TRAMJOURNAAL

Jaargang 18, no. 121,
februari 2003.

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgWijziging dienstregeling
In verband met rijtijdwijzigingen verandert met ingang van 23 februari de dienstregeling van de doordeweekse diensten voor de tramlijnen 1, 8, 10, 11, 12/16 en 17. Het betreft een kleine wijziging in de aankomst- en vertrektijden van de tramlijnen. Met name de haltetijden van lijn 1 zullen worden gewijzigd.

Mock-up Velocity
Op zaterdag 8 februari is de Mock-up op het remiseterrein van het HOVM gezet. Op maandag 10 februari is de mock-up per vrachtwagen weer naar de werkplaats gebracht en heeft aldaar naar een nieuwe functie als rookruimte gekregen. De mock-up staat achteraan bij de sporen 29/30, niet op de rails, maar een kwart slag gedraaid met zijn voorkant in de richting van de uitgang van de werkplaats.
In augustus 2002 werd de mock-up tijdelijk uit de werkplaats gehaald in verband met ruimtegebrek aldaar en naar het HOVM getransporteerd.

Renovatie 1024
Eind januari 2003 heeft een aantal vrijwilligers een aanvang gemaakt met de cosmetische restauratie van PCC 1024.
De 1024 wordt na de buiten dienst stelling op 29 september 1981 gereserveerd voor de museumtramlijn in Amsterdam (EMA). Het duurt tot 11 augustus 1982 voordat de wagen naar Amsterdam wordt getransporteerd. Bij de EMA worden ooit enkele pogingen ondernomen om de tram op te knappen en weer rijvaardig maken, echter zonder succes. De tram is in 1991 voorzien van Tatra-motoren.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife beurt ondergaan:
3016, 3035, 3048, 3050, 3051, 3052, 3082.

In behandeling is: 3063 (dec 2002)

Nieuws uit de centrale werkplaats
De 6037 (herstel ontsporingschade) en 6053 (vrijgave voor passagiersdienst) staan nog in de werkplaats.
Op 13 februari zijn de 3092 en 3145 binnen genomen met aanrijdingschade na een onderlinge aanrijding. De 3092 zal wel enige tijd buiten dienst staan.
Eind februari is de 3117 binnen genomen om in het rood/beige kleurenschema geschilderd te worden.

NIEUWS OP DATUMZaterdag 1 februari 2003
De Chinezen vieren het begin van hun jaar 4700, het jaar van de Geit. In de loop van de middag rijden de lijnen 2, 3, 6 en 10 in het centrum een kleine omleidingroute.

In de loop van de middag krijgt het tramverkeer te maken met vertragingen en stremmingen als gevolg van sneeuwval en vastgevroren wissels. Iets na de klok van 13:00u ontspoort de 3052/10 richting Statenkwartier bij de Broekslootkade. De tram komt met het 1e draaistel naast de sporen te staan. Aan de kant van Voorburg pendelt lijnen 1 tussen Delft en Voorburg Station en lijn 15 tussen Nootdorp en Voorburg Station. De H23 komt in de Jan van de Heydenstraat gestremd te staan en rijdt weer achteruit terug naar de Goeveneurlaan. Na komst van de noodploeg is de tram rond 14:05u een stukje achteruit gereden en met behulp van vijzelen weer herspoord. Tijdens het inrukken kwam de tram bij de Laakkade en de Hofwijckstraat nog even gestremd te staan vanwege vastgevroren wissels. Als pendelbussen rijden de 105/1 en 144/10.
Om 14:48u komt de melding dat de 3026/3 op het Arnold Spoelplein is verspoord.
Tien minuten later verlaat het derde draaistel van de 3072/10 richting Voorburg Station op het Zieken (hoog) het juiste spoor. De eerste twee draaistellen staan op het middenspoor richting Rijswijkseweg en het vierde draaistel staat op het spoor richting HS. Er is dus sprake van een ont- en versporing. Vanwege deze stremming ontstaat een enorme file trams tot aan de binnenstad. Om 15:45u wordt de tram door de noodploeg middels langzaam achteruit rijden herspoord.
Vervolgens ontstaat er op de Kalvermarkt een klein oponthoud vanwege een vastgevroren wissel. Een voorbijganger assisteert de verkeersdienst om het wissel weer schoon te maken.
Aan het begin van de avond is er nog een kleine stremming in de Harstenhoekstraat alwaar de inrukkende 3048/17 gestremd komt te staan en door de sneeuw de remise niet kan bereiken. Na komst van een Unimog, tijdelijk omgebouwd als spuitwagen, worden de sporen weer sneeuwvrij gemaakt en kan de remise weer worden bereikt.

Zondag 2 februari 2003
Tegen de klok van 12:00u strandt de H23 op het inrukspoor op de Laan van Meerdervoort aan de kant van de Goudenregenstraat met een asbreuk. De wielband aan de instapkant van de 2e as van het 2e draaistel staat naast de rails. De noodploeg kan het tweede draaistel niet op asbreukwagentjes krijgen en heeft de H23 tot einde dienst uitgerangeerd tot aan het begin van het inrukspoor.
In de loop van dinsdagavond 4 februari plaatst de noodploeg het draaistel van de PCC op asbreukwagentjes en kan de H23 de werkplaats in. In de werkplaats wordt de H23 opgebokt en de defecte as verwijderd. Op donderdag 6 februari verschijnt de H23 weer op straat.

Woensdag 5 februari 2003
11:25u - 13:35u; Vanwege een brand op de Beeklaan wordt lijn 12 in beide richtingen omgeleid via lijn 3 en 11. De 3138 wordt door een Unimog terug gehaald naar de Loosduinseweg en rijdt vandaar via lijn 2 - Kraayenstein - weer terug naar Moerwijk.

Vrijdag 7 februari 2003
In verband met een gaslek bij de Duivelandsestraat mag lijn 12 op last van de brandweer niet passeren. Lijn 12 wijkt vanaf 21:25u tot en met einde dienst uit naar het voormalige eindpunt van lijn 3 Bohemen. Als pendelbus rijdt de 154.

Dinsdag 11 februari 2003
18:25u - 19:15u; Vanwege een aanrijding op de Krakeelpolderweg wordt lijn 1 ingekort tot aan de keerdriehoek 's-Gravenmade. Vanwege de aanrijding kan men geen gebruik maken van de keerdriehoek op de Krakeelpolderweg. De bussen 152 en 164 pendelen. Gelukkig voor de in Delft wachtende reizigers worden de twee gestremde trams (o.a. 3023) over verkeerd spoor terug gestuurd naar 's-Gravenmade. Dit transport wordt begeleid door twee wagens van de verkeersdienst met zwaailichten aan die de wegkruisingen blokkeren en ook de AHOB bij de Delftweg beveiligen (deze overweg sluit bij verkeerd spoor rijden pas nadat de tram de overweg gepasseerd is). Tevens worden de aan de haltes wachtende passagiers richting Den Haag door de verkeersdienst ge´nformeerd dat men "aan de overkant" moet instappen. In- en uitstappen vind plaats bij de laatste deur (of eigenlijk zou je nu moeten zeggen: eerste deur). Een en ander levert nog wat vrolijke toestanden op, zoals iemand die voorzichtig aan de trambestuurder de vraag stelt of het wellicht mogelijk is om een kaartje te kopen.

Donderdag 13 februari 2003
10:25u - 11:10u; Aan het einde van de vrije trambaan langs de Koekamp (voor de Bosbrug) botst de 3145/16 achterop de stilstaande 3092/17. De schade aan de 3145 valt mee (o.a. een kapotte koplamp). Van de 3092 is de hoofdbint geknikt. Door de aanrijding raakt een aantal passagiers lichtgewond en is het tramverkeer richting Scheveningen, Moerwijk en Statenkwartier gestremd. De lijnen 1, 9, 16 en 17 rijden tijdelijk om. De trams rukken op eigen kracht in naar de werkplaats.

Zaterdag 15 februari 2003
De 1302 rijdt door de stad rond, op initiatief van de stichting Thuiszorg. Bij de stopplaatsen kan ook meegereden worden. Doel van de rit is om mensen te werven voor de Thuiszorg.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.