TRAMJOURNAAL

Jaargang 16, no. 103,
augustus 2001.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgLijnwijzigingen per 3 september 2001
Zoals al eerder in eerdere tramjournaals is vermeld wordt er per 3 september 2001 een aantal lijnwijzigingen doorgevoerd. Door deze wijzigingen kan een tweetal tramlijnen worden opgeheven. Doordat de onderdoorgang op de Rijswijkseweg nog niet gereed is, blijft tramlijn 10 ook nog een aantal maanden via de huidige route langs het HS rijden. Volgens planning zal tramlijn 10 vanaf 3 december 2001 vanaf het Rijswijkseplein via de Rijswijkseweg kunnen rijden.

Jaardienst 2001-2002
Op maandag 3 september 2001 gaat de nieuwe jaardienst in. Ter gelegenheid hiervan verschijnt het foldertje "Mega wijzigingen", die in alle bussen en trams verkrijgbaar is. De folder bestaat onder meer uit een plattegrond met de vernieuwde loop van diverse tramlijnen. Ook krijgt een aantal tramhaltes een nieuwe naam:
- Lijn 1 halte "In de Hoven" wordt "Hovenpassage".
- Lijn 6 halte "Appelgaarde" wordt "Station Mariahoeve".
- Lijn 16 en 17 halte "Kneuterdijk" wordt "Buitenhof".
De tekst van de folder "Mega wijzigingen" is ook te vinden op de vernieuwde website van HTM.

Raillijn 15
Op 30 augustus rijdt de 3038 proef over de sporen in de Jan van der Heydenstraat.
Aan de kant van de Hoornbrug zijn de sporen inmiddels aangesloten op het baanvak van lijn 1.

Tijdelijke opheffing tramlijn 1
In augustus wordt er hard aan het baanvak van tramlijn 1 gewerkt om ervoor te zorgen dat deze tramlijn per 3 september weer in dienst kan worden genomen. Ook op en in de omgeving van de Hoorn- en Reineveldbrug is nog hard gewerkt. Met het weer in dienst nemen van tramlijn 1 kan de pendeldienst met bussen tussen station Rijswijk en Delft Tanthof worden gestaakt. Er rijden voornamelijk bussen van de serie 100. Bij wijze van uitzondering rijdt er een aantal malen een gelede bus (903 op 17-6 en 901 op 16-7).
Aan de kant van het CS is de tijdelijke verlenging van tramlijn 17 naar Scheveningen Noorderstand niet meer van kracht en rijdt deze tramlijn nu naar Statenkwartier.
Op vrijdag 31 augustus rijdt de 3105 voorafgaand door een bovenleidingswagen (op sommige stukken zelfs twee) proef op het deels vernieuwde traject van lijn 1. Om 10:30u vertrekt de GTL vanaf de Herenstraat in Rijswijk en keert daar om 15:16u weer terug om vervolgens in te rukken naar de remise Scheveningen.

Rijswijkseplein
Op dinsdagmiddag 14 augustus rijdt een GTL proef op de nieuwe sporen van het Zieken naar de Oranjelaan. Eveneens is er aan het begin van de Rijswijkseweg weer een stukje spoor gelegd. De daarop volgende nacht wordt het nieuwe spoor van tramlijn 12 richting CS aan de kant van de Weteringkade aangesloten en rijdt er aansluitend een GTL proef. Vanaf dinsdag 14 augustus, na de laatste tram, zullen de werkzaamheden aan de sporen op het Zieken en voor de "Bolle Wand" op het Rijswijkseplein en het spoor vanaf de Lekstraat via de Weteringkade naar HS starten. Deze sporen zullen buiten dienst worden genomen.
Met de reconstructie van het Rijswijkseplein e.o. verdwijnt de halte Rijswijkseplein hoog. De halte Rijswijkseplein laag verdween reeds eerder. Omdat op het einde van het Zieken vier sporen naast elkaar komen te liggen en volgens de folder "Mega wijzigingen" een betere doorstroom plaats gaat vinden richting HS komen voornoemde haltes niet meer terug. Op dit moment is nog niet duidelijk of begin december 2001 de halte aan de andere kant van het plein (op de Rijswijkseweg) voor lijn 10 zal terugkeren.

Met ingang van woensdagochtend 15 augustus zijn alleen de volgende sporen in dienst en berijdbaar:
- Spui via Zieken Laag naar Oranjelaan.
- HS via Rijswijkseplein naar Weteringkade.

Dit betekent dat de tramlijnen 8, 9, 10, 16 en 17 komend vanaf het Hollands Spoor via het nieuwe spoor van tramlijn 12 via de Weteringkade - Lekstraat - Schedeldoekskaven naar het centrum rijden. Uiteraard rijdt tramlijn 9 bij het CS rechtdoor.
Tramlijn 11 zal worden ingekort totaan de halte Wouwermanstraat en driehoeken op het terrein van het Haags Openbaar Vervoer Museum.

Op zaterdag 18 augustus worden per vrachtwagen de eerste sporen aangevoerd. Deze worden op 18 en 19 augustus gelegd. Vanaf maandag 20 augustus is het spoor vanaf HS, via de "Bolle wand" naar de Oranjelaan weer in dienst voor tramlijn 11. Dit betreft het binnenste spoor. Aan het einde van de Weteringkade (spoor lijn 12 richting HS) wordt een wissel gelegd zoals dat ook op de Bosbrug het geval is. De sporen liggen een aantal meters naast elkaar en splitsen pas op het plein.
In week 35 wordt op het Zieken het nieuwe spoor richting centrum gelegd. Ook vindt deze week het storten van het beton plaats in een aanzienlijk deel van de nieuw gelegde sporen op en rond het plein. Vanaf maandag 3 september is het spoor op het Zieken (hoog) weer in dienst en kunnen de trams vanaf het HS via het midden van het plein weer naar het centrum rijden. Ook is het spoor vanaf de Lekstraat via de Weteringkade naar HS weer in dienst evenals het 2e spoor voor tramlijn 11 (buitenste spoor) langs de "Bolle Wand". Het Rijswijkseplein is nu officieel de begin- en eindhalte van lijn 11 geworden. Met het in gebruik nemen van de nieuwe sporen komt een einde aan de tijdelijke omleiding voor de tramlijnen naar het centrum via de Weteringkade en lijn 12 via het Zieken (laag) naar het HS. De proefrit op de in dienst gekomen sporen wordt op zondagmiddag 2 september gereden vanuit de remise Scheveningen door de 3147.
Volgens planning zal vanaf 24 september het spoor vanaf het Spui via Zieken hoog weer in dienst worden genomen en gaat Zieken laag weer uit dienst. Dit spoor blijft kan wel worden gebruikt als calamiteitenspoor. Alle tramlijnen rijden dan weer hun normale route, behalve tramlijn 10 vanwege het feit dat de onderdoorgang bij de Rijswijkseweg nog niet gereed zal zijn. Dit zal volgens planning vanaf maandag 3 december 2001 het geval zijn.

Vuurwerkfestival Scheveningen
Het Vuurwerkfestival Scheveningen vindt dit jaar plaats op 16, 17, 18 en 19 augustus 2001. Voor de Scheveningse tramlijnen zijn de volgende maatregelen van kracht.
Op donderdag 16 augustus rijden de trams volgens het normale dienstrooster. Aan het begin van de avond staan op het opstelspoor in de Lekstraat, Wateringse Veld en Station Voorburg worden extra wagens opgesteld. Aan Delft Tanthof staat één extra bus voor buslijn 1opgesteld. Na afloop worden extra trams opgesteld aan Scheveningen Noorderstrand en de Harstenhoekstraat.
Op 17, 18 en 19 augustus 2001 zijn de volgende maatregelen van kracht.
De tramlijnen 8, 9, 11 en 17 rijden tot 03:00 uur 's nachts door. Tussen 20:00u en 22:00u rijden de tramlijnen 8, 11, 17 en buslijn 1 een 10 minutendienst. Tramlijn 9 rijdt in de normale frequentie door tot 22:00u. Na afloop worden er extra's opgesteld aan Scheveningen Noorderstrand en de Harstenhoekstraat. Ook buslijn 1 wordt verstrekt met extra bussen. De tramlijnen 8, 17 en buslijn 1 rijden tussen 00:30u en 03:00 uur een 15 minuten dienst. Tramlijn 11 rijdt een 30 minuten dienst. Op 17 augustus rijden o.a de 3139, 3119, 3060, 3124, 3142 en 3140 als extra. Rond 00:35u (18-8) blokkeren een aantal taxi's bij het Casino aan de Gevers Deynootweg de tramsporen en komen ook een aantal bussen vast te staan. Aanvankelijk wil men gaan driehoeken achter het VSB Circustheater, maar dit blijkt niet mogelijk. De gestremde trams bij het VSB Circustheater worden terug gehaald naar de Badkapel. Om 01:10u wordt er een ringlijn ingesteld. Alle trams vanuit het centrum rijden via de route van 8 naar de Gevers Deynootweg. Vervolgens rechtsaf naar het VSB Circustheater en via de route van 9 naar CS. Ook dit wordt later door blokkerende taxi's verhinderd. Vanaf 01:10u rukken alle extra bussen in. Twintig minuten later gaan ook de extra trams naar de remise. Als enige lijn blijft 11 tot 03:00u in dienst waarvan enkele wagens doorrijden naar het CS.
Op 18 augustus zijn tijdens de aanloop naar het Vuurwerkfestival alle lijnen naar Scheveningen zeer druk bezet. Echter rond 21:40u barst er een noodweer los met onweer en zware regenval, waardoor tijdens de aanvoer naar Scheveningen de afvoer alweer op gang komt. Het regent zo hard dat het riool het niet aankan. Straten staan binnen een kwartier blank en zowel over de HTM kanalen alsmede de politiekanalen wordt gewaarschuwd dat door de druk van het regenwater putdeksels omhoog komen. Om de massale stroom van passagiers tijdens de onverwachte afvoer te kunnen vervoeren wordt tramlijn 7 vanaf de Johan de Wittlaan verlegd naar het Noorderstrand. Tramlijn 10 rijdt vanaf het Statenkwartier via de inrukroute naar het Noorderstrand. Terug rijdt 10 via de Duinstraat en Statenkwartier en vervolgens de eigen lijnroute. Vanaf 23:04u rijden lijn 7 en 10 weer hun normale route.Tevens wordt de 3037 van lijn 2 gehaald om bij te springen op lijn 17. Deze wagen keert later op de avond weer terug op lijn 2.

1329
De 1329 heeft op zaterdag 28 juli 2001 een geslaagde eerste proefrit gemaakt op het net van het National Tramway Capitol Museum in Washington. Volgens de mensen van het museum rijdt de wagen fantastisch en is het een genot om met de PCC te rijden. Wel heeft de 1329 wat last van 'dansen' doordat de rubbers in de wielen door de lange stilstand niet meer rond zijn. De proefrit was aanvankelijk nog niet gepland, maar omdat het een redelijke koele dag was heeft men het aangedurfd. Nu het zeer warm weer is in de USA zal de wagen niet worden ingezet en gewacht wordt op een koelere periode in de herfst van 2001 en op instructie, die eind september of eind oktober zal plaatsvinden.

PCC dag HOVM
Op zondag 26 augustus 2001 besteedt het HOVM aandacht aan de PCC. De 1337 (los) maakt op woensdagmiddag 15 augustus een geslaagde proefrit. Naast de reguliere zondagse museumritten (deze zondag het stel 810+769) rijdt men een viertal korte ritten met PCC's met publiek. Tijdens de eerste drie ritten worden er vanuit de 1210 filmopnamen gemaakt en rijden er geen passagiers mee. Na afloop wordt een aantal PCC's op het remiseterrein naast elkaar gezet: 1022 (put 1), 1101 (put 3), 1165 (put 4), 1210 (put 6), H23 (put 7), 1302 (put 9) en 1315 (put 10) Het driewagenstel 1304+1337+2101 staat op het spoortje langs de muur. De onderstreepte PCC's staan met de kop naar het remiseterrein gericht. Hiervoor is op 22 augustus de 1315 gekeerd (gedriehoekt) bij de remise Lijsterbesstraat. Ditzelfde gebeurt op 25 augustus met de H23 bij remise Zichtenburg en de 1302 bij de remise Lijsterbesstraat. Aan het einde van het evenement worden de drie omgekeerde PCC's weer in de juiste richting gezet.

Nieuwe borden seinen sneltramviadukt
Zoals ieder waarschijnlijk wel zelf heeft gezien of heeft gelezen in het Tramjournaal van juli 2001 staan sinds enige tijd bij het begin en einde van het sneltramtraject borden, die het binnenrijden en verlaten van het met seinen beveiligde gebied aangeven (wit met zwarte punten). Voor wat betreft de borden bij Oostinje het volgende:
Het bord richting CS is vanaf de halte slecht te zien (staat meer naar boven, op de oprit en verschuit zich in de struiken). Het bord richting Leidschendam is eind augustus niet meer aanwezig (het paaltje staat er nog wel).

Nieuwe akoestische signalen GTL8-I
Een aantal GTL8-I (o.a. 3072, 3073 en 3077) rijdt rond met een gele sticker in de cabine "let op! afwijkende akoestische signalen". Trammaterieel verwijdert van een aantal trams de bel-, zoemer- en noodsignalen, om de onderdelen te gebruiken voor defect geraakte systemen. Deze trams krijgen vervolgens een nieuw akoestisch paneel. Het akoestische systeem geeft verschillende signalen bij de volgende gebeurtenissen:
- Deurrand (rubber) is ingedrukt.
- Deur is opengetrokken.
- Noodremknop bij deuren.
- Vallen van het vangraam.
- Indrukken noodknop zijpaneel.
- Inschakelen noodbedrijf bij schakelaar "RIJRICHTING" in stand "VOOR" of "ACHTER UIT".
- Bij het indrukken van de herstelknop deuren en noodsignaal.
- Verkeerde stand dodemanpedaal.
- Te vroeg deuren ontgrendelen.
- Noodverlichting inschakelen bij instaande stuurstroom.

Schadeherstel Rotterdamse tram (RET)
Het schadeherstel van de A-bak van de 749 en de B-bak van de 744 in de centrale werkplaats verloopt voorspoedig. Het ligt in de bedoeling om de tram medio september weer terug naar Rotterdam te transporteren.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en hebben inmiddels een midlife beurt ondergaan:
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3018,
3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3039,
3041, 3042, 3043, 3044, 3046, 3047, 3049,
3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060,
3061, 3062, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080,
3081, 3083, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090,
3091, 3092, 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100.

In behandeling zijn: 3045 (juni), 3020 (juli), 3094 (augustus).
Uit behandeling kwam: 3049 (augustus).

NIEUWS OP DATUMWoensdag 8 augustus 2001
Rond de klok van 20:30u botst de inrukkende 3027/10 bij de Johan de Wittlaan tegen de 3074/8 richting Vrederust waarbij enkele ruiten sneuvelen.

Dinsdag 14 augustus 2001
In de ochtend rijdt lijn 12 vanaf de Fahrenheitstraat om via de route van 3 en 11 vanwege een brand in een winkelpand op de Beeklaan.

Rond 18:00u krijgt de 3007/8 bij de Dedemsvaartweg een aanrijding waarbij de tram forse schade oploopt rechtsvoor bij de eerste deurpartij.

Donderdag 16 augustus 2001
06:59u - 07:35u; De 3115/6 richting De Uithof krijgt bij de Escamplaan / Leyweg een ernstige aanrijding. Lijn 6 wordt ingekort tot het Castricumplein en de bussen 118 en 836 pendelen.

Vrijdag 17 augustus 2001
De 3102/16 rijdend richting Moerwijk rijdt een verkeerde omleidingsroute en gaat vanaf het Spui en de Schedeldoekshaven via de route van lijn 12 richting Weteringkade en komt aldaar stroomloos te staan. Door de werkzaamheden op het Rijswijkseplein is het spoor voor lijn 12 afgesloten. Een Unimog sleept de GTL weer terug naar CS laag.

Zaterdag 18 augustus 2001
De 3038 van lijn 17, rijdend richting Wateringse Veld, gaat bij het CS via de route van lijn 12 richting Weteringkade. Door de werkzaamheden op het Rijswijkseplein is het spoor voor lijn 12 aldaar afgesloten. De bestuurder bemerkt zijn vergissing vrij snel en komt hierdoor niet stroomloos te staan. Vanaf de hulpcontroller rijdt de 3038 weer terug naar CS laag.

21:40u - 22:52u; Op het Rijswijkseplein rijdt een auto in de opbrekingen waardoor het enige spoor vanaf HS richting centrum niet gebruikt kan worden. Dit betekent een stremming voor de lijnen 8, 10, 12, 16 en 17. Lijn 11 is i.v.m. de werkzaamheden aan het Rijswijkseplein al ingekort tot de Wouwermanstraat. Vanaf 22:07u wordt lijn 12 omgeleid via het Hobbemaplein - Hobbemastraat - Prinsegracht naar het centrum. De lijnen die via de onderdoorgang HS rijden (10, 16 en 17) slaan bij de Parallelweg linksaf om zo via de route lijn 11 naar het Hobbemaplein te rijden. Lijn 10 rijdt vervolgens naar de Monstersetraat en lijn 2 naar de Noord West Buitensingel. De lijnen 16 en 17 rijden via lijn 6 weer naar het centrum. Lijn 8 wordt niet omgeleid.

Zondag 19 augustus 2001
Om 00:22u zit er wederom een auto tussen de sporen op het Rijswijkseplein. De lijnen 10, 12, 16 en 17 worden weer omgeleid zoals op 18 augustus ook het geval is. Lijn 8 rijdt niet verder dan de Jacob Catsstraat. Een aantal wagens van lijn 8 is vanaf Vrederust via de Dedemsvaartweg en Zichtenburg naar remise Scheveningen ingerukt. Na een half uur is de stremming voorbij.

Dinsdag 21 augustus 2001
De 3117/12 botst omstreeks 16:30u aan Duindorp tegen zijn voorganger. De 3117 loopt aan de kop linksvoor enige schade op.

Donderdag 23 augustus 2001
12:25u - 14:31u; De 3035/9 krijgt rijdend richting Vrederust een ernstige aanrijding met een fietser op de kruising Melis Stokelaan / Loevesteinlaan. De lijnen 8 en 9 rijden niet verder dan de keerdriehoek aan het Zuiderpark. Naar Vrederust pendelen de bussen 804 en 837.

Zondag 26 augustus 2001
De 3133/6K, rijdend richting CS, krijgt rond 16:30u bij het oversteken van de Lozerlaan een ernstige aanrijding met een personenbusje. Door de klap komt het eerste draaistel van de GTL naast het spoor te staan. Lijn 6K keert tot middernacht tijd bij remise Zichtenburg.

Zondag 2 september 2001
In verband met het "Uit festival", dat gehouden wordt op het Spui, rijden diverse tramlijnen vanaf aanvang dienst to 19:09u een omleidingsroute. De lijnen 8, 10 en 16 rijden om het stadhuis heen (Schedeldoekshaven - Turfmarkt - Kalvermarkt v.v.). Lijn 17 richting Wateringse Veld rijdt vanaf het CS via de Schedeldoekshaven naar het Spui. Richting Scheveningen rijdt lijn 17 vanaf de Lekstraat rechtdoor naar het CS.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.