TRAMJOURNAAL

Jaargang 18, no. 127,
augustus 2003.

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgPCC Dag HOVM, zondag 24 augustus 2003
Sinds het afscheid van de PCC's in de reguliere dienst wordt door het HOVM elke twee jaar een dag georganiseerd die speciaal gewijd is aan dit materieeltype. Dit jaar konden de PCC liefhebbers zich weer naar de remise Frans Halsstraat begeven.
Direct na de opening van het museum om 1 uur 's middags werd vertrokken voor de eerste van de vier geplande ritten. Telkens konden de bezoekers kiezen uit de 1022, 1210 dan wel een wagen van het koppelstel 1304+1165+2101 voor een ritje door de stad. Het is altijd weer een bijzonder gezicht om zo'n stoet aan PCC's voorbij te zien rijden. Wie besloot om in de remise te blijven kon onder meer videofilms bekijken.
Na afloop van de ritten konden de bezoekers nog genieten van de traditionele PCC line-up. Bijzondere gast was deze keer de ex-RET 2303, ex-1139 die niet lang daarvoor uit Rotterdam was teruggekeerd en speciaal voor deze happening naar de remise Frans Halsstraat was overgebracht. De H23 (ex-1207) die door de 2303 zal worden vervangen was ook aanwezig. Helaas maakte deze tram een wat vermoeide indruk, en kon het iedereen duidelijk zijn dat deze tram op zijn laatste wielen rijdt. Dit is overigens niet te verwonderen na bijna 22 jaar actief te zijn geweest in de voor een tram zwaar belastende slijpdienst.

In het bijzonder na aankomst van de allerlaatste rondrit was het gezellig druk op het remiseterrein. We zagen vele oude bekenden uit zowel binnen- als buitenland. Het koffiehoekje en de verkoopstands van zowel SHTM als SHBM deden goede zaken. Het was duidelijk dat de gemiddelde PCC liefhebber ook de buscollectie in de Frans Hals weet te waarderen.
Ondanks het wat matte weer, het zonnetje verschuilde zich achter het wolkendek en we mochten zelfs een spatje regen voelen, was het wederom een gezellige dag. Met een goed gevoel verlieten we tegen vijf uur het remiseterrein, terwijl de vrijwilligers van het trammuseum begonnen met het materieel weer naar binnen te rangeren. In verband met de PCC dag hebben de volgende overbrengingsritten plaats gevonden:
woensdag 20 augustus 2003: 1210+1101 van remise Zichtenburg (depot) naar HOVM.
donderdag 21 augustus 2003: 1302+1337 van remise Zichtenburg (depot) naar HOVM.
zaterdag 23 augustus 2003: 2303 van remise Zichtenburg (depot) naar HOVM.
zondag 24 augustus 2003: H23 van remise Lijsterbesstraat naar HOVM.
zondag 24 augustus 2003 H23+2302 van HOVM naar remise Zichtenburg (depot). Daarna H23 los terug naar remise Lijsterbesstraat.

RET 2303
Op dinsdagochtend 5 augustus 2003 maakt de 2303 een proefrit van remise Zichtenburg naar Kraayenstein en weer terug.

Extra trams
Van 9 tot en met 24 augustus verzorgt de Belgische meidengroep K3 een aantal optredens in het Fortis Circustheater te Scheveningen. Tijdens de aan- en afvoer worden bij grote drukte extra trams ingezet. In ieder geval is de 3101 een aantal dagen ingezet met het lijnnummer 3K in de film.

Van 13 tot en met 16 augustus is het jaarlijkse Scheveningense vuurwerkfestival georganiseerd. Voor de aanvoer van de belangstellenden worden er dagelijks vanuit de verschillende remises extra trams geleverd. De verdeling is als volgt: Rijnstraat (3), buitenboog Rijswijkseplein (1), tunnelbak Hollands Spoor (2), Zwarte Madonna - Turfmarkt (3). Voor de afvoer worden de extra's opgesteld aan Scheveningen Noorderstrand, de Harstenhoekstraat en binnenboog Scheveningen Haven.
Op vrijdag 15 augustus namen Wil Leebeek en Frans Wellner de volgende zaken waar: Voetbalclub Ado-Den Haag bevindt zich weer in de eredivisie. Dat betekent dat met de thuiswedstrijden van deze club na afloop van de wedstrijd een aantal trams rijdt om de ADO supporters richting station HS en CS te vervoeren. De extra trams staan in de keerdriehoek Zuiderpark en aan eindpunt Vrederust

Jaardienst 2002/2003
Van 25 augustus tot en met 13 december rijden de trams weer volgens de jaardienst Tram 2002/2003. Met ingang van 14 december 2003 gaat de Jaardienst 2003/2004 in, waarbij tevens een flink aantal wijzigingen wordt doorgevoerd.

Tramhaltes Spui
Aan het begin van week 34 is een aanvang gemaakt met de terugkeer van de haltes op het Spui (tussen de Amsterdamse Veerkade en de Nieuwe Kerk). Op beide haltes zijn de abri's geplaatst en richting centrum staan de hekjes er al. Op 25 augustus 2003 zijn beide haltes in gebruik genomen.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife-beurt ondergaan:
3016, 3050, 3052, 3082. De 3016 en 3050 hebben al een midlife-beurt ondergaan voor wat betreft de A-bak. Deze trams hebben in 1999 een aanrijding gehad met respectievelijk de 3044 en 3084.

In behandeling is: 3048 (mei), 3035 (augustus).

Nieuws uit de centrale werkplaats
Eind augustus staan de 3126, 3082, 3089 binnen voor schadeherstel. De 3125 is weer terug gekeerd in de dienst na het herstel van de schade opgelopen tijdens een ontsporing op remiseterrein Zichtenburg.

De volgende 3100'en moeten nog rood/beige worden geschilderd:
3102,3104,3106, 3108,
3111,3113-3116, 3118, 3120,
3121-3130,
3131-3140,
3141-3143, 3145, 3147.

Op 9 augustus verschijnt op lijn 8 de rood/beige 3112 weer in de passagiersdienst. Twee dagen later wordt de 3109 binnen genomen als elfde wagen voor het omschilderen. De tram verschijnt hiermee op 22 augustus weer in de dienst.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 1 augustus 2003
Rond de klok van 14:50u ontspoort de 3089/1, rijdend richting Delft Tanthof, komende vanuit de bocht bij de Vrijenbanselaan. De tram komt met het eerste en tweede draaistel naast de rails te staan en komt met de A-bak half op de stoep tegen een hekwerk tot stilstand. Lijn 1 rijdt niet verder dan 's-Gravenmade en aan de andere kant pendelt een aantal trams van lijn 1 tussen Delft Tanthof en de keerdriehoek Krakeelpolderweg. Tussen beide keerdriehoeken pendelen de bussen 107, 159 en 180. Om 16:45 staat de 3089 weer in de rails. Een kraanwagen van Blansjaar heeft de tram herspoord. Zo'n anderhalf uur na de hersporing is de 3089 op eigen kracht achteruit terug gereden naar 's-Gravenmade en vandaar ingerukt naar de werkplaats. Tegen 19:30u kan lijn 1 weer doorrijden naar Delft Tanthof.
Op 8 maart 2002 ontspoorde de 3089 ook al in deze bocht maar toen stond alleen het eerste draaistel naast de rails.

Maandag 4 augustus 2003
13:15u - 14:45u; Vanwege een particuliere aanrijding op het kruispunt Troelstrakade / Melis Stokelaan is er geen tramverkeer mogelijk van/naar Vrederust. De lijnen 8 en 9 rijden vanaf de Wouwermanstraat via de route van lijn 12 en 6 naar het Castricumplein. Tussen Vrederust en de keerdriehoek Zuiderpark pendelt een aantal trams.

22:50u; Vanwege een particuliere aanrijding op voornoemd kruispunt is er wederom geen tramverkeer mogelijk van/naar Vrederust. Lijn 8 pendelt tot einde dienst aan de ene kant tussen Scheveningen en Hollands Spoor en aan de andere kant tussen Vrederust en de keerdriehoek Zuiderpark pendelt een aantal trams. De bussen 914 en 919 rijden tussen Hollands Spoor en het Zuiderpark.

Dinsdag 5 augustus 2003
14:05u - 15:45u; Vanwege een schietpartij in de omgeving Weimarstraat / Conradkade mag lijn 11 op last van de politie aldaar niet rijden. Lijn 11 rijdt vanaf Scheveningen Haven tot de Laan van Meerdervoort en via de route van lijn 3 naar Bohemen.

Vrijdag 8 augustus 2003
11:00u - 13:45u; De 3065/8, rijdend richting Scheveningen, heeft bij de Keizerstraat een aanrijding. Lijn 8 rijdt vanaf het centrum via de route van lijn 16 - 1 naar Scheveningen Noorderstrand.

Zaterdag 9 augustus 2003
Vanwege een particuliere aanrijding op het kruispunt Dedemsvaartweg / Hengelolaan is het uitrukspoor van lijn 9 in de loop van de ochtend tot circa 13:55u gestremd. Een wagen van lijn 9 is via de route van lijn 6 en 12 uitgerukt richting Wouwermanstraat.

Op lijn 8 rijdt de 3045. De instapzijde van de B-bak is gedeeltelijk geschilderd en de crme lijn is nog niet aangebracht. Een aantal dagen later is dit lijntje weer aangebracht.

Maandag 11 augustus 2003
Even na de klok van 19:30u vindt op de Parallelweg ter hoogte van het Hollands Spoor een schietpartij plaats. De omgeving wordt afgezet en de tramlijnen worden omgeleid. De lijnen 1, 15, 16 en 17 rijden vanaf de Oudemansstraat in beide richtingen om via de Laakkade, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein. Lijn 8 en 12 rijden in beide richting om via de tramtunnel HS, Leeghwaterplein, Laakkade, Rijswijkseweg, Rijswijkseplein.
Lijn 11 (6055, 3086 en 3127) rijdt komende vanaf Scheveningen Haven niet verder dan de Delftselaan en gaat vandaar middels driehoeken weer terug naar Scheveningen Haven. Op het Rijswijkseplein staat de 6058 gestremd. Vanaf 21:55u mogen de lijnen 8 en 12 richting Rijswijkseplein weer via de normale route. Iets na de klok van 23:00u wordt alles vrij gegeven.

Woensdag 13 augustus 2003
In de loop van de avond heeft de 3120/16 problemen met een te laag hangende commandolat (dit is de lat onder de kop van de tram die het vangraam van de tram laat vallen indien de commandolat geraakt wordt). In eerste instantie zou de 3065 (extra lijn 11 vuurwerkfestival) die in de tunnelbak HS staat opgesteld worden ingezet voor een halve rit Moerwijk - Duindorp. Later is het de 3012 geworden die als 2e extra in de tunnelbak staat opgesteld. Een GTL8-I op lijn 12/16 is een zeldzame aangelegenheid omdat alle lijnfilms handmatig op 16 gezet moeten worden en bij CS-laag dit weer naar 12 gedraaid moet worden. Vanwege tijdverlies is de 3012 vanaf de tramtunnel linksaf naar de Jacob Catsstraat gereden en zo via de route van lijn 12 naar Duindorp. Bij aankomst te Duindorp is de 3012 weer gewisseld voor een GTL8-II.

Vrijdag 15 augustus 2003
Tegen de klok van 18:15u is aan het eindpunt Vrederust de 3009/9 ontspoord. Even na het vertrek van de uitstaphalte is de tram met het eerste draaistel net na het wissel (splitsing spoor lijn 8/9) ontspoord. Lijn 8 rijdt vanaf de Dedemsvaartweg via de inrukroute van lijn 9 naar remise Zichtenburg en bus 908 pendelt. Anderhalf uur later heeft de kraan van de brandweer de tram herspoord. Rond de klok van 21:00u is er met de 3009 een tweetal proefritten gehouden waarna de 3009 inrukt richting werkplaats. Vanaf 21:15u kan lijn 8 weer naar Vrederust rijden. De binnenboog is tijdelijk buiten dienst gesteld en het wissel is ook opgekald. In de loop van zaterdagochtend 16 augustus is de binnenboog weer vrij gegeven voor lijn 9.

Donderdag 21 augustus 2003
Iets na de klok van 21:30u krijgt de 3126/16, rijdend richting Moerwijk, bij de Bezuidenhoutseweg een aanrijding met een auto. De lijnen 1, 1K, 12, 16 en 17 rijden in beide richtingen om via het centrum. Tegen 23:15u kan de Bezuidenhoutseweg weer worden gepasseerd door de trams.

Zondag 24 augustus 2003
Vanwege de drukte op de Haschiba (Haagse Schilderswijk Bazaar) rijdt lijn 6 tussen 14:40u en 16:45u tijdelijk om vanaf het Hobbemaplein via lijn 11 en lijn 2.

Woensdag 27 augustus 2003
Vanwege een seinstoring bij CS keren de lijnen 3, 9 en 15 vanaf circa 13:20u tot circa 14:30u niet via de keerlus CS hoog maar rijden via lijn 2 door naar het voormalige eindpunt Laan van Noi.

Donderdag 28 augustus 2003
Iets na de klok van 23:15u ontspoort het vierde draaistel van de 3080/8, rijdend richting Vrederust, in de tunnelbak HS. Waarschijnlijk als gevolg van een loszittende railrem komt het draaistel naast het spoor te staan en rijdt de tram hiermee nog tientallen meters verder. De tram komt tussen het einde van de tunnelbak en de halte Jacob Catsstraat met de B-bak tegen een bovenleidingmast (ter hoogte van de Koningstraat) tot stilstand. Lijn 11 rijdt niet verder dan de keerdriehoek Delftselaan en de lijnen 1, 8, 12, 15, 16 en 17 rijden een alternatieve route door o.a. aan de kant van HS te keren via de Oranjelaan. Tegen de klok van 01:00u is de B-bak door de kraan van de brandweer in het spoor getakeld en kan de 3080 inrukken naar de werkplaats.

Vrijdag 29 augustus 2003
Vanwege een gesprongen rioleringsbuis bij Eikelenburg, waardoor de trambaan waarschijnlijk iets is verzakt, rijdt lijn 17 vanaf 13:30u tot einde dienst niet verder dan de keerdriehoek Volmerlaan. Als pendelbussen rijden de 119, 133, 143, 144, 172 en 914. Sommige bussen rijden onder lijnnummer 33. De 3086/17 komt bij Eikelenburg richting Statenkwartier gestremd te staan en rijdt tegen de klok van 17:00u achteruit terug naar het eindpunt Wateringse Veld. Naast de 3086 (buitenspoor) staan daar ook de 3047, 3112 en 3026 opgesloten tot het einde van de stremming.
Ook op zaterdag 30 augustus en zondag 31 augustus kunnen er nog geen trams naar Wateringse Veld rijden. In de abri's van het tramloze gedeelte wordt een verwijzing voor de passagiers opgeplakt.
Op zaterdag rijden o.a. de bussen 151, 175 en 196. In de loop van zaterdagavond wordt aan het einde van de keerdriehoek op de Visseringlaan een chemisch toilet geplaatst. Op zondag rijden de 198 en 199 (ochtend / middag) en 165 en 169 (middag / avond). Ook op maandag 1 september is er nog geen tramverkeer mogelijk bij Eikelenburg en rijden er wederom pendelbussen.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.