TRAMJOURNAAL

Jaargang 15, no. 94,
november 2000.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgInfrastructuur

Bosbrug / Centraal Station:
In verband met reparatie werkzaamheden aan de Bosbrug hebben op vrijdag 3 november 2000 de lijnen 1 en 1K vanaf 23.00u omgereden. Lijn 16 kon nog de normale route rijden. Op 4 en 5 november werden alle lijnen, die de Bosbrug berijden (1, 1K, 9 en 12/16) de hele dag omgeleid. Een stukje spoor richting Scheveningen was zelfs tijdelijk verwijderd.
De lijnen 1 en 9 reden vanaf de Bosbrug in beide richtingen om via de route van lijn 16 tot het Spui, linksaf Schedeldoekshaven, rechtsaf Lekstraat en vervolgens de route van lijn 12 naar het Rijswijkseplein.
Lijn 12 reed via de Lekstraat, Schedeldoekshaven, Turfmarkt, Kalvermarkt, rechtsaf Spui, Hofweg, linksaf Buitenhof, Gravenstraat, rondom de Grote Kerk, terug naar het Spui om vervolgens als lijn 16 naar Moerwijk te rijden. De lijn- / routefilm werd gedraaid bij de Grote Kerk.
Lijn 16 reed via het Spui, linksaf Kalvermarkt, rechtsaf Turfmarkt, linksaf Schedeldoekshaven, rechtsaf Lekstraat om vervolgens als lijn 12 verder te rijden. De lijn-/ routefilm werd gedraaid op de Schedeldoekshaven.
Tussen de Zwarteweg en de Rijnstraat was een noodhalte geplaatst voor de lijnen 1, 9 en 12/16.
Op vrijdag 3 november reed lijn 1K vanaf de halte Bosbrug via lijn 16 tot de Kneuterdijk om vervolgens rechtsaf via de route van lijn 8 naar de remise te rijden.
Op zaterdag ging lijn 1K komende vanaf Scheveningen bij de Bosbrug rechtsaf via lijn 16 tot de Kalvermarkt, linksaf Kalvermarkt, rechtsaf Turfmarkt alwaar naast de Zwarte Madonna de vertrektijd werd afgewacht. Vervolgens reed lijn 1K rechtsaf de Schedeldoekshaven op, rechtsaf Spui via de route van lijn 16 naar de Bosbrug.

Op vrijdagmiddag 3 november heeft rond 14.40u de 3127 proef gereden over spoor 4 in de Rijnstraat. Op maandag 6 november is het vierde spoor in gebruik genomen.

Herengracht:
In het tramjournaal van oktober 2000 berichtten wij dat men een aanvang heeft gemaakt aan het opbreken van de sporen op de Herengracht en Fluwelen Burgwal.

Grote Marktstraat:
In de nacht van 9 op 10 november zijn de kruisstukken t.b.v. de bovenleiding op het kruispunt bij het Spui aangebracht.
Op 14 november werd door de 3027 's avonds een proefrit gemaakt. In de nacht van 14 op 15 november maakte de 3146 tussen ca. 03.00u en 03.45u een proefrit. De avond van 15 november was het de 3070 (Appeltheater tram) die een (pers) proefrit maakte en in de nacht van 15 op 16 november reed tussen 02.00u en 05.15u de 3013 proef.
De nachtelijke proefritten waren met name bedoeld voor het uittesten van de nieuwe constructie van de kruising in de bovenleiding bij het Spui.
Op zaterdagmiddag 18 november 2000 is de Grote Marktstraat weer in gebruik genomen door de lijnen 2 en 6. Nadat rond 13.00u de 3010, met voorop een bloemstuk, bij de Grote Markt was gearriveerd trok eerst de optocht t.b.v. de inhuldiging van de Goedheiligman door de straat. Vanwege deze sinterklaasoptocht reden de diverse lijnen, die het centrum bereden een alternatieve route (zie nieuws op datum).
Vervolgens reed de 3010 door naar de vestiging van C&A alwaar de officiele openingshandeling plaats vond. Om 14.00u had de 3010 de Kalvermarkt bereikt en rond 14.15u werd de Grote Marktstraat voor het tramverkeer vrij gegeven en verschenen de volgende dienstwagens in volgorde van doorkomst Voor het gestrengeld spoor in de Grote Marktstraat ter hoogte van de Wagenstraat is voor trams de volgende voorrangsregeling van toepasing. Trams rijdend in de richting van de Kalvermarkt hebben voorrang op trams rijdend in de richting van de Prinsegracht. Dit is ter plaatse aangegeven met borden conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Raillijn 15:
Op de Nootdorpse Landingslaan zijn in week 46 inmiddels de nodige spoorsecties aangevoerd en een groot deel daarvan is inmiddels gelegd.
Per 15 november zijn de nieuwe haltes op het Lorentzplein in gebruik genomen. Langs de halteperrons kunnen nu 2 GTL's achter elkaar halteren. 's Morgens zijn de noodhaltes op de Goeverneurlaan verwijderd.
Op 17 november is de halte aan de Bierkade richting Rijswijkseplein, die sinds 17 maart 2000 buiten dienst was, weer in gebruik genomen.
Op 1 december is de halte richting Centrum, die sinds 13 juli 2000 buiten dienst was, weer in gebruik genomen.

Trams uit Hannover
Eind oktober is men in de schilderswerkplaats begonnen met het schilderen van het interieur van de 6021. Na twee weken stond de 6021 weer in de grote hal van de werkplaats. Eind november is de 6021 wederom in de schilderswerkplaats binnen genomen om de buitenkant van de tram te schilderen.
Medio november werd in de plaatwerkerij van de werkplaats (kleine hal) de profielmeetwagen gesignaleerd. De wagen is vergelijkbaar met die ten tijde van de komst van de serie 3000.

In de middag van 1 december heeft de 6021 in zijn nieuwe jasje een proefrit gemaakt naar Bohemen. De wagen is dus (oker)geel en alle deuren hebben een andere kleur. Op de zijkant zitten wat kleine figuurtjes. Op de A-kop zitten aan beide kanten NS-logo's en op de B-kop het "wapens" van Houten in tweevoud. De wagennummers 6021 A en 6021 B zijn gehandhaafd doch in het zwart aangebracht. Het lijnnummer is vervangen door een NS-logo en in de richtingfilms staat "Houten Castellum". De rit werd onder andere gehouden voor een aantal HTM-ers die aan de wagen gewerkt hebben. Ook de vormgevers waren aan boord.

In de NS rayonberichten Utrecht van 15 november 2000 stond het volgende vermeld over het tramgebeuren in Houten:
"Als voorloper van het Randstadspoor mag NS Reizigers vanaf 8 januari 2001 van de overheid een pendel tussen Houten en Houten Castellum gaan exploiteren. De overheid heeft gekozen voor een tram, die 4 x per uur rijdt aansluitend op de treindienst in Houten. Een tram past voorlopig het best bij de te verwachten vervoersvraag. De tram biedt zitplaats aan 50 passagiers. Houten en Houten Castellum zullen 1 tariefpunt zijn. Het treinkaartje naar Houten zal ook geldig zijn in de tram tot Houten Castellum. De tram blijft rijden tot de oplevering van de infrastructuur die een stop Houten Castellum in de treindienst mogelijk maakt. Naar huidige inzichten zal dat in 2004 gebeuren. Van de HTM-Den Haag wordt een tram gehuurd die geschikt is om op de infra bij Houten te rijden. Dit betreft een tweerichtingen tram met een 90 cm hoge vloer. De tram rijdt op een afgesloten derde spoor. Voorlopig voor een half jaar zal de tram bestuurd worden door personeel dat we van de HTM gaan inhuren. We gaan uit van eenmansbediening. De (aan)sturing van het personeel, de veiligheidsplannen en de opvang bij calamiteiten etc. verloopt op dezelfde wijze als bij NSR-treinen"

Internationaal Klimaatcongres
In de periode 13 november 2000 tot en met 24 november 2000 is dagelijks het Internationaal Klimaatcongres in het Nederlands Congres Centrum (Congresgebouw) gehouden. Er waren heel wat deelnemers aanwezig, die in diverse hotels van Den Haag en omgeving logeerden. Om deze mensen met de tram te kunnen vervoeren werden er dagelijks op drie trajecten tussen 08.00u - 10.00u, 17.00u - 19.00u en vanaf 22.00 uur extra's ingezet.

1) Traject Scheveningen - Nederlands Congres Centrum:
Voor de aanvoer reed een ringlijn op de route Scheveningen Noorderstrand - Gevers Deynootweg - Jurriaan Kockstraat - Prins Willemstraat - rechtsaf Duinstraat - linksaf lijn 11 - linksaf Statenlaan - linksaf Eisenhouwerlaan - linksaf Scheveningseweg en vervolgens weer naar het Noorderstrand.
Voor de afvoer stonden de extra's vanaf 16.45u en 21.45u gereed op de uitstaphalte van lijn 7 aan de Statenlaan. De route was: Statenlaan - linksaf Eisenhouwerlaan - linksaf Scheveningseweg richting Noorderstrand. Vanaf Scheveningen werd leeg terug gereden naar de uitstaphalte van lijn 7 aan de Statenlaan.

2) Centraal Station - Nederlands Congres Centrum:
Voor de aanvoer werden de extra's rond 08.00u opgesteld in de keerlus bij Station Laan van Nieuw Oost IndiŽ. Via de lijnroute van lijn 7 werd vanaf het Centraal Station naar Statenkwartier gereden en leeg terug.
Voor de afvoer werden de extra's om 16.45u en 21.45u opgesteld in de binnenlus van eindpunt Scheveningen Haven. Via de lijnroute van lijn 7 werd naar het Centraal Station gereden en vervolgens via keerlus Laan van NOI weer terug naar Statenkwatier.

3) Hollands Spoor - Nederlands Congres Centrum
Voor de aanvoer werden de extra's rond 08.00u opgesteld in de tunnelbak TTHS (tramtunnel Hollands Spoor). Via de lijnroute van lijn 8 werd naar het Noorderstrand gereden en vervolgens via lijn 8 - rechtsaf Duinstraat - linksaf lijn 11 terug naar de tunnelbak TTHS.
Voor de afvoer werden de extra's om 16.45u en 21.45u opgesteld aan het Noorderstrand (spoor 1). Via lijn 8 werd naar het Hollands Spoor gereden en vervolgens via lijn lijn 11 - rechtsaf Duinstraat weer naar het Noorderstrand.

In hoeverre dit plan op papier ook werkelijk is uitgevoerd is niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk heeft de ringlijn ( route 1) tussen Scheveningen Noorderstrand en het Congrescentrum nooit gereden. Het aanbod van passagiers was, voor zover wij het hebben waargenomen, ook niet van dien aard dat versterking van lijn 8 noodzakelijk was. Daarnaast hadden vele congresgangers die op Scheveningen logeerden ook buslijn 14 ontdekt. Wel zijn er op diverse dagen extra's gesignaleerd die als lijn 7K of 8K in de keerlus Laan van NOI en bij het Hollands Spoor werden opgesteld. Op zaterdag 18 november verschenen er zelfs twee wagens van lijn 8K (3038 en 3039) die op het nieuwe opstelspoor voor het CS-laag in de Rijnstraat resp. op het vertrouwde Hoogeveenspoortje in de Lekstraat werden neergezet. Deze extra's zijn overigens die dag (evenals de twee lijnen 7K 3029 en 3120) in de loop van de middag weer leeg ingerukt. Naast de (bescheiden) inzet van extra trams had de klimaatconferentie weinig gevolgen voor de dagelijkse exploitatie. Voor buslijn 14 werden twee haltes rond het Congrescentrum opgeheven. Tevens reden de bussen van deze lijn in de richting van Scheveningen om via het Statenplein - Frederik Hendriklaan. Deze omleiding bleef tot de zondag na de conferentie van kracht wegens het opruimen van materialen. Daarnaast waren er enkele stremmingen als gevolg van confrontaties tussen politie en milieu-activisten. De duur van deze stremmingen bleef beperkt.

Jaardienst 2000-2001
Vanaf zondag 19 november is voor alle tramlijnen de uitgestelde jaardienst 2000-2001 in gegaan. Directe aanleiding hiervoor is een beperkte routewijziging voor de lijnen 1, 2, 6 en 9. De lijnen 2 en 6 zijn in de loop van de middag van 18 november weer via de Grote Marktstraat gaan rijden. De omleidingsroute, die in maart 1997 was ingesteld, via de Jan Hendrikstraat, Grote Kerk, Gravenstraat en Buitenhof kwam hiermee voor deze lijnen te vervallen. Lijn 10 zal overigens nog wel van deze "omleidingsroute" gebruik blijven maken.
De uit- en inrukkers van lijn 17 naar en van het Centraal Station zullen ook door de Grote Marktstraat rijden. In de ochtendspits van maandag t/m vrijdag zullen twee uitrukkers van lijn 17 als lijn 2 (ter ondersteuning) naar het CS rijden.
De lijnen 1 en 9 zijn vanaf zondag 19 november weer via de Schedeldoekshaven gaan rijden. Het trajectgedeelte Turfmarkt - Kalvermarkt - Spui kwam hiermee voor deze lijnen te vervallen. Ook de inrukkende trams van de lijnen 10 en 11 zullen in het vervolg via de Schedeldoekshaven rijden.
Lijn 1K zal in het vervolg als volgt keren in het centrum: CS - Schedeldoekshaven - Spui - Kalvermarkt - Turfmarkt - Schedeldoekshaven - CS. Op de Turfmarkt wordt voor het wissel de vertrektijd afgewacht.
Met het ingaan van de nieuwe jaardienst is de breekdienst die op lijn 2 gold in de periode 16 oktober 2000 t/m 17 november 2000 (alleen maandag t/m vrijdag) in verband met de breekwerkzaamheden op het kruispunt de "Zevensprong" komen te vervallen.
Eveneens zijn de ochtendritten van lijn 8 en 9, die vanuit de remise Zichtenburg werden gereden, komen te vervallen.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en hebben inmiddels een midlife beurt ondergaan:
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3018,
3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3039,
3041, 3042, 3043, 3044, 3046, 3047,
3053, 3054, 3055, 3057, 3058,
3060, 3061, 3062, 3065, 3066, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3075, 3076, 3077, 3079, 3080,
3081, 3083, 3086, 3087, 3088, 3089,
3092, 3093, 3095, 3096, 3099, 3100.

In behandeling zijn: 3081 (okt); 3090 (nov)
Uit behandeling kwam: 3099 (nov)

NIEUWS OP DATUM


Woensdag 1 november 2000
Rond 16.15u heeft de 3101 van lijn 12 op de Beeklaan / de Gheijnstraat de bovenleiding naar beneden getrokken. Hierdoor kwam dit gedeelte van lijn 12 en de kruisingen met de lijnen 2 en 3 zonder spanning te staan. Ongeveer eeb kwartie later was de bovenleidingsspanning voor lijn 2 weer terug en tegen 17.00u was dit voor lijn 3 het geval. De 3101 en 3114 zijn door de Unimog uit het stroomloze gedeelte gesleept. Circa 20.55u behoorde de stremming tot het verleden. Lijn 12 heeft omgereden vanaf de Delftselaan via lijn 11 en lijn 3.

Donderdag 2 november 2000
De 3111 van lijn 16 richting CS kreeg in de namiddag een aanrijding op het Tournooiveld. Twee wagens zijn omgeleid via de Kalvermarkt.

Vrijdag 3 november 2000
Rond 09.10u waren de lijnen 16 en 17 op het Lorentzplein richting Moerwijk en Wateringse Veld gestremd vanwege een defecte vrachtauto. Enkele wagens van lijn 16 en 17 zijn weer teruggekeerd naar het Centrum via de Laakkade - Rijswijkseweg.

Maandag 6 november 2000
In verband met een draadbreuk bij de Stadhouderslaan ondervond het tramverkeer van lijn 10 's middags enig oponthoud. Lijn 10 werd vanaf de Waldeck Pyrmontkade via de Laan van Meerdervoort naar het Prins Hendrikplein gestuurd. De 3035, die aan het eindpunt Statenkwartier stond, reed via de route van lijn 7 naar het centrum.

Donderdag 9 november 2000
Rond 08.00u is op de De Genestetlaan ter hoogte van de Linaeusstraat een vrachtwagen in botsing gekomen met de 3091 van lijn 17. De tram is aan de instapzijde tussen de derde en vierde instapdeur zwaar beschadigd.

Vanaf 17.00u heeft lijn 1 richting Delft Tanthof enige tijd omgereden in verband met wateroverlast in de spoortunnel op de Rijswijkseweg. Vanaf het Rijswijkseplein reed lijn 1 via de route van lijn 10 weer naar de Rijswijkseweg.

Zondag 12 november 2000
Tussen 13.00u en 13.39u was het Buitenhof voor alle tramverkeer afgesloten wegens een bommelding. De aldaar rijdende tramlijnen werden omgeleid.

Maandag 13 november 2000
In de ochtend heeft een bouwkraan in de Rijnstraat de bovenleiding van spoor 4 geraakt. Lijn 12 heeft tijdelijk via spoor 3 gereden.

Dinsdag 14 november 2000
Na terugkomst van een proefrit is de 3047 's-nachts met de tweede truck ontspoord in de boog van put 30 in de werkplaats. De tweede truck van de 3047 belandde gedeeltelijk in put 30. De kraan van de brandweer is ter plaatse geweest maar kon niets uitrichten, waarna de tram door de noodploeg is herspoord.

Woensdag 15 november 2000
Om circa 07.15u kreeg de 3077 van lijn 17 richting Wateringse Veld een aanrijding op de Burgemeester Elsenlaan / Van Vredenburchweg. Lijn 17 is tijdelijk uitgeweken naar Moerwijk en bus 168 pendelde. Na een half uur behoorde de stremming tot het verleden.

Vrijdag 17 november 2000
Op de keerdriehoek 's-Gravenmade stonden de 3027 en 3034 in de namiddag opgesteld voor groepsvervoer.

Zaterdag 18 november 2000
In verband met de intocht van Sint Nicolaas in Den Haag hebben diverse lijnen enige tijd omgereden.
Zondag 19 november 2000
's Avonds tussen 19.45u en 20.45u kreeg het tramverkeer in de Rijnstraat en op de Schedeldoekshaven te maken met enkele korte stremmingen wegens een demonstratie van milieuactivisten bij het ministerie van VROM. Trams van de lijnen 1 en 12/16 en bussen van lijn 18 hebben een alternatieve route gevolgd.

Op dezelfde avond dook er een auto in de opengebroken sporen bij de Reigersbergenweg. Lijn 7 was richting Leidschendam gestremd tussen 21.00u en 21.35u en werd omgeleid via lijn 3. Een gestremde wagen van lijn 7 is achteruit gehaald en vervolgens via lijn 3 naar Essensteyn gegaan, om vandaar weer terug te keren naar Statenkwartier.

Woensdag 22 november 2000
In verband met een demonstratie door milieuactivisten in de omgeving van de Bosbrug werden rond het middaguur de lijnen 1, 9 in beide richtingen via lijn 8 naar Scheveningen gestuurd en lijn 12/16 via de Schedeldoekshaven en de Kalvermarkt omgeleid.

Vrijdag 24 november 2000
12.15u-13.41u; In verband met een auto die tegen een bovenleidingsmast op de Burgermeester Elsenlaan tot stilstand was gekomen werd lijn 17 naar Moerwijk gestuurd. Tussen de Volmerlaan en Wateringse Veld pendelde o.a. de 3123. Verder reden de 152 en 157 als pendelbussen tussen de Volmerlaan en het Jonckbloetplein.
13.15u; Vanwege een schietpartij in de Markthof was er gedurende een half uur geen tramverkeer mogelijk door de Grote Marktstraat. De lijnen 2 en 6 werden vervolgens omgeleid via lijn 3 en de Jan Hendrikstraat, de 'omleidingsroute' welke zij ruim 3,5 jaar al hadden bereden in verband met de aanleg van de tramtunnel.

Zaterdag 25 november 2000
Dat niet iedereen op de hoogte is van het feit dat er weer trams door de Grote Marktstraat rijden, bleek vandaag. Rond 10.45u kwam de 3121 van lijn 2 richting Kraayenstein ter hoogte van V&D gestremd te staan achter een auto, die pal naast een bouwhek was geparkeerd. Om 11.00u meldde de bestuurder, die inkopen was gaan doen, zich weer bij de auto en werd de stremming opgeheven.

Om 17.10u kreeg de 3043 van lijn 17 richting Wateringse Veld op het Stationsplein een aanrijding met een fietser. De aldaar rijdende lijnen (8, 9, 10, 11, 12, 16 en 17) zijn tot 17.45u omgeleid via de Rijswijkseweg - Laakweg.

Donderdag 30 november 2000
In verband met een demonstratie van militairen heeft lijn 12/16 rond het middaguur omgereden via de Schedeldoekshaven.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.