TRAMJOURNAAL

Jaargang 19, no. 141,
oktober 2004.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


Tramtunnel
Op maandagavond 4 oktober vindt in de tramtunnel een proef plaats met de volgende trams: 3051, 3061, 3062, 3067, 3068, 3083, 3092 en 3098. Doel van de proef is om te kijken met hoeveel trams er maximaal door de tunnel gereden kan worden voor er problemen ontstaan met de bovenleidingspanning.
Op woensdag 6 oktober vindt er in de tramtunnel een ontruimingsoefening plaats. Aan deze oefening nemen de 3050, 3075 en 3088 deel.
Maandag 11 oktober wordt er nog een profielmeetrit gehouden. Aan het begin van de avond rijdt een Unimog met daarachter een PCC draaistel met houten constructie over beide tunnelsporen.

Op vrijdagmiddag 15 oktober is men op verschillende plaatsen in de Grote Marktstraat nog druk bezig om de puntjes op de i te zetten (bovengronds gaat het om bestrating en schoonmaken). De bovenleiding en masten zijn versierd. Personeel van een beveiligingsbedrijf bewaakt de toegangen om pottenkijkers buiten de deur te houden. Blijkens borden op de halte Grote Markt is 15 oktober de laatste dag dat de trams stoppen op de bovengrondse haltes Grote Marktstraat en Grote Markt. De laatste diensttrams die in de vroege uurtjes van zaterdag 16 oktober door de Grote Marktstraat rijden zijn de 3100/2, 3037/3 en 3059/6.

Op zaterdag 16 oktober rijden vanaf aanvang dienst tot circa 13:00u de trams van de lijnen 2, 3 en 6 om via de Jan Hendrikstraat - Gravenstraat - Buitenhof - Spui.
In de loop van de ochtend worden de genodigden in de Grote Marktstraat verwacht en toegelaten tot station Spui alwaar de openingshandeling tussen 10:00u en 10:30u zal worden verricht door burgemeester Deetman, wethouder Bruins en minister Peijs. De 3090 (thematram Opening Souterrain) rijdt door een spandoek heen.
Voor de officiële opening zijn in volgorde de 3090, 3061 en 3051 ingezet. Deze brengen de genodigden van station Spui naar station Grote Markt (aankomst 3090 om 10:32u). De 3090 is na aankomst op de Prinsegracht meteen ingerukt naar remise LB. De 3061 rijdt eerst de tunnel uit en rijdt daarna weer achteruit de tunnel in naar station Grote Markt. Even later komt de 3061 weer boven en rukt eveneens in naar remise LB, gevolgd door de 3051.

Wat betreft de richting CS was het aan de 3057, bestickerd als Ooievaarspastram, de eer om even na 13:00u de tunnel in te duiken, kort nadat de (jonge) winnares van een tekenwedstrijd aan het begin van het tunneltracé (kruising Prinsegracht / Brouwersgracht) is opgepikt. Tot teleurstelling van vele buurtbewoners mogen ze niet mee met de 3057 (die waarschijnlijk door velen als de "openingstram" is beschouwd) waarop de 3075/2 die aan de halte Prinsegracht staat door de meute wordt bestormd. Met de passagiers als sardientjes opeengepakt duikt de 3075 als eerste dienstwagen achter de 3057 de tramtunnel in, kort daarop gevolgd door de 3055/3.

Tramhobbyist Wil Leebeek staat aan het begin van de middag op het tramplatform CS-hoog. Hij noteert de laatste en eerste wagens van de oude en nieuwe situatie:
Laatste dienstwagens vanaf CS naar Kalvermarkt: 3092/3, 3060/6 en 3067/2.
Laatste dienstwagens vanaf Kalvermarkt naar CS: 3053/2, 3073/6 en 3081/3.
Eerste dienstwagens vanaf CS de tunnel in: 3076/2, 3097/3 en 3069/6.
Eerste dienstwagens uit de tunnel richting CS: 3075/2, 3055/3 en 3084/6.

Vanwege de festiviteiten in het centrum is het Spui tussen de Kalvermarkt en de Amsterdamse Veerkade afgesloten tussen circa 15:00u en 18:00u. De aldaar rijdende tramlijnen rijden om. Op de openingsdag is het vervoer op alle HTM tram- en buslijnen gratis. Van dit gebaar wordt door het publiek gretig gebruik gemaakt.

Met het in gebruik nemen van de tramtunnel worden de wissels onder de Resident en bovenaan bij CS aangepast tot handwissels. Dit betekent dat in geval van stremmingen in de tunnel vanaf straatniveau CS hoog kan worden bereikt of omgekeerd.

Voor het rijden door de tramtunnel zijn de 3045, 3050-3095, 3097-3100 en 3130 (52 trams) geschikt. Deze trams zullen voornamelijk vanuit de remises Zichtenburg en Lijsterbesstraat worden ingezet ten behoeve van de lijnen 2, 3 en 6. Theoretisch is het mogelijk dat een tram zonder ARI op lijn 2, 3 of 6 verschijnt. De kans hierop is het grootst op de doordeweekse dagen tijdens de ochtendspits. Een tram zonder ARI zal door de centrale verkeersleiding door de tunnel worden begeleid. Op de doordeweekse dagen zijn er voor de lijnen 2, 3 en 6 maximaal 49 trams benodigd. Lijn 2 (17 stuks), lijn 3 (15 stuks) en lijn 6 (17 stuks). Op dinsdagochtend 19 oktober verschijnt de 3124/3 (niet ari-tram) op lijn 3 en wordt door de verkeersleiding door de tunnel begeleid. Die week rijdt ook de H23, eveneens door de CVL begeleid, in de avonduren door de tunnel. In week 44 verschijnen diverse trams zonder ARI op de tramtunnellijnen (o.a. 3040, 3046, 3047 en 3135).

Tramoptocht 100 jaar electrische tram
Vanwege het 100-jarig bestaan van de electrische tram bij de HTM en de opening van het souterrain, wordt in de middag een tramoptocht gehouden. Een verslag van deze dag vindt u door hier te klikken.

Vanwege de optocht lopen diverse lijnen vertraging op en gelden er voor bepaalde lijnen omleidingen. De lijnen 16 en 17 kunnen tussen 09:45u en 15:00u niet over de Lange Vijverberg rijden. Lijn 15 en 16 rijden om via de Schedeldoekshaven. De overloop van deze lijnen vindt plaats bij de hulphalte op de Schedeldoekshaven.
Lijn 17 rijdt in beide richtingen vanaf de Lekstraat via de Schedeldoekshaven, Turfmarkt, Kalvermarkt, Spui, Buitenhof, eigen route. Wanneer de optocht zich tussen de Laan van Meerdervoort en het Statenkwartier bevindt rijdt lijn 17 tijdelijk naar Bohemen en neemt pendelbus 824 het laatste stukje van de route waar.

Spoorvernieuwing Loosduinseweg / Monstersestraat
In het weekeinde van 2/3 oktober kunnen de lijnen 2 en 11 de kruising Monstersestraat / Loosduinseweg niet berijden vanwege spoorvernieuwing op deze kruising. Lijn 11 rijdt op zaterdagavond 2 oktober vanaf 19:00u en zondag 3 oktober de hele dag tussen Scheveningen Haven en Bohemen. Tussen de Delftselaan en HS kunnen de passagiers van lijn 12 gebruik maken. De overstap tussen lijn 11 en 12 vindt plaats bij de Fahrenheitstraat of Goudenregenstraat.
Lijn 2 rijdt op 3 oktober vanaf de Loosduinseweg tot aan de Brouwersgracht in beide richtingen via lijn 12 en 6. De meeste haltes op het deel waar lijn 2 en 11 niet rijden zijn voorzien van een uitklapbord, met een slot vastgeketend aan paal of hek, waarop informatie voor de passagiers staat vermeld.

H31
Op donderdagochtend 7 oktober is een lorrie met het nummer H31 door een Unimog vanaf 's-Gravenmade opgehaald en naar de Lijsterbesstraat overgebracht. Medio oktober verblijft de H31 op put 7 van de remise voor de 6055.
Een stukje geschiedenis over de lorrie:
Sinds 13 september 2001 zijn de lorries H30 (porfierwagen) en de lorries H31 en H32 (beiden genummerd H31) eigendom van Volker Stevin. Op die dag worden ze vanaf het achterterrein van remise Zichtenburg per dieplader opgehaald. Op donderdag 7 februari 2002 wordt één van de genummerde lorries H31 bij 's-Gravenmade afgeleverd en vervolgens door een Unimog naar remise Zichtenburg overgebracht. De lorrie is gehuurd van Volker Stevin en wordt ingezet voor spoorwerkzaamheden bij Kraayenstein. Na het voltooien van de werkzaamheden wordt de lorrie op 4 maart 2002 weer op 's-Gravenmade gestald en verblijft daar uiteindelijk tot en met 7 oktober 2004.

Werkzaamheden remise Zichtenburg
Medio oktober zijn ook de sporen van het voormalige achterterrein opgebroken.

1139
De 1139 zal naar verwachting nog enkele weken in het HOVM blijven. De wagennummers, vignetten en striping van de 1139 zijn reflecterend.

Seniorendag HTM
Op woensdag 20 oktober wordt voor gepensioneerde HTM'ers het jaarlijkse dagje uit georganiseerd. Vanuit het Nederlands Congres Centrum maken zij 's middags een rondrit met de 57+118, 1022 en 1101. Later die middag worden nog vier GTL's ingezet (3038, 3083, 3095, 3096) voor een rit door de tramtunnel.

Diversen
- In week 42 wordt de kop van de halte in de Rijnstraat (CS-laag) van lijn 9 richting Scheveningen Noorderstrand verlengd met een aantal stelcon platen.
- Op vrijdag 15 oktober verschijnt de 3056, na twee maanden buiten dienst te hebben gestaan, weer op straat. De tram is weer beschikbaar voor de passagiersdienst en voorzien van ARI. Die middag maakt de 3056 een proefrit naar Bohemen. Op de Laan van Meerdervoort is tussen de halte Azaleaplein en Zonnebloemstraat (richting Loosduinen) een proefbaanvak gemaakt ten behoeve van ARI (testrit). De volgende dag wordt de 3056 op lijn 12 gesignaleerd.
- Met ingang van 16 oktober 2004 zullen de trams op lijn 3 in de avonduren ook met gesloten B-bak rijden.
- Twee middagdiensten van lijn 10 zullen met ingang van maandag 18 oktober 2004 beginnen en eindigen vanuit remise Zichtenburg.
- De voorbereidingen voor het opstelspoor ten behoeve van Randstadrail in de Monstersestraat zijn begonnen. Het spoor komt nabij de Uitenhagestraat, naast het spoor van lijn 11 richting HS, te liggen.
- Eind oktober 2004 wordt het proefbaanvak voor ARI tussen het Azaleaplein en de Zonnebloemstraat opgeheven.

SHTM nieuws
De eerste twee weken van de maand staan uiteraard in het teken van de optocht. Zo maakt op zaterdag 2 oktober de 164 een instructierit via de route van de tramoptocht. Een dag later maakt de 1101 een proefit vanuit het museum naar de keerlus bij het Rijswijkseplein en weer terug.
Op maandag 4 oktober worden de 769 en 780 gekeurd en goed bevonden. Later die dag maakt het stel 215+780 een proefrit naar Scheveningen Haven. Drie dagen later wordt de 1101 naar de werkplaats gebracht die voorzien zal worden van nieuwe wielbanden.
Dinsdag 12 oktober maakt het stel 810+769 een proefrit naar Scheveningen Haven. 's Middags wordt de combinatie 826+H25 gekeurd en aansluitend een proefrit gemaakt naar Scheveningen Haven. De volgende dag wordt de H41 gekeurd, gevolgd door een rit naar Scheveningen Haven. De 1101 maakt vanuit de werkplaats een proefrit en wordt die middag vanuit de remise LB opgehaald en overgebracht naar het HOVM.
Donderdag 14 oktober wordt de 57 vanuit de werkplaats overgebracht naar het HOVM en de volgende dag maakt de H41 nog een instructierit.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een complete midlife-beurt ondergaan: 3016, 3052 en 3082. Deze trams hebben een 'aangepaste midlifebeurt' gekregen waarbij in ieder geval de schortplaatsteunen zijn aangepast.

Nieuws uit de centrale werkplaats
De volgende 3100'en (5) moeten nog rood/beige worden beplakt:
3102 (Belderbos ; maxtram), 3104 (Algemeen Dagblad ; totaalreclame), 3127 (Rabobank ; totaalreclame), 3133 (Kraakman ; maxtram) en 3139 (Algemeen Dagblad ; totaalreclame).
De 3102 zal nog geruime tijd blauw blijven vanwege de duur van het reclamecontract.
Maxtram: tram voorzien van reclame op zijkant, onder en boven de ramen. Niet op schortplaten.

In oktober worden de volgende trams binnen genomen voor het inbouwen van zwenk- / schuifdeuren: 3042, 3043, 3044, 3046, 3047, 3048, 3049 en 3096. Inmiddels is ook de beslissing genomen dat de 3001 tot en met 3039 voorzien gaan worden van zwenk-/ schuifdeuren. Men begint hiermee in november 2004.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 1 oktober 2004
13:50u -17:00u; De 3104/9 krijgt op de hoek van het Spui en de Kalvermarkt een aanrijding met een voetganger. De lijnen 2, 3, 6 rijden vanaf de Prinsegracht via de Jan Hendrikstraat - lijn 17 - Schedeldoekshaven - Turfmarkt - Kalvermarkt terug naar Kraayenstein / Loosduinen / de Uithof. Aan de andere zijde van CS pendelen trams tussen het Stuyvesantplein - Leidschendam Noord en Laan van NOI - Leidschendam Leidsenhage. De bussen 101 en 187 pendelen tussen CS en de tijdelijke eindpunten Laan van Noi en Stuyvesantplein. Lijn 9 en 15 richting CS rijden via de Schedeldoekshaven.

Zaterdag 2 oktober 2004
Vanwege een auto in het gat op de kruising Monstersestraat / Loosduinseweg rijdt lijn 2 vanaf 23:50u tot einde dienst in de richting van Kraayenstein vanaf de Prinsegracht via lijn 6 en 12 om.

Maandag 4 oktober 2004
11:33u - 12:58u; De 3132/2, rijdend richting Kraayenstein, ontspoort net na het verlaten van de halte Monstersestraat met het eerste draaistel. Lijn 2 rijdt vanaf de Prinsegracht in beide richtingen om via lijn 6 en 12. Bus 157 pendelt op het tramloze gedeelte. De noodploeg heeft de tram met behulp van rijplaten en achteruit rijden herspoord.

Dinsdag 5 oktober 2004
Vanwege problemen met een wissel onder het gebouw "De Resident" worden vanaf circa 17:30u de lijnen 9, 15 en 16 voor enige tijd omgeleid via de Schedeldoekshaven. Rond de klok van 19:30u zijn er wederom problemen waardoor de lijnen 9, 15 en 16 tot circa 23:00u weer via de Schedeldoekshaven rijden. Overdag en maandag 4 oktober zijn er ook al problemen geweest.

Woensdag 6 oktober 2004
Vanwege problemen met een wissel onder het gebouw "De Resident" worden vanaf circa 19:20u de lijnen 9, 15 en 16 voor enige tijd omgeleid via de Schedeldoekshaven.

Donderdag 7 oktober 2004
Vanwege technische problemen onder het gebouw "De Resident" worden vanaf circa 09:00u de lijnen 9, 15 en 16 voor ongeveer een uur omgeleid via de Schedeldoekshaven.

Vrijdag 8 oktober 2004
14:50u - 16:10u; De 6058/11 krijgt in de Oranjelaan een aanriijding. Lijn 12 rijdt een rondje via de Schedeldoekshaven om zo weer bij HS te komen. Lijn 11 driehoekt voor station HS.

15:15u - 17:05u; Bij het eindpunt Loosduinen zit een vrachtauto vast in het zand. Lijn 3 rijdt niet verder dan Bohemen.

Woensdag 13 oktober 2004
16:25u - 18:10u; Vanwege een particuliere aanrijding in de Torenstraat rijdt lijn 17 in beide richtingen tussen de Torenstraat en de Laan van Meerdervoort via de Jan Hendrikstraat en lijn 3 om.

Vrijdag 15 oktober 2004
Aan het einde van de avond ontspoort in de werkplaats de 3130 met het tweede draaistel. Hierbij loopt de tram schade op aan de geleding tussen de A- / en C-bak.

Zaterdag 16 oktober 2004
Iets na de klok van 18:10u rijdt een touringcar van Hofstad tours zich vast op de hoek van de Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade. Lijn 3 richting Laan van NOI wordt vanaf de Fahrenheitstraat via lijn 12 en 2 omgeleid. De zich in 'het gat' bevinde 3094 en 3055 rijden vanaf de Laan van Meerdervoort via lijn 17 richting het centrum. Aangezien CS-hoog vanaf de Kalvermarkt niet bereikbaar is rijden beide wagens via de Turfmarkt, Schedeldoekshaven, Spui, Buitenhof, route lijn 17 terug naar Loosduinen.

Zondag 17 oktober 2004
Vanwege een brand op de Prinsegracht wordt lijn 6 vanaf aanvang dienst tot circa 08:30u in beide richtingen tussen de Brouwersgracht en Delftselaan omgeleid via lijn 2 en 11.

Woensdag 20 oktober 2004
Iets na de klok van 23:00u is bij de Steijnlaan een auto in de opbrekingen gereden. Lijn 6 rijdt tussen het Paul Krugerplein en remise Zichtenburg om via lijn 12 en 2. Tussen het Castricumplein en de Uithof pendelt de 3061/6.

Dinsdag 26 oktober 2004
Iets na de klok van 12:00u bevindt zich een auto op het spoor op het Kleine Loo, richting De Uithof, net voorbij de halte Vlamenburg. De 3079/6 komt gestremd te staan. Na de komst van de politie en verkeersdienst wordt de 3079 gebruikt om de auto met een touw van de sporen te verwijderen. Een aantal trams van lijn 6 rijdt vanaf Leidschendam via lijn 2 richting CS.

Zaterdag 30 oktober 2004
Vanwege asfalteringswerkzaamheden bij de kruising Monstersestraat / Loosduinseweg wordt het autoverkeer aldaar omgeleid. Hierdoor krijgt de Paul Krugerlaan meer autoverkeer te verwerken waardoor de lijnen 6 en 12 vertragingen oplopen. Vanaf 14:15u tot het begin van de avond is lijn 12 in beide richtingen omgeleid via lijn 2 en 11.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.