TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 86,
maart 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.org

Aanleg sporen Grote Marktstraat
De vertraagde oplevering van de tramtunnel in de binnenstad levert ons wel de (tijdelijke) terugkeer van de tram op maaiveldniveau in de Grote Marktstraat. Waar er voor maart 1997 twee stopplaatsen waren voor het openbaar vervoer, zal er nu slechts een tramhalte worden ingericht en wel voor het warenhuis Marks & Spencer.
Nadat de gemeente aanvankelijk sprak over de lijnen 2, 3 en 6, is nu gebleken dat alleen de tramlijnen 2 en 6 weer tussen de Bijenkorf en V&D te zien zullen zijn. Lijn 10 blijft de route via de Jan Hendrikstraat - Gravenstraat - Buitenhof volgen. De routewisseling tussen 3 en 10 waarvan sprake was, zal vooralsnog niet plaatsvinden.
Nu de kruising Spui - Grote Marktstraat wel erg belast dreigt te raken ligt het in het voornemen de lijnen 1 en 9 tussen het Centraal Station en het Spui (wederom) te laten rijden via de Schedeldoekshaven. Voor de doorgaande reizigers is dit goed nieuws: een behoorlijke verkorting van hun reistijd. Daartegen worden de bezoekers van de binnenstad zelf door deze maatregel gedupeerd. Dit betekent weer een wandeling van en naar de halte Bierkade. De winkeliers vrezen hierdoor een daling van hun omzet. Waarschijnlijk zullen hun klachten geen gewillig oor vinden. Het verleggen van de lijnen 1 en 9 levert naast een ontlasting van het Spui voor de HTM ook een welkome besparing aan materieel op.
Intussen is de terugkeer van de tram tastbaar geworden. Op 24 februari 2000 zijn de werkzaamheden gestart ten behoeve van de tramlijnen 2 en 6. Ter hoogte van de Bijenkorf werden tot net voorbij de Wagenstraat sporen gelegd. Voor het kantorencomplex Sijthoff City (tussen de Wagenstraat en Achter Raamstraat) zal strengelspoor worden aangebracht. Bij de kruising met de Wagenstraat is nu al te zien hoe het spoor richting Prinsegracht naar het tegenspoor buigt. Begin maart is beton gestort. Op dat moment bleek ons ook dat de bovenleidingsmasten tussen de sporen geplaatst worden. Naast de sporen komen masten met straatverlichting. In week 10 zijn er sporen gelegd tussen de Achter Raamstraat en de Lutherse Burgwal.

Nieuwe winterdienst per 27-02-2000
Met ingang van zondag 27 februari 2000 zijn de nieuwe tramsporen op de Dedemsvaartweg in gebruik genomen. Het betreft hierbij het traject tussen de Meppelweg (aansluiting lijn 6) en de Melis Stokelaan (lijn 8/9). Ter hoogte van de Meppelweg kan alleen richting De Uithof/ Remise Zichtenburg worden gereden, bij de Melis Stokelaan kan zowel richting het Zuiderpark als het eindpunt Vrederust afgebogen worden. Op 1 februari 2000 zijn de sporen al vrij gegeven voor het tramverkeer terwijl op 25 januari 2000 de proefrit plaats vond met de 3050.

Lijn 17
Het nieuwe traject zal echter niet gebruikt worden voor passagiersvervoer. Ook voor de nabije toekomst zijn hiervoor geen plannen. Het traject wordt met name gebruikt voor in- en uitrukkende trams van lijn 17 naar Wateringse Veld. De trams vanuit de remise Zichtenburg rukken voortaan uit via lijn 6 - Dedemsvaartweg - lijn 8/9 - Tramtunnel Hollands Spoor - lijn 17 - Wateringse Veld. De huidige uitrukroute via lijn 6 - Hobbemaplein - Lijn 11/12 naar de Tramtunnel HS vervalt hiermee. De in/uitruktijd varieert tussen de 40 en 45 minuten. Trams van/naar het Centraal Station blijven rijden via lijn 2. De meeste trams op de Dedemsvaartweg zijn daar dus 's ochtends vroeg of 's avonds laat aan te treffen.

Lijn 8/9
Een andere wijziging is dat nu ook drie diensten van lijn 8 en 9 gereden worden vanuit de remise Zichtenburg. Deze trams rukken in/uit via de Meppelweg - Dedemsvaartweg en de Melis Stokelaan naar Vrederust. Dit gebeurt alleen op werkdagen omdat op die manier trams van de remise Scheveningen voor onderhoud naar Zichtenburg kunnen.
De eerste dienst rukt uit voor één rit op lijn 8. Bij aankomst op Vrederust wordt de tram gewisseld met de voorganger. Vervolgens rukt deze wisselwagen in naar de remise Zichtenburg.
De tweede dienst rukt uit voor één rit op lijn 9 en keert daarna weer terug naar Zichtenburg.
De derde dienst rukt uit voor anderhalve rit op lijn 9. Bij de tweede aankomst op Scheveningen Noorderstrand wisselt ook deze bestuurder een tram om en keert met deze wisselwagen terug naar Zichtenburg. Deze tram rijdt niet via de Dedemsvaartweg (!) maar via de overbrengingsroute van Scheveningen naar remise Zichtenburg.

Lijn 17/ Remise Lijsterbesstraat
Om ook trams van de remise Lijsterbesstraat te kunnen uitwisselen voor onderhoud, rukt op alle dagen behalve zaterdag één dienst van lijn 17 in naar de remise Lijsterbesstraat. Daar wisselt de bestuurder de tram om en keert terug naar de remise Zichtenburg. Op de doordeweekse dagen rukt één dienst van lijn 3 in naar de remise Scheveningen. Deze constructies zijn nodig omdat sinds een paar jaar de trams alleen nog in het depot van Zichtenburg worden onderhouden.

Schilderbeurten GTL
Hieronder volgt een overzicht van de GTL's die de afgelopen jaren in zijn geheel zijn geschilderd. De trams die een midlifebeurt hebben gehad worden hier niet vermeld.
1995: 3094 (jan); 3059,3099 (feb); 3054,3085 (mrt); 3061,3067 (apr); 3049,3074 (mei); 3025 (jun);
3068 (jul); 3042,3058,3064 (sep)
1996: 3035 (jan); 3005,3063 (mrt); 3066 (jul); 3013 (aug); 3096 (dec);
1997: 3065 (jan); 3062 (jul); 3089 (nov); 3080 (dec)
1998: 3013 (feb); 3075,3082 (mrt); 3103 (apr); 3079 (mei); 3095,3098 (jun); 3024 (aug);
1999: 3086 (aug);
2000: 3097 (feb); 3104 (mrt)

Openingstijden HOVM
Vanaf de eerste zondag in april tot en met de laatste zondag in oktober is het Haags Openbaar Vervoer Museum van 13.00u tot 17.00u weer geopend voor het publiek. In dit museum bevinden zich historische bussen en trams van respectievelijk de stichtingen Haags Busmuseum en Haags Trammuseum. Op iedere zondag zullen er vanaf de voormalige remise Frans Halsstraat met historische trams, net zoals vorig jaar, twee korte ritten en één lange rit worden gereden conform bijgaand schema. Voor meer informatie en prijzen van de ritten verwijzen wij naar de site van het HOVM.

dag v/d maand 1e korte rit: 13.15u 2e korte rit: 14.15u Lange rit: 15.15u
1e zondag Statenkwartier Scheveningen Haven Delft Tanthof
2e zondag Scheveningen Noorderstr. Voorburg Station Wateringse Veld
3e zondag De Savornin Lohmanplein Moerwijk Kraayenstein*
4e zondag De Uithof 's-Gravenmade Duindorp/Scheveningen Haven
5e zondag Rondrit Centrum Laan van Nieuw Oost Indië Kraayenstein*

* Via lijn 8/9 - Dedemsvaartweg - lijn 6 - remise Zichtenburg - uitrukroute lijn 2.

Breekwerkzaamheden
Na de herinrichting van het Spui tussen de Kalvermarkt en Amsterdamse Veerkade is nu het deel tussen de Amsterdamse Veerkade en het Zieken aan de beurt. In februari is begonnen met het openbreken van het wegdek tussen de tramsporen. De haltes voor de lijnen 1, 8, 9, 10, 16 en 17 bleven hierbij gewoon in gebruik. Dit vergt wel enige oplettendheid bij het in- en uitstappen. Voorlopig blijft dit deel van de binnenstad het toneel van werkzaamheden. De planning is dat de reconstructie half november voltooid is.

Toiletinrichting Rijswijkseplein
Het nieuwe eindpunt van lijn 11 wordt steeds completer. In januari werd een (voorlopig) toilethuisje geplaatst.

Vervoersplan HTM 2000-2001
Grote consternatie veroorzaakte de beslissing van het stadsgewest Haaglanden om buslijn 5 (Station HS - Duinzigt) met ingang van de zomerdienst 2000 op te heffen. Dit is het gevolg van het uitgangspunt van het stadsgewest, welk orgaan de verliezen bij de vervoerders bijpast, dat door alle lijnen een kostendekkingsgraad van tenminste 20% gehaald wordt. In 2004 moet er zelfs een kostendekkingsgraad van 40% gehaald worden. Het verdwijnen van bus 5 zal worden opgevangen door lijn 18 de gehele dag door te laten rijden naar Duinzigt. Dit stuit op grote protesten van de bewoners van het Benoordenhout die hun confortabele verbinding naar het centrum verloren zien gaan.
Het volgende slachtoffer van de verscherpte normen van het stadsgewest lijkt tramlijn 10 te gaan worden. Bekend is dat met name op de uitlopers Herenstraat - Voorburg station en Laan van Meerdervoort - Statenkwartier het vervoer veel minder is dan op de andere tramlijnen. In het door de HTM uitgewerkte vervoersplan wordt voorgesteld de frequenties van lijn 10 te verlagen naar 15 minuten overdag en 30 in de avonduren en in de weekenden. Dit voorstel is inmiddels door Haaglanden overgenomen. Een en ander doet ons sterk denken aan de exploitatie van sommige Brusselse tramlijnen in het begin van de jaren '80.
Laten we hopen dat lijn 10 deze maatregelen overleeft.

Beëindiging wagenverkoop 8-strippenkaart
De vraag op de Haagse tram en bus naar de 8-strippenkaart is zo gering dat de verkoop van deze strippenkaart per 1 maart is stopgezet. Men kan bij de bestuurders en chauffeurs nu alleen nog terecht voor een 2- of 3-strippenkaart, nieuw centrumretour of het groepsretour.

3009 berijdt verkeerd spoor
Rond het middaguur van 6 maart 2000 is de 3009 van lijn 17 richting Wateringse Veld, vertrekkende van perron A (CS hoog) bij wissel 402 met alle draaistellen het verkeerde spoor opgereden. In plaats van het spoor wat naar de Kalvermarkt leidt te berijden, kwam de tram op het nu doodlopende spoor, wat in de toekomst naar de tramtunnel leidt, te staan. Hierbij werd de eerste beugel van de tram verspeeld. Na komst van de noodploeg en de wisseltechnici is de tram om 13.15u op de achterste beugel terug gereden naar perron A. Gedurende de stremming zijn de lijnen 2 en 17 vanuit de keerlus via perron B gestuurd.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.