TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 90,
juli 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgInfrastructuur

Hobbemastraat:
Vanaf 5 juni rijdt lijn 6 weer door de Hobbemastraat. De omleiding via lijn 11 en lijn 2, welke op 1 mei 2000 was ingegaan, kwam hiermee te vervallen. In de namiddag van 4 juni bleek overigens dat er tussen de Van der Vennestraat en de Vaillantlaan nog geen bovenleiding hing en dat de nieuwe tramsporen aan beide kanten nog aangesloten moesten worden op de bestaande trambaan.

Grote Marktstraat:
Medio week 23 zijn er tussen de Lutherse Burgwal en de Jan Hendrikstraat sporen gelegd. Het spoor richting Prinsegracht in zijn geheel. Richting Centraal Station is er slechts een klein stukje ter hoogte van de Lutherse Burgwal gelegd.

Lijn 15:
Op 3 juli is men op het Lorentzplein begonnen met het opbreken van het wegdek ten behoeve van de splitsing voor de toekomstige tramlijn 15 linksaf richting Jan v/d Heydenstraat. Op 6 juli zijn er enkele bovenleidingsmasten geplaatst.

CS laag:
In tegenstelling tot hetgeen in het tramjournaal van juni 2000 vermeld is, hebben er in het weekeinde van 10-11 juni geen werkzaamheden plaatsgevonden. In de nacht van 17-6 op 18-6 is een groot deel van het nieuwe spoor 3 (1 richting Delft, 9 richting Vrederust en 12 richting Duindorp) gelegd. Het wissel aan de kant van de Schedeldoekshaven waar het toekomstige spoor 4 op spoor 3 zal aantakken lag er reeds enkele dagen eerder. In de nacht van 24-6 op 25-6 zijn spoor 3 en de wissels voor spoor 4 aangesloten op de bestaande trambaan. Tussen wissel 537 en de "VROM-brug" is een tijdelijk halteperron aangelegd met behulp van een aantal betonnen platen. De definitieve halte zal komen te liggen ter hoogte van het tramviaduct.

Problemen wielbanden tram: uitval diensten en opheffing lijn 7
Zoals u in het tramjournaal van juni 2000 heeft kunnen lezen was lijn 7 met ingang van 24 mei 2000 tijdelijk opgeheven om het hoofd te bieden aan het materiŽeltekort. Met ingang van zaterdag 10 juni 2000 is lijn 7 weer in dienst gekomen.
Dit betekent tevens het einde voor de overige maatregelen die met de opheffing van 7 samenhingen. De vervangende busdienst tussen de Johan de Wittlaan en het Statenkwartier kon worden beŽindigd, terwijl aan de andere zijde van lijn 7 de verlenging van lijn 6 vanaf Station Mariahoeve naar Leidschendam is komen te vervallen. Dit betekent dat ook 's avonds en zondags lijn 6K (De Uithof - CS) weer rijdt. Tenslotte zijn de extra ritten op lijn 8 (onder het lijnnummer 8K) tussen Scheveningen en het Hollands Spoor in de ochtend- en avondspits opgeheven. Overigens reden deze extra's in de week 23 al amper meer.

De ingaande 22 mei ingestelde alternatieve dienstregeling voor de lijnen 2, 3, 6, 7, 9 en 17 met minder dienstwagens, blijft vooralsnog van kracht tot en met 7 juli 2000 (het einde van de jaardienst).
Om de oorzaak van de slijtage te kunnen achterhalen is door de HTM ook externe expertise (o.a. uit Duitsland) ingeroepen. De onderzoekers brachten eind juni rapport uit: de verhoogde slijtage van wielbanden en sporen bleek teruggevoerd te kunnen worden op diverse aanpassingen aan zowel trams als rails in de afgelopen tien jaar. Naast het vervangen van de wielbanden blijkt het tevens noodzakelijk om het profiel van het railnet aan te passen. De hieraan verbonden kosten worden, aldus de Haagsche Courant, geschat op 1 tot 10 miljoen gulden. Volgens het TV West journaal van 28 juni bestaat de mogelijkheid dat vanwege de noodzakelijke slijp- en laswerkzaamheden aan het spoor tramlijnen tijdelijk worden omgeleid. Mocht dit het geval zijn dan komen we hier uiteraard op terug.

Afsluiting Kalvermarkt
Aan het tunneldrama lijkt geen einde te komen. Zoals bekend was eindelijk na twee jaar stagnatie in het project een oplossing gevonden voor het probleem van de lekkage in de tunnel onder de Kalvermarkt. Tegen een meerprijs van 145 miljoen gulden kan aannemer TramKom de tunnel afbouwen. De totale bouwkosten van het Souterrain stijgen zo van 280 miljoen tot 425 miljoen. De Haagsche Courant rekende uit dat dit betekende dat de tramtunnel annex parkeergarage nu meer dan drie ton per strekkende meter gaat bedragen. Ondanks alle kritiek kreeg verantwoordelijk wethouder Meijer van de meerderheid van de gemeenteraad het voordeel van de twijfel. Slechts de GroenLinks fractie wilde Meijer terugsturen naar de onderhandelingstafel.

Nog voordat het contract met de aannemer door de gemeenteraad bevestigd kon worden, diende zich de volgende crisis aan. Met ingang van 5 juli werd de Kalvermarkt wederom voor alle verkeer afgesloten. 's-Nachts was een damwand gebroken waardoor het water dat in het tunneldeel onder de Kalvermarkt stond massaal wegstroomde in de richting van het ondergrondse tramstation Spui. Om geen enkel risico te nemen (instortingsgevaar) werd besloten tot een algehele afsluiting.
Voor de tramlijnen in het centrum betekende dit de volgende ingrijpende maatregelen:

- Lijn 1 in de richting van Delft vanaf het Centraal Station via de route van lijn 12 naar het Rijswijkseplein. Richting Scheveningen vanaf het Spui via de Schedeldoekshaven naar het CS.
- Lijn 2 (ringlijn) komende vanaf het Buitenhof linksaf de Vijverdam op en dan via de route van 16 naar het CS. Na eindpuntrust in de Rijnstraat via de Schedeldoekshaven rechtsaf het Spui op en weer de eigen lijnroute.
- De lijnen 3,6,7 komende vanaf het Spui via de Schedeldoekshaven totaan de Turfmarkt. Hierna achteruit onder gebouw "De Resident" door totaan de Kalvermarkt / Fluwelen Burgwal. Van hier vooruit het tramviaduct op.
- De lijnen 3,6,7 komende vanaf het CS het tramviaduct af totaan de Kalvermarkt / Fluwelen Burgwal. Vervolgens achteruit onder gebouw "De Resident" totaan de Schedeldoekshaven. Van hier weer rechtdoor via de Schedeldoekshaven rechtsaf het Spui op en zo weer de eigen lijnroute.
- Lijn 6K (ringlijn) komende vanaf het Spui via de Schedeldoekshaven naar CS laag. Hierna via lijn 16 naar het Buitenhof en vandaar rechtsaf de eigen lijnroute weer op. Incidenteel werden de laatste lijnen 6K aan de Turfmarkt gedriehoekt of soms doorgestuurd naar de keerlus CS hoog.
- Lijn 9 in beide richtingen via de Schedeldoekshaven.
- Lijn 17 (ringlijn) komende vanaf het Zieken via de Schedeldoekshaven naar het CS laag en vervolgens via de route van lijn 16 weer naar het Spui, alwaar de eigen lijnroute weer wordt bereikt. De eindpuntrust werd in de Rijnstraat genoten.

Bij het rangereren van de lijnen 3, 6 en 7 bij de Turfmarkt worden de trambestuurders door collega's geassisteerd, die het achteruit rijden voor hun rekening nemen.
Bij het uploaden van deze pagina op 9 juli werd verwacht dat de Kalvermarkt niet eerder dan vrijdag 14 juli weer vrijgegeven wordt voor het tramverkeer.

Ondanks deze stevige tegenvaller heeft de gemeenteraad op donderdag 6 juli ingestemd met de afbouw van de tramtunnel.

1329
De inmiddels aan binnen- en buitenkant geschilderde 1329 staat eind mei 2000 te wachten op de dingen die komen gaan. Als de pcc weer rijvaardig is, zullen er naar alle waarschijnlijkheid proefritten plaatsvinden. Eind juni stond de 1329 tezamen met de 826 in de schilderswerkplaats. Op 5 juli stond de geschilderde 1329 weer in de werkplaats (put 33) met wagennummers en vignetten. Op de dakreclame aan de instapkant wordt reclame gemaakt voor (www.lightrailservices.nl). Deze dakreclame zal naar alle waarschijnlijkheid ook aan de andere kant van de tram zijn aangebracht.

Zomerdienst 2000
Op zaterdag 8 juli 2000 is de zomerdienst bij de HTM ingegaan. Ten opzichte van de vorige zomerdienst zijn er een paar wijzigingen.
Voor lijn 3 geldt nu elke zondag als koopzondag.
De route van lijn 7 blijft in tegenstelling tot de vorige zomerdienst gelijk aan de jaardienst namelijk Leidschendam Noord - Statenkwartier. Hiertoe is besloten op basis van een evaluatie betreffende de vorige zomerdienst toen lijn 7 tussen Leidschendam Noord - Scheveningen Noorderstrand reed en pendelbussen tussen de Johan de Wittlaan en het Statenkwartier reden. Lijn 7 heeft relatief weinig extra reizigers naar Scheveningen vervoerd. De kosten van de busverbinding wegen niet tegen de extra opbrengsten op.
Lijn 10 rijdt in de avonduren evenals de gehele zaterdag en zondag een half uurs frequentie. Deze maatregel is (aldus mededeling van de HTM) noodzakelijk omdat het aantal reizigers op lijn 10 achterblijft bij het voorzieningsniveau dat geboden wordt op de genoemde tijdstippen. Hierdoor zijn de kosten van lijn 10 te hoog ten opzichte van de inkomsten. Met deze maatregel hoopt men lijn 10 rendabeler te maken. Door deze maatregel heeft men maar vier trams nodig in plaats van zeven.
De ochtenddiensten op lijn 8 en 9 die vanuit remise Zichtenburg werden gereden, zijn niet in de zomerdienst opgenomen. Dit geldt ook voor de diensten van lijn 17, die naar de remise Lijsterbes inrukten.

NIEUWS OP DATUMVan 5 juni tot en met 23 juni reden de lijnen 1 en 9 via de Schedeldoekshaven in plaats van de Kalvermarkt. Dit had te maken met werkzaamheden op de Turfmarkt aan het gebouw "De Resident" (hier rijden de lijnen 1 en 9 onderdoor). In de richting van Vrederust / Delft Tanthof was ter hoogte van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie een hulphalte geplaatst ter compensatie van de tijdelijk opgeheven halte Bierkade. Lijn 1K week op de zaterdagen 10-6 en 17-6 uit naar het Hollands Spoor.

1 juni 2000
Rond 18.00u ontdekte de bestuurder van de 3103 van lijn 3 dat een gedeelte van de sleper van de eerste beugel ontbrak. Omdat ook de sleper van de tweede beugel niet geheel in orde was, werd de 3103 uitgerangeerd aan het voormalige eindpunt station Laan van Nieuw Oost IndiŽ, alwaar de noodploeg nieuwe sleepstukken heeft gemonteerd. De 3103 heeft hier tot 19.33 uur gestaan en heeft vervolgens zijn dienst vervolgd.

3 juni 2000
07.12u - 07.38u: Stremming lijn 16 op de Goeverneurlaan vanwege een particuliere aanrijding. De 3144 van lijn 16 is uitgeweken naar de keerdriehoek Plaspoelpolder.

Ten behoeve van vlaggetjesdag reden op lijn 11 als lijnversterking de 36 (later vervangen door de 57), 265, 1165, 1210 en 1304 van de SHTM. Vanwege de drukte in de richting van Scheveningen zijn rond het middaguur naast de reguliere lijnen 1K 2 extra lijnen 1K (3043 en 3133) vanaf het Hoogeveenspoortje (Rijnstraat) ingezet.

Om 23.03u is de 3099 van lijn 17 ontspoord op het wissel Spui rechtsaf Kalvermarkt in de richting van het Centraal Station. De lijnen 1, 8, 10 en 16 hebben omgereden via de Schedeldoekshaven. Lijn 17 is omgeleid via de Schedeldoekshaven - CS laag - lijn 16 - Spui. De 3099 is door de noodploeg herspoord. De stremming was om 00.12u afgelopen.

7 juni 2000
16.02u - 18.15u; In verband met een ernstig ongeval van de 3035 van lijn 9 richting Scheveningen Noorderstrand nabij de kruising Fruitweg - Televisiestraat werd de exploitatie van de lijnen 8 en 9 gesplitst in de trajectgedeelten Scheveningen Noorderstrand - Hollands Spoor en Vrederust - Zuiderpark. Tussen het Hollands Spoor en het Zuiderpark is er gependeld met bussen, onder meer twee gelede bussen (903 en ???) die in verband met het grote passagiersaanbod van lijn 25 zijn gehaald.

8 juni 2000
De bestuurder van de 3001, een wagen van lijn 1, hoorde in de vooravond tijdens zijn rit naar Delft Tanthof een vreemd geluid onder de wagen. Aan het eindpunt werd besloten om de tram uit te rangeren en het eerste draaistel op asbreukwagentjes te plaatsen. Tijdens de overbrenging van de Tanthof naar de werkplaats ging het in de eerste bocht nabij de halte Broekpolder (voormalige halte Ypenburg) om 20.10u mis. Het eerste draaistel op de asbreukwagentjes ontspoorde geheel. De kraan van de brandweer (regio Haaglanden) heeft de A-bak van de tram omhoog getakeld en op inmiddels door de noodploeg nieuw aangevoerde asbreukwagentjes geplaatst. Om 22.14 vertrok de 3001 naar het Rijswijkseplein alwaar deze werd afgesteld. Lijn 1 heeft van 20.10u tot 22.20u gereden tot Voorburg Station en aan de andere kant van de stremming tussen 's-Gravenmade en Delft Tanthof. Als pendelbussen reden de 734, 745 en 839. Vanaf 22.20 u tot einde dienst heeft lijn 1 in de richting van Scheveningen omgereden door vanaf de Laakkade de route van lijn 10 naar het Rijswijkseplein te volgen.
Na het einde van de dienst is de 3001 om 01.35u onder begeleiding van de verkeersdienst en de noodploeg vanaf het Rijswijkseplein vanaf de hulpcontroller achteruit via lijn 11 en lijn 3 (dus over verkeerd spoor) naar de werkplaats gereden alwaar deze twee uur later arriveerde.

11 juni 2000
Naar aanleiding van de "feestelijkheden" na afloop van de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal hebben de lijnen 16 en 17 vanaf 22.37 uur tot einde dienst gereden naar het eindpunt Voorburg Station in plaats van Moerwijk resp. Wateringse Veld. Enkele wagens van lijn 16 en 17 stonden aan de verkeerde kant van het feestgebied. Deze zijn met behulp van de politie door het feestgedruis op het Jonckbloetplein geleid.

14 juni 2000
In de ochtenduren is de 3039 op het remiseterrein Scheveningen onstpoord. De noodploeg heeft de tram weer herspoord. De stremming heeft geduurd van 06-52u - 07.26u.

15 juni 2000
In de vroege ochtenduren is op het remiseterrein Scheveningen de 3141 ontspoord.

Voor de liefhebbers van totaalreclametrams was het op lijn 17 in de namiddag een komen en gaan van deze trams. Op een gegeven moment reden er maar liefst zeven dienstwagens achter elkaar aan: 3056 (Openbaar Vervoer), 3031 (ex Telfort); 3082 (Mondriaan); 3084 (Cash); 3078 (Mega Stores); 3088 (Mondriaan); 3022 (Nieuw Centrum).

16 juni 2000
16.05u - 16.44u; De 3138 van lijn 1 kreeg in de richting van Scheveningen Noorderstrand bij de Vrijenbanselaan (doorsteekje bij de firma van Puffelen) een aanrijding met een vuilnisauto van de firma Gansewinkel. Lijn 1 werd ingekort tot de keerdriehoek 's-Gravenmade en aan de andere kant van de stremming werd er gependeld tussen het eindpunt Delft Tanthof en de keerdriehoek Krakeelpolderweg. Bus 489 pendelde tussen beide keerdriehoeken. De 3138 is op de achterste beugel ingerukt.

Vanaf 22.15u (een kwartier voor het afloop van de voetbalwedstijd Nederland - Denemarken) tot einde dienst is lijn 16 vanaf het Leeghwaterplein via de route van lijn 10 naar Voorburg Station uitgeweken. Naar Moerwijk reden twee pendelbussen, waarbij de Gouverneurlaan en het Jonckbloetplein werden gemeden.
Lijn 17 werd opgeknipt in twee delen. Twee gtl's van lijn 17 onderhielden een ringlijn door vanaf het Centraal Station via de lijnroute naar het Rijswijkseplein te rijden. Vervolgens reed men via de Rijswijkseweg, Laakkade, Slachthuisstraat en Leeghwaterbrug weer via de lijnroute terug naar het Centraal Station. Na enige tijd werd besloten om het "rondje" om het Hollands Spoor de andere kant op te laten rijden (Leeghwaterbrug - Laakkade - Rijswijkseweg - Rijswijkseplein - lijn 17 - CS). Tussen de keerdriehoek Plaspoelpolder en het Wateringse Veld werd een pendeldienst met een drietal trams (o.a. 3034) onderhouden. Een busje van de afdeling IC wat reed tussen de Herenstraat (Rijswijk) en de keerdriehoek aan de Volmerlaan bediende enkele tramloze haltes van lijn 17.
Deze voorzorgsmaatregelen, die al op 15 juni bekend gemaakt waren, werden genomen in verband met de "feestelijkheden" bij het Jonckbloetplein.
Nadat de mobiele eenheid het Jonckbloetplein had schoongeveegd, konden de pendeltrams van het Rijswijkse deel om 01.12u inrukken naar de remise Zichtenburg.

19 juni 2000
Om 13.50u had de 3106 van lijn 8 op de kruising Fruitweg / Troelstrakade richting Vrederust een aanrijding met een bestelauto. Lijn 8 en 9 werden ingekort tot het Hollands Spoor en tussen de keerdriehoek Zuiderpark en Vrederust werd met trams gependeld. Twee bussen waaronder de 825 zijn ingezet tussen het Hollands Spoor en het Zuiderpark. De stremming was om 14.25 uur opgeheven.

Van 13.58u tot 14.50u reed lijn 8 vanaf de Vijverdam via de route van lijn 16 en 1/9 naar Scheveningen vv. Oorzaak van deze stremming was de 3014 van lijn 8 waarvan de eerste beugel achterover sloeg op de Scheveningseweg nabij de halte Duinstraat.

Rond 15.45u ging op de Geestbrugweg nabij de Geestbrug de voordeur van bus 744 van lijn 23 richting Duindorp niet meer dicht. Drie wagens van lijn 10 (3015, 3065 en 3105) weken uit naar de keerdriehoek 's-Gravenmade. Einde van deze stremming was om 16.22u.

Om ca. 16.35u verspoorde de 3133 van lijn 10 richting Voorburg Station bij het wissel Oudemansstraat / Laakkade. De tram is door de verkeersdienst teruggezet en heeft geen schade opgelopen.

18.29u - 19.33u; Lijn 3 kwam in de Aaltje Noordewierstraat gestremd te staan door een defecte vrachtauto. De lijn is ingekort tot het De Savornin Lohmanplein (voormalig eindpunt Bohemen). Bus 491 heeft gependeld tussen Bohemen en Loosduinen.

22.12-22.44; De 3096 van lijn 7 had in de Alexanderstraat een lichte aanrijding. Lijn 7 werd vanaf het Statenkwartier via de route van lijn 10 naar het centrum geleid vv. Lijn 8 reed vanaf de Vijverdam via de route van lijn 16 en 1/9 naar Scheveningen vv.

Door de overwinning van het Turkse voetbalelftal kwamen vele supporters op straat om dit te vieren. Omdat het bij de Vaillantlaan / Paletplein erg druk werd is lijn 6K in beide richtingen vanaf 23.00u tot 0.30u vanaf de Delftselaan omgeleid via lijn 11 en 2.

21 juni 2000
Omdat er wederom gevreesd werd voor problemen rondom het Jonckbloetplein na afloop van de voetbalwedstrijd Frankrijk - Nederland heeft men vanaf 22.15u tot einde dienst lijn 16 weer omgeleid naar Voorburg Station en lijn 17 in twee delen geknipt. Tussen het Wateringse Veld en de keerdriehoek Volmerlaan reden de 3067 en 3068. Op ringlijn 17 (CS - lijn 17 - Leeghwaterbrug - Laakkade - Rijswijkseweg - Rijswijkseplein - lijn 17 - CS) reed o.a. de 3088. Ook het pendelbusje van de afdeling IC was weer van de partij. Zie ook
16 juni 2000.

22 juni 2000
Op lijn 10 reed de 3104 rond met oranje versierselen. De tram was op de kop (onder de voorruit) voorzien van een viertal oranje vlaggetjes. Ook binnen was de gehele A-bak voorzien van oranje vlaggetjes. Dit was een initiatief van een trambestuurder.

25 juni 2000
In de vroege ochtenduren is op het remiseterrein Scheveningen de uitrukkende 3007 van lijn 1 met het derde draaistel ontspoord. De tweede geleding heeft daarbij aan de linkerzijde enige plaatschade opgelopen. De 3007 is overgebracht naar de werkplaats. De stremming heeft geduurd van 7.50u tot 08.14u.

Vanaf 19.30u werd het Jonckbloetplein i.v.m. de positieve stand voor het Nederlands voetbalelftal wederom afgesloten voor al het verkeer. Lijn 16 werd omgeleid naar Voorburg Station en lijn 17 in twee delen geknipt. Tussen het Wateringse Veld en de keerdriehoek Volmerlaan reden de 3043 en 3093. Op ringlijn 17 reden de 3078 en 3101. Om 21.40u werd het plein weer vrij gegeven en kwamen de maatregelen hiermee te vervallen.
Ook lijn 6 kreeg zijn deel in de vreugde. Vanaf 20.08u was de Hobbemastraat niet meer begaanbaar. Lijn 6 reed tussen de Brouwersgracht en de Delftselaan in beide richtingen om via de route van lijn 2 en 11. Toen het vanaf 20.28u ook niet meer verantwoord was om de kruising Escamplaan / Zuiderparklaan te passeren, werd besloten om vanaf de Brouwersgracht in beide richtingen de gehele route van lijn 2 naar Kraayenstein te volgen om aldaar via de inrukroute naar Zichtenburg - de Uithof te rijden. Om 21.17u werd de Hobbemastraat vrij gegeven. Lijn 6 werd nu vanaf het Paul Krugerplein via de route van lijn 12 en lijn 2 omgeleid vv. Om 21.42u behoorde ook de stremming aan de Zuiderparklaan tot het verleden.

Om 23.56u viel het vangraam van de 3045 van lijn 11 richting Hollands Spoor bij de Conradkade / Laan van Meerdervoort. Een aantal wagens van lijn 11 heeft vanaf de Conradkade tot aan de halte Monstersestraat omgereden via lijn 3 - 10 - 2.

27 juni 2000
In de namiddag kreeg de 3135 van lijn 11 richting Scheveningen Haven bij de kruising Statenlaan een aanrijding met een vrachtwagen. Doordat de bestuurder van de vrachtwagen de 3135 nog probeerde te ontwijken is de auto uit balans geraakt en daardoor gekanteld. De stremming duurde van 15.30u tot 16.01u. De bussen 102 en 159 pendelden. Lijn 11 is waarschijnlijk uitgeweken naar het De Savornin Lohmanplein.

28 juni 2000
Bij het verputten in de werkplaats van de 3007 is rond 13.30u opnieuw ontspoord op spoor 27, ditmaal met het eerste draaistel.

14.49u - 16.35u; Door een particuliere aanrijding op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Reinkenstraat is de route van lijn 3 richting Leidschendam Leidsenhage enige tijd versperd geweest. Lijn 3 reed vanaf de halte Conradkade om via de route van lijn 11 en 6 naar het centrum. Een bus heeft gependeld.

29 juni 2000
Na afloop van de voetbalwedstrijd ItaliŽ - Nederland (waarbij Nederland na penalties werd uitgeschakeld) waren er weer de gebruikelijke omleidingen voor de lijnen 16 en 17. In verband met ongeregeldheden bij de kruising Zuiderparklaan / Escamplaan heeft lijn 6 van 21.13u tot 21.33u vanaf de Uithof in beide richtingen omgereden via lijn 2 en lijn 12 naar het Paul Krugerplein.
Om 23.13u werd het Jonckbloetplein weer vrij gegeven voor het tramverkeer. Op lijn 16 reden de pendelbussen 499 en 503. Naast deze omleidingen vonden er nog een aantal vernielingen in en buiten de voertuigen plaats.

2 juli 2000
Om 22.13uur raakte bij de kruising Waldeck Pyrmontkade / Groot Hertoginnelaan een auto te water. Lijn 10 werd voor enige tijd ingekort tot Laan van Meerdervoort, alwaar werd gedriehoekt.

2 juli 2000
Tussen de klok van 13.00u en 14.00u is de 3119 van lijn 3, op een ons tot nu toe onbekende lokatie, tussen het eindpunt Leidsenhage en het Centraal Station ontspoord.

7 juli 2000
Om 00.35u ontspoorde de inrukkende 3112 van lijn 16 in de tramtunnel HS. Bij wissel 129 om linksaf de Parallelweg op te rijden kwam de tweede as van het eerste draaistel naast de rails te staan. Tijdens het hersporen met vijzels ging het mis en kwam het eerste draaistel geheel naast de rails te staan. Rond de klok van 02.00u had de noodploeg het draaistel weer in de rails en kon de 3112 verder inrukken.

Vanaf aanvang dienst konden de lijnen 10, 16 en 17 komende vanaf het Rijswijkseplein niet via het Hollands Spoor en de tramonderdoorgang Hollands Spoor rijden. In verband met slijtage aan de rails in de tramonderdoorgang was uit voorzorg besloten om deze lijnen om te leiden via de Rijswijkseweg waarbij de lijnen 16 en 17 via de Laakkade weer de Oudemansstraat bereikten. Komende vanaf de Leeghwaterbrug mochten de trams wel via de tramonderdoorgang rijden. Nadat er de nodige werkzaamheden aan de rails waren verricht, heeft rond 13.30u de 3124 proef gereden. Om 13.34u konden de lijnen 10,16 en 17 respectievelijk in de richting van Voorburg, Moerwijk en Wateringse Veld weer hun normale route berijden.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.