TRAMJOURNAAL

Jaargang 16, no. 97,
februari 2001.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgRaillijn 15:
Begin februari wordt er in de Jan v/d Heydenstraat beton gestort tussen de sporen op het deel Lorentzplein - Pasteurstraat. Op de Rijswijkseweg, net voorbij de Tulpstraat, hangt de bovenleiding nu aan spandraden tussen twee masten aan beide zijden van de rijbaan. De draagarmen aan de masten tussen de sporen zijn verwijderd. In week 7 en 8 is op het Lorentzplein en het deel van de Jan v/d Heydenstraat tussen het Lorentzplein en de Pasteurstraat de bovenleiding opgehangen.
Volgens de Haagsche Courant van 3 maart 2001 zal lijn 15 zijn eindpunt krijgen aan het CS in plaats van Statenkwartier. Lijn 17 zal het CS gaan verlaten en Statenkwartier als eindpunt krijgen.
Medio februari vangen ook de werkzaamheden aan de Hoornbrug aan. In de zomer van 2001 zal deze brug worden vervangen. Daar er ook werkzaamheden aan de Reineveldburg in Delft zijn gepland, zal lijn 1 in de periode 28 mei 2001 tot en met 2 september 2001 (aldus het blad Lijn 88.4 van maart 2001) worden opgeheven en zal lijn 17 worden verlengd naar Scheveningen Noorderstrand. Tussen Delft Tanthof en Rijswijk station rijden gelede pendelbussen (serie 900). Op het traject tussen de Wateringsevest en de Hoornburg rijdt een belbus. Wij komen hier uiteraard nog op terug in latere tramjournaals.

Rijswijkseplein:
De werkzaamheden op het Rijswijkseplein willen niet erg vlotten. In februari zagen wegwerkers sleuven in het asfalt en er is af te leiden hoe de sporen van lijn 12 zullen gaan lopen richting Weteringkade. Begin maart zijn op en nabij het Rijswijkseplein een aantal rijbanen afgesloten en de verkeerslichten op knipperen gezet.

Perron 1 CS-laag
Begin februari is spoor 1 (langs de Burger King) nog altijd buiten dienst. Halte, trottoir en fietspad zijn geheel verdwenen. Men is druk bezig met de herinrichting.

Diverse Werkzaamheden
Aan het begin van de maand februari worden de volgende werkzaamheden verricht:
- Lijn 1+9: Tussen de Javastraat en Dr. Kuiperdam wordt de strook tussen trambaan en parkeerplaatsen verbreed. Momenteel is de rijbaan geheel afgesloten voor autoverkeer.
- Lijn 1+9: Bosbrug. De boog Voorhout (16) - Koninginnegracht (1+9) is nog altijd bezet door rood en witte blokken van de wegafzetting. De definitieve inrichting van de Bosbrug zelf begint steeds meer vorm te krijgen.
- Lijn 8+9: Melis Stokelaan tussen de Leyweg en Dedemsvaartweg. Hier zijn materialen aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat de dwarsliggers vervangen zullen worden.
- Lijn 12: Goudenregenstraat. De rijbaan richting Duindorp is tussen de Laan van Meerdervoort en het Goudenregenplein afgesloten voor wegverkeer. Een deel van de rijbaan naast de tramsporen is reeds opgebroken.

Tram(s) uit Hannover
Op maandagavond 5 februari wordt in Hannover (DŲhren) de nummerloze en in het geel geschilderde 6016 door de 6093 naar buiten geduwd. De firma van der Vlist laadt de tram vervolgens op om deze te kunnen transporteren naar de Hofstad. Op 7 februari arriveert om 01.20u de 6016 op de Laan van Meerdervoort (bij de Chinese muur). Omdat de laatste diensttram van lijn 3 pas om 01.45u aan Loosduinen arriveert, moet het transport even aan de kant totdat de laatste tram voorbij is. Rond 01.50u arriveert het transport aan het De Savornin Lohmanplein en tegelijkertijd komt vanuit de remise Lijsterbes de 3108 achteruit aangereden om na het afladen de 6016 weg te kunnen slepen. Na drie kwartier arbeid staat de ex-Hannoverse tram op Haagse rails. Om 03.08u duwt de 3108 de 6016 op put 31 van de werkplaats. Medio maart zal de 6016 naar Houten gaan en de 6021 weer terugkeren naar Den Haag.

Trams op Zoetermeer stadslijn (NS)?
In de Posthoorn van 24 januari jongstleden alsmede in andere kranten en tijdschriften wordt druk geschreven over de mogelijkheid om trams op de Zoetermeerlijn van NS in te gaan zetten. Hierbij wordt gedacht aan de HTM, die hiervoor trams uit Hannover wil laten overkomen. De NS kan de sprinters dan op andere trajecten gaan inzetten. In het Streekblad van Zoetermeer (medio februari) wordt o.a. het volgende geschreven.
"De Nederlandse Spoorwegen hebben wethouder mevrouw E. Plantinga deze week laten weten geen Duitse trams in te zetten op de Zoetermeerlijn. De HTM zou pas tegen 2003 alle 50 bestelde oude trams uit Hannover kunnen inzetten. Dat vind de NS te laat, omdat in 2003 het nieuwe dubbeldeksmaterieel in gebruik kan worden genomen. De bedoeling was om de Zoetermeerse sprinters op andere lijnen dit jaar al in te zetten zolang het nieuwe materieel er nog niet was".

In verband met werkzaamheden rijden er op 13 en 14 februari tussen 09.30u en 15.00u geen trams maar bussen tussen Houten en Houten Castellum. Het baanvak wordt geschikt gemaakt voor een snelheid van 70 km/u. Momenteel rijdt de tram 40 km/u. Zodra deze harder gaat dan 40 begint de tram te schudden en boven de 50 km/u is er in de bestuurderscabine een pieptoon te horen. In de tram bevinden zich NS plakkaten met info over het plaatsbewijs

In de vroege ochtend van 22 februari maakt profielmeetwagen 6000 een proefrit van de remise Lijsterbes via de route van lijn 3, lijn 11 en lijn 6 naar remise Zichtenburg. GTL 3099 trekt de profielmeetwagen. Om 00:55u vertrekt het transport uit de remise LB en om 02:58u arriveert het bij remise ZBG. Het doel van de proefrit is om te kijken waar de Ustra trams problemen ondervinden qua ruimteprofiel op het Haagse tramnet. In ieder geval leveren een groot aantal verhoogde halteperrons problemen op.

Afvalbakjes in GTL-8
In april 2000 worden de 3057 en 3107 voorzien van drie afsluitbare afvalbakjes. In de geleding van de A/C en de C/B bak zit een bakje op de beschermplaten voor de geleding bevestigd. Het derde afvalbakje zit op het schot tussen de bank en de staruimte in de C-bak gemonteerd. In de 3066 en 3144 zijn op de zelfde plaats drie 'open' afvalbakjes aangebracht. Deze 'open' afvalbakken zijn ook te vinden in de bussen van HTM.
Begin 2001 wordt de proef beŽindigd en worden de afvalbakjes uit de trams verwijderd.

Schilderbeurt GTL
De trams, die tijdens de midlife worden geschilderd staan hieronder niet vermeld.
3068 (jan).

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en hebben inmiddels een midlife beurt ondergaan:
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3018,
3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3039,
3041, 3042, 3043, 3044, 3046, 3047,
3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058,
3060, 3061, 3062, 3065, 3066, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3075, 3076, 3077, 3079, 3080,
3081, 3083, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090
3091, 3092, 3093, 3095, 3096, 3099, 3100.

In behandeling is: 3074 (feb).
Uit behandeling kwamen: 3056, 3091 (mrt).

Ontasbesten trams
In het tramjournaal van december 1999 schreven wij dat er vanwege renovatiewerkzaamheden van de putten 13 tot en met 21 van de remise Lijsterbesstraat de ontasbestwerkzaamheden met ingang van 22 november 1999 waren verplaatst naar de putten 12/13 van de remise Zichtenburg. Inmiddels zijn de renovatiewerkzaamheden voltooid en vanaf eind februari 2001 vinden de ontasbestwerkzaamheden weer in de remise Lijsterbesstraat plaats.

RET 2303 (ex HTM 1139)
Op 14 februari 1986 neemt de HTM de 1139 buiten dienst om in de werkplaats omgebouwd te worden tot slijpwagen voor de RET (Rotterdam). Vanwege het ruimteprofiel in de Havenstad komt daar alleen een 1100 voor in aanmerking. Op 10 december 1986 wordt de tram, genummerd 2303, opgeladen en getransporteerd naar de RET. In oktober / november 1997 keert de 2303 even naar Den Haag terug voor een revisie in de centrale werkplaats. De RET is voornemens om de slijptram weer op te knappen en in te zetten op het Rotterdamse lijnennet. Eind februari komt de HTM langs voor onderhoud aan de PCC. Op 1 maart wordt de 2303 vrijgegeven en maakt vervolgens een geslaagde proefrit door een flink deel van Rotterdam.

Openingstijden HOVM
Vanaf de eerste zondag in april tot en met de laatste zondag in oktober is het Haags Openbaar Vervoer Museum van 13.00u tot 17.00u weer geopend voor het publiek. In dit museum bevinden zich historische bussen en trams van respectievelijk de stichtingen Haags Busmuseum en Haags Trammuseum. Op iedere zondag zullen er vanaf de voormalige remise Frans Halsstraat met historische trams, net zoals vorig jaar, twee korte ritten en ťťn lange rit worden gereden conform onderstaand schema. De eindpunten 's-Gravenmade en Delft Tanthof zijn dit jaar geschrapt in verband met de werkzaamheden aan de Hoornbrug en Reineveldbrug in de zomer.

dag v/d maand 1e korte rit: 13.15u 2e korte rit: 14.15u Lange rit: 15.15u
1e zondag Statenkwartier Scheveningen Haven Wateringse Veld #
2e zondag Scheveningen Noorderstrand Voorburg Station Kraayenstein
3e zondag De Uithof Moerwijk rondrit Centrum
4e zondag De Savornin Lohmanplein rondrit Centrum Duindorp / Scheveningen Haven
5e zondag rondrit Centrum Voorburg Station Leidschendam*

# Tijdens deze rit rijdt ook een bus van het HBM mee.
* Deze rit wordt met PCC's gereden.

bron: Haagse Tramhistorie, nummer 55, februari 2001, een uitgave van de Stichting Haags Tram Museum.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 2 februari 2001
15.42u; De 3082 van lijn 3 staat op CS-hoog (perron B) richting Loosduinen met een storing in de wagen. De 3082 wordt tijdelijk uitgerangeerd in de Grote Marktstraat. Lijn 2 en 6 richting Kraayenstein en de Uithof rijden om via het Buitenhof - Gravenstraat - Jan Hendrikstraat. De noodploeg herstelt de 3082 ter plekke. Lijn 2 en 6 rijden nog tot 18.00u om i.v.m. een defect aan wissel 172 op de Kalvermarkt.

Rond 17.00u is er een particuliere aanrijding op de kruising met de Margaretha van Hennenbergweg bij Kraayenstein. Enkele GTL's van lijn 2 keren bij de keerdriehoek Volendamlaan.

Zondag 4 februari 2001
18.59u - 22.35u; Voorbij de halte Broekpolder is geen tramverkeer mogelijk in verband met een modderstroom. Tussen 's-Gravenmade en Delft Tanthof pendelen drie GTL's en aan de andere kant wordt lijn 1 ingekort totaan Voorbrug Station. Tussen Voorburg Station en 's-Gravenmade pendelen bussen. Op 5 januari 2001 onstpoorde op dezelfde plek de 3018 vanwege hetzelfde probleem.

Woensdag 7 februari 2001
Zoals wij reeds in onze tramjournaals van juni 2000, juli 2000 en augustus 2000 vermelden, moeten er op het gehele tramnet van de HTM aanpassingen worden verricht om slijtage aan de sporen en wielbanden van de trams te verminderen. Inmiddels zijn de routes van de lijnen 3 en 17 aangepast. Men is nu bezig met nachtelijke slijpwerkzaamheden op de route van lijn 6.
Op het traject van lijn 6 en lijn 7 in de Loudonstraat ontspoort een slijpmachine van Mecno (de Italiaanse slijpers). Hierdoor is vanaf aanvang dienst tot circa 07.45u geen tramverkeer mogelijk voor de lijnen 6 en 7 richting Leidschendam. Lijn 6 en 7 worden via lijn 3 omgeleid tot Essensteyn. Een busje van IC en de 132 pendelen.

Vrijdag 9 februari 2001
Vanwege de vakantiebeurs in het Nederlands Congrescentrum rijden er extra's op lijn 7 tussen station Laan van Nieuw Oost IndiŽ en Statenkwartier (o.a. 3086, 3109 en 3117).

Zaterdag 10 februari 2001
Wederom extra's op lijn 7 vanwege de vakantiebeurs in het Nederlands Congrescentrum. Dit keer rijden tussen station Laan van Nieuw Oost IndiŽ en Statenkwartier de 3024, 3032, 3109 en 3117. Voor 1 extra rit op lijn 7 wordt de 3038 van lijn 2 afgehaald.

Zondag 11 februari 2001
Op het traject LN - ST rijden de 3057, 3117 en 3144 als extra voor de vakantiebeurs in het NCC. De 3000'en filmen 7K Congresgebouw en de 3100'en over het algemeen 7 Extra Dienst.

Rond het middaguur kampt de 3085 van lijn 8, onderweg van Scheveningen naar Vrederust, met problemen aan de wagen. Vanaf het centrum rukt de tram in via de Schedeldoekshaven en lijn 1 naar de remise Scheveningen. De 3057, een extra op lijn 7 die op afroep aan station Laan van NOI klaarstaat, wordt verzocht om de slag Vrederust - Scheveningen te rijden. Bij aankomst te Scheveningen kan de 3057 naar de remise. Als vervanger voor de 3085 wordt de 3013 ingezet, welke tijdens z'n eerste rit van beugel moest wisselen.

12.30u-13.10u ; Vanwege een particuliere aanrijding staat lijn 6 op het Hobbemaplein gestremd. Lijn 6 rijdt in beide richtingen vanaf de Delftselaan om via lijn 11 en 2. De gestremde 3037, die richting Uithof staat, keert na afloop van de stremming terug via lijn 11 en 2 naar het CS.

Dinsdag 13 februari 2001
In de ochtend krijgt de 3113 van lijn 17 richting Centraal Station een aanrijding met een vrachtwagen op de De Genestetlaan ter hoogte van de Linneausstraat. Ter hoogte van de derde instapdeur loopt de wagen enige schade op. De 3003 vervangt de 3113, welke inrukt naar de werkplaats.
Op dezelfde plek kreeg de 3091 op 8 november 2000 eveneens een aanrijding met een vrachtwagen. De 3091 is inmiddels bijna hersteld van zijn aanrijdingsschade.

Donderdag 15 februari 2001
17:10u - 18:51u; De 3095 van lijn 10 verspeelt richting Statenkwartier bij de halte Brouwersgracht de eerste beugel ter hoogte van een districtschakelaar (scheiding / schaats in de bovenleiding tussen twee districten). Een stukje van de bovenleiding breekt. De lijnen 2 en 10 worden in de richting van Kraayenstein respectievelijk Statenkwartier omgeleid via lijn 6 - 11.
Lijn 10 rijdt vanaf de Monstersestraat dan via lijn 2 naar de Noordwestbuitensingel. Als pendelbus rijdt de 675, welke van lijn 29 komt. Met de komst van de bovenleidingswagen beginnen de herstelwerkzaamheden. Doordat de spanning van de bovenleiding wordt gehaald, rijden de lijnen 2, 6 en 10 nu vanaf het centrum in beide richtingen om via lijn 3 - Laan van Meerdervoort (lijn 10 driehoeken) - linksaf lijn 10 - Noordwestbuitensingel - rechtsaf lijn 2 - Monstersestraat (lijn 2 weer normale route) - linksaf lijn 11 - Delftselaan. Als pendelbussen rijden de 675 en 816 voor lijn 6, die ook door de Grote Marktstraat rijden.
De noodploeg bindt de beschadigde beugel vast en de bovenleidingswagen duwt de 3095 een stukje achteruit. Hierna wordt de bovenleiding hersteld en kan de 3095 op de tweede beugel inrukken naar de werkplaats.

Vrijdag 16 februari 2001
De 3095 van lijn 3, rijdend op de tweede beugel, wordt op het Kerkplein (achter de Grote- of St. Jacobskerk) uitgerangeerd in verband met een storing aan de wagen. Na komst van de noodploeg rukt de 3095 in naar de werkplaats.

Vrijdag 23 februari 2001
13.30u-14.05u; Aan de instapkant van de 3082 loopt aan de Stevinstraat van de tweede as van het tweede draaistel de wielband af. De 3082 zit op lijn 9, rijdend richting Vrederust. Lijn 1 en 9 rijden via lijn 8 naar het Centrum. Na afloop wordt de 3082 in afwachting van de noodploeg uitgerangeerd op de keerdriehoek bij de Badkapel.

Om 13.58u ontspoort de 3131 van lijn 12 richting CS met het eerste draaistel en de eerste as van het tweede draaistel in de Goudenregenstraat / Laan van Meerdervoort. Lijn 12 wijkt uit naar Bohemen en de bussen 829 en 116 pendelen. Rond 17.00u kan lijn 12 weer naar Duindorp rijden en rukt de 3131 in door linksaf de Laan van Meerdervoort op te rijden en vervolgens achteruit tot voorbij het remiseterrein. Hierna gaat de 3131 weer vooruit het opstelspoor op en rijdt uiteindelijk achteruit het remiseterrein op.

17:15u - 18:23u; De 3017 van lijn 8 richting Scheveningen Noorderstand ontspoort met het eerste draaistel op de Vijverdam (tegenover de Gevangenpoort) en de noodploeg herspoort de tram met behulp van vijzels. Lijn 7 en 8 richting Statenkwartier / Scheveningen Noorderstrand rijden via de Schedeldoekshaven en de route van lijn 16 naar de Kneuterdijk. Lijn 12 en 16 rijden om via de Schedeldoekshaven en de Kalvermarkt. De gestremde 3108 van lijn 16 richting Moerwijk rijdt vanaf de Vijverberg via de route van lijn 7 naar het Statenkwarier en vervolgens weer terug naar het Centrum

20:00u - 20:50u; De noodploeg keert na de ontsporingen van de 3131 en 3017 weer terug naar de uitgerangeerde 3082 op de keerdriehoek Badkapel. De spanning wordt uitgeschakeld en lijn 1 wordt in beide richtingen vanaf Scheveningen via lijn 8 en lijn 16 naar de Bosbrug omgeleid. Buslijn 14 en de tijdelijk omrijdende buslijn 23 worden eveneens omgeleid. De noodploeg plaatst het tweede draaistel op asbreukwagentjes en om 21.10u rukt de tram in naar remise Scheveningen.

Vrijdag 2 maart 2001
De 1329 maakt een conditierit en doet onder andere Delft aan (passage 's-Gravenmade om 10.30u).


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.