TRAMJOURNAAL

Jaargang 19, no. 134,
maart 2004.

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgTrams uit Hannover
In de nachten van 23 op 24, 24 op 25 en 25 op 26 maart is de 3099 met profielmeetwagen 6000 op pad geweest. In de eerste nacht heeft de combinatie 3099+6000 van remise Zichtenburg naar Voorburg Station gereden. Op woensdag 24 maart heeft de 6000 aan het eindpunt Voorburg Station gestaan. De tweede nacht heeft het transport een groot deel van de route van lijn 10 gereden naar Statenkwartier. Daarna rukte het konvooi in naar remise Scheveningen. De laatste nacht rijdt het konvooi van remise Scheveningen via de route van lijn 10 naar remise Zichtenburg. Doel van deze ritten is het kennelijk in kaart brengen van de mogelijkheden om de serie 6000 op lijn 10 in te kunnen zetten.
Eerdere ritten met de 3099 en de profielmeetwagen is in een aantal nachten in 2001 en 2002 gehouden. Toen is het traject tussen remise Lijsterbesstraat en remise Zichtenburg vice versa en het traject remise Lijsterbesstraat - Bohemen gemeten. Later volgt de gehele route van lijn 11 inclusief de in- en uitrukroute.

Randstadrail
Begin maart wordt gestart met de aanleg van de nieuwe halte voor lijn 3 op de Koningin Emmakade richting CS. Eind maart worden de abri's geplaatst.
De helling aan de kant van de Prinsegracht is in maart voorzien van spoor (alleen richting CS) en bovenleidingmasten.
In het lokale krantje "Haagswestnieuws" van 4 maart 2004 valt het volgende te lezen.
Het Haagse college van B&W moet voor 1 mei 2004 een leveringsovereenkomst sluiten met de HTM. Hierbij zal geld beschikbaar worden gesteld voor de aanschaf van de nieuwe voertuigen voor de lijnen 3 en 6. Zodra de keuze op een leverancier is gevallen, zal deze drie varianten van de kop, drie varianten van de stoelen en drie varianten van de bekleding aan moeten bieden. De kans is aanwezig dat de mock-ups in het Atrium van het Haagse stadhuis tentoongesteld zullen worden.

In verband met de komst van RandstadRail (verder RR te noemen) gaat er ook bij Ternoot, de duurste tramhalte van Nederland, het nodige veranderen. Begin maart is begonnen met de bouw van een noodhalte. De halte ligt onderaan het viaduct (ter hoogte van de Koningin Marialaan) en bestaat grotendeels uit stelcomplaten. De tijdelijke halte zal volgens planning een jaar in gebruik blijven. Hieronder volgt een kleine opsomming van de geplande werkzaamheden bij Ternoot en CS-hoog. Een deel van deze tekst is, met toestemming, ontleend aan de Vervoerskrant (personeelsblad) van de HTM, nummer 2, februari 2004.
In april 2004 zal er niet meer gehalteerd worden aan het huidige Ternoot. Omdat ter hoogte van de huidige halte Ternoot de sporen voor RR afbuigen richting de spoorbaan komt de nieuwe halte Ternoot op een andere plaats te liggen.
Ook CS-hoog zal een verandering ondergaan. Het tramplatform zal worden vernieuwd, de keerlus verdwijnt en de daaronder gelegen parkeergarage gaat ondergronds. Er zullen daar 4 nieuwe viaducten verschijnen. Voorbereidende werkzaamheden aan het tramviaduct zijn in week 10 ter hoogte van het Nationaal Archief gestart.
In april zal een aanvang worden gemaakt met de sloop van de 'oude' halte Ternoot. De halte wordt dusdanig gestript dat alleen het viaduct overblijft. In de maand juni worden de pijlers onder het viaduct vervangen. Op een bouwterrein, gelegen aan de Prinses Beatrixlaan, zullen twee nieuwe delen voor het viaduct bij Ternoot worden gebouwd.
Met ingang van de zomerdienst, op 4 juli 2004, wordt de keerlus CS hoog buiten dienst gesteld. Dit houdt in dat de sporen die langs perron A en C lopen eveneens niet meer in gebruik zijn. Lijn 3 wordt verlengd naar de Laan van NOI. De sporen die langs de perrons B en D lopen blijven dan nog even in dienst. Op het parkeerdek wordt een tijdelijk omloopspoor aangelegd.
Eind juli moet de halte Ternoot zijn gestript. Vanaf 31 juli tot en met 8 augustus is er geen tramverkeer mogelijk vanaf CS-hoog richting Oostinje. De lijnen 2, 3 en 6 rijden dan niet verder dan CS-laag. Aan de andere kant gaan bussen rijden. Ter hoogte van Ternoot worden twee nieuwe viaductdelen geplaatst en daarna worden de sporen aangelegd en de bovenleiding aangebracht. Vanaf 9 augustus zal er volgens planning weer tramverkeer kunnen plaatsvinden. Ook zal vanaf deze datum een aanvang worden gemaakt met het slopen van de sporen die langs perron A en D lopen en een deel van de parkeergarage.

Spoorvernieuwing Buitenhof
In de periode van woensdag 24 maart (20:00u) tot in de loop van de dinsdagmiddag 30 maart vindt op het Buitenhof geen tramverkeer plaats vanwege het vervangen van de sporen. Vanwege de rouwstoet van H.K.H. Prinses Juliana worden de werkzaamheden voor 30 maart afgerond. Dit betekent de volgende omleidingen:
Lijn 1 rijdt in beide richtingen vanaf het HS via lijn 17 naar CS-laag en vervolgens via de route van lijn 10 richting Kneuterdijk.
De lijnen 15 en 16 rijden vanaf het Spui via de Kalvermarkt naar de keerlus CS-hoog. Daar keren deze lijnen en lopen dan vervolgens via perron B over op de andere lijn.
Lijn 17 wordt in twee delen geknipt. Vanaf Wateringse Veld rijdt lijn 17 niet verder dan de keerdriehoek bij het Tournooiveld. Middels driehoeken kan de tram dan weer terug rijden richting Wateringse Veld. Vanaf Statenkwartier rijdt lijn 17 niet verder dan de Grote Kerk en keert vervolgens achter de kerk weer terug richting Statenkwartier. Op woensdagavond 24 maart wordt het grootste deel van de oude sporen verwijderd. De nacht van 24 op 25 maart worden de nieuwe sporen aangevoerd en op hun plaats gelegd. De daarop volgende nacht wordt de eerste laag beton gestort.
Al geruime tijd vragen wij ons af waarom er bij langdurige calamiteiten zoals bovenstaande werkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van een uitklapbord op de halte met een mededeling er op. De ervaring leert dat een papiertje in een abri of op een haltebord niet wordt gelezen. Op donderdagmiddag 25 maart stonden op de beide haltes Buitenhof zowaar een uitklapbord met daarop een verwijzing voor de passagiers.
Op zondagavond 28 maart is het Buitenhof gereed en kan de generale repetitie van de rouwstoet het Buitenhof passeren.

Spoorvernieuwing Hobbemaplein
Op het Hobbemaplein zijn in week 11 de werkzaamheden voor spoorvernieuwing begonnen. Een deel van het plein is afgesloten met de bekende rood/witte blokken, die door sommige tramhobbyisten aangeduid worden als zitjes en ook als zodanig gebruikt worden.

Verplaatsen sporen Schedeldoekshaven
Op maandag 15 maart beginnen bij de sporendriehoek Schedeldoekshaven / Turfmarkt de breekwerkzaamheden. Een deel van de bovenleiding, een deel van de sporen van lijn 10 en een deel van de bogen linksaf richting Turfmarkt is verwijderd. Lijn 10 rijdt voorlopig vanaf CS in beide richtingen om via de route van lijn 17 richting Rijswijkseplein.
Op woensdag 17 maart arriveren de nieuwe sporen die vanwege de sloop van de Zwarte Madonna en de nieuwbouw op een nieuwe plaats komen te liigen, vlak naast het Prins Bernhardviaduct.

Tramrails Hofwijckstraat
In ons vorige tramjournaal hebben wij bericht dat op woensdag 25 februari de halte Rijswijkseplein voor lijn 10 en 15 is verplaatst. De tijdelijke halte ligt nu op de Rijswijkseweg even voorbij de kruising met de Waldorpstraat. De halteverplaatsing geldt alleen richting Rijswijk.
Medio maart is ook een deel van het spoor richting HS in de Hofwijckstraat verwijderd.

Kluisjes in de tram
Eind februari is als proef in een aantal trams van de serie GTL8-I aan de binnenzijde van de cabinedeur een kluisje ingebouwd waarin bestuurders hun waardevolle spullen in op kunnen bergen. De kluisjes zijn ingebouwd in de 3040, 3081, 3082, 3083 en 3085.

100 jaar elektrische tram in Den Haag
Op verzoek van de gemeente 's-Gravenhage wordt de datum van de tramoptocht, die in eerste instantie gepland stond voor zaterdag 9 oktober 2004, met een week opgeschoven. Het ligt nu in de bedoeling om 's ochtends de openingshandeling van de tramtunnel te laten plaatsvinden en 's middags de tramoptocht.

SHTM nieuws
Op zondag 14 maart heeft de 810 een instructierit gereden.
Op maandag 15 maart brengt de 1201 de 1101 over naar de werkplaats. In de werkplaats is de motorgenerator van de 1101 gewisseld. Twee dagen later gaat de 1101 op eigen kracht weer terug naar de Frans Hals.

Vanaf de eerste zondag in april tot en met de laatste zondag in oktober zal het Haags Openbaar Vervoer Museum van 13:00u tot 17:00u weer geopend zijn voor het publiek. In dit museum bevinden zich historische bussen en trams van respectievelijk de stichtingen Haags Busmuseum en Haags Trammuseum. Op iedere zondag zullen er vanaf de voormalige remise Frans Halsstraat met historische trams, net zoals voorgaande jaren, twee korte ritten en één lange rit worden gereden conform onderstaand schema (wijzigingen voorbehouden).

dag v/d maand 1e korte rit: 13.15u 2e korte rit: 14.15u Lange rit: 15.15u
1e zondag Statenkwartier Kerkplein Delft Tanthof
2e zondag Nootdorp Scheveningen Haven Vrederust
3e zondag Scheveningen Noorderstrand Moerwijk Duindorp
4e zondag De Savornin Lohmanplein (Bohemen) Voorburg Wateringse Veld
5e zondag Mariahoeve rondrit Centrum Loosduinen
Bron: Haagse Tramhistorie, nummer 67, februari 2004, een uitgave van de Stichting Haags Tram Museum.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een midlife-beurt ondergaan:
3016, 3052, 3082. De 3016 heeft al een midlife-beurt ondergaan voor wat betreft de A-bak. Deze tram heeft in 1999 aan het eindpunt Wateringse Veld een aanrijding gehad met de 3044.

In behandeling is: 3050 (januari).

Nieuws uit de centrale werkplaats
De volgende 3100'en (16) moeten nog rood/beige worden beplakt:
3102, 3104, 3111, 3114, 3124, 3127, 3129, 3131,
3133, 3134, 3135, 3137, 3139, 3140, 3142, 3143.
De vetgedrukte nummers zijn trams die momenteel voorzien zijn van (totaal)reclame.

Begin maart verschijnen de 3108 en 3116 op straat in het rood/beige kleurenschema. Een week later volgt de beplakte 3106 en de daarop volgende week de 3123. Vanwege het schilderen van de 3050 (na midlife) zal het plakken van de overige 3100'en in april weer verder gaan.

Medio maart wordt de 3086 in de werkplaats binnen genomen. Deze tram zal als proefwagen bij de vierde deurpartij voorzien worden van zwenk-schuifdeuren. De knop om de deur vanaf de buitenzijde te openen bevindt zich in de deur. Het ligt in de bedoeling om van de 3040 tot en met de 3054 en de 3056 tot en met de 3100 de tweede tot en met de vijfde deurpartij te gaan vervangen met zwenk-schuifdeuren. De overige deuren van de 3086 zullen worden ingebouwd als alle andere kandidaten zijn voorzien. Met het inbouwen van de nieuwe deuren zullen alleen de GTL's 3001 tot en met 3039 rond blijven rijden met vouwdeuren. Deze trams mogen in de toekomst niet door de tramtunnel rijden. Ook zal een gedeeltelijk einde komen aan de deuren (vijfde deurenpartij), die beveiligd zijn met een Tebel stang. Deze stang is destijds aangebracht om het onnodig intrappen van de laatste deuren tegen te gaan. De beveiliging (afsluiten deur middels twee palletjes bij het rijden met gesloten B-bak) die bij de vierde deurpartij van de ombouwwagens was aangebracht komt ook te vervallen.

NIEUWS OP DATUMMaandag 1 maart 2004
13:00u - 15:30u; De 3129 van lijn 16, rijdend richting CS, krijgt bij het Tournooiveld een aanrijding met een voetganger. De lijnen 16 en 17 rijden een alternatieve route via het centrum. De trams richting Vijverdam hebben maar eventjes omgereden.

Dinsdag 2 maart 2004
Rond de klok van 13:30u krijgt de 3003/6, rijdend richting Leidschendam een aanrijding met een hond. Het beestje wordt eerst door een auto aangereden en komt vervolgens onder de tram terecht. Nadat een deel van de 3003 door de brandweer met behulp van luchtkussens een stukje omhoog is gevijzeld kan de hond uit zijn benarde positie worden bevrijd. Lijn 6 rijdt vanaf het Paul Krugerplein in beide richtingen om via lijn 12, 2 en remiseroute ZBG. De Neoplans 748 en 768 pendelen een klein uurtje op het tramloze gedeelte.

Dinsdag 9 maart 2004
Aan het einde van de middag vindt op de Geestbrugweg een particuliere aanrijding plaats waardoor de trams van lijn 10 gestremd komen te staan. Lijn 10 wijkt tot einde dienst uit naar 's-Gravenmade. De trams die aan de kant van Voorburg gestremd staan, rukken na afloop van de stremming in.

Woensdag 17 maart 2004
In de loop van de ochtend heeft de 3146/15 onder de Resident een wiel verloren. Het betreft hier het wiel van de eerste as van het eerste draaistel aan de blinde zijde van de tram. Op het Spui komt de 3146 gestrand te staan. Vervolgens is de tram uitgerangeerd op de Schedeldoekshaven. Hierna heeft de noodploeg het eerste draaistel op asbreukwagentjes geplaatst en kan de tram via HS (doorkomst 11:45u) op eigen kracht en op de achterste beugel inrukken naar de werkplaats.

Zaterdag 20 maart 2004
Vandaag is de City Pier City loop weer gehouden. Hierdoor hebben de volgende tramlijnen te maken gehad met omleidingen: De lijnen 15 en 16 rijden tot in de loop van de middag vanaf het Spui via de Kalvermarkt naar CS-hoog, keren daar en lopen over op de andere lijn.
Lijn 17 rijdt tot in de loop van de middag in beide richtingen om vanaf de Lekstraat, Schedeldoekshaven, Turfmarkt, Resident, Kalvermarkt, Spui, Buitenhof, eigen route. Op het moment dat de lopers van de halve marathon zich in Scheveningen bevinden rijdt lijn 1 niet verder dan de halte Scheveningse Slag en driehoekt vervolgens ter hoogte van het Casino. Lijn 9 rijdt dan niet verder dan de keerdriehoek bij de Badkapel (Nieuwe Duinweg).

Dinsdag 30 maart 2004
Een groot deel van het tramverkeer is ontregeld vanwege de uitvaartstoet van H.K.H. Prinses Juliana. De route van de uitvaartstoet leidt van paleis Noordeinde te 's-Gravenhage naar de Nieuwe Kerk in Delft. Vanaf paleis Noordeinde gaat het eerste deel van de stoet via de Heulstraat naar de Kneuterdijk en verder naar Buitenhof, Spui en Pletterijkade. Dan over het Rijswijkseplein, Rijswijkseweg, Haagweg en Hoornbrug richting Ypenburg. Na de Rotterdamseweg volgt de stoet de Laan van Hoornwijck, Singel, en Poortweg. Bij het Instituut Defensie Leergangen (IDL) aan de Brasserskade in de wijk Ypenburg maakt de stoet een korte stop. Hier vindt de formatie van de totale stoet plaats. Vervolgens gaat men via de Poortweg, Vrijenbanselaan, Wateringse Vest en het Noordeinde richting het centrum van Delft. In het oude centrum van Delft gaat de stoet over de Oude Delft, Nieuwstraat en Cameretten richting de Markt. Via het Raadhuis en de Oude Markt arriveert men bij de Nieuwe Kerk.

Hieronder volgt een opsomming van de tramlijnen met de daarbij behorende inkortingen die vanaf aanvang dienst gelden.
Lijn 1 wordt in twee delen geknipt en rijdt tussen Delft Tanthof en de keerdriehoek Krakeelpolderweg. De pendeltrams voor Delft (3111, 3120, 3126 en 3143) zijn op maandagavond 29 maart al overgebracht en hebben de nacht doorgebracht aan Delft Tanthof. Het andere deel van lijn 1 rijdt tussen Scheveningen Noorderstrand en Plein 1813. Rond het middaguur kan lijn 1 door rijden tot aan de Herenstraat in Rijswijk. Vandaar via de route van lijn 10 naar Voorburg Station om terug te keren richting Scheveningen. Rond de klok van 14:30u kan lijn 1 weer de normale route berijden.
Lijn 2 wordt tot circa 12:00u in twee delen geknipt en rijdt tussen Kraayenstein - Kerkplein en Leidschendam Leidsenhage - Station Laan van NOI (driehoeken). De pendeltrams voor lijn 2 en 6 (3105, 3109, 3114, 3116, 3121, 3123, 3125 en 3147), die aan de kant van Leidschendam rijden zijn op maandagavond 29 maart overgebracht en hebben de nacht doorgebracht aan Station Laan van NOI. Tussen het CS en de Laan van NOI / Stuyvesantplein rijden de pendelbussen 912, 913 en 915 onder lijnnummer 2.
Lijn 3 wordt tot circa 12:00u ingekort en rijdt tussen Loosduinen en het Kerkplein.
Lijn 6 wordt tot circa 12:00u in twee delen geknipt en rijdt tussen De Uithof - Kerkplein en Leidschendam Noord - Stuyvesantplein (achteruit rijden op plein). De pendeltrams die aan de kant van Leidschendam rijden zijn op maandagavond 29 maart overgebracht en hebben de nacht doorgebracht aan Station Laan van NOI.
Lijn 9 wordt tot circa 12:00u in twee delen geknipt en rijdt tussen Scheveningen Noorderstrand - CS (driehoeken bij Rijnstraat / Schedeldoekshaven) en Vrederust - HS (keren via Rijswijkseplein).
Lijn 10 rijdt 's ochtends niet.
Lijn 15 rijdt tot circa 15:00u niet. In de keerlus van CS staan de 3139, 3103 en 3145 klaar om ingezet te worden na het vrijgeven van de route. In Nootdorp staan de 3130, 3131, 3140, 3141 en 3146 opgesteld. Al deze trams hebben op maandag 29 maart op lijn 15/16 gereden en zijn na einde dienst op de twee punten neergezet en hebben daar ook overnacht.
Lijn 16 wordt tot circa 15:00u ingekort en rijdt van Moerwijk naar HS (keren via Rijswijkseplein).
Lijn 17 wordt tot circa 15:00u in twee delen geknipt en rijdt tussen Wateringse Veld - HS (keren via Rijswijkseplein) en Statenkwartier - Kerkplein.

In de ochtenduren hebben René Weterings en Frans Wellner een ronde langs een aantal punten gemaakt en de volgende omloopvolgorde naar aanleiding van hun waarnemingen in kaart gebracht van de diverse lijnen. Het overzicht is helaas niet compleet, maar desondanks zijn zij er toch in geslaagd een aardig beeld te schetsen van wat die ochtend gereden heeft.
Lijn 1 (Scheveningen - Plein 1813): 3117, 3011, 3084, 3066 en 3096. Later op het traject Scheveningen - Voorburg Station is er nog een aantal GTL's bij gekomen.
Lijn 1 (Delft Tanthof - Krakeelpolderweg): 3143, 3120, 3111 en 3126.
Lijn 2 (Kraayenstein - Kerkplein): 3069, 3016, 3005, 3063, 3051, 3071, 3092, 3036, 3032, 3006, 3085, 3095 en 3080.
Lijn 2 (Station Laan van NOI - Leidschendam Leidsenhage): 3125, 3109 en 3116. Als reservewagen voor de pendeldienst op lijn 2 of 6 staat de 3114 (filmend lijn 2) klaar aan Station Laan van NOI.
Lijn 3 (Loosduinen - Kerkplein): 3010, 3020, 3008, 3118 (2e beugel), 3067, 3074, 3037, 3055, 3015, 3082, 3064, 3026 en 3035 (2e beugel).
Lijn 6 (De Uithof - Kerkplein): 3078, 3099, 3059, 3083, 3013, 3097, 3081, 3025, 3070, 3045 en 3061 (onderstreepte wagens filmen lijn 6K).
Lijn 6 (Stuyvesantplein - Leidschendam Noord): 3121, 3147, 3105 (2e beugel) en 3123.
Lijn 9 (Vrederust - HS): 3113, 3129, 3021, 3119, 3053, 3072, 3100 en 3007.
Lijn 9 (Scheveningen - CS): 3004, 3003, 3132, 3033, 3073, 3106, 3009 en 3057 (onderstreepte wagens filmen 9K).
Lijn 11 (normale route): 3022, 3058, 3019, 3054, 3017, 3094 en 3098.
Lijn 12 (normale route): 3060, 3065, 3101, 3034, 3088, 3077, 3089 en 3044.
Lijn 16 (Moerwijk - HS): 3142, 3138, 3135, 3133, en 3144.
Lijn 17 (Statenkwartier - Kerkplein): 3093, 3049, 3112 en 3136 (2e beugel).
Lijn 17 (Wateringse Veld - HS): 3030, 3047, 3127, 3027, 3087, 3137 en 3019. Ook de 3134 is gesignaleerd op dit trajectdeel.Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.