TRAMJOURNAAL

Jaargang 20, no. 154,
november 2005.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


TW 6000
Begin november komt een monteur samen met een aantal technische mensen van Ferrostahl naar de 6000'en in remise Scheveningen kijken. Doel van dit bezoek is om te kijken of de trams eventueel verkocht kunnen worden aan Boedapest.
In de tweede week van november 2005 is in Hannover de van schade herstelde 6055 door de HTM afgenomen. Tijdens de proefrit is de 6055 ontspoord op het remiseterrein Leinhausen en met de eerste instapbak tegen een bovenleidingmast terecht gekomen.
Eind november 2005 bevinden de 6000'en zich op de volgende locaties:
De zeven 6000'en waar de HTM destijds een optie heeft genomen bevinden zich momenteel op het buitenterrein van remise Leinhausen. Dit zijn de 6008, 6017, 6025, 6027, 6035, 6044 en 6045.

RandstadRail

Netkous viaduct
Op zaterdag 5 november worden 6 betonnen liggers geplaatst aan de kant van de Schenkkade. Verder wordt in de loop van november weer een aantal staalsegmenten op hun plaats gehesen. Op dinsdag 29 november worden de twee laatste halve stalen stationssecties ingehesen.

Centraal Station
In de loop van week 47 verschijnt bij voormalig perron D het nieuwe spoor dat in de toekomst het uiteindelijke spoor zal worden voor RandstadRail richting Leidschendam. Tevens is achter de schotten van perron C en B een deel van het nieuwe eilandperron gestort.

Schenkstrook
Met de komst van RandstadRail krijgen tram en trein een eigen baan. De trams en de metro's zullen bij station Laan van NOI halteren langs de perrons 1 en 2. Omdat de trams (en metro's) de spoorbaan moeten kruisen richting Voorburg 't Loo wordt bij de Schenkstrook een onderdoorgang aangelegd. Om de bouw van de onderdoorgang mogelijk te maken is er een tijdelijke treinbaan aangelegd waarmee men in de loop van 2005 is begonnen.
Na het verleggen van de treinsporen op de hulpbaan kan het oude baanlichaam worden afgegraven en de bouw aan de ongelijkvloerse kruising beginnen. Als de kruising klaar is zullen de treinen bovenlangs passeren en RandstadRail via een tunneltje onder de spoorbaan doorrijden.

Oosterheem
Het viaduct in de Zoetermeerse wijk Oosterheem nadert zijn voltooiing. Op woensdag 16 november vindt de laatste grote betonstort plaats aan het einde van de route bij de Javalaan. Vanaf de halte Seghwaert zal lijn 4 aftakken op de Oosterheemlijn. Langs de Oosterheemlijn komen een drietal haltes (Willem Dreeslaan, Oosterheem en Javalaan) en opstelplaats (bij de Javalaan) te liggen.

Een woord van dank gaat uit naar de projectorganisatie RandstadRail en de diverse aannemers / uitvoerders voor de gastvrije ontvangst en uitleg over de werken.

Materieel
Op donderdag 3 en vrijdag 4 november maakt een Nederlandse delegatie een studiereis naar Duitsland. Aldaar wordt de fabriek van Alstom in Salzgitter bezocht waar het materieel voor RandstadRail wordt gebouwd. Ook brengt men een bezoek aan Kassel waar inmiddels gelijkwaardige voertuigen rijden. De geplande remiseverdeling van de tot nu toe bestelde RandstadRail voertuigen (50 stuks) wordt als volgt: - Zichtenburg 24 voertuigen.
- Nedtrain werkplaats Den Haag 16 voertuigen.
- Oosterheem 8 voertuigen.
Er blijven dan 2 voertuigen over als reserve / onderhoud.

Halte(s)
- Begin november is de halte Brouwersgracht voor lijn 2 en 3 richting Kraayenstein / Loosduinen vanwege een reconstructie van de Prinsegracht tijdelijk opgeheven. De noodhalte bevindt zich ter hoogte van de Warmoerzierstraat. Op de plaats van de voormalige halte zal een RandstadRailhalte worden gebouwd.

- Eind november zijn de nieuwe RandstadRailhaltes op de Conradbrug voor lijn 3 in gebruik genomen.

- De beide haltes op de Apeldoornselaan (tussen de Dierenselaan en Heelsumstraat) zijn eind november betegeld.

Nieuwbouw remise Zichtenburg
Op vrijdag 11 november wordt een begin gemaakt met het slopen van de achterwand van de voormalige depotwerkplaats Zichtenburg. Het nieuwe deel van de werkplaats zal in het verlengde van de depotwerkplaats worden gebouwd.
Het is de bedoeling dat aan beide zijden van de hal vijf sporen worden gelegd die net iets langer zijn dan een voertuig. Daarnaast worden er twee doorgaande sporen gelegd. Op die manier beschikt de werkplaats over tien korte en twee lange sporen. Op de ruimte tussen de vijf korte sporen zal een een werkruimte worden gebouwd.

Het wissel dat begin 2005 op de Nikkelwerf is neergelegd ten behoeve van het tijdelijk achteruit inrukken via de Werf is verwijderd.

PCC 1006
Vanuit BelgiŽ was er belangstelling getoond voor een PCC uit de serie 1000. Hiervoor werd door de HTM de 1006 aangewezen. Het transport naar BelgiŽ vond plaats op 15 augustus 1983. Het transport ging daarbij onder andere via de veerpont Maassluis - Rozenburg. Na diverse omzwervingen in BelgiŽ (o.a. Diksmuide) belandde de wagen uiteindelijk bij de oorspronkelijke bouwer, de fabriek van BN in Brugge. Tijdens een bezoek aan de fabriek in 1991 bleek de wagen in een niet al te beste toestand buiten te staan.
Tijdens een recentelijk bezoek, medio november 2005, is gebleken dat de tram een algehele schilderbeurt heeft gekregen en binnen in een voormalige generator loods staat opgeslagen.

Aanpassingen meettram 1315
In november 2005 is de 1315 binnen genomen om voorbereid te worden op RandstadRail. Zo wordt de 1315 onder andere voorzien van een comfortabele hulpcontroller zodat de PCC als tweerichtingrijtuig kan fungeren. Verder zal de 1315 voorzien worden van een downchopper. Ook zal er een 220V installatie in de tram worden aangebracht voor meetapparatuur. Voor comfort van het personeel zal een koelkast en koffiezetapparaat worden geplaatst. De 1315 zal ook een toilet aan boord krijgen.
De 1302 is ten tijde van het in dienst komen als partytram ook van een toilet voorzien. Dit toilet bevindt zich links achterin de tram.

SHTM nieuws
Op zondag 6 november gaan de 810+769 naar de werkplaats om aldaar een schilderbeurt te ondergaan. Tijdens het schuren van de 810, eind november 2005, is aan de linkerzijde van de tram op de zijbeplating het nummer van de 812 naar voren gekomen. Vlak voor de schilderbeurt van de 810 in april 1967 is de slechte zijbeplating van de 810 vervangen door die van de 812.
Om tijdelijk ruimte in de remise Lijsterbesstraat te maken worden op 6 november de H23 en 1321 door de 1315 naar het HOVM overgebracht. De 1321 zal weer rijvaardig worden gemaakt.
Een week later wordt het onderstel van de 265 door de 215 opgehaald en naar het HOVM gesleept.

Diversen
- In 1982 wordt met het verleggen van de sporen in de Lekstraat richting de sporen van NS een calamiteitenspoor gelegd ter hoogte van het Prins Bernhardviaduct. Dit spoor staat in de jaren '80 ook wel bekend als het 'Hoogeveenspoortje' (genoemd naar een voormalige chef van remise Scheveningen).

Tegenwoordig spreekt men over 'opstelspoor Lekstraat'. In verband met werkzaamheden in de Lekstraat is het opstelspoor met ingang van 14 november 2005 voor een aantal maanden tijdelijk opgeheven. Een aantal spoorsecties ligt ter plaatste opgestapeld. Naar verwachting zal het opstelspoor weer vanaf februari 2006 in gebruik worden genomen.

- Voor de tramlijn die Delft met Leidschendam gaat verbinden en bekend staat onder lijnnummer 19, hoogstwaarschijnlijk als lijn 8 gaat rijden, valt in de omgeving van Leidschendam het volgende te melden:
Het viaduct over de A4 bij Leidschendam vordert gestaag. Eťn viaductdeel aan de kant van Leidschendam ontbreekt nog. Het is de bedoeling dat naast de tram ook een fietspad op het viaduct wordt aangelegd. Men is druk bezig met het storten van beton. In Leidschenveen is eind oktober de onderdoorgang bij station Leidschenveen (in aanbouw) opengesteld. De goot waar de toekomstige tramlijn in komt te rijden is goed te zien. Sporen zijn er nog niet gelegd.

- Op zaterdag 19 november rijdt lijn 17 vanaf aanvang dienst tot 10:15u in beide richtingen om tussen het Rijswijkseplein en het Centraal Station vanwege werkzaamheden bij de kruising Lekstraat / Merwedestraat.

- De gemeente 's-Gravenhage heeft een vergunning afgegeven voor de aanleg van tramlijn 16. De vergunning ziet met name toe op de opbrekingen op de Loevesteinlaan en het deeltraject Melis Stokelaan - Laan van Wateringse Veld. Volgens planning zal de verlengde tramlijn 16 vanaf 18 december 2006 gaan rijden.

Overzicht midlife
De onderstaande 3000'en moeten nog een complete midlife-beurt ondergaan: 3016, 3052 en 3082. Deze trams hebben een 'aangepaste midlifebeurt' gekregen waarbij in ieder geval de schortplaatsteunen zijn aangepast.

Nieuws uit de centrale werkplaats
Alleen de 3127 (Rabobank ; totaalreclame) moet nog het rood/beige kleurenschema krijgen.

Eind november worden de 3095 en 3097 als laatste hoge 3000'en voorzien van Visiotainment. Eveneens is de 3001 voorzien van de voormalige serie 3100 haltedisplays die tot medio 2005 in die trams hebben gezeten. Als proefwagen is de 3035 al eerder in 2005 voorzien van haltedisplays (afkomstig van 3101).
Aangezien de 3096 geen ARI tram is (en de 3045 wel), is gekozen om de 3045 te voorzien van Visiotainment en de 3096 te voorzien van haltedisplays.
In week 48 zal in remise Scheveningen gestart worden met het inbouwen van de voormalige haltedisplays's uit serie 3100 in de overige lage 3000'en en 3096. Aan de 3055 wordt niets veranderd.
Uiteindelijk zijn de trams als volgt voorzien:
Visiotainment: 3045, 3048-3054, 3056-3095, 3097-3100, 3101-3147 (99 stuks).
Halte display: 3001-3044, 3046, 3047, 3055, 3096 (48 stuks).

In navolging op de proef met de zes airco trams (3050, 3105, 3129, 3130, 3131 en 3147) is medio november de 3058 in de werkplaats binnen genomen. Deze tram zal als prototype dienen voor een nieuw bevestigingssysteem van de aircoinstallatie op het dak. In de loop van 2006 zullen, te beginnen met de GTL8-I, alle trams voorzien gaan worden van airco ten behoeve van de bestuurderscabine.

Sinds een aantal maanden beschikt men in de werkplaats over een computergestuurde wielendraaibank van het type Mobiturn. Op spoor 33 van de werkplaats wordt een tram een flink stuk omhoog gevijzeld waardoor de draaibank onder de tram kan en zo de wielbanden kan afdraaien. Een voordeel van de Mobiturn is dat de draaistellen van een tram niet meer onder de wagen vandaan gehaald hoeven te worden.

In december wordt bij de 3129, 3131, 3132 en 3133 het ARI systeem (Automatische Rem Ingreep) ingebouwd. Het totaal aantal wagens met ARI zal dan 56 bedragen.

NIEUWS OP DATUMDinsdag 1 november 2005
Op last van de politie mogen er tussen circa 19:30u en 20:15u geen trams door de tramtunnel rijden vanwege de vondst van een verdacht pakketje. De lijnen 2, 3 en 6 worden bovenlangs omgeleid en keren via het centrum en CS-laag. Aan de andere zijde van CS pendelen trams tussen de Leidschendamse eindpunten en het Stuyvesantplein (lijn 6) en station Laan van NOI (lijn 2).

Zaterdag 5 november 2005
16:50u - 17:20u ; De 3062/2 krijgt bij de kruising Oude Haagweg / Volendamlaan een aanrijding.

Zaterdag 12 november 2005
Vanwege de intocht van Sinterklaas heeft een aantal tramlijnen te kampen met omleidingen. Van circa 12:30u tot circa 13:30u rijdt lijn 1 in beide richtingen tussen de Hofweg en Scheveningen om via lijn 16 en 9. Van circa 14:30u tot circa 15:30u rijdt lijn 1 tussen het centrum en Scheveningen om via lijn 9.
Van circa 14:00u tot circa 14:45u rijdt lijn 3 richting Loosduinen tussen de Noord West Buitensingel en de Fahrenheitstraat om via lijn 2 en 12.
Lijn 15 rijdt tussen de klok van 14:30u en 16:00u vanaf het Rijswijkseplein via lijn 17 naar de Schedeldoekshaven. Bij de hulphalte loopt lijn 15 over op lijn 16 en wordt koers gezet naar het Zieken.
Lijn 16 rijdt tussen de klok van 14:30u en 16:00u vanaf het Zieken via de Schedeldoekshaven naar de aldaar gelegen hulphalte loopt lijn 16 over op lijn 15 en wordt via de Lekstraat en lijn 17 koers gezet naar het Rijswijkseplein.
Lijn 17 kan tussen circa 12:30u en 14:15u niet de lus via Statenkwartier berijden. Lijn 17 rijdt niet verder dan de Frederik Hendriklaan en zal daar via de keerdriehoek achteruit gezet worden, de Statenlaan op. Tussen de klok van circa 14:00u en 16:00u rijdt lijn 17 tussen het Statenplein en de Lange Vijverberg om via de route van lijn 10.

Donderdag 24 november 2005
17:15u - 18:30u ; Op de Visseringslaan heeft de 3120/17 een aanrijding gekregen met een auto. Lijn 17 wijkt vanaf de Gouveneurlaan tijdelijk uit naar Moerwijk. Als pendelbus is o.a. de 112 ingezet.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.