TRAMJOURNAAL

Jaargang 19, no. 142,
november 2004.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


TW 6000
Eind oktober zijn de 6053, 6057 en 6099 beschikbaar voor de passagiersdienst. De overige 4 rijvaardige 6000'en staan tijdelijk buiten dienst in remise Scheveningen.
Op 3 november wordt de 6099 naar de werkplaats overgebracht voor herstel van aanrijdingschade. Een week later arriveert de 6099 weer in remise Scheveningen.
Halverwege de maand wordt de 6058 in de werkplaats gesignaleerd voor onder andere schadeherstel.
In week 49 worden de in remise Scheveningen buiten dienst staande 6037, 6058, 6064 en 6098 door monteurs hersteld. Die week is een aantal Duitse monteurs uit Hannover over gekomen om bijstand te verlenen. Op 30 november zijn de 6058 en 6098 weer beschikbaar voor lijn 11. Gestreefd wordt om aan het einde van week 49 weer te kunnen beschikken over 7 inzetbare 6000'en.

Tramsporen Grote Marktstraat
Begin november beslist de Haagse gemeenteraad dat de tramsporen in de Grote Marktstraat moeten verdwijnen. Tot het moment dat de sporen worden opgebroken mogen de sporen, in geval van calamiteiten, worden gebruikt.

Spoorvernieuwing Monstersestraat
Bij de Monstersestraat komt een tailtrack (doodlopend spoor, bedoeld om daar van rijrichting te wisselen) waar de kort traject dienst van Randstad Rail lijn 6 (alleen tijdens de spits) kan keren. Daartoe rijden de trams vanaf de Loosduinseweg linksaf de Monstersestraat in (spoor lijn 11 richting HS) en rijden rechtsaf het tailtrack op via een inrijwissel. Na ruim 75 meter, de lengte van een gekoppelde Randstad Rail tram, komt een wissel dat zowel inrijdend als uitrijdend zal worden gebruikt. In eerste instantie rijdt de tram door over dit wissel (uitrijdend) naar het volgende deel van de tailtrack, ook ruim 75 meter lang en beŽindigd met een stootblok. Aldaar wisselt de bestuurder van cabine en rijdt, zodra het zijn vertrektijd is, via het laatstgenoemde wissel rechtsaf, kruist het spoor van lijn 11 richting HS om vervolgens via een uitrijwissel op het spoor van lijn 11 richting Scheveningen te komen. Vandaar rechtsaf Loosduinseweg en weer terug richting Zoetermeer (met dank aan Peter Scheepmaker voor de heldere uiteenzetting).

In de vroege ochtenduren van zaterdag 6 november wordt het spoor van lijn11 richting HS tussen de Loosduinseweg en de Uitenhagestraat vernieuwd. Het wissel naar het toekomstige opstelspoor voor Randstadrail wordt net voorbij de voormalige halte gelegd. Tientallen meters verderop komt het kruisspoor te liggen om vanaf het opstelspoor het baanvak van lijn 11 richting HS te kruisen om zo richting Loosduinseweg terug te kunnen rijden. Vanwege het uitlopen van de werkzaamheden kunnen die zaterdag de trams van lijn vanaf aanvangst dienst een aantal uur niet rijden. Lijn 11 rijdt dan tijdelijk tussen Scheveningen Haven en Bohemen.
Later die middag wordt lijn 11 wederom omgeleid vanwege problemen met de nieuwe stukken rails. Lijn 11 wijkt tot einde dienst uit naar Bohemen.

Een weekeinde later wordt het spoor richting Scheveningen Haven vervangen. In de vroege ochtenduren van zondag 14 november wordt het uitrijwissel gelegd en het stukje spoor dat aansluit op het kruisstuk. Het wachten is nu op de aanleg van het opstelspoor.

PCC's uit Amsterdam
Vanwege plaatsgebrek in Amsterdam stoot het AOM een aantal PCC's af. In garage Oost staan al enige tijd de 1321 en 1180 opgeslagen. Zo zal naast deze twee trams ook de 1187 terugkeren naar de HTM. De 1193 komt naar de HTM voor onderhoud.
Op vrijdagochtend 26 november wordt het stel 1187+1193 van de Tollensstraat via Diemen naar garage Oost overgebracht.
De firma van der Vlist staat daar gereed met een grote trailer om het koppelstel 1187+1193 op te laden. Rond de klok van 11:00u zet het transport zich in beweging en rijdt via Utrecht richting Scheveningen. Tegen de klok van 12:30u arriveert het convooi in de Zwolsestraat.
De Harstenhoekweg heeft een reconstructie ondergaan en werklieden leggen de laatste hand aan de reconstructie. Aangezien er net die ochtend belijning is aangebracht mag het convooi niet de Harstenhoekweg op. Afladen bij De Werf, het punt waar normaliter zou worden afgeladen, stuit vanwege werkzaamheden bij remise Zichtenburg op problemen maar is een goed alternatief. Na wat heen en weer gebel wordt besloten dat het convooi toch de Harstenhoekweg op mag zodat het afladen rond de klok van 15:45u kan beginnen.
Nadat het koppelstel is afgeladen duwt de 1193 de 1187 remise Scheveningen (put 19) in. Het koppelstel staat met de kop de 'verkeerde' kant op en wordt in de remise los gekoppeld. Vervolgens wordt de 1193 (kont aan kont) aan de 1304 gekoppeld en de 1187 (kont aan kont) aan de 1101 gekoppeld. Beide combinaties vertrekken vervolgens naar remise Lijsterbesstraat waarbij de 1304+1193 nog een ommetje via Bohemen maakt.
Op het middenspoor van de Laan van Meerdervoort wordt het stel 1101+1187 ontkoppeld en rijdt de 1187 los over het middenspoor richting benzinepomp. Door deze manoeuvre staat de 1187 met zijn kop weer in de goede richting en rijdt achteruit naar spoor 3 van de remise LB. Ook de 1101 wordt tijdelijk in de remise LB gestald. Rond de klok van 18:00u arriveert het stel 1304+1193 op de Laan van Meerdervoort en wordt ook dit stel op het middenspoor los gekoppeld. De 1193 rijdt over het middenspoor op eigen kracht richting Azaleaplein en komt door deze manoeuvre met zijn kop weer in de goede richting te staan. Hierna gaat de 1193 achteruit de remise in en wordt voor de 1187 gestald. Hierna wordt ook de 1304 tijdelijk in de remise LB gestald. Na afloop vertrekken de 1304 en 1101 weer naar het HOVM.

Vanwege opgelopen vertraging rijdt de firma van der Vlist nog wel naar Amsterdam om daar het koppelstel 1321+1180 op te laden. Afladen in Den Haag gebeurt een dag later. Na een overnachting ergens onderweg arriveert het convooi op zaterdag 27 november rond de klok van 09:15u op de Nikkelwerf naast remise Zichtenburg. Na het afladen sleept een Unimog het koppelstel naar spoor 6 van remise Zichtenburg. Op spoor 6 wordt het koppelstel los gekoppeld en rijdt de 1180 op eigen kracht achteruit naar de Meppelweg. Daarna vooruit naar spoor 1 om achter de 1304 gekoppeld te worden. Iets na de klok van 12:00u wordt de 1321 door een Unimog overgebracht naar de remise Lijsterbesstraat. Aldaar wordt de 1321 achter op spoor 7 gestald. Een half uur na de aankomst van de 1321 arriveert het koppelstel 1304+1180 bij de remise LB. De 1180 wordt voor de 1321 op spoor 7 geplaatst.

Werkzaamheden remise Zichtenburg
In november worden met behulp van een heistelling palen in de grond geslagen. Op vrijdagmiddag 12 november wordt een paal in de grond geslagen met de bijbehorende festiviteiten.
Vanwege sporenaanleg op het remiseterrein kunnen in het laatste weekeinde van november geen trams van lijn 2 uitrukken. Op vrijdag 26 november en zaterdag 27 november hebben enkele trams aan Kraayenstein gelogeerd om het in- en uitrukken via een omweg zoveel mogelijk te beperken. Een deel van het spoor naar de Werf (uitrukspoor lijn 2) en de wisselstraat voor de depotwerkplaats is vervangen.

1139
Op woensdag 10 november is de 1139 op eigen kracht vanuit het HOVM naar de werkplaats overgebracht. De volgende dag is de tram gevijzeld en zijn de draaistellen tijdelijk onder deze PCC verwijderd. In week 48 wordt de 1139 op de asbestput (spoor 15) van de remise LB gesignaleerd.

PCC draaistellen Marseille
De HTM heeft 19 PCC's van het trambedrijf in Marseille gekocht. In Marseille worden de trams binnenkort ontasbest en zullen de wagenbakken worden gesloopt. Een aantal trams (2 a 3) zal worden bewaard voor museale doeleinden. Onderdelen van de draaistellen (assamenstellingen) worden naar Den Haag getransporteerd en zullen in de werkplaats worden gebruikt als buffer bij de asrevisie van de B3 draaistellen, die onder sommige GTL-8 trams zitten.

Diversen
- De halten Tienhovenselaan zijn vernieuwd en geschikt gemaakt voor Randstadrail. De halte richting Leidschendam is voorbij de kruising geplaatst. De kruising is afgesloten voor autoverkeer.
- Vanwege het herinrichten van de Kalvermarkt zijn met ingang van 4 november de haltes voor de lijnen 9 en 15 tijdelijk opgeheven. Tijdelijk zijn er twee noodhaltes gesitueerd tussen de Korte Houtstraat en de Fluwelen Burgwal.
- Vanwege de bouw van twee nieuwe haltes (Randstadrail) bij de Monstersestraat zijn de 'oude' haltes voor lijn 2 met ingang van 8 november 2004 tijdelijk opgeheven.
- Op maandag 8 november is de 3200 (Mock-up) op het achterterrein van remise Scheveningen gestald. Op zaterdag 13 november is de mock-up opgehaald en per oplegger naar het TS depot in Rotterdam overgebracht. Waarschijnlijk zal het onderstel van de mock-up aldaar gebruikt worden voor een TS tram.
- Met ingang van 8 november 2004 is de halte in de Rijnstraat van lijn 9 (perron E) richting Scheveningen gedeeltelijk afgezet met hekken. In week 46, 47 en 48 is de halte van lijn 9 richting Scheveningen (perron E) tijdens de doordeweekse dagen vanaf 21:00u tot 06:00u afgesloten. Lijn 9 halteert dan tijdelijk op perron F. De glazen overkapping in de Rijnstraat zal worden gesloopt.
- Op woensdag 17 november is tweeramer 2 van de TS door de H312 overgebracht van de werkplaats naar het TS deptot in Scheveningen.
- Op donderdagmiddag 18 november heeft de brandweer aan het De Savornin Lohmanplein geoefend met de 3056.

SHTM nieuws
Op vrijdagavond 5 november wordt de in het HOVM bewaarde electrische locomotief H51 uit het HOVM depot gehaald en door de 57 verput. Deze locomotief moet nog gerestaureerd worden en heeft in de vorige eeuw samen met de H51 het goederenvervoer verzorgd tussen de Delftselaan en de Duinstraat via het baanvak van lijn 11. De vrijgekomen plaats in het depot is nu ingenomen door ombouwer 36.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een complete midlife-beurt ondergaan: 3016, 3052 en 3082. Deze trams hebben een 'aangepaste midlifebeurt' gekregen waarbij in ieder geval de schortplaatsteunen zijn aangepast.

Nieuws uit de centrale werkplaats
De volgende twee 3100'en moeten nog rood/beige worden beplakt:
3102 (Belderbos ; maxtram) en 3127 (Rabobank ; totaalreclame).

Eind oktober 2004 heeft de 3139 de totaalreclame voor het Algemeen Dagblad verloren. Een week later volgt de 3104. In week 46 wordt de 3139 binnen genomen om rood/beige te worden beplakt. De daarop volgende week is het de beurt aan de 3104.
Eind november zijn beide wagens in het rood/beige in de passagiersdienst gesignaleerd. In week 48 wordt de 3133 in de werkplaats binnen genomen en van reclameplakkaten ontdaan. In week 49 zal de 3133 rood/beige worden beplakt.

Het inbouwen van de zwenk- / schuifdeuren voor de trams 3001-3039 is voor enkele weken uitgesteld. Naar verwachting zal men eind 2004 van start gaan.

NIEUWS OP DATUMDinsdag 2 november 2004
21:55u; De 6099/11, rijdend richting Scheveningen Haven, krijgt bij de Delftselaan een aanrijding met een auto. De tram loopt aan de linkerzijde van de bestuurderscabine schade op. Ongeveer twintig minuten later rukt de 6099 in.

Donderdag 4 november 2004
07:40u - 08:45u; Op de Werf heeft een vrachtwagen de bovenleiding geraakt. Hierdoor kan lijn 2 niet uitrukken naar Kraayenstein. Een aantal wagens is via lijn 6 uitgerukt.

21:00u; Vanwege een storing bij Eneco in Rijswijk ligt het onderstation op de Sir Winston Churchilllaan er uit. Lijn 17 kan daardoor niet naar Wateringse Veld rijden en wordt tijdelijk ingekort tot aan de Volmerlaan. Door de storing komen de 3002, 3016, 3017 en 3029/17 gestemd te staan. De bussen 162, 172 en 189 pendelen tussen de Volmerlaan en Wateringse Veld. Door het doorschakelen van twee andere onderstations kan lijn 17 vanaf 22:00 weer de normale route berijden.

Vrijdag 5 november 2004
19:10u - 23:40u; Vanwege een bommelding bij de Amerikaanse ambassade wordt de wijde omgeving afgezet. De lijnen 16 en 17 worden via de Schedeldoekshaven omgeleid.

Woensdag 10 november 2004
Vanwege een politie-actie is de Haagse wijk Laakkwartier afgesloten. Hierdoor kunnen de lijnen 1, 16 en 17 de hele dag niet via de Oudemansstraat en Gouveneurlaan rijden.
In de vroege ochtenduren wordt een aantal bewoners uit de wijk geŽvacueerd. De bussen 164, 197, 783, 784 en 907 worden ingezet om de bewoners naar de Haagse Hogeschool te vervoeren.
Vanwege de afsluiting rijdt lijn 1 tussen de Oudemansstraat en de Broekslootkade om via de route van lijn 10. De lijnen 16 en 17 rijden vanaf het Leeghwaterplein via de route van lijn 10 naar Voorburg Station. In de loop van de middag wordt besloten om vanwege de drukte lijn 17 naar 's-Gravenmade te laten rijden. Aangezien daar geen toiletvoorziening en koffie is wordt lijn 17 vanaf 14:44u naar Nootdorp gestuurd. Rond de klok van 16:45u krijgt een tram van lijn 15 een aanrijding met een voetganger op de Nootdorpse Landingslaan en wijken de lijnen 15 en 17 tijdelijk uit naar 's-Gravenmade.
In de loop van de avond wijkt lijn 16 tijdelijk uit naar 's-Gravenmade. Op de Prinses Mariannelaan staat een defecte auto op de trambaan.
Deze dag hebben o.a. de volgende bussen gereden: 103/16, 110/17, 141/16, 147/16, 149/17, 173/17, 801/17 en 819/16. Buslijn 18 heeft ook de hele dag een andere route gereden vanwege de afsluiting van de wijk.

Donderdag 11 november 2004
Aangezien Laakkwartier nog steeds gedeeltelijk is afgesloten, zijn voor de lijnen 1, 16 en 17 tot in de loop van de ochtend nog steeds de omleidingen van kracht. Buslijn 18 rijdt vanaf 07:00u weer de normale route. Rond de klok van 08:00u wordt de 194 ingezet om de geŽvacueerde bewoners weer naar Laakkwartier te brengen. Voor de lijnen 16 en 17 worden de volgende bussen ingezet: 107, 130, 135/16, 144, 163, 193/17, 832/17.
Lijn 1 kan vanaf 08:14u weer de normale route rijden. Voor de lijnen 16 en 17 geldt dit vanaf 08:40u.
Tramhobbyist Kees Verhulst signaleert rond de klok van 09:15u op de Laan van Hoornwijck de laatste wagen van lijn 17 in de omleiding, de 3033, rijdend richting Statenkwartier.

Zaterdag 13 november 2004
Vanwege de intocht van Sinterklaas heeft een aantal tramlijnen te kampen met omleidingen. Van circa 12:30u tot circa 13:30u rijdt lijn 1 tussen de Hofweg en Scheveningen om via lijn 16 en 9. Van circa 14:30u tot circa 16:00u rijdt lijn 1 tussen het centrum en Scheveningen om via lijn 9.
Van circa 14:00u tot circa 14:45u rijdt lijn 3 richting Loosduinen tussen de Noord West Buitensingel en de Fahrenheitstraat om via lijn 2 en 12.
Lijn 15 rijdt tussen de klok van 14:30u en 16:00u vanaf het Rijswijkseplein via lijn 17 naar de Schedeldoekshaven. Bij de hulphalte loopt lijn 15 over op lijn 16 en wordt koers gezet naar het Zieken.
Lijn 16 rijdt tussen de klok van 14:30u en 16:00u vanaf het Zieken via de Schedeldoekshaven naar de aldaar gelegen hulphalte loopt lijn 16 over op lijn 15 en wordt via de Lekstraat en lijn 17 koers gezet naar het Rijswijkseplein.
Lijn 17 kan tussen circa 12:30u en 15:00u niet de lus via Statenkwartier berijden. Lijn 17 rijdt niet verder dan de Frederik Hendriklaan en zal daar via de keerdriehoek achteruit gezet worden, de Statenlaan op. Tussen de klok van circa 14:00u en 16:00u rijdt lijn 17 tussen het Statenplein en de Lange Vijverberg om via de route van lijn 10.

Dinsdag 16 november 2004
09:20u - 10:20u; Vanwege een bommelding op het Buitenhof wordt op last van de politie een deel van het Buitenhof afgesloten. Lijn 17 rijdt in beide richtingen tussen het Statenplein en de Lange Vijverberg om via de route van lijn 10. Op het tramloze gedeelte rijden de pendelbussen 148 en 149.

Woensdag 17 november 2004
In de loop van de middag ziet medehobbyist Chris Westerduin de 3059/3 (richting Laan van NOI) op de hoek van de Aaltje Noorderwierstraat / Laan van Meerdervoort stroomloos staan waardoor het autoverkeer aldaar verstopt raakt. Een Unimog heeft deze tram weggesleept.

14:40u - 16:07u; De 3114 (buiten dienst) onstpoort komende vanaf het voormalige eindpunt Bohemen met het tweede draaistel. Dit draaistel komt gedeeltelijk op het halteperron van lijn 3 richting station Laan van NOI te staan. Nadat de tram een stukje achteruit is gereden staat het tweede draaistel op straat. Hierna wordt de tram door de noodploeg met behulp van vijzels en rijplaten weer herspoord. Lijn 3 heeft bij de remise LB gedriehoekt en als pendelbussen zijn de 671, 827 en 909 ingezet. Twee gestremde GTL's (o.a. 3090) zijn onder begeleiding van de verkeersdienst terug gehaald naar de haltes Hoefbladlaan en Muurbloemweg.

Zaterdag 20 november 2004
Vanwege 'problemen' in de tramtunnel worden rond het middaguur de bestuurders van de lijnen 2, 3 en 6 verzocht om het ARI systeem in de tram uit te schakelen en met aangepaste snelheid en op zicht door de tunnel te rijden. Na de komst van de technische dienst kan het ARI systeem weer worden ingeschakeld.
Indien een niet ARI wagen bij de Brouwersgracht staat, loopt het wissel naar de tunnel om (spoor langs) tunnel. Bij een ARI wagen zonder ingeschakeld ARI systeem gebeurt dit niet. Het systeem herkent de tram aan de hand van het wagennummer als zijnde een ARI wagen.

Maandag 22 november 2004
Vanwege een stroomstoring in Voorburg wijkt lijn 10 tussen 08:00u en 09:00u uit naar 's-Gravenmade. Pendelbus 757 rijdt tussen de Herenstraat en Voorburg Station.

Zaterdag 27 november 2004
17:08u - 18:57u; Vanwege een particuliere aanrijding op het Paul Krugerplein kunnen de lijnen 6 en 12 daar niet rijden. Lijn 12 rijdt in beide richtingen om via lijn 11 en 2. Lijn 6 wijkt via lijn 11 en 2 uit naar Kraayenstein. Vanwege werkzaamheden bij remise Zichtenburg kan eindpunt De Uithof niet worden aangedaan. Tussen De Uithof en het Castricumplein pendelt een tram en het deel tussen de Delftselaan en het Castricumplein wordt door een bus bediend.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.