TRAMJOURNAAL

Jaargang 18, no. 122,
maart 2003.

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgTrams uit Hannover
Op 14 maart wordt met de 6098 proef gereden in de Centrale Werkplaats. Bekeken wordt of de TW6000 serie de kleine hal (sporen 33 tot en met 37) kan bereiken. In deze hal kunnen zij opgebokt worden en kan plaatschade hersteld worden.
De 6053 is nog niet op straat verschenen. De verwachting is dat de 6053, die wat meer aanpassingen op het paneel in de bestuurderscabine krijgt, in de derde week van april in de dienst komt. Ook de 6037 is nog niet terug gekeerd in de passagiersdienst. Men wacht nog op een aantal onderdelen.
Op 31 maart wordt de 6099 in de werkplaats binnen genomen voor enkele kleine aanpassingen in de bestuurderscabine. Zo komt er een betere bestuurdersstoel en wordt de indeling van de bedieningsknopjes op het dashboard 'logischer' gemaakt. Tevens is er aan de linkerkant een GTL-spiegel gemonteerd. Bij de 6053 zijn deze aanpassingen reeds eerder aangebracht.

Wijzigingsvoorstellen OV Haaglanden
Vanaf 29 maart tot 26 april ligt het Ontwerp wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2004 van het Stadsgewest Haaglanden ter inzage. Na het ontvangen van de reacties daarop zullen de voorstellen voor deze dienstregeling (ingangsdatum 15 december 2003) worden vastgesteld, waarna het aan de vervoersmaatschappijen (HTM en Connexxion) is om hun jaardienstregeling te maken. De voorgestelde jaardienst 2004 staat in het licht van twee zaken.
Ten eerste de in de komende jaren ernstig dalende bijdrage van het Rijk. Verwacht wordt dat deze van 121 miljoen euro in 2002 zal worden afgebouwd naar 107 miljoen in 2006. Dit vergt belangrijke bezuinigingen in het aanbod van openbaar vervoer. De belangrijkste ingrepen ziet men bij lijn 10, welke wordt gedegradeerd tot spitslijn, en het samenvoegen van de buslijnen 5 en 22. Slachtoffer is verder lijn 8, welk lijnnummer zal verdwijnen.
Daarnaast werpt de opening van de tramtunnel (oktober 2004) en de komst van Randstadrail (2006) zijn schaduwen vooruit. Hiermee hangt samen het verleggen van de route van lijn 3 via de Grote Marktstraat en de Prinsegracht, en het sluiten van de keerlus CS-hoog (voorjaar 2004?), met gevolgen voor de lijnen 3, 9 en 15. Een en ander betekent dat er belangrijke ingrepen gaan plaatsvinden in de lijnvoering. Daarnaast zal ook in het voorzieningenniveau (frequenties) worden gesneden.

Een overzicht van de consequenties per tramlijn:
Lijn 1: blijft rijden tussen Scheveningen en Delft, maar wordt tussen Scheveningen en het Spui verlegd naar de Scheveningseweg. Dit om de op te heffen lijn 8 te vervangen.
Lijn 3: wordt in afwachting van de opening van de tramtunnel verlegd naar de Grote Marktstraat - Prinsegracht - Waldeck Pyrmontkade. Lijn 10 gaat op dit traject verdwijnen. Het verlaten traject van de huidige lijn 3 via de Torenstraat - Laan van Meerdervoort wordt overgenomen door lijn 17. Omdat de keerlus CS-hoog buiten gebruik gesteld wordt, wordt lijn 3 tevens doorgetrokken naar de Laan van NOI.
Lijn 8: wordt opgeheven. Lijn 1 en 9 vervangen deze lijn op de takken naar Scheveningen resp. Vrederust.
Lijn 9: komt tegen alle verwachtingen in weer in volle glorie terug. Deze lijn gaat weer rijden op het oude traject Scheveningen - Vrederust en is wegens het verdwijnen van lijn 1 aldaar weer alleenheerser op de Nieuwe Parklaan.
Lijn 10: rijdt nog alleen maar doordeweeks in de spits. Tevens wordt de route belangrijk aangepast. Slechts het stuk Voorburg - Spui en de lus in het Statenkwartier blijft origineel, vanaf het Spui gaat deze tram via de Schedeldoekshaven - CS - Lange Vijverberg - Parkstraat - Scheveningseweg - Congresgebouw naar het Statenkwartier.
Lijn 12/16: omdat het reizigersaanbod op de takken naar Duindorp en Moerwijk (12 resp. 16) aanzienlijk verschilt wordt de koppeling opgeheven. Lijn 12 wordt ingekort tot het trajectdeel Duindorp - station HS.
Lijn 16: wordt losgemaakt van lijn 12 en nu gekoppeld met lijn 15 naar Nootdorp. Hiermee komt dus het eindpunt CS-hoog voor 15 te vervallen. De lus van 15/16 door de binnenstad gaat lopen via Spui - Hofweg - Lange Vijverberg - CS - Schedeldoekshaven. Opvallend van deze operatie rond 12/15/16 is dat dus het tracé via de Lekstraat - Weteringkade wordt verlaten en door lijn 17 wordt overgenomen. Lijn 15 naar Nootdorp wordt verlegd naar de Rijswijkseweg. Aldus wordt het huidige aanbod van lijn 10 via deze route overgenomen. Tevens wordt de route via de Oudemansstraat (nu 1/15/16/17) ontlast.
Lijn 17: wordt tussen Lange Vijverberg en Kon. Emmakade verlegd via Vijverdam - Buitenhof - Torenstraat - Zoutmanstraat - Laan van Meerdervoort. Aldus wordt het verdwijnen van lijn 3 op dit traject opgevangen. Opvallend is dat hiermee sinds 1976 weer de boog Vijverdam - Buitenhof in de normale dienst zal worden bereden. Tram Erasmusweg - Wateringse Veld. Dit nieuwe traject zal waarschijnlijk gebruikt gaan worden door lijn 16.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de komende ontwikkelingen.

Buslijnen (5,18, 22,29,33)
Wat betreft de buslijnen beperken wij er ons toe om op te merken dat:
Lijn 5 wordt opgeheven. In de plaats daarvan gaat lijn 22 een nogal omslachtige route rijden vanaf het Nassauplein via de huidige route van lijn 5 via Duinzigt (lusje door de wijk) en de Van Alkemadelaan en Pompstationsweg naar de nu bestaande route in het Belgisch Park. Ernstig is dat het Bankaplein en de begraafplaatsen bij de Kerkhoflaan hiermee hun openbaar vervoer verliezen. Ook is te verwachten dat door de veel langere route lijn 22 een weinig interessante lijn wordt voor de bewoners van het Belgisch Park.
Lijn 18 verliest zijn traject via de Van Alkemadelaan en Van Hogenhoucklaan naar Duinzigt. Clingendael wordt weer het eindpunt. Aan de zijde Rijswijk wordt de lijn verlegd via de Van Mooklaan - wethouder Brederodelaan - prinses Beatrixlaan - Churchilllaan.
Lijn 29 verdwijnt.
Lijn 33 verliest wegens tegenvallende resultaten zijn 15 minuten dienst en gaat weer elk half uur rijden.

We kunnen vaststellen dat het lijnennet wederom op de schop gaat. De verlegging van lijn 3 zat natuurlijk al langer in de pen. Dat lijn 10 een zorgenkindje is, is ook niets nieuws. Ook de discussie rond het buslijnennet in het Bezuidenhout loopt veel langer. Laten we hopen dat de overige ingrepen in het lijnennet inderdaad de door Haaglanden verwachtte efficiency brengen zodat verder snijden in het aanbod de passagier bespaard blijft.

Camera in tram
Met het inbouwen van de camera's in de 3098 en 3099, eind maart 2003, zijn de laatste GTL's voorzien van camera's. In navolging op de camera's in de proeftrams 3101, 3102, 3103 en 3107 zijn er in de periode november 2002 tot eind maart 2003 bij nog eens 52 GTL's camera's ingebouwd. In totaal rijden er nu 56 GTL's met camera's. Dertig stuks in de serie GTL8-I en 26 in de serie GTL8-II.

Openingstijden HOVM
Vanaf de eerste zondag in april tot en met de laatste zondag in oktober is het Haags Openbaar Vervoer Museum van 13:00u tot 17:00u weer geopend voor het publiek. In dit museum bevinden zich historische bussen en trams van respectievelijk de stichtingen Haags Busmuseum en Haags Trammuseum. Op iedere zondag zullen er vanaf de voormalige remise Frans Halsstraat met historische trams, net zoals voorgaande jaren, twee korte ritten en één lange rit worden gereden conform onderstaand schema (wijzigingen voorbehouden).

dag v/d maand 1e korte rit: 13.15u 2e korte rit: 14.15u Lange rit: 15.15u
1e zondag Nootdorp Castricumplein Duindorp #
2e zondag Statenkwartier Moerwijk Kraayenstein
3e zondag De Savornin Lohmanplein Scheveningen Haven Delft Tanthof
4e zondag Scheveningen Noorderstrand Voorburg Wateringse Veld
5e zondag Mariahoeve rondrit Centrum Leidschendam
# Tijdens deze rit rijdt ook een bus van het HBM mee.
bron: Haagse Tramhistorie, nummer 63, februari 2003, een uitgave van de Stichting Haags Tram Museum.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife beurt ondergaan:
3016, 3035, 3048, 3050, 3052, 3082.

In behandeling is: 3051 (maart)
Uit behandeling kwam: 3063 (maart)

Nieuws uit de centrale werkplaats
Op 5 maart is de 3117 in het rood/beige kleurenschema gesignaleerd als uitrukkende lijn 15.
De volgende tram die omgeschilderd wordt is de 3110. De tram komt op maandag 17 maart in dienst op lijn 12/16.
Eind maart staat de 3101 voor omschildering bij de schilder.

NIEUWS OP DATUMMaandag 3 maart 2003
14:50u - 16:20u; De 3135/12, rijdend richting CS, ontspoort met het tweede draaistel in de Rijnstraat op wissel 586. De lijnen 1 en 17 rijden vanaf het HS via lijn 12 en het inhaalspoor in de Rijnstraat naar het CS. Ook lijn 12 rijdt via dit spoor naar het CS. Op 10 september 2002 ontspoorde op voornoemd wissel de 3140/12.

Dinsdag 4 maart 2003
Rond de klok van 16:00u krijgt de 3021/2, richting Kraayenstein, een aanrijding met een vrouw in een rolstoel. De lijnen 2 en 6 worden in beide richtingen omgeleid via de Jan Hendrikstraat - Gravenstraat - Buitenhof - Hofweg - Spui. Om 16:40u mogen de lijnen 2/6 richting CS weer door de Grote Marktstraat. Tien minuten later wordt het tramverkeer richting Brouwersgracht vrij gegeven.

Zondag 9 maart 2003
Op zondagavond 9 maart even na 20:00u ontspoort motorwagen 810 op het remiseterrein Frans Halsstraat. De grote kraan van de brandweer heeft de wagen terug in het spoor geplaatst.

Woensdag 12 maart 2003
Iets na de klok van 16:00u wordt op de kruising Nieboerweg / Sportlaan de bovenleiding naar beneden getrokken door een vrachtauto. Lijn 12 wordt ingekort tot remise LB en later doorgestuurd naar Bohemen. Aan Duindorp staan de 3115, 3144 en 3139 opgesloten. De bussen (o.a. 135, 138, 165) pendelen tussen de Laan van Meerdervoort en Duindorp. Tegen de klok van 19:30u is de schade hersteld en is er weer tramverkeer mogelijk over voornoemde kruising.

Donderdag 13 maart 2003
Vanwege een studentendemonstratie in het Haagse centrum worden tussen 13:00u en 16:00u diverse straten afgesloten voor al het verkeer. De studenten (naar schatting circa 6000) verzamelen zich op het Malieveld en lopen de volgende route: Malieveld - Bosbrug - Prinsessegracht - Bezuidenhoutseweg - Koningin Marialaan - Juliana van Stolberglaan - Prins Bernhardviaduct - Schedeldoekshaven - Spui - Hofweg - Vijverdam - Kneuterdijk - Parkstraat - Mauritskade - Dr. Kuyperstraat - Koningskade - Malieveld. Voor het tramverkeer betekent dit op papier het volgende:
Tussen het VSB Circustheater en de Javabrug pendelt één tram voor beide richtingen.
De lijnen 1 en 15 rijden komende vanaf Rijswijk niet verder dan de Oudemansstraat en maken vervolgens een lus via de Laakweg - Rijswijkseweg - Hofwijckstraat - Hollands Spoor.
De lijnen 2, 3 en 6 zijn ingekort tot aan de Grote Kerk (Kerkplein). Aan den andere kant van de lijnen 2 en 6 wordt niet verder gereden dan Station Laan van NOI (driehoeken) en Stuyvesantplein (achteruit rijden via keerlus).
De lijnen 8 en 17 rijden komende vanaf de Scheveningseweg niet verder dan Plein 1813 en aan de andere kant keren ze via de binnenlus op het Rijswijkseplein (eindpunt lijn 11).
Lijn 9 rijdt niet verder dan station HS. Vervolgens een lus via de Hofwijckstraat - Rijswijkweg - Laakkade - Oudemansstraat - Leegwatherplein - TTHS - linksaf richting Jacob Catsstraat.
lijn 10 via de Hofwijckstraat - HS- lijn 11- rechtsaf lijn 2- linksaf lijn 10.
lijn 12 rijdt tot aan de Jacob Catsstraat en gaat vervolgens via de uitrukroute van lijn 16 naar Moerwijk. Lijn 16 rijdt niet verder dan de halte Leeghwaterplein en rijdt vervolgens via de inrukroute LB naar Duindorp.

In de praktijk worden echter andere dingen waargenomen. Een lijn 15 wordt in de keerlus van lijn 11 gezien en een wagen van lijn 8 rijdt door de Hofwijckstraat. Ook lijn 12/16 is waargenomen in de Hofwijckstraat. Vanaf 15:00u wordt een aantal omleidingen weer opgeheven en rond de klok van 16:00u rijden alle tramlijnen weer hun normale route.

Zondag 16 maart 2003
In de loop van de ochtend wil de 3062/6 vanaf de halte Ternoot niet meer rijden. De GTL wordt door de 3049/2 naar Station Laan van NOI opgeduwd en daar tijdelijk wordt uitgerangeerd in afwachting van de komst van de noodploeg. Hierna is de tram op eigen kracht ingerukt.

Maandag 17 maart 2003
Tegen de klok van 16:00u is de 3090/1 rijdend richting Scheveningen met het eerste draaistel ver- ontspoord bij de Hofwijckstraat. Het eerste draaistel wil rechtsaf de Hofwijckstraat in waardoor de tweede as van het eerste draaistel naast het spoor komt te staan. De tramlijnen richting Rijswijkseplein rijden om via de TTHS (8, 9, 12) - Laakweg (1, 8, 9, 12, 15, 16 en 17) en Rijswijkseweg. De 3041/11 rijdt ook om en dan via de Hofwijckstraat weer naar het HS. De 6058/11 en 3091/17 staan gestremd aan HS.
De TW 6000'en (6058, 6098 en 6099) en de overige GTL's van lijn 11 driehoeken voor het HS. Om 16:40u wordt de 3090 een stukje achteruit gereden. De gestremde 3091/17 wordt eveneens voor het HS gedriehoekt. Om 17:03u rukt de 3090 in naar de werkplaats en twee minuten later wordt het tramverkeer vanaf het HS richting Rijswijkseplein weer vrij gegeven.

Zaterdag 29 maart 2003
De jaarlijkse City-Pier-City loop wordt weer gehouden. Voor de tramlijnen 1, 16 en 17 betekent dit in de omgeving van de Bosbrug enig oponthoud bij de start en aankomst van de koplopers. Op het moment dat de lopers door Scheveningen rennen rijdt lijn 8 niet verder dan het Casino op de Gevers Deynootweg om aldaar te driehoeken. Lijn 1 rijdt niet verder dan de keerdriehoek bij de Nieuwe Duinweg (Badkapel).

Aan het Nootdorpse eindpunt is rond 18:50u de 3088/15 met het eerste draaistel ontspoord. Als gevolg van deze ontsporing, in een bocht, kwam de kop van de tram tegen een bovenleidingmast tot stilstand. Hierdoor is de mast scheef komen te staan en is er een ophangbeugel van de mast afgebroken. Lijn 15 rijdt tot 23:00u naar 's-Gravenmade. Twee gestremde GTL's (3057 en 3097) op het traject Hoornbrug - Nootdorp en de gestremde 1315 zijn achteruit gehaald naar de Hoornbrug om vervolgens via lijn 1, driehoeken aan 's-Gravenmade, weer terug te keren richting centrum. Als pendelbussen rijden de 196 en 911 (later vervangen door de 101). De grote kraan van het brandweerkorps Haaglanden heeft de A-bak van de tram tegen 21:00u weer in de rails getakeld. Aan de achterkant van de 3088 trekt een bovenleidingwagen van de HTM de tram een stukje naar achteren om het takelen van de A-bak te vergemakkelijken. Om 22:12u rukt de 3088 in naar de werkplaats en tegen de klok van 23:00u arriveert dienstwagen 3133/15, die tevens als proefwagen wordt gebruikt. Tot einde dienst rijden de 3097 en 3133 als enige dienstwagens op 15.

Maandag 31 maart 2003
Bij het doorsteekje (Heuvelweg / Sperwerlaan) even voorbij de halte Leidsenhage en voor het begin van het tracé van de tramtunnel LD heeft de 3043/6 om 17:00u richting Uithof een aanrijding gehad met een vrachtwagen. De eerste as van het eerste draaistel staat naast de rails. De lijnen 2 en 6 rijden tot aan Essesteyn en dan via de andere lijn terug richting CS. Lijn 2 rijdt dus vanaf Essesteyn terug via lijn 6 en lijn 6 rijdt via lijn 2 terug. Als pendelbus rijdt de 141/2 en 826. Tegen 18:00u is het tramverkeer weer vrij gegeven.

Om 18:30u krijgt de 3025/3 in de richting van Loosduinen, op de Laan van Meerdervoort, even voorbij de kruising met het de Savornin Lohmanplein, een aanrijding met een fietser. Lijn 3 wordt ingekort tot Bohemen en de 157 en 835 (inrukker lijn 23) pendelden tussen Loosduinen en Bohemen. Om 20:08u kan lijn 3 weer naar Loosduinen rijden.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.