TRAMJOURNAAL

Jaargang 18, no. 131,
december 2003.

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgLijnwijzigingen per 14 december
Op zondag 14 december 2003 gaat de jaardienst tram 2004 in. Met het ingaan van deze dienst wordt een flink aantal wijzigingen doorgevoerd in het lijnennet. We geven u hieronder een overzicht:

- Lijn 1:
Tussen Delft Tanthof en het Zieken zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 1 via de oude route van lijn 8 naar Scheveningen Noorderstrand.
Op het verlaten traject CS - Scheveningen rijdt lijn 9. Met het verdwijnen van lijn 8 en de komst van lijn 9 is de sporensituatie aan Scheveningen Noorderstrand als volgt:
spoor 1 en 2: lijn 1.
spoor 3 en 4: lijn 9.
spoor 5: o.a. voor inrukkers en instructie.

- Lijn 1K:
Lijn 1K is per 14 december opgeheven. Lijn 9 zal tijdens de spitsuren vaker rijden.

- Lijn 3:
Tussen Loosduinen en de Waldeck Pyrmontkade zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 3 via de Waldeck Pyrmontkade - Lijnbaan - Prinsegracht - Grote Marktstraat naar CS. Het verlaten deel tussen de Waldeck Pyrmontkade en het Buitenhof wordt overgenomen door lijn 17.

- Lijn 8:
Na een bestaan van ruim 98 jaar is lijn 8 per 14 december opgeheven. De laatste dienstwagen van lijn 8 is de 3118 geweest. De route van lijn 8 wordt nu tussen Vrederust en het Zieken bediend door lijn 9 en tussen het Zieken en Scheveningen Noorderstrand door lijn 1.

- Lijn 9:
Tussen Vrederust en de Kalvermarkt zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 9 via deTurfmarkt en de Schedeldoekshaven naar CS-laag in de Rijnstraat en vandaar via de oude route van lijn 1 naar Scheveningen Noorderstrand. Met het verlengen van lijn 9 zal deze lijn ook weer in de avonduren rijden.

- Lijn 10:
Tussen Voorburg Station en het Zieken zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 10 via de Schedeldoekshaven - CS laag - Bosbrug - Korte Voorhout - Lange Vijverberg - Kneuterdijk - Parkstraat - Alexanderstraat - Scheveningseweg - Eisenhowerlaan naar het Statenkwartier.
Lijn 10 wordt een doordeweekse spitslijn die alleen tussen 07:00u en 09:00u en tussen 15:30u en 18:30u rijdt. Op het verlaten deel tussen de Prinsegracht en de Laan van Meerdervoort rijdt lijn 3. Tussen de Laan van Meerdervoort en Statenkwartier rijdt lijn 17.
Indien lijn 10 niet rijdt is de verbinding Herenstraat (Rijswijk) naar Voorburg Station tramloos. Passagiers naar kunnen met buslijn 23 mee. Buiten de spitsuren en in de weekeinden + feestdagen is ook de verbinding Scheveningseweg naar het Statenplein tramloos geworden. De Jan Hendrikstraat is in het geheel tramloos geworden.

- Lijn 12:
Lijn 12 wordt ingekort tot aan het Rijswijkseplein en halteert daar op het buitenspoor naast lijn 11. Het verlaten deel tussen het Rijswijkseplein en CS laag wordt door lijn 17 overgenomen. De koppeling met lijn 16 komt te vervallen. In de eerste week van de nieuwe dienstregeling rijdt de 3015 een dag rond als lijn 12K.

- Lijn 15:
Tussen Nootdorp en de Herenstraat (Rijswijk) zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 15 via de Haagweg - Rijswijkseweg - Rijswijkseplein - Spui - Kalvermarkt - Turfmarkt - Schedeldoekshaven naar CS laag. Hierna loopt lijn 15 over op lijn 16 naar Moerwijk. Het traject Kalvermarkt - CS hoog komt voor lijn 15 te vervallen.

- Lijn 16:
De route van lijn 16 blijft ongewijzigd. Aan CS laag loopt deze lijn over op lijn 15 naar Nootdorp.

- Lijn 17:
Tussen Wateringse Veld en Hollands Spoor zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 17 via de oude route van lijn 12 naar CS laag. Hierna via de Bosbrug - Korte Voorhout - Lange Vijverberg - Vijverdam - Buitenhof - Gravenstraat - Torenstraat - Zoutmanstraat - Laan van Meerdervoort - Koningin Emmakade via de oude route van lijn 10 richting Statenkwartier. Het verlaten traject tussen de Kneuterdijk en Statenkwartier wordt op de doordeweekse dagen tijdens de spitsuren over genomen door lijn 10.

Voor de lijnen 2, 6 en 11 is er niets veranderd. Een deel van de informatie is ontleend aan de website van de HTM.

Jaardienst Tram 2004
Zoals bij de lijnwijzigingen al is genoemd is per 14 december de Jaardienst Tram 2004 ingegaan. Vanwege de doorgevoerde wijzigingen rijden er in tegenstelling tot de Jaardienst Tram 2003 minder trams. Voor de lijnen 3, 12 en 15/16 zijn er voor de doordeweekse dagen drie diensten gemaakt. Een dienstregeling voor de marktdagen (maandag, woensdag en vrijdag), een dienstregeling voor dinsdag en een dienstregeling voor donderdag (koopavond). Hieronder treft u een overzicht aan waarin per lijn wordt weergegeven wat het maximaal aantal benodigde dienstwagens is.

Overzicht maximaal aantal benodigde dienstwagens
* Een aantal diensten wordt vanuit remise Zichtenburg gereden
Lijn Ma, Wo, Vr Di Do Za Zo
1 (SCH) 16 16 16 10 9
2 (ZBG) 17 17 17 12 9
3 (LB) 13 14 14 12 7
6 (ZBG) 17 17 17 15 11
9 (SCH) 19* 19* 19* 14* 14*
10 (SCH) 9 9 9 - -
11 (SCH) 7 7 7 5 5
12 (LB) 10 9 10 9 5
15/16 (LB) 14 14 14 11 8
17 (SCH) 14 14 14 13 9
TOTAAL 136 136 137 101 77


Dienstregeling rondom feestdagen
Op de doordeweekse dagen 22-12, 23-12, 24-12, 29-12, 30-12, 31-12 en 02-01-2004 rijden de tramlijnen een alternatieve dienst die gebaseerd is op de zaterdagse dienst. Lijn 10 rijdt ook op deze dagen terwijl deze lijn normaliter niet op zaterdag rijdt. In de ochtendspits worden waar nodig tot 09:00u extra's ingezet. Voor lijn 3 worden op 22 en 23 december ook extra wagens ingezet vanwege extra koopavonden. Op de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag wordt volgens een zondagse dienst gereden. Op 31 december vertrekken de tramlijnen rond 20:30u vanaf de beginpunten voor de laatste rit. Op 1 januari vangen de eerste ritten rond 09:00u aan vanaf de beginpunten.

Wijziging haltering CS-laag
Met ingang van 14 december is ook de haltering voor de lijnen die CS-laag in de Rijnstraat aan doen gewijzigd. Op het perron naast de Burger King halteert lijn 9 richting Scheveningen Noorderstrand. Daarnaast is de halte voor lijn 16 richting Moerwijk de de lijnen 10 en 17 richting Statenkwartier. Dan volgt de halte voor lijn 10 richting Voorburg Station en lijn 17 richting Wateringse Veld en tot slot de halte voor lijn 9 richting Vrederust en lijn 15 naar Nootdorp.

Trams uit Hannover
Begin december gaat het koppelstel 6099 (platte kanten aan sommige wielen) en de 6058 (kleine reparatie) naar de werkplaats. De 6058 keert na een aantal dagen weer terug op straat.
Aan het einde van week 50 krijgt de 6098 zijn draaistellen weer terug. De 6098 is nog niet terug gekeerd in de passagiersdienst.
Medio december zijn alleen de 6057, 6058 en 6064 inzetbaar op lijn 11.
Op woensdag 17 december raakt de 6057 betrokken bij een aanrijding. Aangezien bij deze aanrijding een treebak is beschadigd, wordt de 6055 in de werkplaats binnen genomen om een treebak af te staan voor de 6057. Acht dagen later verschijnt de 6057 weer op lijn 11.

Spoorvernieuwing Laan van Meerdervoort
In de nacht van 15 op 16 december wordt de tijdelijke S-boog aan de kant van de Goudenregenstraat verwijderd. Lijn 3 kan vanaf 16 december weer via het normale vernieuwde spoor richting Loosduinen rijden. Het middenspoor wordt dan alleen weer als in- en uitrukspoor gebruikt.
Vanwege een probleem met de bovenleiding kunnen op 16 december de inrukkende trams komende vanaf de Goudenregenstraat niet rechtstreeks het middenspoor oprijden. Deze trams rijden via Bohemen en keren dan vervolgens terug naar de remise LB om zo het middenspoor op te rijden. Een dag later is het probleem aan de bovenleiding verholpen.

Bogen Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade
Op maandag 8 december wordt de halte van lijn 10 bij de kruising opgeheven. Nadat de kruising is gereconstrueerd zal voor lijn 3 ter hoogte van de Van Speykstraat een nieuwe halte worden gemaakt. Lijn 17 halteert met ingang van 16 december op de Laan van Meerdervoort op de door lijn 3 verlaten halte.
Op de kruising zijn eveneens de breekwerkzaamheden aangevangen. Aan beide zijden van de kruising op het traject van lijn 3 zijn ter hoogte van de wissels de sporen een stukje opengebroken. De bogen die voor lijn 17 gelegd gaan worden, lagen er 20 jaar geleden al als calamiteitebogen en zijn in de eerste helft van 1984 verwijderd. De calamiteitenbogen gezien vanaf de Laan van Meerdervoort linksaf de Waldeck Pyrmontkade keren niet meer terug.
Volgens planning zou er van 12 tot en met 15 december helemaal geen tramverkeer mogelijk zijn vanwege het vervangen van het sporencomplex. Vanwege de kou in week 50 is het niet meer verantwoord om de lijnen 3 en 10 over de opengebroken kruising te laten rijden en worden er vervroegd omleidingen ingesteld. Vanwege de vervroegde omleidingen kan het opbreken van een deel van de sporen eerder worden uitgevoerd. Zo is op woensdag 10 december al een aanzienlijk deel van de sporen verwijderd.
Op vrijdagochtend 12 december worden de laatste sporen verwijderd. Tegen het middaguur arriveren de eerste nieuwe spoorsecties per vrachtwagen. Met behulp van 2 grote kranen van Blansjaar worden de spoorsecties op hun plaats gelegd. Tegen het einde van de avond liggen alle sporen op hun plaats. Met het leggen van de bogen van lijn 3 is gelijk rekening gehouden met de komst van Randstadrail. De bogen van lijn 3 liggen nu iets verder uit elkaar. Om de klus te klaren gelden in de periode 9 tot en met 15 december de volgende omleidingen:

- Lijn 3
Op 9 december rijdt deze lijn vanaf circa 09:30u tot einde dienst via de Waldeck Pyrmontkade, lijn 2, Jan Hendrikstraat richting Gravenstraat. Op 10 december komt het traject via de Jan Hendrikstraat en Gravenstraat te vervallen en rijdt lijn 3 vanaf de Prinsegracht via de Grote Marktstraat richting Kalvermarkt. De volgende dag wordt lijn 3 weer via het traject Jan Hendrikstraat - Gravenstraat gestuurd. In de periode 12 tot en met 15 december rijdt lijn 3 vanaf de Fahrenheitstraat via lijn 12 - 2 richting centrum.
Lijn 3 heeft op dinsdagochtend 9 december voor het laatst op het traject Waldeck Pyrmontkade - Grote Kerk gereden. Het traject Grote Kerk - Spuistraat is door lijn 3 voor het laatst op donderdag 11 december (einde dienst) bereden.

- Lijn 10
Op 9 december rijdt deze lijn vanaf circa 09:30u tot en met 10 december vanaf het Statenkwartier via de route van lijn 17 en lijn 8 richting Spuistraat. In de periode 11 tot en met 13 december rijdt lijn 10 vanaf de Grote Kerk via de route van lijn 3 tot aan het Prins Hendrikplein. Vervolgens rijdt de tram een stukje achteruit via het verbindingsspoortje op het plein en kan dan weer vooruit rijden richting centrum. Tussen het Prins Hendrikplein en Statenkwartier rijden op donderdag 11 december de pendelbussen 807 en 820. Op vrijdag 12 december rijden de 115, 815 en 816. Op zaterdag 13 december rijden de 807 en 815. Om in het centrum een betere overstap op lijn 3 te bieden maakt lijn 10 in het centrum een ommetje, vanaf vrijdagmiddag 12 december en zaterdag 13 december de gehele dag, door vanaf het Spui - Kalvermarkt - Resident - Turfmarkt - Schedeldoekshaven - Zieken te rijden.
Lijn 10 heeft op dinsdagochtend 9 december voor het laatst gereden op het traject Statenplein - Grote Kerk. Het traject Grote Kerk - Buitenhof is voor het laatst bereden op zaterdag 13 december (einde dienst). Vanaf maandag 15 december rijdt lijn 10 zijn nieuwe route en heeft lijn 17 (vanaf 14 december) door de lijnwijzigingen met een inkorting te maken.

- Lijn 17
Vanwege de lijnwijzigingen wordt lijn 17 op 14 en 15 december ingekort. Deze dagen wordt niet verder gereden dan het Prins Hendrikplein. Vervolgens rijdt de tram een stukje achteruit via het verbindingsspoortje op het plein en kan dan weer vooruit rijden richting Wateringse Veld. Op zondag 14 december rijden de pendelbussen 191 en 192 tussen Statenkwartier en het Prins Hendrikplein. Op maandag 15 december pendelen de 813 en 823.

Vanaf dinsdag 16 december is de kruising weer te berijden en rijden de lijnen 3 en 17 hun nieuwe routes. De eerste lijn 3 die de kruisingen in beide richtingen berijd is de 3002. Voor lijn 17 is het de 3107 die als eerste tram richting Wateringse Veld rijdt en de 3084 richting Statenkwartier.
De (calamiteiten)sporen rechtdoorgaand op de Laan van Meerdervoort en rechtdoorgaand op de Waldeck Pyrmontkade zijn nog niet vrijgegeven vanwege het feit dat o.a. de kruisstukken voor de bovenleiding niet aangebracht zijn. De wissels op de kruising zijn opgekald zodat alleen over de dienstsporen van de lijnen 3 en 17 gereden kan worden.

SHTM nieuws
Op vrijdag 5 december is de 164 gekeurd en weer inzetbaar voor ritten vanuit het museum. Met de 164 is een rit naar o.a. Nootdorp gemaakt. Ook pekelaanhangwagen 14 heeft een keuring ondergaan en is goed gekeurd.
Op zaterdag 6 december keert de 215 (na ontasbesting in de remise LB) weer op eigen kracht terug in het museum.
Het koppelstel 1302+2101 maakt op zaterdag 20 december een instructierit naar o.a. Delft.

Werkzaamheden lijn 11 Vuurbaakstraat
Op zondag 7 december rijdt lijn 11 vanaf aanvang dienst tot circa 18:00u niet verder dan de Duinstraat. Vervolgens rijdt lijn 11 via de Duinstraat en de route van lijn 8 richting Scheveningen Noorderstrand alwaar gekeerd wordt. Er rijden die dag geen 6000'en op lijn 11.
Op donderdag 11 december (de gehele dag) en een vrijdag 12 december (tot circa 15:30u) wijkt lijn 11 ook uit naar Scheveningen Noorderstrand. Aangezien er aan Scheveningen Noorderstrand geen 6000'en mogen komen rijden die naar de remise om daar te keren middels driehoeken.

Proef routeborden
Naar aanleiding van een proef die in september 2003 in de C-bak van de 3002 is gehouden met een drietal routeborden vernamen wij dat vanaf week 50 in de c-bak van onder andere de 3002, 3022, 3040, 3051, 3088, 3104, 3126 ook een drietal routeborden is aangebracht. Op deze borden zijn de routes van de tramlijnen af te lezen zoals die per 14 december 2003 van kracht zijn. Het lijkt erop dat alle trams voorzien zullen gaan worden.

Diversen
- Ook dit jaar is de kersttram van Sky Radio weer van de partij. Op dinsdag 2 december is de 3110 met een groene stickerlaag beplakt. De dagen erna wordt gewerkt aan de lampjes en kerstversiering. Vanaf maandagavond 8 december tot en met zondag 28 december heeft de kersttram op lijn 3 gereden. Op vrijdag 31 december verschijnt de rood/beige 3110 op lijn 15/16.
- Op maandag 8 december rijden de meeste trams rond met een blauw/wit vlaggetje en een oranje vlaggetje. Dit naar aanleiding van de geboorte van de jongste 'oranjetelg' de dag ervoor. De trams van de serie TW 6000 vlaggen niet vanwege het ontbreken van de 'vlaggenstokhouders'.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife-beurt ondergaan:
3016, 3050, 3052, 3082. De 3016 en 3050 hebben al een midlife-beurt ondergaan voor wat betreft de A-bak. Deze trams hebben in 1999 een aanrijding gehad met respectievelijk de 3044 en 3084.

In behandeling is: 3035 (augustus).

Nieuws uit de centrale werkplaats
In week 49 verschijnt de 3018 na schadeherstel weer op straat. Begin december verschijnt de 3006 na schadeherstel weer in de passagiersdienst. In week 51 verschijnt de 3097 weer in de passagiersdienst na herstel van ontsporingsschade.
In december staan de 3064 (aanrijdingsschade 25-11) en 3096 (aanrijdingsschade 21-12) binnen voor schadeherstel.

Overzicht plakken 3100'en
Tram Uit dienst In lijndienst waargenomen
3120 donderdag 2 oktober 2003 dinsdag 14 oktober 2003 (lijn 6)
3147 donderdag 9 oktober 2003 dinsdag 21 oktober 2003 (lijn 3)
3118 donderdag 16 oktober 2003 dinsdag 28 oktober 2003 (instructie)
3126 donderdag 23 oktober 2003 zondag 2 november 2003 (lijn 15)
3128 donderdag 30 oktober 2003 dinsdag 11 november 2003 (lijn 2)
3136 donderdag 6 november 2003 maandag 17 november 2003 (lijn 12/16)
3115 donderdag 13 november 2003 maandag 24 november 2003 (lijn 6)
3130 donderdag 20 november 2003 zondag 30 november (lijn 2)
3122 donderdag 27 november 2003 maandag 8 december 2003 (lijn 3)
3145 donderdag 4 december 2003 woensdag 17 december 2003 (lijn 6)
In totaal zijn 10 trams rood/beige geplakt.


De volgende 3100'en moeten nog rood/beige worden geschilderd:
3102, 3104, 3106, 3108,
3111, 3113, 3114, 3116,
3123, 3124, 3127, 3129,
3131, 3133-3135, 3137-3140,
3141-3143.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 5 december 2003
Tegen het einde van de avond raakt de onderzijde van de 3136 in brand. De 3136 staat op dat moment vanwege een storing op een werkput in remise Scheveningen. De brandweer heeft het vuur gedoofd.

Maandag 8 december 2003
10:00u - 11:50u; Vanwege een bovenleidingbreuk aan het eindpunt de Uithof rijdt lijn 6 niet verder dan remise Zichtenburg.

10:25u - 11:55u; Vanwege een railbreuk op de kruising Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade rijdt lijn 3 richting Loosduinen om via lijn 10 - 2 - 12.

Dinsdag 9 december 2003
Tussen circa 09:30u en 11:00u rijdt lijn 3 niet door de Gravenstraat vanwege de aangife van de 'oranjetelg' in het oude stadhuis aan de Haagse Groenmarkt. Lijn 3 rijdt via de Grote Marktstraat richting centrum. Lijn 10 rijdt al een andere route vanwege de breekwerkzaamheden op de kruising Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade.

Donderdag 11 december 2003
06:55u - 08:15u; Van de 3025/3 rijdend op de Waldeck Pyrmontkade richting Loosduinen slaat de beugel achterover en ontstaat er een draadbreuk. Lijn 3 wordt in beide richtingen via lijn 2 en 12 omgeleid. Vanwege de draadbreuk komen een aantal tramlijnen in de directe omgeving tijdelijk stroomloos te staan.

Dinsdag 16 december 2003
09:20u - 10:30u; Vanwege een bovenleidingprobleem bij het inrukspoor remise LB (komende vanaf de Goudenregenstraat) veroorzaakt door de beugel van de 3006 rijdt lijn 12 naar Duindorp. De bussen 146, 147, 180 en 200 pendelen tussen de Goudenregenstraat en Loosduinen. Tot einde dienst moeten inrukkende trams een rondje maken via Bohemen om vervolgens in te rukken.

Woensdag 17 december 2003
15:40u - 16:25u; De 6057/11 krijgt op de hoek van de Stationsweg / Oranjelaan een aanrijding met een auto. De lijnen 11 (alleen GTL-8) en 12 rijden een rondje via het Zieken - Schedeldoekshaven - Lekstraat - route lijn 17 naar HS. Van de tram raakt de tweede instapbak aan de niet instapzijde beschadigd. Deze instapbak zal vervangen worden door er een van de 6055 (plukwagen) af te halen.

Zondag 21 december 2003
13:50u - 19:00u; De 3096/9, rijdend richting Scheveningen Noorderstand, krijgt op de Gevers Deynootweg ter hoogte van de bioscoop een aanrijding met een auto. De auto komt tussen de A-bak van de tram (instapzijde) en een bovenleidingmast bekneld te zitten. De lijnen 1 en 9 rijden gedurende de stremming als een soort ringlijn. Lijn 9 richting Scheveningen keert vanaf het VSB Circustheater via de route van lijn 1 terug richting centrum en lijn 1 keert eveneneens vanaf voornoemd theater via de route van lijn 9 terug richting centrum.

Iets na de klok van 16:00u slaat de eerste beugel van de 3012/2, rijdend richting Kraayenstein, vanwege kerstversiering, die in de Grote Marktstraat hangt, achterover. Tot circa 17:00u rijden de lijnen 2, 3 en 6 in beide richtingen om via de Jan Hendrikstraat en de Gravenstraat.

Maandag 22 december 2003
11:25u - 14:00u; De 3137/17 krijgt, rijdend richting Wateringse Veld, een aanrijding met een brommer op de Prinses Beatrixlaan. Lijn 17 rijdt niet verder dan de keerdriehoek Volmerlaan en bus 180 pendelt.

Donderdag 25 december 2003
23:10u; Vanwege problemen bij de Amerikaanse ambassade rijden de lijnen 16 en 17 tot einde dienst een alternatieve route via het centrum.

Dinsdag 30 december 2003
15:00u - 15:40u; Vanwege problemen met de beugel van de 3091/3 in de Pisuissestraat kan lijn 3 niet naar Loosduinen rijden en wordt ingekort tot aan Bohemen. De bussen 909 en 910 pendelen.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.