TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 89,
juni 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgInfrastructuur

Hobbemastraat:
Lijn 6 rijdt wegens werkzaamheden een blokje om: om de passagiers te attenderen op de omleiding zijn de halteborden en abri's voorzien van een tekst.
Gedurende de hele maand mei en de eerste vier dagen van juni is de Hobbemastraat tramloos geweest. Tussen het Paletplein en het Hobbemaplein zijn de oude tramsporen verwijderd. Medio mei is men begonnen met het aanbrengen van wapening en heeft men met een speciale machine, genaamd Paver, een betonnen constructie gemaakt waar de tramrails dan later in gelegd kunnen worden.
Lijn 6 reed gedurende de werkzaamheden in beide richtingen om tussen de Delftselaan en de Brouwersgracht door een stukje van de route van lijn 11 en lijn 2 te volgen.
De nieuwe sporen voor lijn 6 zijn in de nacht van 24/5 op 25/5 per vrachtwagen aangevoerd.

Grote Marktstraat:
De werkzaamheden voor de terugkeer van de tram in de Grote Marktststraat gaan in hoog tempo verder. In week 21 is men tussen het Spui en de C&A begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Op 31 mei is dit nieuwe stuk tramspoor aangelegd.

Lijn 15:
In de avond van 15 mei zijn er nieuwe sporen gelegd voor lijn 1 in de richting van Scheveningen en de volgende avond (16 mei) in de richting van Delft. Op 17 en 18 mei zijn er nog kleine spoorsecties aangevoerd ten behoeve van de aansluiting op de bestaande trambaan. Eerder, in week 18 en 19, zijn er bovenleidingsmasten geplaatst en is er porfier gestort. De nieuwe sporen zijn nodig, omdat op de oude plek plaats gemaakt moest worden voor raillijn 15.
In het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 mei zijn de nieuwe sporen aangesloten op de bestaande trambaan en heeft men het deel van de trambaan wat overbodig is geworden gesloopt. Bovendien is de fundering van het oude tramviaduct verwijderd. Door deze werkzaamheden kon lijn 1 beide dagen niet de volledige route rijden en werd uitgeweken naar het NS-station in Voorburg (eindpunt lijn 10). Hier kon men overstappen op de bussen die zorgden voor verder vervoer naar Delft. Aan de keerdriehoek 's-Gravenmade stond een taxibus opgesteld (niet van HTM), die het vervoer van de passagiers van de haltes gelegen aan de Delftweg verzorgde. De bedoeling was dat de betreffende passagiers vooraf een telefoontje naar de remise Scheveningen moesten plegen. Men zorgde er vervolgens voor dat je door het busje thuis werd opgehaald en naar tram 1 werd vervoerd.
Na het aansluiten van de sporen werd in de nacht van 28 op 29 mei met de 3020 proef gereden.

De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tramrails in de Jan van der Heijdenstraat zijn op 5 juni 2000 daadwerkelijk gestart. Vorig jaar besloot de gemeenteraad om via deze winkelstraat raillijn 15 naar Ypenburg te laten rijden. In eerste instantie gaat het om wegwerkzaamheden op het Lorentzplein. Daarvoor wordt de rijbaan tijdelijk versmald. De aanleg van de trambaan in de Jan van der Heijdenstraat duurt tot eind volgend jaar.

CS laag:
De hulpsporen bij de halte CS-laag tussen de Schedeldoekshaven en de Bezuidenhoutseweg zijn richting Scheveningen vervangen door de definitieve sporen op het dak van de Koningstunnel.
In verband met de spoorwisseling in de Rijnstraat in het weekeinde van 20 en 21 mei waren de volgende omleidingen van kracht:
Lijn 1 en 9 reden vanaf de Bosbrug - Korte Voorhout - Tournooiveld - Lange Vijverberg - Vijverdam - Hofweg - Spui - Ammunitiehaven - Schedeldoekshaven (hulphalte) - Lekstraat - Merwedestraat - Weteringkade - Rijswijkseplein v.v.
De laatste wagens van lijn 1 (kort traject) reden op 20 mei tot de Bosbrug. Hier vandaan rukten deze wagens in via de Scheveningseweg. Op zondagochtend reden de eerste uitrukkende wagens van lijn 1 richting Delft Tanthof de omleidingsroute tot het Spui, hierna eigen route.

Lijn 12/16 reed via de Lekstraat - Schedeldoekshaven (hulphalte) - Resident - Kalvermarkt - Spui - Hofweg -Buitenhof - Grote Kerk (omnummeren naar lijn 16) - Buitenhof - Hofweg v.v. De omleidingen waren van kracht van zaterdag 20 mei om 20.00 uur tot zondag 21 mei 11.00 uur.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werkzaamheden van 20 en 21 mei.
1. De nieuwe (ruimere) bogen van de Schedeldoekshaven naar de Rijnstraat zijn aangelegd.
2. De nieuwe sporen langs het CS zijn aangesloten op de nieuwe bogen Schedeldoekshaven en de kruising met de Bezuidenhoutseweg.
3. Het oude spoor richting Scheveningen is verwijderd.
4. Het oude spoor richting Prins Bernhardviaduct is aangesloten op de nieuwe boog richting Schedeldoekshaven. Omdat die ruimer gemaakt is, ligt daar dus een S-bocht.
De situatie is dan dus driesporig: 2 richting Scheveningen en 1 richting Prins Bernhard viaduct.

In het weekend van 10/11 juni zal het nieuwe spoor 3 en de bijbehorende wissels worden aangesloten op de kruising Bezuidenhoutseweg en de Schedeldoekshaven. Het oude spoor richting Prins Bernhard viaduct wordt buiten dienst gesteld en mogelijk ook verwijderd.

Wanneer de bouw van de wolkenkrabber ver genoeg gevorderd is (eind 2000, 2001) wordt er een nieuw spoor 4 aangelegd. Dat is dan de definitieve situatie.

Laatste inrukkers lijn 17 niet meer via Kraayenstein
In verband met geluidsoverlast aan het eindpunt Kraayenstein (piepen in de bocht) is voorlopig besloten om de laatste twee dienstwagens van lijn 17 die van het Wateringse Veld vertrekken naar het Centraal Station niet meer via lijn 2 in te laten rukken. Deze inrukkers rijden nu via de Kalvermarkt - route lijn 9 - Dedemsvaartweg - route lijn 6 - naar de remise.

Problemen wielbanden tram: uitval diensten en opheffing lijn 7
Doordat de wielbanden van de GTL's aan een abnormale, hevige slijtage onderhevig zijn en hierdoor meer trams buiten dienst staan dan normaal zijn met ingang van 22 mei de volgende noodmaatregelen van kracht geworden:
Op een aantal tramlijnen zijn korte diensten in de ochtend- of avondspits komen te vervallen. Dit betreffen twee diensten van lijn 2, drie diensten van lijn 3, één dienst van lijn 6, één dienst van lijn 7, drie diensten van lijn 9, en één dienst van lijn 17.
Op 23 mei is noodgedwongen door de HTM besloten om met ingang van 24 mei 2000 lijn 7 in zijn geheel op te heffen. Tussen de Scheveningseweg en het Statenkwartier alsmede tussen Station Mariahoeve en Leidschendam Noord rijden pendelbussen. Voor het overige deel van de route kunnen de passagiers gebruik maken van lijn 8 en lijn 6. In verband met deze maatregel is lijn 6K (kort traject De Uithof - Centraal Station in de avonduren en op zondag) eveneens opgeheven. Lijn 6 rijdt nu de gehele dag door naar Station Mariahoeve. Met ingang van 29 mei is lijn 6 zelfs verlengd van Station Mariahoeve naar Leidschendam Noord zodat de pendelbussen op dat deel van lijn 7 niet meer ingezet hoeven te worden.
Om de drukte op lijn 8 op te vangen heeft men extra's ingezet onder lijnnummer 8K. Deze trams rijden (zeker tot en met 9 juni) in de ochtend- en avondspits op het traject Scheveningen Noorderstrand - Hollands Spoor. De vertrektijden van extra 1 in de ochtendspits aan het Noorderstrand zijn 7.40u en 8.40u. Extra 2 vertrekt om 7.50u en 8.54u.

Omleiding lijn 1 en 9
In week 23 en 24 zullen de lijnen 1 en 9 i.v.m. werkzaamheden bij de Turfmarkt niet rijden via de Kalvermarkt - Resident maar via de calamiteitensporen op de Schedeldoekshaven.

1329
De wagen is in week 21 geschilderd en ook de binnenkant zit weer strak in de lak. De banken e.d. ontbreken nog. De aktiviteiten aan deze wagen staan op een laag pitje in verband met de voorrang die gegeven wordt aan de oplossing van de wielflenzenproblematiek.

NIEUWS OP DATUM


2 mei 2000
Om 01.02 uur is de 3028, inrukker lijn 3, met het derde draaistel ontspoord op het terrein van de remise Lijsterbesstraat. De vierde truck reed in de richting van de werkplaats, terwijl de derde truck (en de rest van de wagen) linksaf wilde. De 3028 is door de Noodploeg herspoord en stond om 02.05 uur weer in de rails. Door de ontsporing is er ondermeer schade ontstaan aan de tweede geleding. Alle trams die na de 3028 moesten inrukken (circa 6 wagens) werden tijdelijk geparkeerd op de Laan van Meerdervoort.

Om 16.05 uur is op de kruising Margaretha van Hennenbergweg / Escamplaan (voornamelijk de in- uitrukroute van lijn 2) de bovenleiding in beide richtingen naar beneden gehaald door een vrachtauto. De herstelwerkzaamheden hebben tot 19.01 uur geduurd. Uit- en inrukkende trams van lijn 2/17 werden via lijn 6 geleid.

7 mei 2000
Door een blikseminslag in de Delftse wijk Tanthof, waardoor er een storing optrad in het aldaar gelegen onderstation, kon lijn 1 vanaf 19.59 uur niet verder dan de keerdriehoek aan de Krakeelpolderweg. Een bus heeft gependeld. Om 21.25 uur was de stremming verholpen.

10 mei 2000
Om 12.37 uur verspeelde de 3128 van lijn 1, richting Delft Tanthof, zijn vangraam in de boog Rijnstraat - Schedeldoekshaven. De oorzaak hiervan was een los blok beton vlak naast de sporen. Er waren op dat moment breekwerkzaamheden ter plaatse. Vervolgens is de tram door de verkeersdienst opgesteld op de Schedeldoekshaven ter hoogte van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Hierdoor hebben de lijnen 1, 9 en 12, welke aanvankelijk gestremd stonden, alleen enige vertraging ondervonden. De noodploeg heeft de restanten van het vangraam onder de 3128 vandaan gehaald, waarna de wagen is ingerukt naar de werkplaats.

16 mei 2000
Ten behoeve van de AHOLD jaarvergadering hebben de losse pcc's 1022, 1210 en het koppelstel 1304+1165 gereden tussen het Centraal Station en het Circustheater.

In de middag (14.11u-15.36u) heeft een seinstoring op het baanvak Kalvermarkt - CS (hoog) voor grote vertragingen in het tramverkeer gezorgd. De lijnen 1 en 9 zijn tijdelijk omgeleid via de Schedeldoekshaven. Tevens zijn enkele wagens van de lijnen 2 en 17 o.a. via een lus door de stad gekeerd i.p.v. de keerlus op het CS. Ook werd uitgeweken naar het voormalige eindpunt station Laan van Nieuw Oost Indië.

17 mei 2000
13.56u - 15.08u; Wederom een seinstoring op het baanvak Kalvermarkt - CS (hoog) waardoor er vertragingen in het tramverkeer ontstonden. De lijnen 1 en 9 zijn tijdelijk omgeleid via de Schedeldoekshaven. De lijnen 2 en 17 reden o.a. via een lus door de stad. Ook werd uitgeweken naar het voormalige eindpunt station Laan van Nieuw Oost Indië.

19 mei 2000
Door een tekort aan rijvaardig materieel heeft de 3046 in de ochtendspits gereden op lijn 12/16.

25 mei 2000
Hedenmiddag heeft er een (niet geplande) demonstratie plaats gevonden tegen het geweld in Eritrea. Door deze demonstratie heeft lijn 16 enige tijd omgereden via de Schedeldoekshaven en Kalvermarkt v.v. Tijdens de afloop hebben tevens de lijnen 1 en 9 tijdelijk (circa 30 minuten) gereden via lijn 8.

26 mei 2000
In verband met een open dag bij de NS werkplaats op 27 mei in Leidschendam is de 3147 per vrachtwagen naar de werkplaats getransporteerd. Om 14.45u werd begonnen met het opladen van de tram. Een uurtje later vertrok het transport via de Lozerlaan - E30 - A4 - A13 - Hoornbrug - Westvlietweg naar Leidschendam. De stroomafnemers waren van de tram verwijderd om zodoende onder het viaduct bij de A12 door te kunnen. Bij aankomst bij de NS werden bij de poort enige hekken en een lantaarnpaal verwijderd zodat de vrachtwagen bij het achteruit insteken de bocht kon maken. Nadat de tram was afgeladen werden een aantal pogingen ondernomen om de gtl te koppelen met een koppelwagen van NS. Deze koppelwagen werd getrokken door NS sik 338. Om 19.03u werd de tram naar binnen gebracht en op spoor 12 gezet.
Op maandag 29 mei keerde de 3147 weer per vrachtwagen terug naar de HTM. Na het afladen bij remise Zichtenburg werd de tram kop-aan-kop gekoppeld door collega 3102 de remise in gesleept.

Omstreeks 16.15 uur is aan het eindpunt Wateringse Veld de 3096 van lijn 17 met de vierde truck ontspoord. Lijn 17 is ingekort tot de keerdriehoek Volmerlaan. Tussen de Volmerlaan en WV is gependeld met bussen 146, 149 en 402 (Mercedes Sprinter). De 3096 is door de grote kraan van de brandweer herspoord. Om 18.10 uur was de stremming opgeheven. Door deze ontsporing is de binnenboog aan dit eindpunt tot de namiddag van 31 mei buiten dienst gesteld. Tot nader order mogen alleen inrukkers en instructiewagens stapvoets gebruik maken van het binnenspoor.

Tussen 19.30 en 19.50 is lijn 3 ingekort tot Bohemen in verband met een stille protesttocht na een dubbele moord in een parkeergarage te Loosduinen.

27 mei 2000
Om 06.49 uur staat de 3018 van lijn 10 gestremd aan het eindpunt Statenkwartier. Hier is niet te rijden in verband met een boomtak onder de rijdraad. Lijn 10 heeft tot 08.01u gedriehoekt aan de Frederik Hendriklaan.

28 mei 2000
In de loop van de ochtend stak er een zuid-westerstorm op (windkracht 10), met zeer zware windstoten. Door vallende bomen en voorwerpen aan de bovenleiding raakt het tramverkeer ontwricht. Het is onmogelijk een compleet overzicht te geven van de vele stremmingen en de daardoor ontstane vertragingen en omleidingen. Derhalve moeten we ons beperken tot het vermelden van alleen langdurige stremmingen. Diverse trams raakten volledig verdwaald. Daar waar mogelijk reden er pendelbussen op de tramloze trajecten. Vanwege de erbarmelijke weersomstandigheden zijn de zondags ritten van het trammuseum komen te vervallen.
10.40: De centrale verkeersleiding geeft stormalarm voor de bovenleidingsploegen.
11.15u - 12.45u: Stremming lijn 3 en 11 door een defect aan de bovenleiding op de Laan van Meerdervoort bij de Conradkade. Lijn 3 rijdt om via Prinsegracht - 10 - 11 (Monstersestraat) - 12. Lijn 11 wijkt via lijn 12 uit naar Duindorp.
11.37u - 14.34u: Bij De Heemstraat is een boom over de bovenleiding gevallen. Lijn 11 en 12 worden omgeleid.
11.47u - 14.31u: Tussen de Laan van NOI en Ternoot is een boom over de bovenleiding gevallen. Diverse trams worden vanaf CS-hoog achteruit gehaald naar de Kalvermarkt om aldus hun weg verder te zoeken.
Ca 12.00u: Op de Rijswijkseweg zit een stuk plastic aan de bovenleiding. Lijn 1 rijdt om via de Laakweg/Laakkade - Tramtunnel HS - Stationsplein.
12.57u - 14.10u: Aan het eindpunt Kraayenstein valt een boom op de bovenleiding. Lijn 2 wijkt uit via lijn 6 naar Zichtenburg. Minstens een tram staat aan het eindpunt opgesloten. 13.25u: aan eindpunt Statenkwartier hangt een tak over de bovenleiding van het spoor van lijn 10. De trams moeten via de eindhalte van lijn 7 rijden.
13.36u: Op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Lobelialaan is vlak voor een tram van lijn 3 een boom op de bovenleiding gevallen. Lijn 3 werd aanvankelijk ingekort tot het voormalig eindpunt Bohemen. Later viel er ook een boom over de bovenleiding ter hoogte van het De Savornin Lohmanplein. Lijn 3 heeft vervolgens gedriehoekt bij de remise Lijsterbesstraat. Vanaf 19.15u konden de trams Loosduinen weer bereiken.
14.10u: Herstelwerkzaamheden aan eindpunt Statenkwartier. Lijn 7 en 10 gaan driehoeken aan de Frederik Hendriklaan.
14.15u: Lijn 11 moet omrijden via Loosduinseweg en lijn 10 naar Statenkwartier wegens een boom op het spoor bij de voormalige vuilverbranding. In eerste instantie werd er omgereden via lijn 2 en lijn 10 naar het eindpunt Statenkwartier. Om 15.34u kan lijn 11 geen kant meer op door de stremmingen bij de voormalige vuilverbranding en het Gemeentemuseum en wordt 11 omgebouwd tot een ringlijn HS - Monstersetraat - Loosduinseweg - lijn 2 - centrum - Spui - Oranjelaan - HS. Om 16.50u is de Stadhouderslaan (10 en 11 in omleiding) weer vrij. Lijn 10 rijdt weer de normale route. Lijn 11 gaat weer rijden naar eindpunt Statenkwartier. Later werd in beide richtingen omgereden via lijn 2 - 10 - 3. Bij de Laan van Meerdervoort moest er gedriehoekt worden om op lijn 11 te komen. Deze stremming heeft tot laat in de avond geduurd. Helemaal bont was het voor een bestuurster van lijn 11 die richting Scheveningen Haven eerst aan het voormalige eindpunt Bohemen belandde (i.v.m. een omgevallen boom bij de Conradkade). Na daar haar tijd afgewacht te hebben verscheen zij niet op het HS maar aan Voorburg Station (i.v.m. vuil in het wissel van de verbindingsboog). Vervolgens kon er van het HS niet naar de Haven worden doorgereden en werd ze dus naar het Statenkwartier gestuurd.
14.50u - 02.00u: Aan het eindpunt Vrederust is de bovenleiding naar beneden gekomen door een omvallende boom. Lijn 8 en 9 zijn via de Dedemsvaartweg uitgeweken naar de remise Zichtenburg. Later op de avond heeft lijn 8 nog gedriehoekt aan het Zuiderpark in verband met problemen met het wissel bij de Dedemsvaartweg. Na een half uur was het probleem bij de Dedemsvaartweg verholpen en kon lijn 8 weer door naar Zichtenburg. De eerste dienstwagens van lijn 8 en 9 hebben in de vroege ochtenduren van maandag 29 mei nog gedriehoekt aan de Dedemsvaartweg. Rond 07.00u werden er al trams aan Vrederust gesignaleerd.
15.25u: Er is een boom gevallen over het spoor bij het Gemeentemuseum. Lijn 10 en 11 moeten via de lijnroute 7 gaan rijden naar het centrum. Op TV-opnamen is te zien dat ook de verdwaalde 3075 van lijn 8 gestremd staat bij het Statenplein op de route van lijn 7.
15.27u - 16.05u: Op de Beeklaan is een steiger op de bovenleiding gevallen. Lijn 12 gestremd.
15.45u - 16.52u: Boom op de bovenleiding op de Scheveningseweg / Duinstraat. Lijn 8 heeft gedriehoekt aan de Kanaalweg.
15.45u - 17.50u: Lijn 10 moest enige tijd wegens een tak op de bovenleiding op de Laakweg via de Rijswijkseweg rijden. Om 17.10u mag lijn 10 richting Voorburg Station weer via het Stationsplein en de tramtunnel HS. Lijn 10 richting Statenkwartier reed dan nog via de Rijswijkseweg.
Aan het einde van de middag gaat de storm eindelijk liggen en kan het openbaar vervoer langzaam weer in zijn normale ritme komen. Nog de gehele avond was er sprake van vertragingen.

29 mei 2000
12.20u -14.43u: De uitrukkende 3100 van lijn 9 is op de wisselkam met het tweede draaisel ontspoord op het remiseterrein Scheveningen en met een deel van de A-bak tegen een muur beland. De tram is door de grote kraan van de brandweer herspoord. Enkele Scheveningse diensten werden ingezet vanaf remise Zichtenburg. De 3100 is aan beide geledingen flink beschadigd.

Om 17.50u is de 3010 van lijn 3 aan het eindpunt Leidschendam Leidsenhage aangereden door de 3012 van lijn 3. De schade viel mee.

3 juni 2000
Ten behoeve van vlaggetjesdag reden op lijn 11 als lijnversterking de 36 (later vervangen door de 57), 265, 1165, 1210 en 1304 van de SHTM. Vanwege de drukte in de richting van Scheveningen zijn rond het middaguur naast de reguliere lijnen 1K 2 extra lijnen 1K (3043 en 3133) vanaf het Hoogeveenspoortje (Rijnstraat) ingezet.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.