u; De 3134 van lijn 1K (leeg) kreeg op de Gevers Deynootweg ter hoogte van de Rotterdamsestraat richting Scheveningen Noorderstrand een voetganger tegen de tram. De vuurwerkextra's en lijn 8 zijn omgeleid via 1 en 9. Inrukkende trams van de lijnen 7, 10 en 11 zijn via de stad en lijn 1/9 ingerukt.

Zaterdag 12 augustus 2000
Door het mooie strandweer reden er naast de gebruikelijke twee lijnen 1K drie extra trams. Gezien zijn de 3008 (filmde 9K), 3017, 3119, 313? en 3147.

Om 16.48u meldde de bestuurder van de 3001 van lijn 1 problemen met zijn tram. De wagen werd vervolgens uitgerangeerd op de keerdriehoek 's-Gravenmade. De noodploeg heeft de tram ter plekke weer rijdende gemaakt.

Dinsdag 15 augustus 2000
Rond 14.00u is aan het eindpunt Delft Tanthof de H23 (slijptram) achter de unimog gesignaleerd. Het schijnt dat de H23 aan dit eindpunt is ontspoord. Nadere gegevens zijn ons helaas onbekend.

Woensdag 16 augustus 2000
11.49u - 12.09u; De 3039 van lijn 9 kreeg op de Koninginnegracht nabij de Nieuwe Uitleg, rijdende in de richting van Vrederust, een aanrijding met een fietser. De lijnen 1 en 9 richting CS zijn vanaf Scheveningen omgeleid via lijn 8 en de Lange Vijverberg. Gependeld is door bussen 671(!) en 672(!).

Vrijdag 18 augustus 2000
12.10u - 13.10u; In verband met een bommelding bij het Hildebrandplein is lijn 16 tijdelijk uitgeweken naar de keerdriehoek Plaspoelpolder (Volmerlaan ; lijn 17).


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.