TRAMJOURNAAL

Jaargang 22, no. 168,
januari 2007.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


RandstadRail

Materieel
In januari 2007 zijn de volgende trams bij remise Zichtenburg afgeleverd: 4043 (10), 4044 (19), 4045 (30).
Op 1 februari 2007 is de 4046 gearriveerd.

De afgelopen tijd zijn in de voertuigen wat aanpassingen verricht. De rolgordijntjes in de bestuurderscabine zijn verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn de betreffende ruiten voorzien van een combinatie van matte en donkere folie. De folie is doorzichtig, maar gaat in de avonduren wel de spiegeling van de binnenverlichting in de voorruit tegen.
Verder zijn de voertuigen voorzien van een kaartverkoopautomaat. Deze bevindt zich in de geleding tussen de A- en C- bak.

Tijdelijke stillegging exploitatie
Op 12 januari 2007 vindt in het hoofdkantoor van HTM een persconferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd aan wethouder Van Woensel, in zijn hoedanigheid als regiobestuurder Verkeer en Vervoer van het Stadsgewest Haaglanden. Uit de persconferentie komt onder andere het volgende naar voren:
- De ontsporing van de 4021 op het tramviaduct (29 november 2006) is veroorzaakt doordat het spoor vanuit een hellende bocht overgaat naar een recht stuk spoor. Om dit probleem op te lossen is aanpassing van de sporenligging aldaar noodzakelijk. De werzkaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag gaan nemen. In die periode kunnen dan ook de lijnen 2 en 6 niet over het tramviaduct rijden.

- De oorzaak van de ontsporing van de RET 5262 (29 november 2006) was een defect wissel. Vanwege dit defect zullen alle wissels worden nagelopen en daar waar nodig maatregelen worden genomen.

- Op 22 januari 2007 start het proefbedrijf met RandstadRail voertuigen op lijn 3 tussen Loosduinen en CS hoog. Als het proefbedrijf naar wens verloopt zal de gedeeltelijke exploitatie van lijn 3 met ingang van maandag 29 januari 2007 worden opgestart. Op zaterdagmiddag 25 januari 2007 wordt door HTM bekend gemaakt dat de exploitatie niet op 29 januari 2007 van start zal gaan en het proefbedrijf met een week zal worden verlengd. Bij het afsluiten van dit tramjournaal is bekend gemaakt dat ook 5 februari 2007 niet zal worden gestart met de exploitatie.

Proefbedrijf lijn 3
Voorafgaand aan de start van het proefbedrijf rijdt op zondag 14 januari 2007 de 1139 een aantal maal naar Loosduinen over beide sporen. Later op de dag rijdt ook de 1315 een aantal maal heen en weer. De volgende dag wordt de 4034 op het traject naar Loosduinen gesignaleerd.
Zondagavond 21 januari 2007 worden de 1139 en 1315 gezamenlijk in Loosduinen gesignaleerd. Een week later verschijnt alleen de 1315 in Loosduinen.

Op maandag 22 januari 2007 start het gedeeltelijk proefbedrijf van lijn 3 tussen Loosduinen en CS hoog. Om bij CS het keerproces te testen worden er ook ritten gereden tussen de Monstersestraat en CS hoog. Zo komt er om de 5 minuten een tram op CS aan. Het proefbedrijf vindt overdag plaats tussen de ochtend- en avondspits en na ommekomst van de avondspits.
De eerste dagen verlopen, op een aantal defecte voertuigen na, naar wens. Woensdagavond 24 januari 2007 ontspoort op het Arnold Spoelplein de 4024 met een as van het B-draaistel.

Op donderdagmiddag 25 januari 2007 wordt besloten dat op maandag 29 januari 2007 gestart kan worden met de exploitatie. De volgende avond ontspoort echter de 4043 met een as van het B-draaistel op het draaistel. Beide trams zijn door de noodploeg weer herspoord.

Zaterdag 27 januari 2007 wordt met de 4040 naar Loosduinen gereden om ter plekke onderzoek te doen naar de oorzaak van de beide ontsporingen. In de loop van de middag wordt het besluit genomen dat het niet verantwoord is om maandag 29 januari 2007 te gaan starten met de gedeeltelijke exploitatie van lijn 3. Het proefbedrijf zal nog een week worden voortgezet, waarna in die week het besluit zal vallen of per 5 februari 2007 gestart kan worden met het vervoeren van passagiers. Op 2 februari 2007 wordt bekend gemaakt dat op 5 februari 2007 niet gestart zal worden met de exploitatie.

Om de lijnen 2 en 6 (richting Ternoot) tijdens het proefbedrijf niet te hinderen rijden deze lijnen vanaf maandagochtend 22 januari 2007 (circa 09:00u) tijdelijk via spoor D. Aan het einde van dit spoor bevindt zich een tijdelijk noodperron (één GTL lengte). De trams van het proefbedrijf kunnen dan via spoor C het opstelspoor CS hoog bereiken, kop maken en naar spoor B rijden voor de terugreis. De lijnen 2 en 6 richting centrum rijden eveneens via spoor B.

Nieuwe bordjes
In het tramjournaal van oktober 2006 hebben wij u bericht dat met de komst van RandstadRail er een aantal bordjes zouden worden ingevoerd. Net zoals bij de TW 6000'en het geval was zal op een aantal plaatsen op het tramnet verbodsborden worden opgehangen waarachter RandstadRail niet mag rijden.
Ook worden er bordjes geplaatst die bij een wissel aangeven welke richting een RandstadRail mag rijden (groene lijn). De rode rijrichting mag door een RandstadRail voertuig niet bereden worden. Voor GTL's is er ook een aantal bordjes geplaatst. Zo staat er één op de Laan van Meerdervoort (ter hoogte van de Thorbeckelaan) aangezien GTL's niet meer kunnen keren bij Loosduinen en ééntje op het tramviaduct (GTL's mogen niet de Netkous op). De bordjes zijn in januari 2007 geplaatst.

Overig nieuws
Aan het einde van het opstelspoor in de Monstersestraat is medio januari 2007 een stukje spoor verwijderd. Aan het einde van week 3 is er weer een stukje spoor gelegd. Het einde van het opstelspoor zal worden voorzien van een stootblok (laag type), zoals die nu ook al aan het einde van de lijn in Oosterheem zijn geplaatst.

Werkzaamheden tramviaduct Ternoot
In week 2 wordt bekend gemaakt dat de werkzaamheden op het tramviaduct zullen aanvangen op 29 januari 2007 en, mits er geen vorst komt, zes weken gaan duren. Door deze werkzaamheden kunnen de lijnen 2 en 6 niet via het tramviaduct rijden en worden deze lijnen in twee delen geknipt.
Vanaf de Brouwersgracht rijden de lijnen 2 en 6 via de Prinsegracht en Jan Hendrikstraat een rondje via het centrum en CS laag. Aan de andere kant pendelen trams tussen Stuyvesantplein en Leidsenhage (lijn 6) en Laan van Noi - Leidschendam Noord (lijn 2). Dit betekent dat in voornoemde periode een aantal trams tijdelijk opgesloten zal zijn aangezien er geen tramverkeer over het viaduct kan plaatsvinden. Tussen CS laag en Laan van Noi / Stuyvesantplein worden pendelbussen ingezet (P2 en P6).
Op donderdagmiddag 25 januari 2007 is op de Juliana van Stolberglaan een begin gemaakt met de voorbereidingen van de werkzaamheden aan het tramviaduct. Onder het viaduct, dat gedeeltelijk met bouwhekken is afgeschermd, zijn bouwketen en opslagcontainers geplaatst.

Op zaterdagmiddag 27 januari 2007 maakt HTM bekend dat de werkzaamheden niet op 29 januari 2007 starten en de lijnen 2 en 6 nog de normale routes naar Leidschendam zullen rijden. Vanwege het uitstel (aanvankelijk een week) van de start van de gedeeltelijke exploitatie van RandstadRail lijn 3 en het daarbij blijven rijden van GTL lijn 3 en de pendelbussen naar Loosduinen, wordt ook de aanvang van de werkzaamheden uitgesteld.

Verlenging lijn 16
Medio januari 2007 arriveren op een deel de Middenweg betonnen dwarsliggers. Daags daarna worden de sporen gelegd.

Nieuws uit de werkplaats
Op het achterterrein van remise Scheveningen is eind januari 2007 een stukje afgezet. Hier zal ten behoeve van railmaterieel een container worden neergezet als opslag voor de digitale displays. Het inbouwen van de digitale displays voor lijncijfer- en bestemmingsaanduiding zal in remise Scheveningen gaan plaats vinden.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 5 januari 2007
14:30u - 16:45u; Vanwege een ongeval op de Oude Haagweg kan lijn 2 niet verder rijden dan de keerdriehoek bij de Volendamlaan. Pendelbus 159 rijdt op het tramloze gedeelte.

Zaterdag 6 januari 2007
Vanwege een aanrijding in de Jan Hendrikstraat rijdt een aantal trams van lijn 3 om. Gedurende de stremming heeft lijn 3 via de tramtunnel naar het Stuyvesantplein gereden om daar te keren.

Maandag 8 januari 2007
Rond de klok van 09:30u ontspoort de 3048 met het eerste draaistel op het remiseterrein Scheveningen.

Donderdag 11 januari 2007
06:15 - 08:45u; Op het remiseterrein Scheveningen is de 3110 ontspoord. Door de ontsporing kunnen de Scheveningse lijnen niet volledig worden geëxploiteerd. Vanuit de remise Lijsterbesstraat en Zichtenburg worden diverse trams tijdelijk op de Scheveningse lijnen ingezet. Op lijn 17 worden pendelbussen gesignaleerd. Na herspoord te zijn is de 3110 in de loop van de dag overgebracht naar de werkplaats.

Vanwege een storm langs de Nederlandse kust ondervindt het tramverkeer veel hinder van afgewaaide takken en omgevallen bomen.
De eerste lijn met problemen is lijn 17 (later ook spitslijn 10) vanwege een tak op de bovenleiding aan het Statenkwartier. Dit betekent dat de trams niet verder rijden dan de Frederik Hendriklaan en daar driehoeken. Tegen 18:45u behoort de stremming tot het verleden.
Later in de middag raakt lijn 9 gestremd op de Nieuwe Parklaan. Tussen de Bosbrug en Scheveningen Kurhaus rijden de trams van lijn 9 in beide richtingen om via de Vijverberg en lijn 1. Als pendelbussen worden onder andere de 810, 815 en 817 ingezet. De stremming is om 17:30u voorbij.

Donderdag 18 januari 2007
Een week na de eerste storm raast er wederom een storm langs de Nederlandse kust, die ook weer voor de nodige overlast zorgt.
Zo rijdt lijn 16 enige tijd om naar de Plaspoelpolder vanwege een omgevallen boom op de Gouverneurlaan. Later in de middag komt er op de Hofzichtlaan in Leidschendam een boom op bus 915 van lijn 24 terecht. Aangezien ook de bovenleiding wordt geraakt, heeft lijn 6 enige tijd via lijn 2 omgereden. Daarnaast ontstaan er nog problemen in Rijswijk bij het gemeentehuis. Omdat de politie het hele gebied heeft afgezet, heeft dat consequenties voor tramlijn 17 en de buslijnen 18, 23 en 33. Lijn 17 rijdt niet verder dan de keerdriehoek Plaspoelpolder.

Vrijdag 19 januari 2007
Rond de klok vaan 11:30u gaat er vanuit de centrale verkeersleiding een algemene oproep gaat uit naar de trambestuurders om te kijken welke wagen een wielband heeft verloren op het Rijswijkseplein. Dit blijkt de 3109/16 te zijn.

Maandag 29 januari 2007
Aan het eindpunt Wateringse Veld botst rond de klok van 11:00u de 3122/17 achterop de 3096/17. Door de botsing komt van de 3122 het eerste draaistel naast de rails te staan, van de 3096 het laatste draaistel. Beide trams worden door een kraanwagen van Blansjaar weer herspoord. Lijn 17 rijdt tijdelijk niet verder dan de keerdriehoek Plaspoelpolder. Pendelbussen bedienen het tramloze gedeelte.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.