TRAMJOURNAAL

Jaargang 21, no. 167,
december 2006.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


RandstadRail

Centraal Station
Vanaf maandag 11 december 2006 rijden de lijnen 2 en 6 richting Ternoot via spoor C. Komende vanaf Ternoot rijden deze lijnen via spoor B. De sporen A en D zijn voor Randstadrail. Indien er gekeerd wordt via de tailtrack (kopspoor) bij CS dan maken de RandstadRail voertuigen gebruik van de sporen B en C. De toegangen tot de nieuwe eilandperrons bevinden zich aan beide uiteinden. Aan de zijde van Babylon zijn liftkooien geplaatst. De liften zijn eind december 2006 nog niet aanwezig.
De noodhaltes (aan de buitenzijden van de sporen A en D) zijn afgebroken.

Materieel
In december 2006 zijn de volgende trams bij remise Zichtenburg afgeleverd: 4039 (7), 4040 (14), 4041 (20), 4042 (22).

Proefritten
In de vroege uurtjes van dinsdag 5 december 2006 heeft de 4031 een aantal proefritten gemaakt op de diverse sporen bij CS hoog. Vervolgens heeft de 4031 nog een proefrit gemaakt via Ternoot, Oostinje, Laan van Nieuw Oost IndiŽ naar de keerlus voor station Laan van NOI. Op vrijdag 8 december 2006 heeft de 4016, vooraf gegaan door een bovenleidingwagen, een proefrit gemaakt naar het Arnold Spoelplein.

Op vrijdagavond 8 december 2006 is de 1315 overgebracht naar Leidschendam emplacement. Zaterdag 9 en zondag 10 december 2006 heeft de 1315 diverse ritten gemaakt richting Oosterheem en zijn ook de sporen van de Krakeling bereden. De 1315 is op maandag 11 december 2006 weer terug gekeerd naar Den Haag. De twee daarop volgende weekeinden heeft de 1315 wederom een aantal meetritten gemaakt in Zoetermeer.

Tijdelijke stillegging exploitatie
Zoals we u in het tramjournaal van november 2006 hebben bericht is de exploitatie van RandstadRail naar aanleiding van de twee ontsporingen op 29 november 2006 (Ternoot en Forepark) tot nader order stil gelegd.

Dit betekent dat de geplande start van de exploitatie van lijn 3 met RandstadRail voertuigen met ingang van 10 december 2006 geen doorgang kan vinden. De huidige lijn 3 (GTL exploitatie) zal blijven rijden tussen CS laag en Bohemen. Tussen Bohemen en Loosduinen blijft de pendelbusdienst P3 rijden.

Op woensdagmiddag 13 december 2006 is uit een persconferentie naar voren gekomen dat de exploitatie mogelijk nog enige tijd stil zal liggen. Het spoor tussen CS en Ternoot (de schuine boog) kan een probleem zijn voor stilstaande RandstadRail voertuigen. Na het optrekken uit stilstand kan een 4000 ontsporen. Getracht wordt dit probleem te gaan verhelpen door enkele aanpassingen te verrichten aan de ligging van het spoor. In het uiterste geval moeten de sporen worden vervangen en de ligging daarvan worden veranderd. Dit kan pas in het voorjaar van 2007 geschieden.
Voor het onderzoek door Delta Rail is een RandstadRail voertuig aan de onderzijde uitgerust met camera's om het gedrag van het voertuig op de rails vanaf de onderzijde te registreren.

Eind december 2006 komt uit gemeentelijke stukken naar voren dat onderzocht wordt of in Loosduinen (Arnold Spoelplein) weer een keerlus kan worden aangelegd of de gedeeltelijke exploitatie van lijn 3 met RandstadRail voertuigen kan worden opgestart.
- De kosten van de aanleg van de keerlus worden beraamd op minimaal Ä 500.000 en de realisatie daarvan zal zo'n 8 weken duren.
- Het exploiteren van lijn 3 met RandstadRail voertuigen tussen Loosduinen en CS kan in theorie vanaf eind januari 2007 aanvangen en heeft de voorkeur van de Haagse wethouder Van Woensel.

Verlenging lijn 16
Eind december 2006 hebben we een kijkje genomen langs het in aanleg zijnde traject van de verlenging van lijn 16.

Keerlus Leyenburg
Op zondagochtend 10 december 2006 zijn op de Leyweg ter hoogte van de Benschoplaan de wissels neergelegd ten behoeve van de nog aan te leggen keerlus voor lijn 6 (Leyenburg - Antoniushove). Lijn 6 rijdt die dag niet verder dan het Castricumplein. Pendelbussen rijden op het tramloze gedeelte.

Eindpunt wisselen Leidschendam
Vanaf zondag 10 december 2006 zijn de lijnen 2 en 6 in Leidschendam van eindpunt verwisseld. Lijn 2 rijdt nu naar Leidschendam Noord (Dillenburgsingel), lijn 6 naar Leidschendam Leidsenhage (ziekenhuis Antoniushove).

Bovenstaande opnames dateren uit de laatste maanden van 2001. Op 3 september 2001 werd lijn 2 vanaf CS verlengd naar Leidschendam Noord. Lijn 6 werd toeningekort tot aan Leidschendam Leidsenhage. De tot dan toe aan Leidsenhage eindigende lijn 3 werd ingekort tot aan CS.
Op 10 november 2001 werd in Leidschendam weer een wijziging van de eindpunten doorgevoerd. Lijn 2 werd ingekort tot Leidsenhage en lijn 6 weer verlengd naar Leidschendam Noord.

Diversen
- Op zondag 10 december 2006 is de Jaardienst Tram 2006/2007 ingegaan.
In de periode van 27 december 2006 tot en met 29 december 2006 rijden de lijnen 1, 9, 10, 11 en 17 met een lagere frequentie (elke 15 minuten). Op 31 december 2006 (zondagsdienst) vertrekken de laatste trams rond 20:30u van de eindpunten. Nieuwjaarsdag vangen de diensten vanaf 09:00u aan.

Nieuws uit de werkplaats
Op donderdag 14 december 2006 is in de werkplaats te Zichtenburg de 3116 geheel voorzien van digitale richting- en lijncijferaanduidingen. Het is de bedoeling dat in totaal 100 trams worden voorzien van digitale 'films'.
Bijgaand nog een detailopname van de inbouw van de OV chipapparatuur in de 3116.

NIEUWS OP DATUMWoensdag 13 december 2006
10:15u - 14:15u; Op de kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg krijgt de 3111/9 een aanrijding met een vrachtwagen. De lijnen 1 en 9 hebben waarschijnlijk gedriehoekt bij remise Scheveningen.

Vrijdag 15 december 2006
21:00 - 23:45u; Vanwege een bovenleidingbreuk op de Escamplaan ter hoogte van de Soestdijksekade rijdt lijn 6 vanaf de Paul Krugerlaan via lijn 12 en 2 naar Kraayenstein om daar te keren. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet.

Zaterdag 23 december 2006
In de loop van de middag slaat de stroomafnemer van de 3099/2 op CS achterover. Hierdoor kunnen de lijnen 2 en 6 niet via de tramtunnel en het tramviaduct rijden. De lijnen 2 en 6 rijden vanaf de Brouwersgracht bovenlangs een rondje centrum - CS laag - centrum. Aan de andere kant rijdt lijn 2 tot aan station Laan van NOI (driehoeken) en rijdt lijn 6 rijdt niet verder dan het Stuyvesantplein. Een aantal pendelbussen is ingezet tussen CS en Laan van NOI / Stuyvesantplein. Tegen het einde van de middag is de 3099 door de 3060 weggesleept.

Woensdag 27 december 2006
Aan het begin van de middag ontspoort de 3101/9, rijdend richting Scheveningen Noorderstrand, met het laatste draaistel op de hoek van het Spui / Kalvermarkt. De tram is bij de op de Kalvermarkt gelegen halte tot stilstand gekomen. De lijnen 3, 9 en 15 hebben tijdelijk via de Schedeldoekshaven omgereden.
Een aantal eerdere vergelijkbare ontsporingen vond plaats op 4 februari 2005 (3138/9) en 19 maart 2005 (3115/15).

Donderdag 28 december 2006
12:00u - 15:10u; Vanwege een brand op de Laan van Meerdervoort, ter hoogte van de Valkenboskade, komen de lijnen 3 en 12 gestremd te staan. Lijn 3 rijdt vanaf de kruising Waldeck Pyrmontkade / Laan van Meerdervoort via de route van lijn 17 naar het Statenkwartier. Lijn 12 rijdt vanaf de Paul Krugerlaan via de route van lijn 6 naar het Castricumplein. Op de tramloze gedeelten zijn pendelbussen (o.a. 918/3) ingezet.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.