TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 85,
februari 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgWerkzaamheden lijn 15
Ten behoeve van de aanleg van tramlijn 15 worden nabij de Hoornbrug reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd. Het tunneltje ter hoogte van de Rotterdamseweg, welke lijn 1 komende vanaf Delft berijdt om onder de rijksweg door de Hoornbrug te bereiken is gesloopt. Hierdoor werd lijn 1 tot tweemaal toe ingekort en kreeg als eindpunt Voorburg Station.
Tussen Voorburg en Delft reden pendelbussen. De haltes aan de Delftweg kwamen hierbij te vervallen. Op zaterdagavond 22-01-2000 vanaf 18.00u, zondag 23-1-2000 (hele dag) en zondag 30-1-2000 tot 17.00u was het tramverkeer gestremd.

Extra's lijn 7
Op 11, 12, 13 februari 2000 hebben op lijn 7 extra wagens gereden op het traject CS - Statenkwartier in verband met de "Op pad Beurs" in het congresgebouw. Bij de aanvoer van de mensen is incidenteel gebruik gemaakt van het voormalige eindpunt station Laan van Noi. De extra's hadden Congresgebouw in de bestemming gefilmd en van de onderstreepte trams voerde de bestuurder zelfs het lijnnummer 7K. Op 11-2 reden de 3019 en 3022, op 12-2 reden de 3049 en 3048 en op 13-2 reden de 3081 en 3048.

Sporen Dedemsvaartweg
De sporen op de Dedemsvaartweg, die een verbinding vormen tussen de Melis Stokelaan enerzijds (lijn 8 en 9) en de Meppelweg (lijn 6) anderzijds zijn op 1 februari 2000 vrij gegeven voor het tramverkeer. Op 25 januari 2000 vond met de 3050 een proefrit plaats. Met ingang van 27 februari 2000 zullen deze sporen fungeren als in- / uitrukroute voor lijn 17 en voor een aantal trams voor lijn 8 en 9 die vanuit de remise Zichtenburg gaan rijden.

Nieuwe dienstregeling tram
Met ingang van 27 februari 2000 zijn de tijden van alle tramlijnen, behalve lijn 2, gewijzigd. Zoals hierboven al is aangegeven zal lijn 17 via de Dedemsvaartweg in- en uitrukken. Een aantal diensten van lijn 8 en 9 zullen vanuit remise Zichtenburg worden gereden. Rond de werkzaamheden aan het Rijswijkseplein is er sprake van omrijden via de Oranjelaan.

Spoorvernieuwing
Het spooronderhoud op de zwaar belaste route Jan Hendrikstraat - Buitenhof gaat verder. Maandag 17 januari 2000 is op de Riviervismarkt (lijnen 2, 3, 6 en 10 richting Spui) begonnen met de vernieuwing van het spoor over ca. 36 meter. Het was op deze locatie waar op 21 december 1999 de 3042 van lijn 6 uit de rails liep. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Momenteel zijn er ook spoorwerkzaamheden op het Zieken nabij de halte Bierkade.

Aanrijdingen, Ontsporingen en stremmingen
Op 12 januari 2000 ontspoorde in de namiddag de 3119 van lijn 12 richting CS met het tweede draaistel in de Lekstraat ter hoogte van het "Hoogeveenspoortje". Om 20.27u stond de tram met behulp van de kraan van de Haagse brandweer weer in het juiste spoor.

Zaterdag 15 januari 2000 vond op de Weteringkade een grote politie-actie plaats. Lijn 12 werd vanaf 18.00u tot einde dienst in beide richtingen omgeleid via het Zieken en de Schedeldoekshaven.

Op 19 januari 2000 kwam om 14.50u de 3072 van lijn 8 richting Vrederust op de kruising Melis Stokelaan / Anna Bijnslaan in botsing met een vrachtwagen van AVR container service. De 3072, in december 1999 uit midlife gekomen, werd door de vrachtwagen uit de rails (1e draaistel ontspoord) gedrukt. De A-bak stond ten opzichte van de rails in een hoek van 45 graden. Hierdoor was ook richting Hollands Spoor het tramverkeer gestremd. Lijn 8 en 9 werden ingekort tot de Wouwermanstraat en aldaar bij het HOVM gedriehoekt. Als pendelbussen reden o.a. de 141, 155, 459, 467 en 496. Tussen de keerdriehoek Zuiderpark en het eindpunt Vrederust pendelden de "gestrandde" 3048 en 3059. Rond 16.22u werd de 3072 door de kraan van de brandweer weer in de rails getakeld. De tram is achteruit gehaald naar de Wouwermanstraat en vervolgens ingerukt naar de werkplaats.
Eerder deze dag waren er problemen met het onderstation Fruitweg. Hierdoor kwamen de lijnen 8, 9, 11 en 12 in de problemen. Lijn 8 en 9 weken uit naar Voorburg Station. Lijn 11 en 12 werden via de Hobbemastraat naar het centrum geleid.

Woensdagavond 2 februari 2000 ontspoorde om 20.30u de A327 van de Tramweg Stichting met de eerste as. Dit gebeurde op de Nieuwe Parklaan, even voorbij de halte Wagenaarweg in de richting van Scheveningen. De A327 was op straat voor een reguliere technische proefrit.
Lijn 1 richting Scheveningen Noorderstrand werd vanaf de Bosbrug omgeleid naar de Kneuterdijk en verder via de route van lijn 8 naar Scheveningen. Later op de avond moest ook lijn 1 richting Delft gaan omrijden. Als pendelbussen reden o.a. de 111, 120, 744 en 765.
Het bleek niet mogelijk om de Blauwe Tram, met gebruik van rijplaten, op eigen kracht te hersporen. Daarom werd de 3121 van lijn 1 doorgestuurd, met de bedoeling dat deze zijn collega in het spoor zou kunnen trekken. Zijn passagiers konden aan de Wagenaarweg direct overstappen op een gereedstaande bus. De 3121 werd aan de A327 gekoppeld, maar ook deze pogingen mislukten. Daarom is de A327 uiteindelijk herspoord door de grote kraan van de brandweer. Einde van de stremming was om 23.45u.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.