TRAMJOURNAAL

Jaargang 20, no. 148,
mei 2005.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


Tram trekken in Delft
Vanwege het 15-jarig bestaan van het Dispuut Verkeer, een studievereniging van de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft, wordt er in week 19 een lustrumweek gehouden. Op woensdag 9 mei is op de Mekelweg in Delft ter hoogte van het gebouw Civiele Techniek een stukje spoor gelegd.
In de vroege ochtenduren van maandag 9 mei wordt op de Nikkelwerf de 3072 opgeladen op de oplegger van de firma van der Vlist. Vervolgens wordt koers gezet naar de Mekelweg in Delft alwaar de 3072 op het tijdelijke stukje spoor wordt afgeladen.
Iets na het middaguur wordt een aantal toespraken gehouden. Na de toespraken worden er diverse teams geformeerd voor een Tram Trek Wedstrijd. Het is de bedoeling dat de teams de tram over een afstand van 15 meter zo snel mogelijk trekken. De festiviteiten worden afgesloten met een borrel.
Tegen het einde van de middag wordt de 3072 weer opgeladen en aan het begin van de avond wordt de tram weer richting remise Zichtenburg getransporteerd alwaar de tram op De Werf wordt afgeladen.

TW 6000
In week 19 is de 6021 in Hannover op het buitenterrein van Leinhausen neergezet. De draaistellen met spoorwielen die zich nog onder de 6021 bevonden zijn nu vervangen door draaistellen met tramwielen.

Op donderdag 26 mei is in de Harstenhoekstraat de 6099 opgeladen. In de ochtenduren is de beugel van de tram vastgebonden op het dak en het sleepstuk in de tram gelegd. Vanwege het 75-jarig bestaan van de firma van der Vlist is de oplegger met de tram naar het hoofdkantoor van de transportfirma gereden om daar de volgende dag tijdens een receptie en open dag acte de présence te geven. De 6099 zal uiteindelijk naar Hannover worden getransporteerd.

Eind mei is de 6053 gekeurd en in orde bevonden zodat deze enige nog rijvaardige 6000 nog een aantal weken op het baanvak van lijn 11 kan worden gesignaleerd.

Verlenging Tramlijn 16
Medio mei 2005 valt op de site van de gemeente 's-Gravenhage (www.denhaag.nl) te lezen dat Wateringse Veld vanaf 2007 een betere tram- en busverbinding krijgt met het centrum van Den Haag. Volgens de huidige planning rijdt lijn 16 dan via de Loevesteinlaan naar de Melis Stokelaan. Vervolgens via de route van lijn 9 naar de Dedemsvaartweg. Linksaf de Dedemsvaartweg op en via de Laan van Wateringse Veld naar het Parijsplein. Vandaar rechtsaf via de Middenweg naar het eindpunt aan de Dorpskade.
Het is ook de bedoeling dat lijn 17 het huidige eindpunt in Wateringse Veld gaat verlaten en vanaf de halte Parijsplein via de Middenweg naar de Dorpskade wordt gestuurd om daar samen met lijn 16 te eindigen.
Buslijn 37 zal in de loop van 2005 Den Haag Zuid West, Wateringse Veld en Delft gaan bedienen.

De keerlus Moerwijk blijft bestaan zodat in geval van calamiteiten aldaar gekeerd kan worden.

Randstadrail
Aangezien er de komende maanden op Randstadrail veel ontwikkelingen zijn hebben wij besloten de grote lijnen van deze ontwikkelingen maandelijks samen te vatten onder het item Randstadrail. We beperken ons hoofdzakelijk tot het HTM deel.

Werkzaamheden Meppelweg e.o.
Bij de halte Zuidwoldepad is een deel van het spoor en beide halteperrons verwijderd. Bij de bocht naar de Dedemsvaartweg zijn nieuwe sporen gelegd.
Op de Meppelweg na de bocht met de Dedemsvaartweg zijn twee Randstadrailhaltes verschenen.
Tussen De Rade en de Bouwlustlaan is inmiddels nieuw spoor gelegd. Bij De Rade en de Bouwlustlaan is men bezig met het aanleggen van nieuwe haltes.
Tussen de Beresteinlaan en de Lozerlaan liggen nu ook overal nieuwe sporen. Aan het einde van de Meppelweg zijn kort na elkaar twee overloop wissels gelegd.
Aan het eindpunt De Uithof wordt het rechterspoor aangesloten op de keerlus en zal het linkerspoor als kopspoor gaan fungeren.

Monnickendamplein
Op maandag 30 mei zijn de tramhaltes Monnikendamplein grotendeels afgebroken en zijn in de loop van de ochtend noodhaltes neergelegd. Er zullen twee nieuwe haltes worden aangelegd. Ook zal een deel van het Monnickendamplein en de Escamplaan worden gereconstrueerd. Vanwege de werkzaamheden rijden de buslijnen 6P (vroege en late bussen die vanaf en naar Delftselaan rijden) en 26 tussen het Monnikendamplein en de Leyweg om via de Volendamlaan.

Apeldoornselaan
Op maandag 30 mei is bij de Apeldoornselaan begonnen met de werkzaamheden in verband met het aanleggen van wissels en sporen de Apeldoornselaan op richting Heelsumstraat.

Conradkade
In de loop van 2005 zal de hele kruising worden vernieuwd. De verbindingsbogen met lijn 11 zullen dan verdwijnen.

Nieuwe haltes
Op de Laan van Meerdervoort verschijnt net na de kruising met een Fahrenheitstraat een nieuwe halte tussen beide tramsporen in. Dit is de eerste tramhalte waarbij Randstadrailmaterieel links gaat halteren. Zodra deze halte in gebruik wordt genomen gaat lijn 12 richting Rijswijkseplein in de Edisonstraat halteren.

Op de Lijnbaan worden nieuwe haltes aangelegd.

De beide nieuwe haltes voor lijn 2 bij De La Reyweg zijn gedeeltelijk in gebruik genomen. De haltes moeten nog voor de volledige lengte worden afgemaakt.

Meetritten bovenleiding met 1302
Op dinsdag 31 mei 2005 en woensdag 1 juni 2005 heeft de 1302 het gehele tramnet bereden voor metingen van de bovenleiding. Bovenop de lijnfilmkast van de 1302 is een camera aangebracht en in de stroomafnemer is diverse meetapparatuur gemonteerd. Eerdere meetritten zijn ook op 10 en 11 juni 2002 gehouden.

SHTM nieuws
Op zondagmiddag 1 mei heeft de 265 de geschilderde 118 uit de werkplaats opgehaald en overgebracht naar het museum.
Op zaterdag 14 mei heeft de 215 het onderstel van de 265 overgebracht naar de werkplaats voor het vernieuwen van de wielen.
Een week later vindt de jaarlijkse SHTM donateursvergadering plaats in het HOVM. Voorafgaande aan deze vergadering wordt een donateursrit gereden met de 810+769, 164, 2, H41 en 1101 waarbij o.a. Scheveningen Noorderstrand en het Statenkwartier wordt aangedaan.

Diversen
- Met een tramrit door Den Haag met de 'grondwet tram' 3100 start op 2 mei 2005 de 'ja'-campagne voor het referendum over de Europese grondwet. Politici discussiëren in de tram over het nut van de nieuwe wet. Op 1 juni 2005 mag het stemgerechtigde Nederlandse volk zich over de Europese grondwet uitspreken. In de tram gaan staatssecretaris Nicolai en D66-Kamerlid van der Laan in gesprek met studenten en scholieren. De stickers op de tram roept de bevolking op te gaan stemmen.

- In week 19 verschijnen op en in de GTL's nieuwe stickers met de huisregels (op de deuren), een verwijzing naar de bagage- / kinderwagenruimte (op de C-bak) en een verwijzing naar de zitplaatsen voor invaliden (eerste 4 eenpersoonszittingen in de A-bak). De vignetten zijn voorzien van tekst en pictogrammen.

De nieuwe sporen in het midden van de Laan van Meerdervoort tussen de halte Goudenregenstraat en de Valkenboskade zijn in gebruik genomen. Op 18 mei het spoor richting Fahrenheitstraat, een dag later het spoor richting remise LB.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een complete midlife-beurt ondergaan:
3016, 3052 en 3082. Deze trams hebben een 'aangepaste midlifebeurt' gekregen waarbij in ieder geval de schortplaatsteunen zijn aangepast.

Nieuws uit de centrale werkplaats
De volgende twee 3100'en moeten nog rood/beige worden beplakt:
3102 (Belderbos ; maxtram) en 3127 (Rabobank ; totaalreclame).

In de tweede week van mei 2005 zijn uit de 3101 de haltedisplays weggehaald en het 'stemmetje' uit de versterker gehaald. De haltedisplays en het stemmetje uit de 3101 zijn overgezet naar de 3035.
De 3101 is vervolgens als proefwagen voorzien van een nieuw systeem met de naam Visiotainment bestaande uit drie monitoren (in iedere bak één) en een nieuwe computer met 'stemmetje'.
Op de plaats waar de monitor van de camerabewaking zat (op het schot achter de bestuurder) is nu de monitor van de A-bak gemonteerd. De monitor van de camerabewaking is nu in de A-bak verplaatst en bevindt zich ter hoogte van de tweede instapdeur. Op donderdagmiddag 12 mei 2005 is de 3101 op lijn 3 gesignaleerd. Diezelfde week wordt ook de 3077 als proefwagen voorzien van monitoren en computer.
Als de proef slaagt is het de bedoeling dat uit alle 3100'en de halte displays gaan verdwijnen en vervangen worden door het systeem met de monitors. De halte displays zullen dan overgezet gaan worden op lage 3000'en (3001-3047). De 3000'en (3048-3054 en 3056-3100) die niet de halte displays van de 3100'en krijgen overgezet, worden dan voorzien van het nieuwe systeem met monitoren. Aan de 3055 wordt niks veranderd.

Medio mei is de H312 van de Tramweg Stichting binnen genomen bij de schilderswerkplaats voor een schilderbeurt. Ook de 3087 bevindt zich daar voor een schilderbeurt.

NIEUWS OP DATUMWoensdag 4 mei 2005
Iets na de klok van 12:00u is de 6099 ontspoord op het remiseterrein Scheveningen. Komende vanaf put 19 loopt de tram met het eerste draaistel uit de rails. Tegen de klok van 13:00u is de tram weer herspoord, waarna de tram terugkeert naar put 19. De tram wordt buiten dienst gesteld en verlaat op donderdag 26 mei per oplegger Den Haag.

Zondag 8 mei 2005
Vanwege de herdenking van 60-jarige bevrijding van 's-Gravenhage vindt in de loop van de middag een defilé plaats van o.a. oud strijders. Vanwege het defilé worden de tramlijnen 1, 15, 16 en 17 tijdelijk omgeleid.
Lijn 1 rijdt tussen het Spui en Scheveningen in beide richtingen om via lijn 9.
Lijn 15 rijdt komende vanaf de Rijswijkseweg via de route van lijn 17 naar de hulphalte op de Schedeldoekshaven, loopt daar over op lijn 16 en rijdt via de Kalvermarkt en het Spui richting Moerwijk.
Lijn 16 rijdt vanaf het Spui via de route van lijn 9 naar de hulphalte op de Schedeldoekshaven, loopt daar over op lijn 15 naar Nootdorp en rijdt vervolgens via de route van lijn 17 naar het Rijswijkseplein.
Lijn 17 rijdt vanuit Wateringse Veld via de Lekstraat linksaf de Schedeldoekshaven op. Vervolgens via Spui, Zieken en HS weer terug naar Wateringse Veld. Aan de andere kant pendelt lijn 17 tussen Statenkwartier en het Prins Hendrikplein.

Woensdag 11 mei 2005
19:25u - 20:10u; Vanwege een aanrijding met de 3094/6 bij de Tienhovenselaan wordt lijn 6 vanaf de Delftselaan via de route van lijn 11 en 2 naar de keerdriehoek op de Volendamlaan gestuurd. Via de driehoek en de route van lijn 2 en 11 wordt de Delftselaan weer bereikt. De pendelbussen van lijn 6P worden via de keerdriehoek geleid en een bus rijdt ook verder naar de Delftselaan.

Donderdag 19 mei 2005
21:30u - 22:45u ; Vanwege een stroomstoring is geen tramverkeer in de tramtunnel mogelijk. De lijnen 2, 3 en 6 worden in twee delen geknipt en rijden bovengronds een lus door het centrum via CS-laag. Aan de andere kant van CS pendelen trams tussen de eindpunten in Leidschendam en het Stuyvesantplein en station Laan van NOI.

Maandag 23 mei 2005
In de loop van de ochtend botst de 3012 tijdens het achteruit rijden de remise LB in aan het einde van spoor 5 tegen de muur.

14:45u - 17:20u ; De 3048/11 krijgt, rijdend richting Scheveningen Haven, een aanrijding met een auto bij de Sloepstraat. Lijn 11 wordt tijdelijk ingekort tot de keerdriehoek bij de Duinstraat.

Zondag 29 mei 2005
1320u; Vanwege een aanrijding tussen de 3067/2 en een persoon in een rolstoel bij de Zuiderparklaan wijken twee trams (3072 en 3057) uit naar het Castricumplein.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.