TRAMJOURNAAL

Jaargang 20, no. 149,
juni 2005.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


TW 6000
Nadat de 6053 op vrijdagochtend 3 juni 2005 nog gereden heeft op lijn 11 is 's middags de hoogte van de wielflenzen gemeten. Na meting is gebleken dat deze beneden de maat is, waardoor de 6053 afgekeurd is en niet meer ingezet mag worden. Dit betekent dat remise Scheveningen waar de 6037, 6053, 6057, 6058, 6064 en 6098 momenteel verblijven niet meer de beschikking hebben over een inzetbare 6000 voor lijn 11. Op de 6058 na zijn de overige trams allen afgekeurd vanwege de wielflenshoogte. Vrijdag 4 juni is de laatste dag geweest dat er een TW 6000 in de passagiersdienst heeft gereden
Op woensdag 8 juni 2005 is de 6099 van het hoofdkantoor van de firma van der Vlist naar een opslagterrein van die firma te Moerdijk verplaatst.
Nadat de 6058 weer geschikt is gemaakt zijn er in week 24 en 25 op een aantal doordeweekse dagen met deze 6000 (onder lijnnummer E) instructieritten gehouden voor NS personeel ten behoeve van de tramdienst in Houten. Op vrijdag 24 juni rijdt de 6058 de laatste instructieritten. Na aankomst in de remise wordt 6058 'afgesteld'. Hiermee is dan definitief het doek gevallen voor de serie 6000 in Den Haag. Ook voor trambestuurder Harry Kwappenberg wordt nu een tijdperk afgesloten. Hij was de man die de inzet van de 6000'en op lijn 11 met vol enthousiasme heeft begeleid en de instructie voor het NS personeel heeft verzorgd.
Zoals het er nu naar uitziet zullen de 6000'en op termijn weer naar Hannover worden getransporteerd.

Randstadrail

remise Zichtenburg
Op vrijdagmorgen 1 juli hebben diverse GTL's de sporen 2 tot en met 13 ingereden op het remiseterrein (inrijzijde). Vanaf vrijdagmiddag 1 juli kunnen de trams weer op de normale manier inrukken.

Werkzaamheden Meppelweg e.o.
De werkzaamheden op de Meppelweg en Zuidwoldepad zijn op tijd afgerond. Op vrijdag 1 juli rijdt de 3088 vooraf gegaan door een bovenleidingwagen proef. Vanaf zaterdag 2 juli kan lijn 6 weer de normale route rijden naar eindpunt De Uithof. Aan het begin van de avond heeft de 3088 nog een proefrit gemaakt naar het Castricumplein.

De Uithof
Het eindpunt De Uithof is nu voorzien van een eilandperron. Tot de indienststelling van Randstadrail materieel halteren de GTL's op het linkerspoor langs het eilandperron. Voor het rechterspoor is voor een GTL lengte een noodhalte gelegd. In tegenstelling tot hetgeen we eerder hebben bericht zijn beide sporen aangesloten op de lus. Of de lus nog gebruikt zal worden na de verschijning van lijn 4 is ons op dit moment niet duidelijk.

Apeldoornselaan e.o.
In het weekeinde van 11 en 12 juni zijn bij de Apeldoornselaan / Dierenselaan een aantal spoorsecties vernieuwd. Tevens zijn de wissels voor de splitsing van de toekomstige tramlijn 4 en de huidige tramlijn 6 gelegd. Tussen de Dierenselaan en de Heelsumstraat zijn eveneens de sporen gelegd.

Prinsegracht
Op de Prinsegracht wordt begin week 25 even voorbij de halte Brouwersgracht een overloopwissel gelegd.

(Nieuwe) haltes
De beide haltes bij De La Reyweg zijn in juni volledig gereed gekomen.
Op woensdag 15 juni 2005 is de halte Zuiderparklaan in beide richtingen opgeheven. Te zijner tijd zullen er op de Apeldoornselaan ter hoogte van de Dierenselaan twee nieuwe Randstadrail haltes verschijnen.
De halte bij de Lijnbaan richting Loosduinseweg is op 20 juni 2005 in gebruik genomen. Hierdoor is de noodhalte richting Lijnbaan op de Prinsengracht verdwenen.
Op donderdag 23 juni zijn de beide haltes Elandstraat (lijn 3) buiten dienst gesteld. Er zullen op die plek nieuwe Randstadrailhaltes verschijnen. Op termijn zullen de beide haltes Koningin Emmaplein verdwijnen.

Netkous viaduct
Op dinsdagavond 7 juni 2005 is het eerste deel van het te bouwen Netkous viaduct op de Prinses Beatrixlaan uit de montagehal gereden en naar buiten verplaatst. Twee weken later wordt het tweede deel vanuit de montagehal naar buiten gereden.

Centraal Station
Aan de Babylonzijde zijn in juni een aantal pilaren geplaatst voor het nieuw te bouwen stukje van het tramviaduct.

Ternoot
In de loop van de maand verschijnen er twee vaste trappen (ieder perron een) aan de zijde van Oostinje. Volgens planning zal de nieuwe halte Ternoot op donderdag 7 juli 2005 in gebruik worden genomen.

Airco in tram
Eind juni verschijnt op het dak (boven de voorste instapdeur) van de 3105 als proef een airco installatie die de bestuurderscabine tijdens warme dagen van verkoeling moet voorzien. Naast de 3105 worden ook de 3130 en 3147 voorzien van een airco installatie.

Zomerdienst 2005
Op zaterdag 2 juli 2005 gaat de zomerdienst Tram 2005 in. Lijn 6 kan weer naar de De Uithof rijden. De extra's op lijn 2 vanwege het inkorten van de Connexxion bussen komen tijdens de zomerdienst te vervallen. Verder wordt de frequentie van de meeste tramlijnen verlaagd. De zomerdienst duurt tot en met zondag 21 augustus 2005.

1180
Op zaterdag 4 juni is de 1180 vanuit de remise LB (spoor 7) door de 1101 overgebracht naar het HOVM. In het HOVM gaat men de 1180 weer rijvaardig maken. Op zaterdagavond 25 juni wordt vanuit het museum een proefrit naar Voorburg Station gemaakt.

1315
In het tramjournaal van april 2005 hebben wij u bericht dat bij wijze van proef de voorste beugel van de 1315 vervangen is door een eenpotige pantograaf. Halverwege juni is de 1315 op straat gesignaleerd waarbij de eenpotige pantograaf gebruikt werd als dienstbeugel. De 1315 kan nu met beide beugels stroom afnemen. In de praktijk zal slechts een van de beugels worden gebruikt. Wij verwachten dat de voorste beugel zoals die nu bij de 1315 in gebruik is het type beugel zal worden voor het Randstadrailmaterieel.

SHTM nieuws
Op 4 juni wordt vanwege de jaarlijkse Vlaggetjesdag weer extra materieel ingezet op lijn 11. Dit jaar rijden de 215, 1022, 1165, 1210 en 1304. Tussen Voorburg Station en Scheveningen Haven rijdt de blauwe tram combinatie A327 + B37 + C32 van de Tramweg Stichting.

Diversen
- Op maandagmiddag 20 juni 2005 is op het Kerkplein de 3066 door Roger Moore onthuld als Unicef tram. De gemeente 's-Gravenhage is voor de duur van een jaar Unicef stad. De tram zal een jaar blijven rijden.
- De werkzaamheden bij de A-12 (Nootdorp) zijn afgerond. Buslijn 33 kan weer de normale route naar Leidschenveen rijden. De extra's op lijn 15 zijn met ingang van 28 juni 2005 opgeheven.
- In juni 2005 heeft de noodploeg tram een nieuwe bedrijfsauto in gebruik genomen.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een complete midlife-beurt ondergaan:
3016, 3052 en 3082. Deze trams hebben een 'aangepaste midlifebeurt' gekregen waarbij in ieder geval de schortplaatsteunen zijn aangepast.

Nieuws uit de centrale werkplaats
De volgende twee 3100'en moeten nog rood/beige worden beplakt:
3102 (Belderbos ; maxtram) en 3127 (Rabobank ; totaalreclame).

NIEUWS OP DATUMDonderdag 2 juni 2005
Rond de klok van 16:30u ontspoort de 3085 met het tweede draaistel op het remiseterrein Zichtenburg. Een uurtje later heeft de noodploeg de tram met rijplaten weer herspoord.

Vrijdag 3 juni 2005
Vanwege een blikseminslag tussen CS en Ternoot kunnen de lijnen 2, 3 en 6 tussen 17:30u en 20:15u niet via het tramviaduct rijden. De lijnen 2, 3 en 6 worden vanaf de Brouwersgracht 'bovenlangs' omgeleid en maken een rondje via het centum en CS laag. Aan de andere kant van CS pendelen trams vanaf de Leidschendamse eindpunten naar Station Laan van Noi en het Stuyvesantplein. De bussen 834, 903/2 en 919/6 hebben gependeld. Tijdens de omleidingen vindt er nog een korte stroomstoring plaats in de omgeving van de Kalvermarkt en de Bosbrug. De op de Kalvermarkt gestremde 3091/2 is via de oude route naar CS hoog gereden.

Vrijdag 10 juni 2005
16:40u - 18:00u ; Vanwege een omgevallen steiger in de Edisonstraat rijdt lijn 12 tussen de Fahrenheitstraat en de Delftselaan in beide richtingen om via lijn 11 en 3.

Woensdag 15 juni 2005
In de loop van de middag vindt op het Rijswijkseplein een aanrijding plaats tussen de 3009/1 (richting HS) en de 3135/12 (richting Oranjelaan). De 3135 staat met de eerste as van het eerste draaistel naast de rails. De lijnen 1, 9, 16 en 17 worden omgeleid via de Oranjelaan (ri HS) en via de Laakkade - Rijswijkseweg (richting centrum). Na komst van de noodploeg is de 3135 herspoord. Rond 17:00u kunnen de gestremde tramlijnen weer de normale route rijden.

Donderdag 16 juni 2005
Op het tijdelijk buiten dienst gestelde baanvak van lijn 6 wordt 's ochtends een oefening gehouden. Net na de halte Leyenburg heeft de 3035 een aanrijding gekregen met een auto. Het eerste draaistel van de 3035 staat naast de rails. Na afloop van de oefening wordt de 3035 door de kraan van de brandweer weer herspoord.

Dinsdag 21 juni 2005
09:00u - 10:00u ; Aan het eindpunt Loosduinen raakt slijptram 1139 defect. Lijn 3 wordt tijdelijk ingekort tot aan het voormalige eindpunt Bohemen. Een aantal gestremde trams is onder begeleiding van de verkeersdienst achteruit gehaald. De 1139 is door een Unimog naar de werkplaats gesleept.

Zondag 26 juni 2005
Vanwege Parkpop hebben onder andere de 3094, 3118, 3125 en 3131 met lijnnummer 9K als extra gereden tussen Vrederust en de stations HS en CS.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.