TRAMJOURNAAL

Jaargang 19, no. 135,
april 2004.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org

Trams uit Hannover
De 6055 is eind maart naar de werkplaats overgebracht. Waarschijnlijk wordt onderzocht of herstel van de schade van deze tram mogelijk is.
Van de 6099 zijn de eerste twee draaistellen terug naar Hannover geweest voor nieuwe wielbanden. Deze 6000 staat nu op twee nooddraaistellen (gele karretjes) afgesteld in remise Lijsterbesstraat. Verder staan in deze remise de 6058 en de 6064 tijdelijk buiten dienst. Van de 6064 moeten de draaistellen nog naar Hannover.
Vanaf medio april worden er in principe geen 6000'en meer ingezet in het weekeinde.

Tramtunnel / Randstadrail
Begin april wordt het spoor richting Lijnbaan en het aansluitende wissel gelegd op de helling aan de kant van de Prinsegracht.
Medio april wordt een aanvang gemaakt met het ophangen van de bovenleiding boven het tracé van de tramtunnel. Als eerste is het spoor vanaf de Prinsegracht richting CS voorzien.
Aan het einde van week 16 is op de gevel van een lampenzaak op de Grote Markt een digitaal display geplaatst die het aantal dagen aftelt tot het moment dat de tramtunnel geopend wordt.
Trambestuurders die in de tunnel gaan rijden krijgen instructie. Thuis kunnen de bestuurders op de computer een cd-rom bekijken. Op deze cd-rom vinden zij onder andere een uitgebreide uitleg, hebben ze zelf de mogelijkheid om met een virtuele tram het tracé te berijden en kunnen ze de kennis toetsen met een oefentoets. Ook gaan zij groepsgewijs met een GTL naar de centrale verkeersleiding voor een rondleiding. Daarna brengen zij nog een bezoek aan de tramtunnel. De tram waarmee zijn naar de verkeersleiding worden gebracht wordt dan tijdelijk op het opstelspoor in de Rijnstraat gezet.

Halverwege week 16 wordt een aanvang gemaakt met het leggen van de perronranden voor de nieuwe halte van lijn 3 richting Loosduinen op de hoek van de Waldeck Pyrmontkade / Laan van Meerdervoort. Een week later wordt deze halte betegeld. Beide haltes zijn gemaakt voor de komst van Randstadrail. Aangezien dit materieel breder is dan de GTL's zijn, om de afstand tussen de rand van de halte en de GTL te verkleinen, aan de halteranden metalen profielen gemonteerd. Op maandag 26 april worden de beide haltes in gebruik genomen. De beide haltes voor lijn 3 aan de Weimarstraat worden dan opgeheven.
Eind april wordt een begin gemaakt met het vervangen van het spoor op de Waldeck Pyrmontkade tussen de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat.

In de Haagsche Courant van zaterdag 17 april 2004 wordt melding gemaakt van het feit dat de HTM bij Alstom (Frankrijk) een order heeft geplaatst voor 50 voertuigen ten behoeve van Randstadrail. Volgens planning zullen de eerste voertuigen begin 2006 worden geleverd.
Verder meldt de krant dat de Franse treinenfabrikant verkozen is boven Bombardier, Caf en Siemens. Om ontwikkelingskosten te besparen is voor een bestaand type gekozen. De fabrikant zal twee koppen en twee interieurs ontwikkelen. Inwoners van het stadsgewest Haaglanden kunnen dan hun keuze bepalen.
Drie dagen later wordt in de Haagsche Courant vermeld dat de HTM nog even wacht met de bestelling en dat het contract voor de levering van de voertuigen nog niet is getekend. De HTM ziet graag dat de minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer instemmen met een koerswijziging ten aanzien van de Wet personenvervoer. Deze wet bepaalt dat op 1 januari 2007 overal in Nederland het openbaar vervoer moet zijn aanbesteed.
Dit kan betekenen dat uiteindelijk een ander bedrijf het openbaar vervoer in de regio Haaglanden kan exploiteren en de HTM met 50 nieuwe railvoertuigen zit, die niet ingezet kunnen worden. De mogelijke koerswijziging omtrent de Wet personenvervoer is eind april in de Tweede Kamer besproken.
In de Haagsche Courant van 30 april 2004 wordt vermeld dat er voor de exploitatie van RandstadRail geen openbare aanbestedingsprocedure gevolgd hoeft te worden. RandstadRail zal hoogstwaarschijnlijk geëxploiteerd gaan worden door de RET en HTM.

Ternoot
Aan het einde van week 15 zijn er op de halte Ternoot mededelingen opgeplakt, die de reizigers er op moeten attenderen dat de 'oude' halte vanaf 19 april 2004 niet meer in gebruik is. Vanaf die datum is beneden bij het tramviaduct de noodhalte in gebruik genomen. Ondanks de sluiting halteert die week een aantal trams toch nog aan de oude halte en komen de passagiers beneden in de hal van Ternoot voor een gesloten hek te staan. Na twee dagen zijn er zelfs rood/witte afzetlinten op de halte gespannen.

Verplaatsen sporen Schedeldoekshaven
In week 15 is aan de kant van de Rijnstraat een aanvang gemaakt met het opbreken van de sporen opdat daar de nieuwe sporen aangesloten kunnen worden. Eveneens worden aan de kant van de Turfmarkt de wissels gelegd en het stukje spoor naar de Nieuwe Haven. Aan de kant van de Turfmarkt worden ook de sporen opgebroken om de nieuwe bogen te kunnen leggen.
Van vrijdag 16 april tot en met zondag 18 april vindt er op de Schedeldoekshaven geen tramverkeer plaats. De lijnen 9 en 15 worden vanaf de Rijnstraat in beide richtingen via lijn 17 richting Rijswijkseplein omgeleid. In deze periode zullen de nieuwe sporen en de nog ontbrekende sporen die op die vrijdag zijn aangevoerd worden aangesloten op het tramnet. Vanaf maandag 19 april kunnen de lijn 9 en 15 weer de normale route rijden.
Lijn 10 kan nog niet via de normale route rijden. Iets voorbij het afslaande inrijwissel (Schedeldoekshaven linksaf Turfmarkt), ontbreekt nog een stukje spoor. Op de plaats waar dit stukje spoor moet komen, ligt de fundering van een pijler van het gebouw 'de Terminal'. Halverwege week 17 arriveert een speciaal bedrijf om met een grote cirkelzaag een deel van de fundering af te zagen.
Op donderdagavond 29 april 2004 (omleidingen vanwege de KoninginneNach) hebben de eerste diensttrams over de nieuw aangelegde sporen gereden op het stuk tussen de Ammunitiehaven en de Turfmarkt. Wij verwachten dat lijn 10 met ingang van maandag 3 mei ook weer terug zal keren op de Schedeldoekshaven en daarmee een einde komt aan de omleiding via lijn 17, die al sinds 15 maart 2004 van kracht is.

Spoorwerkzaamheden Buitenhof
Een dag na de uitvaartstoet van Koningin Juliana zijn op 31 maart de werkzaamheden bij het Buitenhof weer van start gegaan. Begin april is een deel van de sporen op de Vijverdam weer opgebroken. Twee weken later lagen de sporen weer in het beton. Vanwege de KoninginneNach zal een deel van het Buitenhof weer worden voorzien van noodasfalt, waarna het wegdek weer wordt opengebroken voor de definitieve afwerking.

SHTM nieuws
Begin april verblijft de 1022 voor wat kleine werkzaamheden een aantal dagen in de werkplaats.
Op vrijdag 9 april is de 1101 door de 1165 overgebracht naar de werkplaats. Nadat de 1101 in de grote hal van de werkplaats is gestald gaan de 1165 en de 1022 (beiden los) terug naar de Frans Halsstraat. Op woensdag 14 april gaat de 1101 op eigen kracht via Bohemen en Scheveningen Haven terug naar de Frans Halsstraat.
Op zaterdag 17 april gaat de 57 en daarachter het onderstel van de 810 van de Frans Halsstraat naar de werkplaats. De wagenbak van de 810 blijft opgebokt achter op spoor 12 van de Frans Halsstraat. Het onderstel van de 810 wordt voorzien van nieuwe wielen en de 57 krijgt gedeeltelijk nieuwe beplating.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife-beurt ondergaan:
3016, 3052, 3082. De 3016 heeft al een midlife-beurt ondergaan voor wat betreft de A-bak. Deze tram heeft in 1999 aan het eindpunt Wateringse Veld een aanrijding gehad met de 3044.

Uit behandeling gekomen: 3050 (april).

Nieuws uit de centrale werkplaats
De volgende 3100'en (12) moeten nog rood/beige worden beplakt:
3102 (Belderbos ; maxtram), 3104 (Algemeen Dagblad ; totaalreclame), 3111, 3114,
3124, 3127 (Rabobank ; totaalreclame), 3129, 3133 (Kraakman ; maxtram),
3137, 3139 (Algemeen Dagblad ; totaalreclame), 3142 (G-Star Jeans RAW ; totaalreclame), 3143.
Maxtram: tram voorzien van reclame op zijkant, onder en boven de ramen. Niet op schortplaten.

In tegenstelling tot hetgeen in ons tramjournaal van maart 2004 staat vermeld is de 3050 niet geschilderd maar eind maart 2004 rood/beige beplakt. Dit is de eerste tram uit de GTL8-I serie die beplakt is.
Hierna zijn de 3131 (week 15), 3134 (week 16), 3135 (week 17) en 3140 (week 18) in het rood/beige beplakt.

Op vrijdag 16 april wordt de 3086 voor het eerst in de passagiersdienst gesignaleerd. Deze tram is als prototype bij de vierde deurpartij (B-bak) voorzien van een zwenk- / schuifdeur. De 3086 is medio maart in de werkplaats binnen genomen.
De groene ronde knop op de deur is voor het openen van de deuren. Op de plaatsen waar de twee knoppen aan de buitenzijde voor het openen van de vierde deurpartij zaten zijn twee ronde plaatjes aangebracht. De uiteindelijke nieuwe deuren voor de 3040-3054 en 3056-3100 zullen iets afwijken dan de proefdeuren in de 3086. Naar verwachting zal eind mei de volgende tram worden voorzien van zwenk- / schuifdeuren (2e tot en met 5e deurpartij).

NIEUWS OP DATUM


Zondag 4 april 2004
Vanwege werkzaamheden op de kruising Cannenburglaan / Loevesteinlaan kan lijn 16 de gehele dag niet aan het eindpunt Moerwijk halteren. Vanaf het Jonckbloetplein rijdt lijn 16 via de route van lijn 1 en 10 naar Voorburg Station. Overdag rijden de pendelbussen 103, 161 en 170 tussen voornoemd plein en Moerwijk. Aan het einde van de middag en de avonduren rijden de 109, 145 en 157 (later gewisseld door 188).

Maandag 5 april 2004
Tegen de klok van 16:00u ontstaat op het dak van schaatscentrum de Uithof een brand. Deze brand breidt zich snel uit en gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. De brandweer merkt de brand aan als een 'zeer grote brand' . Vanwege explosiegevaar van op het dak liggende gasflessen wordt een groot gebied afgezet. Lijn 6 rijdt tot circa 19:30u niet verder dan remise Zichtenburg en keert via het achterterrein. Ook wordt uit voorzorg het hoge flatgebouw naast het eindpunt van lijn 6 ontruimd. Een aantal HTM bussen brengt de bewoners tijdelijk naar een veiliger onderkomen.

Dinsdag 6 april 2004
Iets na de klok van 07:00u krijgt de 3001/10, rijdend richting Voorburg Station, een aanrijding met een auto bij het Rooseveltplantsoen. Een aantal trams van lijn 10 maakt een ommetje via Scheveningen Noorderstrand. Even later kan men richting Voorburg weer passeren en rijden de lijnen 10 tot circa 08:00u via Scheveningen terug naar Statenkwartier.

Woensdag 7 april 2004
Rond de klok van 22:30u slaat de beugel van de 3123/6 op de Delftselaan, rijdend richting Leidschendam Noord, achterover. Tot einde dienst rijden de lijnen 6 en 12 richting Leidschendam en HS om. Op het tramloze gedeelte van lijn 6 rijdt een pendelbus.

Donderdag 8 april 2004
Aan het einde van de middag valt in de omgeving van het Rijswijkseplein / Hollands Spoor de stroom voor de duur van ongeveer een half uur uit waardoor er op een hoop lijnen wat vertraging ontstaat.

Woensdag 14 april 2004
15:15u - 16:30u; Op het Prins Hendrikplein is een steiger omgevallen en tegen de bovenleiding terecht gekomen. Lijn 17 komt hierdoor gestremd te staan en rijdt in beide richtingen om vanaf de Lange Vijverberg via de route van lijn 10 naar Statenkwartier. Bus 757 pendelt op het tramloze gedeelte.

Donderdag 15 april 2004
12:30u - ± 13:45u ; Een vrachtwagen haalt bij station Laan van NOI een deel van de bovenleiding naar beneden van de buitenlus van het voormalige eindpunt. De 3069/2 komt richting Leidschendam gestremd te staan. Lijn 2 wordt in beide richtingen via lijn 6 omgeleid.

Zaterdag 17 april 2004
In de vroege uurtjes ontspoort de 3097 met het tweede draaistel tijdens het achteruit rijden op spoor 25 van de centrale werkplaats. Door de ontsporing staat het tweede draaistel aan de deurenkant met de wielflenzen op de grond en aan de blinde zijde 'zweven' de wielen boven de werkput. In de loop van de ochtend is de 3097 door de noodploeg herspoord.

Tussen circa 14:00u en 18:00u rijdt lijn 6 niet verder dan het Castricumplein. Bij ziekenhuis Leyenburg is een draadbreuk ontstaan en de 3058/6 staat gestremd met een achterover geslagen beugel. Op het tramloze gedeelte pendelt bus 110.

Donderdag 22 april 2004
In de loop van de middag krijgt de 3095/6, rijdend richting De Uithof, komend vanaf de halte Leyenburg voorbij de bocht een aanrijding met een combinatie bestaande uit een trekker en aanhanger. De aanhanger is gevuld met zand waardoor de 3095 aanzienlijke schade aan de kop oploopt. Lijn 6 rijdt enige tijd tot aan het Castricumplein en een pendelbus neemt het tramloze gedeelte over. De volgende ochtend wordt de 3095 op eigen kracht overgebracht van remise Zichtenburg naar de werkplaats.

Vrijdag 23 april 2004
Rond de klok van 17:00u krijgt de 3023/9, rijdend richting Vrederust een aanrijding met een touringcar bij de Zwolsestraat. Na ongeveer 15 minuten rukt de 3023 in naar remise Scheveningen.

Donderdag 29 april 2004
Iets na de klok van 08:00u krijgen de lijnen 9, 11 en 12 te maken met een stroomstoring van korte duur in de omgeving van de Wouwermanstraat.

Vlak voor de klok van 09:00u komt de centrale verkeersleiding zonder stroom te zitten waardoor alle systemen (waaronder de bediening van het tramviaduct CS) uitvallen. Na overgeschakeld te zijn op noodstroom kunnen de trams weer via CS-hoog rijden. Vanwege de storing ontstaan er files tot en met het Spui en de Grote Marktstraat. Aan de andere kant staan de trams tot aan Ternoot in de rij. Lijn 3 wordt tijdelijk vanaf CS doorgestuurd naar de keerlus bij station Laan van NOI. Aan het einde van de ochtend is de storing voorbij.

Vanwege de Haagse KoninginneNach hebben diverse tramlijnen na 18:00u te maken met omleidingen.
Lijn 1 wordt in twee delen geknipt en rijdt tussen Scheveningen Noorderstrand - Plein 1813 en Delft Tanthof - Centrum. Vanaf HS rijdt lijn 1 via de route van lijn 17, linksaf Schedeldoekshaven (hulphalte en overstap pendelbus P1 o.a. 146 naar Plein 1813) terug naar het Zieken.
Lijn 9 rijdt in beide richtingen om via de Schedeldoekshaven.
Lijn 10 rijdt vanaf het Zieken via de Schedeldoekshaven, Turfmarkt, Resident, Kalvermarkt, Grote Marktstraat, lijn 3, Waldeck Pyrmontkade rechtdoor naar de route van lijn 17 richting Statenkwartier.
Lijn 15 rijdt komende vanaf Nootdorp tot aan het Rijswijkseplein. Vervolgens rechtsaf via de route van lijn 17, linksaf Schedeldoekshaven (hulphalte en overloop lijn 16 richting Moerwijk) terug naar het Zieken.
Lijn 16 rijdt komende vanaf Moerwijk tot aan de Bierkade. Vervolgens Schedeldoekshaven (hulphalte en overloop lijn 15 richting Nootdorp), rechtsaf route lijn 17 richting Rijswijkseplein.
Lijn 17 wordt in twee ringlijnen opgedeeld. Vanaf Wateringse Veld rijdt lijn 17 vanaf de Lekstraat de Schedeldoekshaven op (hulphalte) en zo weer richting HS en Wateringse Veld. Vanaf Statenkwartier rijdt lijn 17 tot aan de halte Noordwal. Vervolgens via de Torenstraat - Jan Hendrikstraat - Prinsegracht - lijn 3 - Waldeck Pyrmontkade rechtdoor de eigen route terug naar Statenkwartier.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.