TRAMJOURNAAL

Jaargang 20, no. 146,
maart 2005.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


Tijdelijke inkorting tramlijn 6
Vanaf maandag 14 maart 2005 rijdt tramlijn 6 niet verder dan de keerlus bij het Castricumplein. Tussen dit plein en het eindpunt de Uithof rijden pendelbussen. Op de doordeweekse dagen rijdt overdag een aantal bussen uit de 780 serie. De 781 tot en met de 786 zijn aan de zijkanten en op de voorfilm voorzien van een zwarte sticker met daarop de tekst "Tramdienst Lijn 6". In de avonduren en de weekeinden rijden er 'gewone' bussen of bussen uit de 670 serie.
Reden van de inkorting, die volgens planning tot 2 juli 2005 zal gaan duren, is de voorbereiding van de komst van Randstadrail. Het baanvak tussen de Dedemsvaartweg en het eindpunt De Uithof zal geheel worden vernieuwd.
Op de Meppelweg verdwijnen o.a. de sporen, bovenleiding, bovenleidingmasten en de haltes. Door de werkzaamheden is remise Zichtenburg alleen te bereiken via lijn 2. Vanwege de inkorting van tramlijn 6 zijn er minder dienstwagens voor die lijn nodig. Bij het eindpunt Castricumplein bevindt zich een grasveld dat voornamelijk wordt gebruikt als uitlaatplaats voor honden. Bij het verlaten van de tram is de kans groot dat je in hondenpoep trapt of loopt tijdens de wandeling naar de pendelbus. De eerste dag wordt voor één wagenlengte een aantal rijplaten neergelegd. Dit blijkt echter niet afdoende. Een paar dagen later worden voor twee tramlengtes houten vlonders neergelegd.
In het begin halteren de pendelbussen komende vanaf de Uithof op de Escamplaan aan de zijkant van de weg. Op dinsdagmiddag 15 maart wordt besloten om de pendelbussen van lijn 6 gewoon langs de (tram)halte te laten stoppen. Buslijn 26, rijdend richting station Hollands Spoor, zal tijdelijk langs de zijkant van de weg gaan halteren.

Uitrukken naar het Castricumplein gaat via lijn 2 - 11 - Delftselaan - lijnroute.
Uitrukken naar Leidschendam via lijn 2 - Prinsegracht - lijnroute.
Inrukken geschiedt uiteraard via de omgekeerde route.
Bij de eerste diensten (voor 07:00u) en laatste diensten (na 00:00u) van tramlijn 6 rijden de bussen tussen De Uithof en de Delftselaan. Zondag 13 maart is de de tramhalte Randveen voor het laatst gebruikt. De pendelbussen zullen nog wel halteren bij het Randveen. Met ingang van de zomerdienst zullen de haltes Berensteinlaan en Randveen worden gecombineerd. De nieuwe halte komt ter hoogte van remise Zichtenburg. Bij het eindpunt de Uithof zal een tailtrack worden aangelegd (keerspoor voor Randstadrail).

In week 12 zijn op de Meppelweg tussen remise Zichtenburg en Randveen nieuwe sporen gelegd. De sporen zijn ook al aangesloten op de nieuwe sporen bij de uitrijzijde van de remise. Ter hoogte van de Dedemsvaartweg liggen enkele nieuwe spoorsecties opgestapeld.

Tot slot nog een overzichtje van de bussen uit de 780 serie, die voor buslijn 6P worden gebruikt (met dank aan Raoul Brouwer):
- 781 ex SVD 91 (groen beplakt), type Mercedes O 405
- 782 ex SVD 47 (groen beplakt), type Mercedes O 405
- 783 ex SVD 50 (groen beplakt), type Mercedes O 405
- 784 ex SVD 49 (groen beplakt), type Mercedes O 405
- 785 ex SVD 44 (groen beplakt), type Mercedes O 405
- 786 ex SVD 86 (wit beplakt), type Mercedes O 405

Inkorting buslijnen Connexxion
Vanwege werkzaamheden ten behoeve van Randstadrail zullen de buslijnen 123, 126, 135 en 136 in de periode van 14 maart 2005 tot en met eind augustus 2005 worden ingekort tot aan de halte ziekenhuis Leyenburg. Bij de Walnootstraat is een noodhalte aangelegd voor de bussen. Buspassagiers die uit het Westland komen kunnen hier overstappen op lijn 2 richting Leidschendam Leidsenhage. Ook is het mogelijk om bij de halte Leyweg (hoek Escamplaan) uit te stappen en dan naar het tijdelijke beginpunt van tramlijn 6 aan het Castricumplein te lopen. Lijn 2 wordt versterkt met extra trams.
Andere overstapmogelijkheden voor buslijn 123 zijn het eindpunt Loosduinen (lijn 3) en de halte Buitentuinen (lijn 2). De beide haltes Buitentuinen zijn medio maart een stukje verlengd.

Wijzigingen Jaardienst Tram 2005
Vanwege de inkorting van lijn 6 en de versterking van lijn 2 zijn er met ingang van 14 maart 2005 nieuwe diensten voor deze lijnen van kracht. Vanwege het niet kunnen berijden van de Meppelweg kunnen de diensten van lijn 9 gereden vanuit remise Zichtenburg Vrederust alleen bereiken met een omweg. Besloten is om heel lijn 9 vanuit remise Scheveningen te exploiteren.
Op de doordeweekse dagen zijn er ook wijzigingen doorgevoerd op de lijnen 1, 9, 10, 11, 12, 15 en 17. Zo zullen onder andere twee diensten (1 tram) van lijn 11vanuit remise Lijsterbesstraat worden gereden. Een extra wagen op lijn 15 zal vanuit remise Scheveningen worden gereden. Al deze wijzigingen gelden tot de zomerdienst 2005.

TW 6000
In maart wordt een aantal NS machinisten opgeleid voor de tramdienst met de 6016 in Houten. De instructie vindt plaats in Den Haag op de vrijgegeven trajecten van de serie TW 6000. Er is instructie gereden met de 6037 en 6053, rijdend onder het lijnnummer E.
Vanaf woensdag 9 maart verschijnen de 6000'en op lijn 11 met een streep en het cijfer 11 op de film. Dit wordt aangeduid als lijn 11 doorstreept.
De letter E wordt in Hannover gebruikt door extra wagens (einlegewagen of verstärkungswagen). Een doorstreepte lijn betekent in Hannover dat de tram niet de volledige route rijdt (bijvoorbeeld inrukkers).
In de vroege uurtjes van dinsdag 15 maart wordt op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de remise Lijsterbesstraat de 6055 opgeladen. De tram wordt door een Unimog om 02:12u van spoor 7 naar de oplaadplaats gesleept. Iets na de klok van 03:00u vertrekt de oplegger van de firma van der Vlist met daarop de beschadigde 6055.

Overdag wordt op een parkeerplaats langs de snelweg A1 halt gehouden. Halverwege de avond wordt weer koers gezet in de richting van Hannover. Op woensdag 16 maart arriveert de tram rond de klok van 02:00u in Hannover. Het afladen van de tram begint in de loop van de ochtend en iets na de klok van 09:00u staat de 6055 weer op de rails in Hannover.
Het ligt in de bedoeling de 6055 in Hannover op te knappen waarbij de HTM aanpassingen weer worden verwijderd. Het trambedrijf in Boedapest heeft belangstelling getoond om de 6055 aan te kopen. In Boedapest rijden al sinds enkele jaren trams uit de Hannoverse 6000 serie (75 stuks zijn destijds gekocht).
Enkele foto's van trams in Boedapest zijn te vinden in onze rubriek HTV op reis, te bereiken via de volgende link. Op woensdag 23 en donderdag 24 maart is in de Nedtrain werkplaats aan de Westvlietweg te Den Haag de 6021 ontmanteld. Zo zijn de onderdelen van de downchopper en telerail verwijderd. Deze onderdelen worden bewaard voor de 6016.

Eind maart zijn voor lijn 11 de 6037, 6053 en 6099 beschikbaar. De 6057, 6064, 6098 staan buiten dienst met versleten wielbanden. De 6058 staat buiten dienst met een storing.

Werkzaamheden CS / Ternoot
In week 9 zijn op de nieuwe halte Ternoot glazen wanden geplaatst langs beide lengterichtingen van ieder perron.
Bij het Centraal Station is in week 9 een aanvang gemaakt met het slopen van een deel van de muur en wand tussen perron A en de stationshal.
Op vrijdag 11 en maandag 14 maart worden bij de nieuwe halte Ternoot roltrappen geplaatst. Ieder perron beschikt nu over 2 roltrappen en een lift.

Werkzaamheden remise Zichtenburg
De werkzaamheden aan de uitrijzijde worden in week 11 afgerond. Put 1 (o.a. wasmachine) zal niet meer op de wisselkam aansluiten maar meteen naar de Meppelweg worden geleid. In de loop van maandag 21 maart kunnen de trams weer uitrukken aan de uitrijzijde.

Vanaf maandag 21 maart wordt spoor 1 aan de inrijzijde van de remise ontdaan van de bovenleiding. Dit spoor zal geschikt worden gemaakt voor Randstadrail zodat deze trams samen met de GTL's de wasmachine kunnen bereiken. Aan beide zijden van de remise zullen ook de deuren worden aangepast. Op de putten 2 tot en met 13 mag geen Randstadrail materieel komen.

Videotram
Op vrijdag 25 maart is de 3060 ingezet als videotram vanuit remise Zichtenburg. Op de voorzijde van de tram is een statief gemonteerd met daarop een videocamera. De gemaakte opnames worden gebruikt voor een tramsimulator. Aan het einde van het jaar verwacht men bij de HTM een 3D tramsimulator in gebruik te kunnen nemen waarin realistische trambewegingen worden nagebootst. De simulator zal o.a. gebruikt worden voor het opleiden van de bestuurders van Randstadrail.

SHTM nieuws
Op woensdag 9 maart arriveert bij het HOVM de 312 (TS). De werkwagen krijgt tijdelijk onderdak bij het HOVM.
Op 12 maart is het onderstel van de 810 door de 2 naar de werkplaats van de HTM overgebracht. Op een aantal dagen in maart is daar aan het onderstel gewerkt. Op 20 maart is het onderstel weer door de 2 naar het HOVM overgebracht.
Op zaterdag 26 maart is er met de 215 een proefrit gemaakt en is deze tram weer in orde bevonden. Met de 810 is ook een proefrit gemaakt. Deze wagen is nog niet in orde bevonden en kan daarom nog niet worden ingezet.

Vanaf de eerste zondag in april tot en met de laatste zondag in oktober zal het Haags Openbaar Vervoer Museum van 13:00u tot 17:00u weer geopend zijn voor het publiek. In dit museum bevinden zich historische bussen en trams van respectievelijk de stichtingen Haags Bus Museum en Haags Tram Museum. Op iedere zondag zullen er vanaf de voormalige remise Frans Halsstraat met historische trams, net zoals voorgaande jaren, twee korte ritten en één lange rit worden gereden conform onderstaand schema (wijzigingen voorbehouden).

dag v/d maand 1e korte rit: 13.15u 2e korte rit: 14.15u Lange rit: 15.15u
1e zondag Rondrit Centrum Scheveningen Haven Delft Tanthof
2e zondag De Savornin Lohmanplein (Bohemen) Kerkplein Wateringse Veld
3e zondag Scheveningen Noorderstrand Voorburg Loosduinen
4e zondag Nootdorp Rondrit Centrum Duindorp
5e zondag Statenkwartier Moerwijk Vrederust
Bron: Haagse Tramhistorie, nummer 71, februari 2005, een uitgave van de Stichting Haags Tram Museum.

Spoorvernieuwing Houtrustbrug
In week 11 vangen bij de Houtrustbrug breekwerkzaamheden aan (lijn 11). Beide haltes worden tijdelijk opgeheven en noodhaltes in gebruik genomen.
Op woensdag 23 maart worden de tramsporen vernieuwd. Vanaf 19:00u tot einde dienst rijdt lijn 11 tussen HS en Bohemen. Tussen de Laan van Meerdervoort en Scheveningen Haven worden de pendelbussen 106, 137 en 169 ingezet.

Diversen
- Op de Prinses Beatrixlaan zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van het 'Netkous' viaduct. Dit viaduct zal de verbinding voor Randstadrail gaan vormen tussen de spoorbaan en het tramviaduct bij Ternoot. In week 12 is halverwege de laan een blauw stalen geraamte gebouwd. Dit geraamte zal als montagehal gaan fungeren voor de nog te bouwen viaductdelen.
- Op maandagmiddag 7 maart wordt aan het Kerkplein de 3004 gepresenteerd. De tram maakt totaalreclame voor boekhandel Paagman.
- Vanaf dinsdag 8 maart zijn de haltes Malieveld (lijn 9) tijdelijk opgeheven. Er zullen nieuwe haltes worden aangelegd. De noodhaltes bevinden zich nu bij de voormalige haltes Zuid Hollandlaan.
- Op donderdag 10 maart komt op de Prinsegracht de halte Westeinde Ziekenhuis tijdelijk te vervallen en wordt de noodhalte in gebruik genomen richting CS.
- Medio maart vinden bij het eindpunt Loosduinen breekwerkzaamheden plaats. Besloten wordt om een aantal inrukkers van lijn 3 niet door te laten rijden naar Loosduinen maar te laten keren via Bohemen. De meeste trams filmen dan ook '3K Bohemen'.
- Vanwege stadsvernieuwing en de daarvoor noodzakelijke bodemsanering van het gebied bij de stallingsruimte Garage Oost in Amsterdam is het merendeel van de aldaar aanwezige trams (waaronder de pcc's 1308 en 2104) overgebracht naar een door de gemeente gehuurde loods in Amsterdam Noord.
- Aan het einde van week 11 is in de Grote Marktstraat de rails helemaal verdwenen tussen de Wagenstraat en de Lutherse Burgwal. Het deel waar de sporen lagen is provisorisch bestraat.
- De nieuwe Randstadrail haltes op de Laan van Meerdervoort (Azaleaplein, Zonnebloemstraat en Appelstraat) beginnen al aardig vorm te krijgen.
- Een deel van de sporen op de Lijnbaan is vernieuwd. De overgang van het vernieuwde naar het nog te vernieuwen spoor verloopt met een knikje. De sporen voor Randstadrail liggen iets verder uit elkaar dan nu het geval is bij de tramsporen.
- Bij de noodsporen in de voormalige keerlus CS hoog geldt vanaf dinsdag 22 maart een snelheidsbeperking van 10km/u. Overdag staat er een veiligheidsman.
- Vanaf week 12 wordt bij de verkeersdienst naast de gebruikelijke ondersteuningsauto's bij wijze van proef een motorfiets in gebruik genomen.
- Bij de Zevensprong (kruising lijn 2 en 12) zijn in week 12 de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de spoorvernieuwing en de aansluiting van de sporen naar de Apeldoornselaan voor Ranstadrail lijn 4. Op maandag 28 maart vangen de werkzaamheden aan.
- Op zondag 27 maart zijn er detectieproeven gehouden met materieel van de Rijn Gouwelijn tussen station Driebergen Zeist en Maarn goederen.
- Eind maart is op de Laan van Meerdervoort tussen de Valkenboskade en de Goudenregenstraat begonnen met de werkzaamheden ten behoeve van Randstadrail.
- Op woensdagmiddag 30 maart zijn de 1193 en de 1187 (beiden los) in de remise LB vanaf put 3 door een Unimog naar put 21 gesleept.
- Op donderdag 31 maart zijn de laatste proefritten met de 1139 gehouden. Vanaf vrijdag 1 april zal de 1139 in dienst worden gesteld als slijptram.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een complete midlife-beurt ondergaan:
3016, 3052 en 3082. Deze trams hebben een 'aangepaste midlifebeurt' gekregen waarbij in ieder geval de schortplaatsteunen zijn aangepast.

Nieuws uit de centrale werkplaats
De volgende twee 3100'en moeten nog rood/beige worden beplakt:
3102 (Belderbos ; maxtram) en 3127 (Rabobank ; totaalreclame).

De volgende trams moeten nog worden voorzien van zwenk- / schuifdeuren:
3031, 3035, 3036, 3037, 3038.

In maart 2005 zijn de 3018, 3017, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3039 en 3033 binnen genomen voor het inbouwen van zwenk- / schuifdeuren. Vanwege de schade die de 3039 heeft opgelopen bij een aanrijding op de Bosbrug (zie nieuws op datum 23 maart) is deze tram eerder van nieuwe deuren voorzien dan gepland.

NIEUWS OP DATUMWoensdag 2 maart 2005
Een groot deel van Nederland is getrakteerd op een flink pak sneeuw. Voor de trams en bussen van HTM veroorzaakt de sneeuwval de nodige overlast. Diverse wissels lopen niet meer om aangezien deze vastgevroren zijn.
Rond de klok van 20:20u ontspoort de inrukkende 3124/10 met het derde draaistel bij het wissel Gevers Deynootplein, rechtsaf Harstenhoekstraat. Een uurtje later is de tram door de noodploeg herspoord.
Vanaf 20:30u worden de HTM bussen van straat gehaald vanwege de gladheid. De bussen rukken na aankomst bij het eindpunt in naar de garage.

Donderdag 3 maart 2005
Om de sporen begaanbaar te houden en de bovenleiding ijsvrij, rijdt een aantal trams 's nachts door. In de vroege ochtenduren rijden o.a. de 3129 (rem SCH), 3134 (rem LB), 3070 (rem ZBG) en de 1315. Een goed initiatief van de HTM.

Vrijdag 4 maart 2005
Wederom in de vroege ochtenduren een aantal trams op straat.
Het wissel Prinsegracht / Brouwersgracht wil vanwege de weersomstandigheden niet omlopen. De uitrukkende 3083/10 kan daardoor niet bovenlangs rijden. Uiteindelijk wordt besloten de 3083 via de tramtunnel te laten rijden.

Vanwege bovenleidingsproblemen bij de NS tussen Rijswijk en Delft worden de 3105 en 3119 als extra op lijn 1 ingezet, die pendelen tussen station HS en Delft. Rond de klok van 17:00u kunnen de extra's naar binnen.

19:09u - 20:42u; De 3024, onderweg van remise Scheveningen naar remise Lijsterbesstraat, ontspoort bij het Gevers Deynootplein. Lijn 1 en 9 kunnen daardoor het eindpunt Scheveningen Noorderstrand niet bereiken. Lijn 1 heeft bij aankomst bij de Halte Scheveningse Slag via lijn 9 terug naar het centrum gereden. Lijn 9 gaat vanaf het Circustheater via lijn 1 terug naar het centrum. De tram is door de noodploeg herspoord.

Zaterdag 5 maart 2005
In de vroege ochtenduren hebben de 3090 (rem LB), 3061 en 3052 (rem ZBG) en 3102 en 3113 (rem SCH) gereden om de sporen begaanbaar te houden en de bovenleiding ijsvrij.

Donderdag 10 maart 2005
Iets na de klok van 21:00u is op de Delftweg een automobilist tegen een bovenleidingmast gebotst. Lijn1 is in beide richtingen gestremd en rijdt vanaf de Rijswijkseweg tot aan het einde van de avond via lijn 15 naar het eindpunt Nootdorp. Aan de andere kant rijden de trams tussen Delft Tanthof en de keerdriehoek bij de Krakeelpolderweg. Op het tramloze gedeelte hebben de bussen 135, 157 en 198 gereden.

Vrijdag 11 maart 2005
In de loop van de ochtend is de 3145 van lijn 15 uitgerangeerd bij het eindpunt Voorburg Station vanwege problemen met het derde draaistel. Na de komst van de noodploeg is het derde draaistel op asbreukwagentjes geplaatst. Tegen de klok van 11:00u rijdt de tram op eigen kracht naar de werkplaats.

's Middags wordt in het Zuiderpark de nieuwe stadsbus van de HTM gepresenteerd. De nieuwe VDL - Berkhof stadsbussen staan bekend onder de naam Diplomat. Er zullen in totaal 30 bussen worden geleverd met de nummers 301 t/m 330.
Tijdens de presentatie wordt de ingepakte 301 vergezeld door de 195, 809 en 923. Naast een toespraak door een HTM'er en een wethouder zijn er ook twee mensen aanwezig die verkleed als scheids- en grensrechter het aanwezige publiek proberen te laten waven, klappen en ooooooooooooh of oeeeeeeeeeeeee te roepen (met weinig resultaat).

Donderdag 17 maart 2005
16:15u - 17:30u; Op het voorterrein van remise Zichtenburg is de uitrukkende 3099/2 tijdens het achteruit rijden ontspoord met het voorste draaistel. De eerste deurpartij is hierbij tegen een bovenleidingsmast tot stilstand gekomen. De tram is door de noodploeg herspoord.

Vrijdag 18 maart 2005
09:55u - 11:25u; Op het remiseterrein Zichtenburg ontspoort bij het wissel naar spoor 5 de inrukkende 3075/2 met het tweede draaistel. Nadat de tram door de noodploeg is herspoord, loopt de tram er tijdens het achteruit rijden weer uit met het tweede draaistel.

Rond de klok van 15:30u ontspoort op het remiseterrein Zichtenburg de achteruit rijdende uitrukkende 3088/6.

Zaterdag 19 maart 2005
Vandaag is de City Pier City loop weer gehouden. Hierdoor hebben de volgende tramlijnen te maken gehad met omleidingen:
Lijn 15 richting CS rijdt vanaf het Rijswijkseplein via lijn 17 naar de Schedeldoekshaven en loopt daar over op lijn 16 naar Moerwijk. Lijn 16 richting CS loopt op de Schedeldoekshaven over op lijn 15 richting Nootdorp en rijdt via de Lekstraat naar het Rijswijkseplein.
Lijn 17 rijdt tot in de loop van de middag in beide richtingen om vanaf de Lekstraat, Schedeldoekshaven, Turfmarkt, Resident, Kalvermarkt, Spui, Buitenhof, eigen route. Op het moment dat de lopers van de halve marathon zich in Scheveningen bevinden rijdt lijn 1 niet verder dan de halte Scheveningse Slag en driehoekt vervolgens ter hoogte van het Casino. Lijn 9 rijdt dan niet verder dan de keerdriehoek bij de Badkapel (Nieuwe Duinweg).

21:55u - 00:00u; De 3115/15, rijdend richting Centraal Station, ontspoort met het laatste draaistel voorbij het wissel op het Spui, rechtsaf richting Kalvermarkt. De tram is pas bij de op de Kalvermarkt gelegen halte tot stilstand gekomen. Het laatste draaistel bevindt zich grotendeels op het halteperron. De noodploeg heeft de tram rond de klok van 22:30u herspoord. De lijnen 9, 15 en 16 hebben tijdelijk via de Schedeldoekshaven omgereden.

Maandag 21 maart 2005
Bij het tijdelijke eindpunt Castricumplein verspeelt de 3081/6 zijn vangraam. De wagen wordt in afwachting van een wisselwagen uitgerangeerd op de Escamplaan.

Woensdag 23 maart 2005
08:25u - 11:15u; De 3039/9, rijdend richting CS, botst op de Bosbrug tegen de passerende 3147/16, rijdend richting Korte Voorhout. Door de aanrijding komt de 3147/16 met het laatste draaistel naast de rails te staan. De lijnen 15, 16 en 17 worden omgeleid zoals dat op zaterdag 19 maart tijdens de CPC loop ook het geval is. Lijn 9 rijdt vanuit het centrum via lijn 1 naar Scheveningen. Als pendelbus wordt de 767 ingezet.
De 3039 wordt over 'verkeerd' spoor achteruit terug gereden naar remise Scheveningen. De volgende middag wordt de 3039 overgebracht richting werkplaats. De 3147 is na afloop op eigen kracht naar de werkplaats gereden en 's middags op put 37 binnen genomen alwaar de herstelwerkzaamheden meteen een aanvang hebben genomen.

Zaterdag 26 maart 2005
Vanwege de viering van het Hindoestaanse nieuwjaarsfeest (Holi Phagua) wordt in de middag lijn 6 in beide richtingen tussen de Delftselaan en de Brouwersgracht tijdelijk omgeleid via lijn 11 en 2. Ook buslijn 25 maakt een ommetje.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.