TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 88,
mei 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.org

Infrastructuur

Hobbemastraat:
Medio april zijn er op de kruising Delftselaan / Monstersestraat waarschuwingslichten geplaatst om de bestuurders van lijn 6, die vanaf de richting Uithof komen, te attenderen op lijn 11. De omleiding van lijn 6 zal van 1 mei tot 5 juni duren.

Rijswijkseplein
Medio april is op het Rijswijkseplein een bord geplaatst waarop de duur van de reconstructie van dit plein staat aangegeven. Naar verwachting zullen de werkzaamheden duren van mei 2000 t/m begin 2002.

Grote Marktstraat:
In week 14 is men begonnen met voorbereidende werkzaamheden ter hoogte van Peek & Cloppenburg voor het leggen van rails. Aan het einde van week 15 zijn hier de sporen gelegd. Als alles naar wens verloopt zullen de eerste lijnen 2 en 6 vanaf zondag 19 november 2000, bij aanvang dienst, gebruik gaan maken van de route door de Grote Marktstraat.

Hollands Spoor:
Op 5 april zijn er werkzaamheden verricht aan de halteperrons bij het Hollands Spoor. De haltes richting Centrum zijn in tweeŽn gesplitst. Halverwege het halteperron is er een doorloop gekomen ten behoeve van overstekende passagiers. Hierdoor kunnen de trams niet meer aansluiten. Een aantal dagen eerder zijn er ook digitale aankondigingsborden geplaatst waarop je kan zien welke lijn er in aantocht is.
Op 11 april zijn de haltes voorzien van een letteraanduiding:
halte A: lijn 8,9,11,12 richting Rijswijkseplein
halte B: lijn 10,16,17 richting Rijswijkseplein
halte C: instaphalte lijn 11 richting Scheveningen Haven
halte D: lijn 8,9,12 richting tramtunnel HS
halte E: lijn 10,16,17 richting tramtunnel HS
Voor de bushaltes aan weerszijden van het station zijn de letters F t/m I beschikbaar.

CS laag:
Op 3 april zijn er op het Koningin Julianaplein bovenleidingsmasten aangevoerd en enkele geplaatst. Vrijdag 7 april zijn er enkele secties tramrails aangevoerd, welke vervolgens op 10 april zijn gelegd op de plek waar in de jaren 1983-1999 ook de sporen hebben gelegen. Op 17 april was er langs de nieuwe sporen in de Rijnstraat bekisting aangebracht i.v.m. het storten van beton. Tevens waren er op die dag twee "railvoertuigen" op de sporen aanwezig. Het betreffen twee, "LOR002" en "LOR003" , genummerde lorries van de uitvoerende firma Nedrail met daartussen een sectie rails. Naar verwachting zullen er in het weekeinde van 21/22 mei werkzaamheden plaats vinden om de sporen aan te sluiten. De definitieve uiteindelijke sporensituatie (vier sporig) zal medio 2001 gereed zijn.

Heuvelweg / Verlengde Landscheidingsweg:
In november 2000 zal volgens een persbericht in de Haagsche Courant worden gestart met de werkzaamheden voor de tramtunnel op het traject van lijn 3/7 op de Heuvelweg ter hoogte van de verlengde Landscheidingsweg. Vanaf de Distelweide / Kersengaarde komt er een open helling van 100 meter, daarna volgt een tunnelgedeelte onder de randweg van 137 meter, en aan de kant van Leidsenhage komt weer een open helling van 141 meter. Naar verwachting zal de tunnel eind 2001 gereed zijn.

Combo
Op 16 april zou het Combo-systeem (mobilofoon tram/bus) van 02.00u tot ca. 14.00u niet bruikbaar zijn in verband met de verhuizing van de computercentrale. Er zou geen normaal mobilofoon verkeer mogelijk zijn. Het was wel mogelijk om tussen de verschillende voertuigen onderling (kort verkeer) te spreken. Combo in tram en bus stonden op "open net". De bussen van het nachtnet en de trams van lijn 1 zouden worden voorzien van Traxys-portofoons. Daarnaast zouden er op tactische plaatsen in de stad luisterposten aanwezig zijn om eventuele noodoproepen via kort verkeer aan te nemen en door te spelen aan de centrale verkeersleiding. Om 05.30 uur was het systeem weer in de lucht en een half uur later heeft de technische dienst van Combo het systeem "beter" gemeld. Alle maatregelen die voor de uitval van Combo waren voorbereid, werden afgeblazen.

Bagageruimte GTL
Medio april zijn een flink aantal GTL's ter hoogte van de derde instapdeur, aan weerszijde van die deur, voorzien van een sticker met de tekst "Bagageruimte Hier instappen". Hierdoor worden de passagiers met grote bagage en kinderwagens geattendeerd op het feit dat de bagageruimte in de C-bak via de derde deur van de tram het makkelijkst is te bereiken. Bij de 3055 en de serie 3100 zijn de stickers op beide deurhelften aangebracht.
De 3066 was overigens reeds vanaf het begin op een ruit aan de binnenzijde voorzien van een tekst die wees op het doel van de aangebrachte ruimte.
De proef bij de 3066 met een verruimde instaphelft heeft nog geen navolging gekregen.

Proefnemingen afvalbakken en bestuurdersstoel
De 3057 en 3107 zijn voorzien van drie afsluitbare afvalbakjes. In de geleding van de A/C en de C/B bak is een bakje op de beschermplaten voor de geleding bevestigd. Het derde afvalbakje is op het schot tussen de bank en de staruimte in de C-bak gemonteerd. In de 3066 en 3144 zijn op de zelfde plaats drie 'open' afvalbakjes aangebracht. Deze 'open' afvalbakken zijn ook te vinden in de bussen van HTM.

Uit eerdere praktijkervaringen is gebleken dat de instelmogelijkheden van de trambestuurdersstoel onvoldoende waren. Daarom is er besloten om bij de 3076 en 3082 de bestuurderscabine te verruimen en zodoende de stoelen nogmaals in de praktijk te testen. Hierna wordt besloten welke stoel er besteld gaat worden. De wagens rijden in een vaste periode over de drie tramremises.
05-04-2000 t/m 21-04-2000 remise Lijsterbesstraat.
22-04-2000 t/m 05-05-2000 remise Zichtenburg.
06-05-2000 t/m 21-05-2000 remise Scheveningen.
Aan de bestuurders wordt middels een vragenformulier om hun mening verzocht.

Teltrams
Ten behoeve van het tellen van reizigers zijn onlangs de 3071 t/m 3080 en de 3101 t/m 3119 geschikt gemaakt als teltram. Hierdoor kunnen de 'telstudenten' die vroeger werden ingezet thuis verder studeren.

Nieuwe borden
Na de vernieuwde modellen A en E-borden (zie hierover de vorige afleveringen van Haags Tramnieuws) kunnen we wederom melding maken van drie nieuwe borden langs de HTM rails. Het gaat hier om de borden "EINDE HTM NET" en "BEGIN HTM NET" op het remiseterrein Frans Hals en een bord met een rood kruis dat bij wissels gebruikt zal worden. Dit laatste bord wordt op het wisselsein geplaatst en betekent dat het wissel elektrisch buiten dienst is en met de hand omgelegd moet worden. Daarnaast kunt u ook een bord aantreffen met een groene lijn. Dit geeft aan dat het betreffende wissel in de aangegeven stand vastgezet is.
Voor wat betreft de eerst genoemde borden citeren wij uit de mededeling verspreid onder de trambestuurders:
"Wanneer u bij calamiteiten moet driehoeken op het terrein van de remise Frans Halsstraat, is het verboden verder te rijden dan het rode bord met het opschrift "EINDE HTM NET". De sporen en wissels na dit bord geven een verhoogde kans op ontsporen. De spoornormen in het gebied na dit bord zijn ruimer gesteld dan op het HTM-net is toegestaan. Hierdoor heeft het museummaterieel minder last van wielslijtage. Het museummaterieel dient zich komende vanuit de remise, voorbij het groene bord "BEGIN HTM NET" te houden aan de door HTM gestelde eisen".

1329
Het interieur en de deuren zijn inmiddels uit de tram verwijderd. Slecht plaatwerk en de achterste instapbak is vervangen.

Beugels
Naar aanleiding van een mailwisseling binnen de nieuwsgroep haagsetram het volgende bericht:
Voor de huidige GTL's zijn er twee type beugels in omloop, namelijk de oorspronkelijke GTL beugel en de verbouwde PCC beugel. Op de onderstaande foto zien we twee soorten PCC beugels met een beweegbaar en vast sleepstuk. Een PCC beugel is te herkennnen aan het feit dat deze aan de onderkant twee veren heeft, afgedekt middels twee kokers. Bij de eerste beugel, welke op de 1101 zit, zijn de veren duidelijk zichtbaar. Bij de tweede beugel zijn de veren afgedekt door kokers.
Een oorspronkelijke GTL beugel is te herkennen aan ťťn veer in het midden, die afgedekt is door een koker.

NIEUWS OP DATUM4 april 2000
De 3119, die onderweg was van remise Zichtenburg naar remise Scheveningen, is met zijn eerste draaistel ontspoord in de bocht bij de Duinstraat (tegenover de brandweerkazerne). De tram is door de unimog een stukje achteruit gehaald en vervolgens door de noodploeg middels hydraulisch vijzelen herspoord. Lijn 11 is gedurende de stremming uitgeweken naar o.a. Bohemen (voormalig eindpunt lijn 3) en de remise Lijsterbesstraat. Als pendelbussen reden de 494, 496 en 499. De stremming heeft geduurd van 09.59u - 11.54u.

's-Avonds verspeelde de 3058 van lijn 10 richting Statenkwartier op de Frederik Hendriklaan nabij de halte Statenlaan zijn eerste beugel. Dit kwam doordat een bouwsteiger door de wind was omgevallen en op de bovenleiding terecht kwam, wat een draadbreuk tot gevolg had. Lijn 7 werd naar Scheveningen Noorderstrand omgeleid. Lijn 10 reed komende vanaf de Waldeck Pyrmontkade rechtsaf via de Laan van Meerdervoort naar het Prins Hendrikplein. Op dit plein werd gekeerd om vervolgens weer terug te keren naar de Waldeck Pyrmontkade. Op het verlaten traject van lijn 10 reden twee ondersteuningsbusjes van de afdeling IC (Informatie & Controle). De stremming heeft geduurd van 18.20u tot 20.32u.

7 april 2000
's-Ochtends is op het remiseterrein Scheveningen de 3145 bij de wisselkam ontspoord met het eerste draaistel. Dit leidde tot het uitvallen en vertraging van diverse diensten in de ochtendspits.

10 april 2000
Van de 3045 is omstreeks 15.05 uur op het baanvak van lijn 6 tussen de halte Ziekenhuis Leyenburg en de Escamplaan de voorste stroomafnemer achterover geslagen. De 3045 was overigens leeg en onderweg van remise Zichtenburg naar remise Scheveningen. Lijn 6 reed komende vanaf de Uithof om via de route van lijn 2 - 11 - 6. De stremming heeft geduurd tot ca. 16.25 uur. Bus 494 onderhield een pendeldienst.

Enkele uren later, om 18.08u, verspeelde de 3017, die onderweg was van remise Zichtenburg naar remise Lijsterbes, tussen de halte Zuidwoldepad en Ziekenhuis Leyenburg zijn beugel. Lijn 6 werd ingekort tot aan het Castricumplein. Inrukkende wagens van lijn 6 en 17 konden via de normale route naar Zichtenburg rijden. De wagens van lijn 6 die zich aan de Uithof bevonden zijn via 2 - 11 - 6 omgeleid. Als pendelbus heeft de 816 gereden. Het einde van deze stremming was rond 20.15u

Vervolgens, om 19.02u, kreeg de 3036 van lijn 17 richting Centraal Station een aanrijding met een bromfietser op het Rijswijkseplein. De lijnen 1,8,9,10,16 en 17 (komende vanuit de stad) werden vanaf het Zieken via het Rijswijkseplein (spoor beneden langs) en de Oranjelaan omgeleid. Bij het Hollands Spoor zaten de meeste lijnen weer op hun normale route. Lijn 1 reed vervolgens via de lijnroute van lijn 10 tot aan de Laakkade/Rijswijkseweg. De tramlijnen komende vanaf het HS (richting stad) hebben even gestremd gestaan. Om 19.18u werd de 3036 verplaatst naar de halte van lijn 12 op de Weteringkade (richting CS). Hierdoor konden de tramlijnen weer hun normale route rijden op lijn 12 (r CS) na, die via het Zieken en de Schedeldoekshaven naar het Centraal Station werd omgeleid. Om 19.44u rukte de 3036 in en kon ook lijn 12 weer zijn normale route rijden.

15 april 2000
Tussen 15.06u en 16.25u heeft lijn 17 het traject Plaspoelpolder - station Laan van Noi bereden. Daar er in het Wateringse Veld twee vrachtwagens waren weggezakt konden de trams er nauwelijks langs. Besloten werd om te driehoeken aan de Volmerlaan / Visseringlaan. Om op het Centraal Station niet in de problemen te komen (teveel lijnen 17 i.v.m. het driehoeken) werd besloten om uit te wijken naar de keerlus aan de Laan van Nieuw Oost IndiŽ. Een pendelbus reed tussen de keerdriehoek en het Wateringse Veld.

24 april 2000
Een aantal museumtrams van het HOVM reden weer hun jaarlijkse paasritten door het centrum. Dit jaar reden de 36, 57, 265 en 1022 (later gewisseld door 1210).

26 april 2000
Door een materieeltekort in de remise Lijsterbes heeft de 3018 de laatste halve rit van dienst 1201 gereden. Op lijn 12/16 rijden normaliter alleen de 3055 en de serie 3100. De 3018 kreeg nog op het Spui ter hoogte van de Bierkade in de richting van Moerwijk een kleine aanrijding. Door adequaat optreden van de verkeersdienst ontstond er geen stremming.

28 april 2000
Om omstreeks 13.40 uur sloeg de voorste stroomafnemer van de 3099 van lijn 2 richting CS op de Kalvermarkt achterover. In eerste instantie konden de trams komende vanaf het CS hun normale route rijden. In de richting van het CS werden de volgende omleidingen ingesteld:
Lijn 1, 9 en 12 via de Schedeldoekshaven.
Lijn 17 naar Plein 1813 (in eerste instantie werd gekozen voor de Grote Kerk, maar vanwege de voorbereidingen voor de KoninginneNach werd dit later herroepen).
Lijn 2 en 6 via Spui - Zieken - Oranjelaan naar Het HS.
Een aantal wagens van lijn 6 en 7 aan de Leidschendamse kant van het CS heeft gependeld tussen het Stuyvesantplein en Station Mariahoeve resp. Leidschendam. De lijnen 3, 6 en 7 richting Leidschendam werden door het Centrum geleid om vervolgens terug te keren naar Loosduinen, De Uithof en Statenkwartier. Deze stremming was om circa 14.45 opgelost.

Tussen 13.30 uur en 15.15 uur heeft lijn 10 bij de Geestbrug gestremd gestaan vanwege moeilijkheden met de slagbomen van de Geestbrug. Lijn 10 week uit naar de keerdriehoek aan 's-Gravenmade. De bussen van de lijnen 23, 33 en 48 werden richting Rijswijk omgeleid via de Westvlietweg en richting Voorburg via de Rijswijkseweg en de Binckhorst.

Om circa 19.35 uur kreeg de 3073 van lijn 17 richting Wateringse Veld op de Eikelenburglaan nabij de doorsteek van de parkeerplaats een aanrijding met een auto. Lijn 17 werd ingekort tot de keerdriehoek Volmerlaan. Gependeld werd met bus 741. Omdat de automobiliste bekneld zat, moest de brandweer er aan te pas komen om haar te bevrijden. Deze stremming was om 20.35 uur opgeheven. Bij deze aanrijding is tevens een paal van de tramwaarschuwingslichten (TWL) gesneuveld.

's-Avonds is de Haagse Koninginnenach gevierd. Omdat het centrum gedeeltelijk was afgesloten werden een aantal tramlijnen net zoals vorig jaar vanaf 17.30u omgeleid.
Lijn 2: Loosduinseweg - rechtsaf lijn 11 - HS - Rijswijkseplein - Zieken - Spui - Kalvermarkt. Vanaf de Kalvermarkt ging lijn 2 over in lijn 3 en reed vervolgens de route van 3 naar Antoniushove.
Lijn 3: Ingekort tot Grote Kerk en aldaar keren. Tussen Grote Kerk en het CS reed pendelbus (o.a. 494, 496, 503, 759, 765, 767) met lijnnummer 3. Vanaf de Kalvermarkt werd het traject bereden door trams van de omgeleide lijn 2.
Lijn 6: Vanaf de Delftselaan via lijn 11 - HS - Rijswijkseplein - Zieken - Spui - Kalvermarkt. Tussen de Delftselaan en Centraal Station reed een pendelbus (o.a. 744, 764, 806) met lijnnummer 6.
Lijn 10: Noord West Buitensingel - rechtsaf Loosduinseweg - Monstersestraat - linksaf route lijn 11 - HS - Hofwijckstraat - Rijswijkseweg.
Lijn 16: Deze lijn werd op 27 en 28 april i.v.m. de voorbereidingen omgeleid via de Kalvermarkt - Turfmarkt - Schedeldoekshaven. Op het stuk Korte Voorhout en Tournooiveld waren overigens twee leidingonderbrekers aangebracht, om op deze wijze dat gedeelte van de bovenleiding spanningsloos te maken zonder dat de reguliere dienst hier hinder van ondervond. Gedurende deze twee dagen zijn een aantal diensttrams en instructie wagens (o.a. 3055 en 3094) het stroomloze gedeelte in gereden. De unimog heeft deze wagens uit het stroomloze gedeelte gesleept.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik
hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.