TRAMJOURNAAL

Jaargang 18, no. 125,
juni 2003.

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgRijn Gouwe Lijn
In de maanden mei en juni vordert de bouw van een loods voor een tramlengte voor onderhoud aan de tram gestaag. In de loods bevindt zich ook een wasinstallatie.
Begin juni worden de trams met de nummers 1 tot en met 6 omgenummerd en ondergebracht in de serie 6101 tot en met 6106.
Vanaf 15 juni wordt de dienst op de lijn tussen Gouda en Alphen aan de Rijn volledig uitgevoerd met trams. Deze zondag rijdt het stel 6101+6106 in de dienst. Het ligt in de bedoeling om tijdens de half uur frequentie met twee gekoppelde stellen de exploitatie uit te voeren. Tijdens de uur frequentie rijdt er n koppelstel. De doordeweekse spitsdiensten tussen Gouda en Leiden worden door treinen gereden.

In de Nedtrain services werkplaats te Leidschendam staat de 6104 in afwachting van onderdelen.

Sproeiers eindpunt Vrederust
In de eerste week van juni is aan het eindpunt Vrederust een installatie in gebruik genomen om het piepen van trams in een boog zoveel mogelijk te beperken. Bij het eindpunt Moerwijk is zo'n installatie al enige jaren in gebruik. Deze installatie bevindt zich nadat lijn 16 de Loevesteinlaan oversteekt richting eindpunt in de eerste bocht naar links.

Halteperikelen
De voormalige tramhalte op het Spui, die tegenover het Haagse Filmhuis lag en eind 2002 is opgeheven, keert weer terug. Dit heeft een meerderheid van de Haagse gemeenteraad in een vergadering besloten. De VVD-fractie in de raad was in eerste instantie tegen het terug keren van de tramhalte, vanwege de daaraan verbonden hoge kosten. Nu gebleken is dat de winkeliers in het centrum na het opheffen van de halte eind 2002 hun omzet zagen dalen, is de gemeenteraad tot de conclusie gekomen dat de tramhalte moet terug keren. Het grootste deel van de totale kosten (tussen de 200.000 en 250.000 euro) moet wel door de gemeente 's-Gravenhage worden betaald. Men hoopt dat de halte op 21 september 2003 weer in gebruik kan worden genomen.
Een ander besluit van de gemeenteraad heeft betrekking op de tramhalte op Conradbrug. Besloten is dat de komst van een geplande grote tram- en bushalte bij de Reinkenstraat niet door gaat. Volgens de wens van de bewoners van de Laan van Meerdervoort komt er nu een voor Randstadrail aangepaste tramhalte op de Conradbrug.
Verder is, in het belang van de oudere bewoners uit de omgeving, ook besloten dat de tramhalte Azaleaplein blijft bestaan.

Bogen Leyweg / Escamplaan
In week 23 is een aanvang gemaakt met de spoorvernieuwing op de hoek van de Leyweg / Escamplaan (lijn 6). Met het leggen van de nieuwe bogen wordt rekening gehouden met het feit dat lijn 6 hoogstwaarschijnlijk een randstadrail-lijn zal gaan worden. De werkzaamheden zullen circa 5 weken in beslag nemen.

Spoorvernieuwing Schedeldoekshaven
Vanaf dinsdag 17 juni vindt op de Schedeldoekshaven tegenover de Nieuwe Haven vernieuwing van de tramsporen plaats. De werkzaamheden zullen circa vijf weken gaan duren.

Spoorvernieuwing Aaltje Noorderwierstraat
Ook is er spoorvernieuwing gestart voor de bogen op hoek Laan van Meerdervoort / Aaltje Noorderwierstraat. Met het leggen van de nieuwe bogen wordt rekening gehouden met het feit dat lijn 3 hoogstwaarschijnlijk een randstadrail-lijn zal gaan worden.

Bestelling nieuw materieel
Onlangs heeft de HTM een aanbesteding gedaan voor de bestelling van 45 (met een optie tot uitbreiding met maximaal 10 stuks lagevloertrams / treinvoertuigen. De twee richtingsvoertuigen met een lengte van 37,5 meter en een breedte van 2,65 meter. De voertuigen moeten geschikt zijn voor het rijden op het stads- en spoornet. Het afleveren van de voertuigen zal in de periode medio 2006 - eind 2006 plaats vinden bij remise Zichtenburg.

Zomerdienst tram 2003
Op 5 juli 2003 gaat de zomerdienst tram 2003 in. Deze zal duren tot en met 24 augustus 2003 waarna de huidige jaardienst zal worden voortgezet tot en met 14 december 2003. Dit houdt in dat de frequentie van de meeste tramlijnen (ook in de ochtend- en avondspits) zal dalen. Tramlijn 1K zal op de doordeweekse dagen ook overdag rijden.

Wijzigingsvoorstellen OV Haaglanden
In het tramjournaal van maart 2003 hebben wij de wijzigingsvoorstellen OV Haaglanden opgesomd. Als gevolg hiervan zijn veel inspraakreacties binnen gekomen bij stadsgewest Haaglanden. Uiteraard veel reacties op de voorgestelde wijzigingen omtrent lijn 10 en de centrumhalte voor de lijnen 9 en 15. Inmiddels zijn in de vergadering van 25 juni 2003 van het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden de ontwerpvoorstellen overgenomen. De enige wijzigingen op tramgebied die uit de inspraakronde gekomen zijn, betreffen de lijnen 9 en 15, die over de Kalvermarkt blijven rijden.

Werkzaamheden PCC 1024
In mei 2003 heeft men de 1024 opgestart en wonder boven wonder gingen de motoren draaien.

Trams uit Hannover
De komende weken wil men proberen om alle TW 6000'en rijvaardig te krijgen. Momenteel staan de 6037 en 6064 nog in de werkplaats. Voor alle voertuigen wordt een planning gemaakt om:
- creren van de mogelijkheid via de linkerzijde van het voertuig om vloeistof voor de ruitensproeier bij te vullen (conform 6053),
- het plaatsen van donkere folie op het glas van de A-cabine achter de bestuurder vanwege de schittering in de voorruit (conform 6098),
- de spiegelbesturing (conform 6099) aan te passen en
- het (ver)plaatsen van de tochtrand in de A-cabine van de onderste helft naar de bovenste helft van de deur.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife beurt ondergaan:
3016, 3035, 3050, 3052, 3082. De 3016 en 3050 hebben al een midlifebeurt ondergaan voor wat betreft de A-bak. Deze trams hebben in 1999 een aanrijding gehad met respectievelijk de 3044 en 3084.

In behandeling is: 3048 (mei).
Uit behandeling kwam: 3051 (juni).

Nieuws uit de centrale werkplaats
In de eerste week van juni zijn de 3019, 3043 en 3092 na herstel van aanrijdingschade weer in dienst gekomen op respectievelijk lijn 15, 6 en 17.
Een week later verschijnt de 6099 weer op straat.
Medio juni staan in de plaatwerkerij de 3025, 3044, 3065 en 3147 voor herstel van aanrijdingschade. In afwachting van herstel staat in de remise Lijsterbesstraat de 3082 en in remise Zichtenburg de 3125.
Eind juni zijn de 3025 en 3044 weer in de passagiersdienst gesignaleerd en is de 3082 binnen genomen.

Begin juni is de 3103 binnen genomen voor omschildering naar het rood/beige kleurenschema. In week 26 verschijnt de 3103 in het nieuwe jasje op straat.
De volgende 3100'en moeten nog rood/beige worden geschilderd:
3102,3104-3106, 3108, 3109,
3111-3116, 3118, 3120,
3121-3130,
3131-3140,
3141-3143, 3145, 3147.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 6 juni 2003
11:50u - 12:46u: Vanwege een brand in een caf aan de Riviervischmarkt rijden de lijnen 3 richting CS en 10 richting Voorburg Station via de Grote Marktstraat. Op het tramloze gedeelte van lijn 3 pendelt bus 823.

Zondag 8 juni 2003
Iets na de klok van 17:30u ontspoort de 3136/3 komende vanaf CS-hoog met het eerste draaistel onder de Resident op dezelfde plaats waar eind mei 2003 de 3065/6 en 3103/3 eveneens ontspoorden. De tram is middels hydraulisch vijzelen weer herspoord. Rond 21:45u is de tram op eigen kracht ingerukt naar de werkplaats.
Tot einde dienst worden de lijnen 2 en 6 in tween geknipt en pendelen de bussen 105 en 192 tussen het Stuyvesantplein / station Laan van NOI en het busplatform CS. Aan de kant van Leidschendam pendelen trams tussen de eindpunten en het Stuyvesantplein (lijn 6) en station Laan van NOI (lijn 2). Deze pendeltrams zijn na einde dienst achteruit terug gehaald naar CS-hoog en via de keerlus kunnen deze trams inrukken naar remise Zichtenburg.
Aan de kant van het centrum rijden de lijnen 2, 3, 6, 9 en 15 een lus via lijn 16 - CS laag - Schedeldoekshaven - terug naar het centrum, waarbij lijn 2 en 6 vanaf de Prinsegracht een ommetje maken via de Jan Hendrikstraat - Gravenstraat. Lijn 1K rijdt eveneens een lus door het centrum.

De 3094/17 staat aan het einde van de middag op de Patentlaan en kan niet meer op eigen kracht rijden. De tram wordt door achterganger 3046 opgeduwd naar Wateringse Veld en vandaar weer weggesleept door de 3046 naar de remise Lijsterbesstraat.

Dinsdag 10 juni 2003
08:00u - 11:00u; Vanwege een aanrijding tussen een auto en een fietser in de Parkstraat is er geen tramverkeer mogelijk in de richting van de Mauritskade. Lijn 8 rijdt vanaf de Vijverdam via lijn 16 en lijn 1 naar Scheveningen. Lijn 17 gaat vanaf de Vijverberg via de Vijverdam - Buitenhof en de route van lijn 10 naar Statenkwartier. Tussen Plein 1813 en Scheveningen pendelt de 3116.

Woensdag 11 juni 2003
In de loop van de avond wordt aan het voormalige eindpunt Station Laan van NOI een oefening gehouden door de hulpdiensten van de gemeente Voorburg / Leidschendam. Bij de oefening is de 3006 betrokken.

Vrijdag 13 juni 2003
20:50u - 22:50u; De 3044/17 krijgt bij het Parijsplein (Wateringse Veld) rijdend richting Statenkwartier een aanrijding. Lijn 17 wordt ingekort tot aan de keerdriehoek bij de Volmerlaan en de bussen 192 en 193 pendelen tussen deze keerdriehoek en Wateringse Veld.

Dinsdag 17 juni 2003
Aan het einde van de ochtend is de 3125 op het remiseterrein Zichtenburg ontspoord met het 2e en 3e draaistel. De tram is ter hoogte van de 4e instapdeur tegen een bovenleidingmast tot stilstand gekomen. De tram is middels achteruit rijden en vijzelen weer herspoord.

Zaterdag 21 juni 2003
Iets na de klok van 12:30u krijgt de 3098/11, rijdend richting Scheveningen Haven, een aanrijding met een auto op de kruising Conradkade / Chassestraat. Lijn 11 staat in beide richtingen gestremd. Komende vanaf Scheveningen rijdt lijn 11 vanaf de Laan van Meerdervoort via de route van lijn 3 naar het De Savornin Lohmanplein. GTL's worden verzocht om vervolgens via lijn 3 en 12 naar HS te rijden. TW 6000'en keren weer terug naar de Haven. Na een half uur later wordt het tramverkeer richting Scheveningen Haven weer vrij gegeven en een kwartier daarna het tramverkeer richting HS.

Zondag 22 juni 2003
Op last van de hulpdiensten wordt vanaf 21:45u de omgeving van het Buitenom / Prinsegracht afgesloten voor alle verkeer. Lijn 2 rijdt vanaf de Loosduinseweg in beide richtingen via lijn 10 en 3 naar het centrum. Lijn 6 rijdt in beide richtingen vanaf het Hobbemaplein via lijn 11 en 16 naar het centrum. Lijn 10 volgt vanuit Statenkwartier de route van lijn 17 richting centrum. Ook buslijn 25 moet omrijden. Na ongeveer een kwartier mag lijn 6 de normale route weer berijden en rijdt buslijn 25 via de route van lijn 6 om tussen de Brouwersgracht en het Hobbemaplein. Lijn 2 wordt nu vanaf de Loosduinseweg in beide richtingen omgeleid via lijn 12 en 6.
Na verloop van tijd wordt ook de omleidingroute van lijn 10 gewijzigd. Lijn 10 rijdt nu vanaf Statenkwartier tot aan de Laan van Meerdervoort en wordt daar achteruit gezet op het spoor van lijn 3 richting centrum vice versa. De stremming duurt tot circa 00:30u

Dinsdag 24 juni 2003
20:10u - 22:10u; De 3090 van lijn 1 krijgt in de Tanthof een aanrijding met een kind. Lijn 1 rijdt niet verder dan de keerdriehoek aan de Krakeelpolderweg en de bussen 920 en 922 pendelen verder naar het eindpunt.

Zaterdag 28 juni 2003
In verband met een gasexplosie, iets na de klok van 10:00u, in de Herman Costerstraat ter hoogte van het Hobbemaplein is op last van de hulpdiensten geen tramverkeer mogelijk. Vanaf 10:30u rijden de tramlijnen 6 en 12 een andere route en wordt de route van lijn 11 ingekort. Lijn 6 gaat vanaf de Delftselaan via lijn 11 en 2 naar het centrum. Lijn 12 doet dit in eerste instantie ook maar vanwege de drukte op de Paul Krugerlaan rijdt lijn 12 vanaf de Regentesselaan al via lijn 2 - Kalvermarkt - Resident - Turfmarkt - Schedeldoekshaven naar CS. Lijn 11 rijdt tussen Scheveningen en de Laan van Meerdervoort en rijdt vervolgens via de route van lijn 3 naar Bohemen. Aan de kant van HS staan de 6058 en 6098 gestremd. Om 13:25u mogen de lijnen 11 en 12 weer langs het Hobbemaplein rijden en 10 minuten later mag ook lijn 6 weer via de normale lijnroute rijden.

Zondag 29 juni 2003
Vandaag is in het Zuiderpark weer het jaarlijkse Parkpop gehouden. Als extra's, al dan niet 9K filmend, voor het ondersteunen van de lijnen 8 en 9 rijden o.a. de 3108, 3110, 3112, 3117, 3124 en 3137.

Maandag 30 juni 2003
Tien jaar geleden, op woensdag 30 juni 1993, rijden op lijn 10 en 11 de PCC's voor het laatst in de passagiersdienst. Aan het einde van 1999 keren een aantal museum PCC's (1165, 1210 en 1304) voor een paar weken terug op lijn 10 in verband met een materieeltekort. De meeste PCC's zijn gesloopt maar een aantal van dit tramtype hebben een tweede leven gekregen. Hiervan is door ons een themapagina gemaakt wat u kunt vinden middels het volgen van bijgaande link.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.