TRAMJOURNAAL

Jaargang 18, no. 129,
oktober 2003.

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org



Trams uit Hannover
In week 41 is de 6064 tijdelijk buiten dienst gesteld vanwege een storing en naar de werkplaats overgebracht.
Op vrijdag 10 oktober is de 6057, na een verblijf van een aantal weken in de werkplaats, naar remise Scheveningen overgebracht en de volgende dag weer ingezet op lijn 11.
Eind oktober krijgt de 6099 zijn draaistellen weer terug. De tram heeft een aantal weken opgebokt gestaan in de kleine hal van de werkplaats. De draaistellen waren naar Hannover gestuurd om de wielbanden te vervangen.

Nieuwe abri
In het tramjournaal van september hebben wij vermeld dat er groene hekjes tussen de paaltjes op de halte zijn aangebracht. Dit is echter niet juist. Tussen de paaltjes zijn groene kettinkjes bevestigd.

Spoorvernieuwing Laan van Meerdervoort
In het eerste weekeinde van oktober zijn de sporen tussen de halte Azaelaplein en de Ribesstraat vervangen. Eind oktober is een aanzienlijk deel van het sporencomplex tussen de Goudenregenstraat en de Laan van Eik en Duinen opengebroken.

Meettram 1315
Eind september is boven op de dakbel van de 1315 een constructie bevestigd waarin een videocamera geplaatst kan worden. Hiermee wordt tijdens een aantal ritten het gedrag van de beugel ten opzichte van de rijdraad vastgelegd, waarna de constructie weer verwijderd wordt.

PCC 1316 gesloopt?
Volgens een zegsman van het Autotron in Rosmalen is de 1316 in de tweede week van september 2003 afgevoerd naar een sloperij.
In januari 1994 is de 1316 naar het Autotron gegaan. Daar heeft de tram enkele jaren in het buitengedeelte van het museum gestaan. Na een aantal jaren was er voor de 1316 geen 'functie' meer in het Autotron en in 2000 werd de tram dan ook gesignaleerd op een andere locatie. Nu in de zomer van 2003 de formule van het Autotron is gewijzigd was er voor de tram definitief geen plek meer. Vanwege de slechte toestand van de wagen is toen besloten om de tram af te voeren.

Bogen Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade
Op maandag 27 oktober starten de voorbereidingen voor de reconstructie van de kruising Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade. Volgens planning zal de kruising vanaf 24 november worden afgesloten. Met de komende lijnwijzigingen moeten er bogen gelegd worden om vanaf de Laan van Meerdervoort rechtsaf de Waldeck Pyrmontkade richting Statenkwartier op te kunnen en terug vanuit Statenkwartier linksaf de Laan van Meerdervoort op. Twintig jaar geleden lagen deze bogen er nog maar deze zijn na verloop van tijd verwijderd. Op de opname van 1 september 1982 ziet u de 3015/3 die vanwege een klapband van een bus op lijn 13 bij de halte Conradkade niet naar Bohemen kan en uitwijkt naar Statenkwartier.
De verbindingsbogen vanaf de Waldeck Pyrmontkade rechtsaf de Laan van Meerdervoort op zullen worden verwijderd.

SHTM nieuws
Op zaterdag 25 oktober is de truck van de 164 vanuit de Frans Halsstraat door de 215 overgebracht naar de centrale werkplaats. In de werkplaats zullen de motoren weer in de truck worden ingebouwd. Op bijgaande foto zien we het transport op het baanvak van lijn 11 bij de halte Weimarstraat.

Randstadrail
Op 29 en 30 oktober vindt er bij Siemens (Den Haag) het Randstad Rail Event plaats. Dit is door Siemens georganiseerd aangezien het wil meedingen naar de aanbesteding omtrent de nieuwe te bestellen voertuigen voor Randstadrail. Op vrijdag 24 oktober arriveert mock-up, genaamd MoMo. Dit type tram zal in Wenen gaan rijden. De volgende dag arriveert de mock-up van Avanto Light rail. Deze laatste mock-up heeft ook op een materieelshow in de zomer van 2003 in Parijs gestaan. De Avanto tram-trein zal begin volgend jaar in Parijs gaan rijden. Beide mock-up's zijn op vrijdag 31 oktober weer bij Siemens opgeladen en vertrokken.

In de vervoerskrant, het personeelsblad van de HTM en haar dochterondernemingen, valt te lezen dat een deel van de Randstadrailvoertuigen gestald gaan worden in remise Zichtenburg. Tussen de remisehal en de depotwerkplaats liggen 7 sporen in de open lucht. Met het verlengen van put 21 kunnen er 8 sporen ontstaan zodat er plek is voor het stallen van 24 trams. Boven een deel van de sporen (14, 15 en 16) hangt momenteel geen bovenleiding. Deze is in 1993 verwijderd toen de PCC trams vanaf deze sporen op vrachtwagens getakeld werden voor (sloop)transport. Momenteel wordt onderzocht of de sporen in de open lucht al dan niet overdekt moeten worden.
De overige voertuigen zullen bij de Nedtrain services werkplaats te Leidschendam worden gestald.

Op de Haagse Prinses Beatrixlaan zijn de voorbereidingen voor de komst van Randstadrail in volle gang. Vanaf maandag 27 oktober is de rijbaan richting station Laan van NOI afgesloten. In het midden van deze laan zal een tramviaduct verrijzen dat bij Ternoot aansluit op het bestaande tramnet.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife-beurt ondergaan:
3016, 3050, 3052, 3082. De 3016 en 3050 hebben al een midlife-beurt ondergaan voor wat betreft de A-bak. Deze trams hebben in 1999 een aanrijding gehad met respectievelijk de 3044 en 3084.

In behandeling is: 3035 (augustus).
Uit behandeling kwam: 3048 (oktober).

Nieuws uit de centrale werkplaats
Aan het einde van week 41 wordt in de remise Lijsterbesstraat de 3097 gesignaleerd met schade aan de A-bak (niet instapzijde). Deze tram is die week ontspoord op het remiseterrein Lijsterbesstraat. Eind oktober wordt de 3097 binnen genomen in de werkplaats en wordt de A-bak gescheiden van de rest van de tram.
Nadat aan het einde van vorige maand de 3132 als dertiende blauwe GTL in de schilderswerkplaats is binnengenomen voor omschildering in het rood/beige kleurenschema, wordt op donderdag 2 oktober de 3120 buiten dienst genomen. Allereerst worden de schortplaatsteunen geconserveerd en beige geschilderd. Ook worden de zijplaten van de geleding gecontroleerd op roestvorming en zonodig vervangen. De voorste en achterste schortplaten worden vervangen zoals die ook reeds op de 3000'en zijn aangebracht die al een midlifebeurt hebben ondergaan. De vrijkomende grijze schortplaten worden later beige overgespoten. Ook worden kleine beschadigingen aan de lak gerepareerd zodat een goede egale ondergrond ontstaat.
Nadat de strijklijsten zijn verwijderd volgt een grondige wasbeurt. Hierna worden de armaturen van de verlichting, de ruitenwissers, de buitenspiegels en het windscherm van de bestuurder verwijderd. Een aantal zaken zoals schortplaatsteunen, deuren, deurstijlen en dorpels, worden niet beplakt, maar met de hand geschilderd. Tevens worden de randen om de voorruit geschilderd maar de onderzijde van de filmkast niet.
De overgang tussen de blauwe en de lichtgrijze lak wordt glad geschuurd.
Vlak voor het plakken begint, wordt de ondergrond ontvet waarna de eerste strook rode folie op de tram aangebracht wordt. Het daarop volgende weekeinde wordt de laatste hand gelegd aan de 3120, de verwijderde onderdelen weer gemonteerd en is de tram vanaf zondag 12 oktober weer inzetbaar voor de passagiersdienst.

Overzicht plakken 3100'en
Tram Uit dienst In lijndienst waargenomen
3120 2 oktober 2003 14 oktober 2003 (lijn 6)
3147 9 oktober 2003 21 oktober 2003 (lijn 3)
3118 16 oktober 2003 week 44
3126 23 oktober 2003 .. november 2003
3128 30 oktober 2003 .. november 2003
In totaal zullen 10 blauwe GTL's zo'n behandeling krijgen.

Op zaterdag 11 oktober is de rood/beige geschilderde 3132 overgebracht van remise Lijsterbesstraat naar remise Scheveningen. In tegenstelling tot hetgeen in het tramjournaal van september is geschreven heeft de 3125 na de schilderbeurt nog niet in de passagiersdienst gereden.
In week 43 is de 3121 binnen genomen voor omschildering.

De volgende 3100'en moeten nog rood/beige worden geschilderd / beplakt:
3102, 3104, 3106, 3108,
3111, 3113-3116,
3122-3124, 3127, 3129, 3130,
3131, 3133-3140,
3141-3143, 3145.

NIEUWS OP DATUM



Donderdag 2 oktober 2003
21:15u - 23:52u; Vanwege een particuliere aanrijding op de vrije tram- en busbaan op de Loosduinseweg, net voorbij de Paul Krugerlaan, rijdt lijn 2 in beide richtingen om via lijn 12 en 11 naar de Monsterssestraat. Bij de halte zijn twee auto's door de hekken en abri's van de halte richting centrum geschoten. Een van de auto's schiet ook nog door het hek van de halte richting Kraayenstein.

Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de sloop van het kraakpand "De Blauwe Aanslag" kan aanvangen. Ook een in allerijl aangespannen kort geding kan de sloop niet meer tegenhouden. In de loop van de middag verzamelen krakers en sympathisanten zich in en bij het pand waardoor er een 'grimmige' sfeer ontstaat. De wijde omgeving van het pand wordt op last van de politie afgesloten. Dit betekent dat de tramlijnen 2, 6 en 10, buslijn 25 en de bussen van Connexxion moeten omrijden. Na enige tijd mag lijn 6 weer via de Hobbemastraat rijden, maar krijgt wel te kampen met vertragingen.
Lijn 2 rijdt vanaf de Loosduinseweg via lijn 10 naar de Laan van Meerdervoort en vervolgens via lijn 3 naar het centrum. Lijn 10 wordt middels achteruit halen bij de Laan van Meerdervoort via lijn 3 naar het centrum gestuurd. De Mobiele Eenheid begint aan het begin van de avond met de ontruiming van het pand. Als het tegen het einde van de avond wat rustiger begint te worden, gaan de tramlijnen 2 en 10 en buslijn 25 tot einde dienst een andere omleidingroute volgen door via de Hobbemastraat en de route van lijn 11 richting Loosduinseweg te rijden.
Op zaterdag 4 oktober mogen de trams en bussen weer over de Lijnbaan / Prinsengracht rijden. Buslijn 25 en Connexxion buslijn 130 rijden de hele dag nog om, aangezien het Vaillantplein / Buitenom nog is afgesloten. Dit duurt tot zondagavond 5 oktober.

Zaterdag 4 oktober 2003
Nadat het pand "De Blauwe Aanslag" is ontruimd begint het sloopbedrijf meteen met de sloop. In de loop van de nacht haalt een kraanwagen de bovenleiding naar beneden waardoor de lijnen 2 en 10 vanaf aanvang dienst tot circa 07:15u omrijden.

Maandag 6 oktober 2003
's Middags rijdt de 3029 twee ritten op lijn 12/16.

Woensdag 8 oktober 2003
Vanwege een brand in de Jan Hendrikstraat rijdt lijn 10 tussen 15:20u en 16:55u om via de Grote Marktstraat.

Donderdag 9 oktober 2003
Aan het begin van de middag krijgt de 6055/11 tussen de Duinstraat en Scheveningen Haven te maken met een technische storing. De tram wordt door een collega TW 6000 naar het eindpunt opgeduwd en vandaar door de 6058 naar de werkplaats gesleept. In week 43 verschijnt de 6055 weer op straat.

Zaterdag 11 oktober 2003
Vanwege een door de FNV bondgenoten uitgeroepen stakingsactie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende II blijft een klein deel van de trams en bussen tot 11:00u binnen. Volgens de HTM site rijdt bijna 80% van de HTM voertuigen volgens de normale dienstregeling. 13:30u - 16:30u; Van de 3126/6, rijdend richting Leidschendam Noord, slaat op de Leyweg net aan het einde van de bocht van het Zuidwoldepad de beugel achterover waardoor een deel van de bovenleiding naar beneden wordt getrokken. Lijn 6 rijdt niet verder dan het Castricumplein en de bussen 127 en 801 pendelen naar de Uithof. De gestremde trams aan de kant van de Uithof zijn via remise Zichtenburg -uitrukroute lijn 2 en de route van lijn 2 naar het centrum gereden. De gestremde 3123 (richting de Uithof) is door een Unimog achteruit richting het Castricumplein gesleept.

Zaterdag 18 oktober 2003
's Middags rijdt de 1210 voor een klein gezelschap een rondje over het tramnet. Na vertrek van CS laag via het centrum naar het Stationsplein. Via de Rijswijkseweg wordt koers gezet richting Delft. Na gekeerd te zijn via de keerdriehoek Krakeelpolderweg wordt via de route van lijn 1 - tramtunnel HS en de route van lijn 11 Scheveningen Haven bereikt. Vanaf daar via de Duinstraat - Gevers Deynootweg - Circustheater - Nieuwe Parklaan - CS laag - Muzenstraat naar de eindbestemming in de Grote Marktstraat.

Zondag 19 oktober 2003
13:02 - 15:00u; De 3007/1, rijdend richting Delft Tanthof, krijgt ter hoogte van het oversteekje van restaurant "Het Ganzennest" en het golfterrein een aanrijding met een auto. De auto loopt hierbij zware schade op. Van de tram is het vangraam kapot, de eerste instapbak en de tweede deur van de eerste instappartij ontzet.
Nadat de noodploeg enkele onderdelen heeft verwijderd kan de tram op eigen kracht achteruit rijden naar 's-Gravenmade en vandaar vooruit naar de werkplaats. Bij het oversteekje is een paal met andreaskruis en bel omver gereden. Daar deze paal half over de weg ligt en auto gedeeltelijk op de Delftweg staat, kunnen de pendelbussen 108 en 129 tussen de Herenstraat en de Krakeelpolderweg niet over de Delftweg rijden. Lijn 1 rijdt niet verder dan 's-Gravenmade en aan de Delftse kant wordt gependeld tussen het eindpunt en de keerdriehoek Krakeelpolderweg. Nadat de trambaan is vrij gegeven is er een snelheidsbeperking opgelegd ter hoogte van het doorsteekje. Deze beperking geldt totdat de beveiliging van de oversteek weer in orde is.

Vanaf 21:10u is het Rijswijkseplein afgesloten voor al het verkeer vanwege een aanrijding. De politie is bezig met een controleactie op het plein. Nadat een brommer in beslag is genomen, zal deze door een agente naar het politiebureau worden overgebracht. Vervolgens krijgt zij een aanrijding met de passerende 3044 van lijn 1, rijdend richting Scheveningen Noorderstrand en raakt hierbij ernstig gewond. De volgende omleidingen worden ingesteld:
- Lijn 1: via tramtunnel HS - lijn 11 - lijn 2 - Jan Hendrikstraat - Gravenstraat - Buitenhof - Spui.
- Lijn 8: via Buitenhof - Gravenstraat - Jan Hendrikstraat - lijn 2 - lijn 11 - keerlus lijn 11 (HS) - vervolgens naar Vrederust.
- Lijn 10: via tramtunnel HS - lijn 11 - lijn 2 - NW Buitensingel - eigen route.
- Lijn 12/16 laten het centrum links liggen en rijdt richting Moerwijk via de tramtunnel en terug via de Hofwijckstraat.
- Lijn 15: ingekort tot HS, keert via tramtunnel HS - Stationsplein - Hofwijckstraat.
- Lijn 17: via tramtunnel HS - lijn 11 - lijn 2 - Jan Hendrikstraat - Gravenstraat - Buitenhof - Vijverdam - Kneuterdijk (eigen route).
Vanaf 21:33u worden de omleidingen aangepast. Trams richting centrum / CS rijden via Weteringkade - Rijnstraat (- Schedeldoekshaven). Trams stad-uit en lijn 12 richting Duindorp rijden via Zieken - Oranjelaan - Stationsweg - TTHS. Het duurt echter nog tot 21:50u voordat de politie de trams die via de Oranjelaan willen rijden door laat. Vanaf 00:13u kunnen de tramlijnen op het Rijswijkseplein weer via de normale route rijden.

Maandag 20 oktober 2003
's Middags heeft de Haagse burgemeester Deetman de 'M-tram' in gebruik genomen door zelf deze tram (3030) te rijden. De presentatie vindt plaats op het Kerkplein en de burgervader heeft met de 3030 een rondje om de kerk gereden. De 'M-tram' voorzien met het telefoonnummer 0800-7000 moet de aandacht van het publiek vestigen op de Meld Misdaad Anoniem telefoonlijn. Via het telefoonnummer kunnen burgers anoniem klikken.

Vrijdag 24 oktober 2003
09:45u - 14:03u; De 6055/11 krijgt bij de kruising met de Duinstraat een aanrijding met een vrachtwagen. In eerste instantie wijkt lijn 11 uit naar Bohemen, maar later is lijn 11 vanaf de Doornstraat via de inrukroute naar remise Scheveningen gereden om daar te keren. Bus 170 heeft tussen de Duinstraat en Scheveningen Haven gependeld. De 6055 heeft aanzienlijke schade aan de kop opgelopen. Nadat de Technische Ongevallen Dienst ter plaatse is geweest en er remproeven zijn gehouden, kan de TW 6000 om 13:24u achteruit (vanuit de b-cabine) onder begeleiding van de verkeersdienst rijden naar de halte Laan van Meerdervoort. Vandaar vooruit via de route van lijn 3 richting remise Lijsterbesstraat.

Zondag 26 oktober 2003
Vanwege de 'Laan van Meerdervoortloop' rijdt lijn 3 tussen 11:00u en circa 15:00u niet verder dan het de Savornin Lohmanplein. Vandaar rijden pendelbussen 191 en 193 naar Loosduinen. Vanwege de loop kunnen de bussen niet de haltes Heliotrooplaan, Muurbloemweg en Hoefbladlaan aan doen.

In de middag krijgen de lijnen 16 en 17 te maken met een kleine omleiding tussen 14:00u en 15:45u vanwege de Dance Parade. Dit is een bewegende stoet die via de Lange Vijverberg - Kneuterdijk - Lange Voorhout - Lange Vijverberg - Vijverdam - Hofweg naar het Spuiplein trekt.

Woensdag 29 oktober 2003
14:55u - 15:45u; De 3006/15 krijgt een aanrijding bij de Veenweg waarbij de 1e deurpartij is beschadigd. Lijn 15 is tijdelijk uitgeweken naar 's-Gravenmade en later naar Voorburg Station. Bus 108 heeft gependeld. De 3006 is tijdelijk uitgerangeerd aan het eindpunt in Nootdorp in afwachting van de komst van de noodploeg. Nadat deur 1B (2e deurhelft 1e deurpartij) is verwijderd en deur 1A is vastgebonden met rood/wit lint kan de 3006 inrukken naar de remise LB.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.