TRAMJOURNAAL

Jaargang 21, no. 165,
oktober 2006.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


RandstadRail

Centraal Station
Medio oktober 2006 is boven de sporen 2 en 3 en de tailtrack de bovenleiding aangebracht.
Aan de zijde van de Rijnstraat worden de roltrappen geplaatst, die vanuit de stationshal naar de tramperrons gaan.

Werkzaamheden Loosduinen
In het Beethovenplantsoen en de Pisuissestraat worden nieuwe sporen gelegd. In de Pisuissestraat wordt ook een overloopwissel gelegd. Eind oktober wordt in de Aaltje Noordewierstraat een begin gemaakt met het ophangen van de bovenleiding.

Haltes
De haltes Fahrenheitstraat (lijn 3 richting Bohemen en lijn 3/12 richting centrum) worden afgebroken. Tijdelijk zijn er noodhaltes geplaatst. De uiteindelijke halte van lijn 12 richting Rijswijkseplein zal in de Edisonstraat worden aangelegd. RR 3 halteert op de middenhalte (tussen Fahrenheitstraat en de Anton de Haenstraat).
Op zaterdag 28 oktober 2006 is op een deel (1 wagenlengte RandstadRail) van de perronrand van de haltes Monstersestraat en MCH Westeinde een rubberen strip aangebracht om het 'gat' tussen perron en tram te verkleinen.

Materieel
In oktober 2006 zijn de volgende trams bij remise Zichtenburg afgeleverd: 4029 (5), 4030 (12), 4031 (19), 4032 (26).

Op dinsdagochtend 3 oktober 2006 worden de 4011, 4012, 4014 en 4016 vanuit remise Zichtenburg naar Leidschendam emplacement (RandstadRail opstelterrein) overgebracht.

De defecte 4018 wordt op zaterdag 8 oktober 2006 door de 4009 van Oosterheem naar remise Zichtenburg gesleept. Acht dagen later vindt er een transport plaats waarbij de defecte 4016 door de 4006 naar Zichtenburg wordt gesleept. Beide defecte wagens verschijnen op korte termijn weer op straat.

In het tramjournaal van september 2006 hebben wij u bericht dat de 4005 als publiekstrekker op het Kerkplein stond opgesteld. Aan het einde van dinsdagmiddag 10 oktober 2006 staat de 4024 enkele uren op het Kerkplein opgesteld vanwege een besloten feest van de gemeente 's-Gravenhage (Binnenstadsborrel).

Vanaf zondag 8 oktober 2006 start tussen de Monstersestraat en Oosterheem het proefbedrijf van RandstadRail. Die zondag zijn de 4002, 4003, 4007, 4009, 4013, 4015, 4020, 4023 en 4024 gesignaleerd. De eerste dagen van het proefbedrijf worden gebruikt voor instructie en verkenning van het gehele traject.
De voertuigen worden via de mobilofoon opgeroepen op wagendienst (dienstcode). Ook heeft ieder voertuig een portofoon (oproep op portonummer) aan boord.
Op donderdag 12 oktober 2006 berijdt de 4017onder begeleiding van diverse mensen van HTM Infra de Krakeling. Twee dagen later vindt nog een rit met de 4014 plaats en daarna berijdt meettram 1315 beide sporen een aantal keer. De volgende dag worden de ritten vanuit Den Haag via de Krakeling gereden tot aan Centrum West. Vandaar weer via het andere spoor van de Krakeling terug richting Den Haag. Na een aantal dagen via de Krakeling te hebben gereden, rijden de voertuigen weer naar Oosterheem.
Op vrijdagmiddag 20 oktober 2006 wordt het proefbedrijf voor een aantal uren stil gelegd vanwege een sein- en wisselstoring bij Ternoot. Diverse voertuigen rukken in naar remise Zichtenburg.
In het weekeinde van 21/22 oktober 2006 en een aantal dagen van week 43 vinden aan de Zoetermeerse kant een aantal proefritten op snelheid plaats.

De stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden laten in week 43 weten dat op basis van de testresultaten op 29 oktober 2006 niet gestart kan worden met de gedeeltelijke exploitatie van RR 3 en het door laten rijden van de metro's met passagiers naar Den Haag CS. Voor de gedeeltelijke exploitatie van RR 4 zal het besluit op vrijdag 27 oktober 2006 worden genomen.

Op het RandstalRail opstelterrein is op 27 oktober 2006 de calamiteiten koppeling tussen een HTM en een RET voertuig getest. Hiervoor zijn de 4001 en 5261 gebruikt. Er is gebruik gemaakt van twee koppelingstegenplaten verbonden door een adapter om het hoogteverschil te overwinnen.

Aan het einde van vrijdagmiddag 27 oktober 2006 komt het verheugende bericht dat RR 4 per 29 oktober 2006 kan gaan rijden. Op zondagochtend 29 oktober 2006 rukt rond 05:15u het eerste voertuig (hoogstwaarschijnlijk de 4014) uit bij remise Zichtenburg om de rit vanaf de Monstersestraat naar Oosterheem aan te vangen. In plaats van een zondagsdienst zal deze dag conform de doordeweeksedag worden gereden.
Rond de klok van 13:00u wordt op de halte Beatrixkwartier de openingshandeling verricht. Op een aantal kleine calamiteiten na rijden de eerste dag de trams volop. De meeste afgeleverde voertuigen zijn eind oktober 2006 aan beide zijden voorzien van Alstom logo's.

1315 naar Zoetermeer
Op zaterdag 7 oktober 2006 rijdt de 1315 een meetrit vanuit de remise Lijsterbesstraat naar Zoetermeer Oosterheem. Later op de dag keer de tram weer terug naar Den Haag. Aan het einde van middag wordt weer koers gezet richting Zoetermeer waarna de tram weer inrukt naar de Lijsterbesstraat. De daarop volgende zaterdag rijdt de tram wederom richting Zoetermeer voor het maken van een aantal meetritten over beide sporen van de Krakeling (Seghwaert - Leidsewallen - De Leijens - Buitenwegh - Voorweg Hoog - Meerzicht - Driemanspolder - Delftsewallen - Dorp - Centrum West kopspoor).

Inkorting Lijn 3
Op 7 oktober 2006 rijdt lijn 3 voor het laatst door de tramtunnel - tramviaduct - Oostinje - Stuyvesantplein. Station Laan van NOI is op 20 september 2006 vanwege werkzaamheden al door lijn 3 verlaten.
Vanwege het uitbreiden van het aantal ritten van RandstadRail tussen Den Haag en Zoetermeer wordt besloten lijn 3 vanaf zondag 8 oktober 2006 uit de tramtunnel te halen en vanaf de Brouwersgracht de volgende route te laten rijden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Riviervischmarkt, route lijn 17 naar CS laag, route lijn 9/15 tot en met Kalvermarkt, rechtsaf Spui, Hofweg, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Vanaf medio oktober 2006 wordt voor lijn 3 VECOM lijncode 53 ingevoerd (bij GTL8-II verschijnt 3K in de film). Met deze code worden onder andere de wissels in de juiste stand gelegd. Code 3 zal gebruikt gaan worden voor RR 3.

Aanleg verlenging lijn 16
Op donderdag 12 oktober 2006 worden de eerste spoorsecties voor tramlijn 16 gelegd op de Dedemsvaartweg tussen de Steenwijklaan en de Erasmusweg. De volgende dag worden er spoorsecties gelegd tussen de Steenwijklaan en Melis Stokelaan. Het weekeinde van 14/15 oktober 2006 wordt het kruispunt Dedemsvaartweg / Erasmusweg / Laan van Wateringseveld voorzien van sporen.

Aanleg lijn 19
Op de Laan van Leidschenveen (tussen de RandstadRail halte Leidschenveen en NS station Ypenburg) worden in september 2006 spoorsecties gelegd. In tegenstelling tot de overige sporen worden deze in het beton gegoten omdat het een gecombineerde tram-/busbaan betreft. Op het veldje naast Albert Heijn aan het Pijlkruidveld worden in september 2006 sporen gelost.

Diversen
- Vanwege de start van het RandstadRail proefbedrijf worden in de eerste week van oktober 2006 de seinen tussen CS en Ternoot en bij Ternoot in gebruik genomen inclusief de wisselstand aanduider voor de splitsing naar en van de Netkous. Halverwege Ternoot (richting CS) wordt een hulpsein aangebracht (stopsein 2e halteplaats) zoals dat voorheen op de tramperrons van CS in gebruik was. Verder wordt ook een nieuw bord (vierkant wit bord met zwarte rand en cijfer) ingevoerd waarop de maximum snelheid wordt aangegeven. Om te waarschuwen dat er een maximum snelheidsbord aankomt is op bepaalde afstand tot dit bord een snelheids verminderingsbord geplaatst (op de punt staand driehoekig geel bord met zwarte cijfers en zwarte rand). Aan het einde van de snelheidsbeperking volgt een snelheids vermeerderingsbord (groen driehoeksbord met de punt naar boven met [eventueel] zwart cijfer en zwarte rand).

- Met de komst van RandstadRail worden nog een paar ander borden ingevoerd. Net zoals bij de TW 6000'en het geval was zal op een aantal plaatsen op het tramnet verbodsborden worden opgehangen waarachter RandstadRail niet mag rijden. Ook worden er borden geplaatst die aangeven dat bij het aankomende wissel een RandstadRail voertuig alleen de groene richting mag berijden en niet de rode. Deze borden hebben wij nog niet gesignaleerd.
Bij de meeste haltes verschijnen blauwe halteringsborden al dan niet met het cijfer 1 (tramlengte). Verder zijn er nog borden geplaatst die het begin en einde van een ARI gebied aangeven.
Bij de Monstersestraat geldt een passeerverbod in de calamiteitenbogen Zichtenburg - Monstersestraat en Monstersestraat - Zichtenburg.

- Op de Delftweg zijn een aantal oversteken / uitritten en de overgang met spoorbomen voorzien van groene bordjes met daarop een wit cijfer. De Broekpolder heeft nummer 9 gekregen, de spoorbomen 10, en de golfbaan 7.

- Vanwege gedeeltelijke spoorverniewing in de Parkstraat kan lijn 1 tussen vrijdagavond 13 oktober 2006 en zondag 15 oktober 2006 aldaar niet rijden. Tussen Scheveningen Noorderstrand en Plein 1813 pendelt een aantal trams onder lijnnummer 1K. Tussen Scheveningen Kurhaus en de halte Centrum rijdt lijn 1 in beide richtingen via lijn 9 en 16.

Nieuws uit de werkplaats
Medio oktober 2006 is in de 3071, als eerste GTL, de OV chipkaart apparatuur ingebouwd. In week 43 is de 3116 voorzien.

Eind oktober 2006 staan de H23 en 1139 gezamenlijk op een spoor in de werkplaats. De trucks van de buiten dienst staande H23 worden onder de 1139 geplaatst zodat de 1139 weer inzetbaar is.

NIEUWS OP DATUMMaandag 2 oktober 2006
In de ochtenduren komt de 3126 bij de Moerweg defect te staan vanwege een storing. Lijn 9 komt hierdoor tijdelijk gestremd te staan. Als pendelbussen zijn de 197, 838 en 903 ingezet.

Dinsdag 3 oktober 2006
18:30u - 00:15u ; De 3102/15, rijdend richting Centraal Station, ontspoort vlak voor de halte Laan van 's-Gravenmade met het eerste draaistel. Lijn 15 rijdt vanaf de Rijswijkseweg via de route van lijn 10 naar Voorburg Station. De bussen 114 en 182 pendelen naar Nootdorp.

Dinsdag 10 oktober 2006
16:55u - 00:10u; Op dezelfde locatie waar een week eerder de 3102/15 ontspoorde, ontspoort nu de 3114/15 met het eerste draaistel. Lijn 15 wijkt uit naar Voorburg Station en de pendelbussen 154 en 182 rijden op het tramloze gedeelte. Een aantal gestremde trams richting Nootdorp (o.a. 3119) is achteruit terug gereden naar de Hoornbrug, via lijn 1 naar 's-Gravenmade om aldaar te driehoeken en terug te rijden richting centrum.

Dinsdag 17 oktober 2006
Rond de klok van 16:30u ontspoort de uitrukkende 3072/2 met het eerste draaistel op het remiseterrein Zichtenburg (Uithof zijde). Een uurtje later is de tram door de noodploeg herspoord.

Woensdag 25 oktober 2006
Tussen 09:00u en 12:00u rijden geen trams en bussen in Den Haag. De ondernemingsraad van de HTM heeft op het Plein een werkoverleg georganiseerd als protest tegen de marktwerking van het openbaar vervoer. Tijdens dit werkoverleg wordt een petitie overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Op diverse locaties in de stad staan trams van verschillende lijnen geparkeerd. (Cs laag, Koekamp, Vijverberg, Vijverdam en Hofweg).

De 3009 heeft op lijn 15/16 gereden. Normaliter rijden op deze lijn alleen trams van het type GTL8-II.

Zaterdag 28 oktober 2006
In de loop van de middag ontstaan er vertragingen op lijn 2, 3 en 6 vanwege een seinstoring in de tramtunnel. Vanaf de halte Grote Markt (richting CS) tot en met de halte Lijnbaan staan de trams in de file. Tijdens de storing is er ook een calamiteit op lijn 17 waardoor enkele trams van die lijn via de Prinsegracht worden omgeleid.

22:35u - 01:03u; De 3067/17 krijgt bij het Tournooiveld een aanrijding met een touringcar. Lijn 17 wordt in beide richtingen via het centrum en de Schedeldoekshaven omgeleid.

Dinsdag 31 oktober 2006
Vanwege uitgelopen werkzaamheden bij 's-Gravenmade kan lijn 1 een deel van de ochtenduren niet naar Delft rijden en wijkt uit naar Voorburg Station. Vanaf de Herenstraat zijn de pendelbussen 141, 182, 317, 806 en 833 ingezet. De 3024/1 komt bij de halte Broekpolder gestremd te staan.

Aan het einde van de ochtend vindt een korte werkonderbreking plaats. Tussen 11:55u en 12:00u staan bussen en trams even stil uit protest tegen de privatisering van het openbaar vervoer.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.