TRAMJOURNAAL

Jaargang 16, no. 98,
maart 2001.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgRaillijn 15
In de Jan van der Heijdenstraat wordt medio maart weer een stukje rails gelegd. De rails ligt nu tot over de kruising met de Pasteurstraat. Alle sporen liggen inmiddels in beton en ook de bovenleiding is opgehangen. De rest van de straat (in de rijrichting van de Rijswijkseweg) is nog een zandbak. Aan het einde van week 11 worden de laatste sporen gelegd en bovenleidingsmasten geplaatst totaan de Rijswijkseweg.

Raillijn 15 zal op 1 januari 2002 in dienst komen vanaf Nootdorp (voorlopig vanaf de keerdriehoek aan de Nootdorpse kant van de Landingslaan, bij de aansluiting van raillijn 19) naar het CS. Het eindpunt in Nootdorp is pas later bereikbaar vanwege een onteigeningsprobleem.

Rijswijkseplein
De werkzaamheden op het Rijswijkseplein zijn nu eindelijk zichtbaar van start gegaan. Volgens de media zijn de werkzaamheden aan het plein eind 2001 gereed. Ter hoogte van de brug (aan de kant van de spoorbaan) is begin maart het asfalt opengebroken. Hier zal het spoor van lijn 12 richting CS komen te liggen. Verder is het plein voorzien van rode en witte afzettingsblokken, waarmee enkele rijbanen voor het wegverkeer zijn afgezet en de stoplichten zijn op knipperen gezet. Op 13 maart worden op het plein een aantal bovenleidingsmasten aangevoerd en is er een stukje spoor voor lijn 12 gelegd.
Met ingang van 26 maart is het Zieken tussen de Bierkade en het Rijswijkseplein afgesloten. Bij het Rijswijkseplein wordt een begin gemaakt met het verwijderen van de voormalige sporen van lijn 8 en 9 (Rijswijkseplein laag). Hierdoor verdwijnt ook tijdelijk de verbinding met de Oranjelaan. Later die week worden ook de bomen langs de trambaan gerooid.

Perron 1 CS-laag
Op 5 maart rijdt om 14.45u de 3064 van lijn 1 proef over spoor 1 in de Rijnstraat (CS laag). Met ingang van 6 maart zullen de lijnen 1 en 9 weer halteren op perron 1 en is perron 2 weer alleen bestemd voor lijn 12/16. Spoor 1 is een aantal weken buiten dienst geweest i.v.m. werkzaamheden.

Tramtunnel Leidschendam
Vanaf 21 maart zijn de eerste hulpsporen gelegd, rechts van het oude spoor (rijbaan richting Leidschendam). Het betreft hier groefrails, omdat ook het autoverkeer hier gaat rijden. Naar verwachting zullen de hulpsporen in mei 2001 in gebruik worden genomen. Zodra de oude sporen buiten dienst zijn, zullen ook de betonnen pilaren weggehaald worden.

Tram(s) uit Hannover
Op donderdag 15 maart maakt de nummerloze 6016 voor het eerst proefritten naar o.a. Bohemen. Er wordt zonder chopper gereden op 600V. De volgende dag wordt de downchopper in werking gesteld. Omdat er bij de HTM geen 1500V voorhanden is, wordt de chopper zo ingesteld dat de tram op 500V rijdt. Er worden meerdere proefritten naar Bohemen gemaakt, waarvan één keer met de ingeschakelde downchopper.
Een chopper is een elektronisch apparaat dat de in een loc/treinstel/tram binnenkomende bovenleidingsspanning vele malen per seconde aan en uit schakelt. Daarbij kun je de verhouding tussen aan- en uittijd variëren. Wanneer je voortdurend de spanning bijvoorbeeld 3 ms inschakelt en dan 7 ms uit en dit continu herhaalt, dan zal over de tijd genomen de gemiddelde uitgangsspanning 30% (= 3/[3+7]) van de bovenleidingsspanning bedragen. Door deze aan/uit verhouding te variëren kun je uit de vaste bovenleidingsspanning een variabele uitgangsspanning maken voor het aandrijven van de motoren. Dit is het principe van de tractiesturing in modern materieel.
Een downchopper is een chopper met een vaste aan/uit verhouding, in de Houtense tram 6/15=40%. Deze vast ingestelde chopper wordt als een soort voorzetapparaat voor de eigen tractie-installatie van de tram geplaatst, zodat daar niets aan gewijzigd hoeft te worden.

Op 19 maart wordt de 6016 opgebokt en worden de draaistellen onder de tram vandaan gehaald. De draaistellen worden opgestuurd naar Duitsland om van wielen met spoorprofiel voorzien te worden. Dit duurt ongeveer twee weken. Vervolgens zal de 6016 op dezelfde manier als destijds de 6021 naar Houten overgebracht worden. Ook bij de 6021 zal een downchopper worden ingebouwd. Waar dit gaat gebeuren is nog onbekend. Het is ook nog niet bekend of de 6021 daarna in Den Haag zal blijven dan wel terugkeert naar Houten.

In de vroege ochtend van 29 maart maakt de profielmeetwagen 6000 (wederom getrokken door de 3099) een proefrit. In de nachtelijke uren van 22 februari werd een proefrit gehouden op het traject van de remise Lijsterbes naar de remise Zichtenburg. De '6000' heeft tussen de twee proefritten in de remise Zichtenburg vertoefd. Om 00:49u vertrekt het transport vanaf put 11. Ook ditmaal leveren de verhoogde halteperrons en een aantal verkeersborden onderweg problemen op.
Men rijdt via de route van lijn 6 - 11 - 3. Aangekomen bij de Goudenregenstraat (02:40u) staat het transport een half uur stil, doordat er laswerkzaamheden aan de sporen plaatsvinden. Om 03:10u wordt koers gezet richting Bohemen om terug te keren naar de LB. Rond 04:00u arriveert het transport op spoor 1.

Gele cirkel rond deurknopjes
Medio maart verschijnen een aantal GTL's met rond de deurknopjes een gele cirkel met daarin de tekst: "Deur open". De cirkel heeft een doorsnede van ongeveer 15 cm en is gemaakt van een opvallende kleur geel zodat er een duidelijk contrast onstaat met de beschildering van de GTL. Het is voorlopig een proef op 10 GTL's. Het betreft de 3016, 3022, 3056, 3059, 3062, 3110, 3114, 3121, 3145 en 3147.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en hebben inmiddels een midlife beurt ondergaan:
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3018,
3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3039,
3041, 3042, 3043, 3044, 3046, 3047,
3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058,
3060, 3061, 3062, 3065, 3066, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3075, 3076, 3077, 3079, 3080,
3081, 3083, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090
3091, 3092, 3093, 3095, 3096, 3099, 3100.

In behandeling is: 3074 (feb), 3078 (mrt).

RET 2303 (ex HTM 1139)
Zoals u in het vorige tramjournaal heeft kunnen lezen bestaan er bij de RET serieuze plannen om weer met de slijptram 2303 te gaan rijden. Op 1 maart wordt de 2303 vrijgegeven, nadat een aantal HTM'ers de PCC weer heeft opgeknapt. Vanuit remise Hillegersberg wordt een proefrit gemaakt naar Feyenoord - Oostplein - Schiebroek - Kleiweg en weer terug naar de remise.
Op 23-03 rijdt de 2303 wederom. Nu wordt o.a. Schiedam, Woudse Hoek en de Maashaven aangedaan.

830+756
Eind september 1990 komen de 830 en 756, die sinds eind jaren '70 in het Spoorwegmuseum te Utrecht verblijven, terug naar de Hofstad. Voor de Floriade in 1992 wil HTM een tweetal historische tramstellen laten rijden. Dit betreffen de 826+780 en 830+756. Nadat de HTM de 830 en 756 heeft opgeknapt gaan ze op 17 februari 1992 op transport naar Zoetermeer.
Bij het afladen van de 830 ontspoort deze. Na de Floriade keren de historische tramstellen weer terug naar Den Haag en kan het tramstel 830+756 worden gehuurd als partytram.
Dit jaar zijn Rotterdam en Porto (Portugal) uitgeroepen tot Europese culturele hoofstad. In het kader daarvan worden op 5 maart 2001 de 830+756 naar Rotterdam getransporteerd en aldaar aan de Kleiweg afgeladen. Het stel rijdt vervolgens op eigen kracht naar de remise Hillegersberg.

Extra trams lijn 6 op koopzondagen
Vanwege een verhoogd passagiersaanbod op lijn 6K is besloten om als proef op alle (koop)zondagen in de maanden april 2001 en mei 2001 de dienst aan te passen en tussen 12:00u en 18:00u twee extra wagens in te zetten. De frequentie wordt hiermee verhoogd van 15 minuten naar 11 minuten. Op eerste paasdag en 29 april geldt de normale zondagse dienst.

Lijnwijzigingen
Met ingang van 3 september 2001 is het stadgewest Haaglanden voornemens om een aantal lijnwijzigingen door te voeren. In het vorige tramjournaal maakten we al melding van het feit dat lijn 1 in de periode 28 mei 2001 tot en met 2 september 2001 wordt opgeheven. Vanaf het Spui zal lijn 17 onder z'n eigen lijnnummer via de Kalvermarkt - Resident - Schedeldoekshaven de route van lijn 1 over nemen. Het verlaten traject van lijn 1 op de Rijswijkseweg tussen de Laakkade en het Rijswijkseplein zal niet door lijn 10 worden overgenomen. Dit zal pas per 3 september 2001 het geval zijn wanneer lijn 1 via het Hollands Spoor - tramtunnel HS - Jan v/d Heijdenstraat gaat rijden.
In verband met de hoge frequentie van lijn 3, die niet nodig is op het traject CS- Antoniushove wordt deze lijn ingekort tot het CS. Lijn 2 zal nu vanaf het CS doorrijden, via de te verlaten route van lijn 3, naar Leidschendam Noord. Lijn 2 heeft immers een lagere frequentie dan lijn 3.
Lijn 6 zal vanaf Station Mariahoeve doorrijden naar Antoniushove. Hiermee komt ook een einde aan de kort-traject dienst van deze lijn (Uithof-CS, lijn 6K), die in de avonduren en op zondag rijdt.
Lijn 17 zal vanaf het Spui via de Schedeldoekshaven of via de Kalvermarkt - Resident - Schedeldoekshaven naar CS-laag rijden in de Rijnstraat en vandaar via de route van lijn 16 totaan de Kneuterdijk. Vervolgens rechtsaf via de huidige route van lijn 7 naar Statenkwartier.
Met het verlengen van de lijnen 2, 6 en 17 zal lijn 7 worden opgeheven. In latere tramjournaals komen we uiteraard nog terug op deze wijzigingen.

NIEUWS OP DATUMZaterdag 3 maart 2001
Het wissel aan de halte Oostinje (lijn 3, 6/7 richting Leidschendam) is defect en kan alleen in de kromstand worden bereden. Lijn 6 en 7 rijden vanaf aanvang dienst tot ca. 07:45u richting Mariahoeve en Leidschendam om via lijn 3 tot Essesteyn.

Doordat de spoorwerkzaamheden bij de kruising Laan van Meerdervoort / Goudenregenstraat uitlopen kunnen de lijnen 3 en 12 vanaf aanvang dienst niet naar Duindorp en Loosduinen rijden. Uitrukken richting Fahrenheitstraat kan wel. Lijn 3 heeft tot 10:12u gedriehoekt aan de Waldeck Pyrmontkade. Tussen de remise Lijsterbesstraat en Loosduinen pendelen 2 trams en tussen de Goudenregenstraat en de Waldeck Pyrmontkade rijden de 126, 187, 402 (taxibusje). Lijn 12 rijdt tot 10:12u naar Scheveningen Haven en daarna tot 12:04u naar Bohemen. Op deze lijn pendelen de 151 en een busje van de afdeling IC.

Vrijdag 9 maart 2001
Lijn 3 rijdt tussen 16:19u en 22:23u richting Loosduinen vanaf de Waldeck Pyrmontkade via lijn 10 - 2 - 12. Tussen 19:11u en 21:32u rijdt lijn 3 richting Leidschendam vanaf de Fahrenheitstraat om via 12-2-10. Tussen de haltes Conradkade en Waldeck Pyrmontkade is ter hoogte van de Van Merlenstraat de waterleiding gesprongen waardoor een gat in het wegdek ontstaat.

Zondag 11 maart 2001
Op de kruising Gevers Deynootweg / Circustheater worden het wisselcomplex en de sporen vervangen. Hierdoor kunnen de lijnen 1 en 9 niet uitrukken via hun eigen route en rijden via lijn 8 naar het centrum. Op het tramloze gedeelte rijden 's ochtends drie bussen. Lijn 1 rijdt vervolgens (komende vanuit Delft) de gehele dag tot de keerdriehoek Badkapel en de passagiers worden met lijn 14 of pendelbus 830 verder naar Scheveningen Noorderstrand vervoerd. Lijn 9 blijft de gehele dag via de Scheveningseweg naar het Centrum rijden.

Dinsdag 13 maart 2001
Lijn 3 rijdt in de vooravond van 17:15u tot 18:56u vanaf de Waldeck Pyrmontkade richting Loosduinen om via lijn 10 - 2 - 12, doordat een auto in het opengebroken gat op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de Van Merlenstraat zit (zie 9 maart). Bus 903 pendelt.

Zaterdag 17 maart 2001
Bij de Assumburgweg strandt het railvoertuig van Mecno (de Italiaanse Slijpers). De eerste dienstwagen van lijn 16 naar Moerwijk wijkt uit naar de keerdriehoek in de Plaspoelpolder. De tweede wagen, de 3135, duwt het railvoertuig op naar de halte Heeswijkplein, alwaar de slijpers het spoor verlaten.

Zondag 18 maart 2001
19:30u - 20:30u; Vanwege een particuliere aanrijding op de Laan van Meerdervoort rijdt lijn 3 richting Antoniushove vanaf de Fahrenheitstraat totaan de Waldeck Pyrmontkade om via lijn 12 - 2 - 10.

Dinsdag 20 maart 2001
11:35u-12:04u; Vanwege een particuliere aanrijding bij de Grote Kerk rijden de lijnen 3 en 10 richting Antoniushove en Voorburg Station om via de Grote Marktstraat.

Rond 12:25u heeft de 3104 rijdend richting Scheveningen Noorderstrand op het nieuwe oversteekje tussen 's Gravenmade en de boerderij "Oversteen" een aanrijding. Een aantal schortplaten van de A-bak (aan de blinde zijde van de tram) liggen aan duigen. Richting Delft Tanthof staat de 3003 gestremd. Na ongeveer vijftien minuten kunnen de trams (de 3104 zonder schortplaten) weer verder.

Rond 17:00u heeft de 3040 van lijn 11 bij de Loosduinseweg, rijdend richting Rijswijkseplein, een aanrijding met een bus van Connexxion. Zo'n twintig minuten later is de stremming voorbij.

Donderdag 22 maart 2001
In de ochtendspits rijden een aantal bussen van lijn 25 en Connexxion om via de Grote Marktstraat.

Zaterdag 24 maart 2001
Op zaterdag 24 maart 2001 wordt weer de jaarlijks terugkerende CPC-loop gehouden. Naast enig oponthoud van enkele tramlijnen zijn in Scheveningen tussen 14:30u en 16:30u de volgende wijzigingen van kracht.
De lijnen 1K en 9 rijden niet verder dan de halte Badkapel en gaan daar driehoeken.
Lijn 8 richting Scheveningen rijdt niet verder dan de halte Scheveningse Slag en gaat vervolgens via de calamiteitenboog rechtsaf naar de halte Circustheater alwaar de wagen overgaat op lijn 1 naar Delft Tanthof.
Lijn 1 richting Scheveningen rijdt niet verder dan de halte Circustheater. Vanhier gaat de wagen over als lijn 8 richting Vrederust door linksaf via de calamiteitenboog de route van lijn 8 op te rijden. De bestuurders van de lijnen 1 en 8 stappen bij de halte Circustheater over op de andere wagen. Zij blijven dus op hun eigen lijn rijden. Door het wisselen van lijn rijden er op lijn 1 en 8 voornamelijk 3100'en.

23:16u-23:56u; Lijn 3 staat gestremd in de Zoutmanstraat vanwege een auto op de sporen. Lijn 3 rijdt via lijn 10 naar Loosduinen.

Maandag 26 maart 2001
Vanwege een wisselstoring op CS hoog rijden rond 19:30u een aantal lijnen 6K door via de route van lijn 3 totaan de keerlus bij Station Laan van Nieuw Oost Indie.

Dinsdag 27 maart 2001
08:55u- 09:40u; De 3024 van lijn 9 krijgt richting Vrederust op de Melis Stokelaan / Troelstrakade een aanrijding met letsel. De lijnen 8 en 9 driehoeken bij de Wouwermanstraat (Frans Hals). De bussen 130, 177, 772 en 829 pendelen.

Donderdag 29 maart 2001
14:45u - 15:55u; Vanwege een uit de hand gelopen demonstratie wordt het centrum door de politie afgesloten. Naast winkelruiten sneuvelen ook de ramen van de abri's, trams en bussen. Alle tramlijnen die het centrum aandoen rijden alternatief. Later vinden er ook rellen plaats bij station HS, waardoor alle tram- en buslijnen, die het Centrum en HS berijden stil worden gezet. In totaal raken 8 trams (o.a. 3022, 3064, 3082, 3092 en 3124) en 3 bussen beschadigd.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.