TRAMJOURNAAL

Jaargang 17, no. 109,
februari 2002.

Een uitgave van de Haagse Tramvrienden,
www.haagstramnieuws.orgVerbouwing Den Haag CS
In de diverse media van 28 februari 2002 is aandacht besteed aan het feit dat station Den Haag CS en de omgeving een ingrijpende verandering ondergaan. Onderdeel van het plan is om de parkeergarage in de Anna van Buerenstraat te slopen. Op het dak van deze garage bevindt zich echter de keerlus van CS hoog, het huidige eindpunt van de tramlijnen 3 en 15. Dit betekent dat de keerlus gaat verdwijnen. Op dit moment wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, waarbij de lus wel in de buurt of op het CS blijft. Wij zullen trachten u op de hoogte te houden van ontwikkelingen, die direct betrekking hebben op het tramverkeer.

Raillijn 15
Aan het einde van januari zijn zowel aan de voor- als achterkant van het tijdelijke winkelcentrum in Nootdorp enkele spoorsecties gelegd voor de definitieve keerlus.

Werkzaamheden Spui / Hofweg
In week 7 is een deel van de sporen op de Hofweg opgebroken. De nieuwe bovenleidingsmasten richting centrum zijn al aan de buitenkant van het spoor geplaatst, waardoor de oude masten tussen de sporen verwijderd zijn.
Vanaf 21 februari 2002 wordt de halte Centrum op de Hofweg van de lijnen 3, 8, 10 en 16 alleen in de richting van de Kalvermarkt tijdelijk ± 40 meter teruggeplaatst. Aan het einde van februari is het gehele spoor op de Hofweg opgebroken en zijn de abri's tijdelijk verdwenen.

Rijswijkseplein
In week 7 wordt op het scheidingsmuurtje tussen de sporen op het Zieken hoog en Zieken laag een groen sierhek geplaatst. Het zal nog tot juni 2002 duren eer de reconstructie van het Rijswijkseplein is afgerond.

NS viaduct Rijswijkseweg
Aan de fundamenten van het viaduct worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dit is de reden waarom de terugkeer van de tram op het stukje Rijswijkseweg (tussen het Rijswijkseplein en de Laakkade) al enige tijd op zich laat wachten. Medio februari zijn de sporen aan de kant van de Waldorpstraat in het beton gelegd en zijn enkele bovenleidingsmasten geplaatst.
Op maandag 25 februari is een groot deel van de resterende sporen inclusief de wissels naar en van de Hofwijckstraat gelegd. Aan de kant van het Rijswijkseplein zijn tevens (vier) bovenleidingsmasten geplaatst.

Werkzaamheden wisselkam Scheveningen Noorderstrand
Tussen zaterdag 9 februari, 18:00u en zondag 10 februari, 08:00u is het in verband met de vernieuwing van het wisselcomplex (inrijwissels) en het spoor vanaf de uitstaphalte niet mogelijk om de keerlus aan Scheveningen Noorderstrand te berijden. De trams van de lijnen 1, 1K, 8 en 9 wijken uit naar de remise Scheveningen om aldaar te driehoeken. De sporen 1 tot en met 4 zijn op zondag 10 februari weer aangesloten en deze dag worden de wissels bediend door een wisselwachter. Van spoor 5 ontbreekt dan nog een klein stukje, wat eind februari ook weer wordt aangesloten.

Spoorvernieuwing Harstenhoekplein
In week 9 vindt tijdens een aantal dagen gedurende een aantal uren overdag spoorvernieuwing plaats op en rond het Harstenhoekplein (plein bij de remise Scheveningen). Bestaande sporen en wissels (al dan niet met kruisstukken naar niet meer gebruikte sporen) worden vervangen. Sommige niet meer als zodanig in gebruik zijnde wissels worden vervangen door spoorsecties. Ten tijde van de werkzaamheden vindt er geen tramverkeer plaats en worden in-, uitrukkers en wisselwagens gestald aan Scheveningen Noorderstrand (spoor 1 en 5) en de Harstenhoekstraat.

Plattegrond in tram
Aan het begin van januari 2002 zijn alle GTL's aan de binnenkant op de geleding voorzien van één of twee plattegronden met daarop een schematisch overzicht van het Tramnet in de regio Haaglanden. Vanwege de invoering van raillijn 15 in januari 2002 en de diverse lijnwijzigingen in september 2001, november 2001 en januari 2002 zijn in het najaar van 2001 alle routefilms binnenin de tram op blanco gezet.
Op deze richtingfilm (in de PCC zaten vroeger routeborden), kon per lijn de eindpunten met de daarin tussenliggende haltes worden voorgedraaid. Tot op heden zijn de nieuwe films met daarop de juiste routes van het huidige lijnennet nog niet vervangen, waarschijnlijk vanwege een te hoog kostenplaatje. Voorlopig lijkt het erop dat gekozen is voor de schematische weergave zoals die op bijgaande foto is weergegeven. Of er in de toekomst nieuwe routefilms of -kartons komen is ons op dit moment nog niet duidelijk.

Lorrie H31
Op woensdag 6 februari komt één van de genummerde lorries H31 bij de remise Zichtenburg aan voor tijdelijke duur. De lorrie is gehuurd van Volker Stevin voor HTM werkzaamheden. Sinds 13 september 2001 zijn de lorries H30 (porfierwagen) en de lorries H31 en H32 (beiden genummerd H31) eigendom van Volker Stevin.
Op donderdag 7 februari maakt de lorrie een proefrit achter een Unimog en wordt daarna op het achterterrein van de remise Zichtenburg gestald.
Op zondagavond 10 februari wordt de lorrie door een Unimog afgesleept en gestald op spoor 3 aan het eindpunt Kraayenstein.
Per 5 februari is er spoorvernieuwing gestart aan het eindpunt Kraayenstein en de bocht Lippe Biesterfeldweg. De lorrie wordt aldaar voor ingezet. Overdag zal de lorrie eveneens op spoor 3 bij Kraayenstein worden gestald. De werkzaamheden zullen naar verwachting begin maart zijn afgerond. Daarna zal de H31 weer terugkeren naar Volker Stevin.

Proef met dynamische informatie tram 1 en 9
Op de haltes Dr. Kuyperstraat (in beide richtingen) van de tramlijnen 1 en 9 is een proef gestart met dynamische informatie in de abri's. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van het stadsgewest Haaglanden, de HTM en de firma Publex. In het middelste glaspaneel van de abri is aan de bovenzijde een informatiepaneel geplaatst. Op de display van het paneel wordt o.a. de nauwkeurige vertrektijd van tram 1 of 9 aangegeven. Tevens is er ruimte aanwezig om informatie aan de reiziger te geven, bijvoorbeeld in geval van stremmingen.

Haltes Het Kleine Loo
M.i.v. 27 februari wordt de nieuwe halte Reigersbergenweg op het Kleine Loo richting centrum in gebruik genomen. De oude halte voor de rotonde komt dan te vervallen. De halte richting Leidschendam wordt in de loop van de dag in gebruik genomen. De haltes "Gerstkamp" komen per 28 februari te vervallen.

Schadeherstel 3060
In tegenstelling tot hetgeen in het laatste nummer van 'Op de Rails' (feb. 2002) staat vermeld, keert de 3060 pas op 1 maart 2002 terug in de passagiersdienst. De 3060 reed op 8 november 2001 aan het eindpunt Kraayenstein achterop de 3090.

Anti-grafittiproef
In een drietal GTL's (3019, 3021 en 3070) wordt in de B-bak een anti-grafittiproef gehouden. Hierbij worden de crème zijpanelen onder de ramen voorzien van een speciale folie.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife beurt ondergaan:
3016, 3035, 3040, 3048, 3050, 3051, 3052, 3063, 3082, 3084, 3097.

In behandeling is: 3021 (januari), 3064 (februari).
Uit behandeling kwam: 3019 (februari).

NIEUWS OP DATUMZondag 3 februari 2002
01:00u; Tijdens het inrukken ontspoort op het remiseterrein Scheveningen de 3075. Precies een week later ontspoort tijdens het inrukken de 3088. Het is ons niet bekend met welk draaistel(len) de betreffende trams zijn ontspoord.

Vrijdag 8 februari 2002
16:22u - 20:15u; De 3141/11, rijdend richting HS, ontspoort met het eerste draaistel vlak voor de halte Doornstraat. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de lokatie en het feit dat de trambaan in aarde ligt, duurt het hersporen enige tijd. Lijn 11 wijkt uit naar het voomalige eindpunt Bohemen (De Savornin Lohmanplein) en de bussen 112, 808 en 824 pendelen.

Zaterdag 9 februari 2002
Op 6 maart 2002 worden er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Haagse Stadspartij (lijst 8) gaat deze dag op campagne met tramlijn 8. Om 10:00u vertrekt de delegatie vanaf het eindpunt Vrederust met de 3036/ 8 (dienstwagen) en stapt op een aantal op de route van lijn 8 liggende haltes uit (o.a. Leyweg en HS). Met een andere dienstwagen zal men de campagne voortzetten naar de volgende tussenstop.

Woensdag 13 februari 2002
06:45u - 13:00u; De 3109/9 komt in de bocht (spoor 3) na de in het weekeinde daarvoor vernieuwde wisselkam (inrijwissels) aan Scheveningen Noorderstrand met de 2e as van het 1e draaistel en het tweede draaistel naast de rails te staan. Om 08:45u arriveert de kraan van de brandweer om de tram weer te hersporen.
Het hersporen van de tram laat enige tijd op zich wachten omdat de kraan van de brandweer moeilijk op de plek des onheils kan komen. De lijnen 1, 8 en 9 driehoeken bij de Harstenhoekstraat / Gevers Deynootweg of bij de remise Scheveningen tijdens de koffiepauze.

Vanwege een wisselstoring op het CS kunnen de lijnen 3 en 15 tussen circa 20:00u en 21:00u niet keren via de keerlus CS hoog. Zij wijken tijdelijk uit naar het voormalige eindpunt Station Laan van Nieuw Oost Indië.

Tussen 22:25u en einde dienst is er vanaf het Leeghwaterplein richting Leeghwaterbrug geen tramverkeer mogelijk. Een oplegger heeft tijdens het oversteken een deel van het spoor vernield. Dit betekent dat de lijnen 1, 10, 15, 16 en 17 in tweeën geknipt worden. Aan de kant van Rijswijk rijden de lijnen 16 en 17 komende vanaf respectievelijk Moerwijk en Wateringse Veld vanaf de Gouveneurlaan en de Jan van der Heydenstraat naar Voorburg Station. De lijnen 1, 10 en 15 rijden een ringlijn door vanaf de Oudemansstraat via de Laakkade en de Rijswijkseweg weer terug te keren naar hun eindpunten. Aan de andere kant wordt een aantal tramlijnen ingekort tot het HS en rijdt lijn 12 een ringlijn via het centrum weer terug naar Duindorp. Tussen het HS en het Lorentzplein pendelen o.a. de bussen 823 en 829.

Vrijdag 22 februari 2002
10:35u - 13:00u; De 3046/10, richting Statenkwartier, ontspoort in de Torenstraat ter hoogte van de Grote Kerk met het 1e en 2e draaistel. De lijnen 3 en 10 worden in beide richtingen omgeleid via de Grote Markstraat. De gestremde 3034/3 en 3025/3 worden door de Verkeersdienst achteruit gehaald naar het Prins Hendrikplein om vervolgens via dit plein te keren richting Loosduinen. De A-bak staat dwars over het spoor van lijn 3 richting CS en het 1e draaistel staat onder een hoek van 90 graden in het spoor van lijn 3. De geleding tussen de A/C-bak raakt zwaar beschadigd. Rond 11:15u arriveert de kraan van de brandweer, die de HTM assisteert met het hersporen van de tram. Rond 12:00u is de kraan nog bezig met het takelen. Om 13:14u staat de 3046 weer in het spoor. Vervolgens sleept een Unimog de tram een stukje achteruit waarna de inmiddels gearriveerde 3022 wordt aangekoppeld om de 3046 naar de werkplaats te slepen.

Maandag 25 februari 2002
19:00u - 21:45u; Tramlijn 11 rijdt tijdelijk tot de halte Wouwermanstraat wegens herinrichting van de Stationsweg. Ter hoogte van de halte wordt een aantal bomen gerooid waarvoor de spanning tijdelijk van de bovenleiding moet. Tramlijn 11 driehoekt op het remiseterrein van het HOVM. Eind februari is het oude spoor van lijn 11 aan de Stationsweg opgebroken.

19:45u - 21:31u; Op de Schedeldoekshaven (voor de ingang van gebouw de Terminal) verspeelt de 3044/1, rijdend richting Scheveningen Noorderstrand, de voorste beugel. Een spandraad van de bovenleiding is gebroken. De lijnen 1 en 17 rijden vanaf het CS in beide richtingen om via lijn 12. Omdat voor de herstelwerkzaamheden de bovenleiding wordt uitgeschakeld tot en met het Spui is ook hier tijdelijk geen tramverkeer mogelijk. Alle tramlijnen die de kruising Schedeldoekshaven / Spui berijden rijden nu een alternatieve route. Ook de buslijnen 18 en 25 en de bussen van Connexxion worden omgeleid.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.