TRAMJOURNAAL

Jaargang 22, no. 173,
juni 2007.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


RandstadRail
Met ingang van 4 juni 2007 worden de testritten in Zoetermeer uitgebreid. Na verkregen toestemming van de IVW mag weer naar Oosterheem worden gereden.
Vanaf vrijdag 22 juni 2007 zijn ook de sporen van de Krakeling voor testritten vrij gegeven.
Het testbedrijf rijdt nu als volgt:
- Vanaf de Amerikaweg (Zoetermeer) via de Krakeling naar het eindpunt van lijn 3.
- Vanaf de Amerikaweg (Zoetermeer) via lijn 4 naar Oosterheem.
- Tussen de Monstersestraat en de Houtkade (Leidschenveen).

Indien het testbedrijf naar volle tevredenheid verloopt zal het proefbedrijf worden opgestart. Dan zal er volgens de dienstregeling maar nog zonder passagiers worden gereden.

Onderhoud aan tramnet
In het tramjournaal van mei 2007 hebben wij u bericht dat de HTM gaat starten met groot onderhoud aan het tramnet. In de tweede helft van 2007 vinden daarom omvangrijke werkzaamheden plaats aan het tramnet. Zowel aan de rails als aan de GTL's worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Tijdens een aantal nog nader te bepalen periodes zal (een gedeelte) van een lijn buiten dienst worden gesteld, zodat onderhoud kan worden gepleegd aan dat trajectdeel en aan een aantal trams. Bepaalde delen van het net worden 'opgelast' en ook de draaistellen en wielen van de trams krijgen een aanpassing.

In de periode van 4 juni 2007 tot en met 10 juni 2007 zijn werkzaamheden uitgevoerd op het trajectdeel Thorbeckelaan - Kraayenstein (lijn 2). Lijn 2 rijdt niet verder dan de keerdriehoek Volendamlaan. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet. In de periode 11 tot en met 13 juni 2007 rijdt lijn 6 vanaf 20:00u tot einde dienst tussen de Dierenselaan en de Brouwersgracht in beide richtingen om via lijn 4. Op het tramloze gedeelte worden geen pendelbussen ingezet.

Vanaf woensdag 13 juni 2007 tot en met dinsdag 19 juni 2007 rijdt lijn 6 tussen Oostinje en Essesteijn om via lijn 2. Pendelbussen bedienen het tramloze gedeelte.

Met ingang van zaterdag 16 juni 2007 filmt een aantal vaste wagens van lijn 6 (o.a. 3084, 3097 en 3131) Leyenburg als eindbestemming in plaats van Castricumplein. De meeste andere trams filmen die dag Castricumplein.

Verlenging lijn 16
De Laan van Wateringse Veld is nu grotendeels voorzien van bovenleidingmasten. Eind juni 2007 zijn er sporen gelegd bij de kruising met het Oosteinde. Op de brug nabij het voormalige eindpunt van lijn 17 is eind juni 2007 een begin gemaakt met de sporenaanleg. Het tracé tussen de brug en het Oosteinde is voorzien van betonnen dwarsliggers.
Op de Melis Stokelaan (ter hoogte van de Loevesteinlaan) zullen de nieuwe gecombineerde haltes van lijn 9 en 16 iets voorbij de wissels op de Melis Stokelaan worden aangelegd.

TW 6000
In de nacht van 6 op 7 juni 2007 wordt vanuit remise Scheveningen de 6064 via lijn 11, 2 en 3 door een Unimog overgebracht naar de voormalige werkplaats in de Lijsterbesstraat. In de nacht van 18 op 19 juni volgt de 6098. De 6053 gaat in de nacht van 25 op 26 juni. In juli 2007 zullen de zich op het achterterrein bevindende 6037, 6057 en 6058 naar de voormalige werkplaats worden overgebracht.

Keerlus Leyenburg
Eind juni 2007 is het tracé van de enkelsporige keerlus uitgegraven en grotendeels is er grind gestort. Naast het tracé zijn de spoorstaven neergelegd.

SHTM nieuws
Vanwege het door HTM te plegen groot onderhoud vinden er met ingang van 3 juni 2007 tot het einde van het jaar geen ritten meer plaats met museumtrams. Op zaterdagmiddag 30 juni 2007 worden vanuit het HOVM de 1337 (gesleept door de 1210), het stel 57+118 en de Kasselse 269 overgebracht naar de voormalige werkplaats in de Lijsterbesstraat. De trams zullen daar tijdelijk verblijven om zodoende ruimte te maken voor de verbouwingswerkzaamheden in het museum.

Diversen
Met ingang van 5 juni 2007 wordt de halte van lijn 9 richting Scheveningen bij CS laag weer in gebruik genomen. Vanwege werkzaamheden aan de stationshal kon de halte van lijn 9 geruime tijd niet worden gebruikt. Aan de voorzijde van de oorspronkelijke halte lag de noodhalte.

Vanwege werkzaamheden in de Lekstraat is het opstelspoor Lekstraat met ingang van 14 november 2005 opgeheven. De opgebroken spoorsecties zijn ter plaatste opgestapeld geweest. Begin juni 2007 zijn deze spoorsecties weer op hun plaats gelegd en is het spoor weer aangesloten op het tramnet. In week 25 is de bovenleiding bevestigd. In juni 2007 is een deel van de sporen in de Jan Hendrikstraat vernieuwd.

Op woensdag 27 juni 2007 zijn de laatste restanten van de voormalige keerlus Vogelkersstraat verwijderd vanwege rioleringswerkzaamheden.

Nieuws uit de werkplaats
Begin juni 2007 wordt de 3087/9, vanwege een kapotte richtingfilm, gesignaleerd met plakletters op de filmkast. Na enkele dagen is de 3087 voorzien van digitale displays.

Eind juni 2007 worden de laatste hoge 3000'en voorzien van displays. De 3055 wordt als één na laatste tram voorzien van displays. Daarnaast zal de 3055 ook voorzien worden van Visiotainment.
Begin juli 2007 zal de 3111 in de werkplaats als laatste tram van digitale displays worden voorzien. De volgende trams zijn dan voorzien van digitale displays:
3045, 3048-3095, 3097-3100, 3101-3147.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 1 juni 2007
15:46u - 18:12u; Vanwege een probleem met de bovenleiding in de bocht bij de Zuidwoldestraat, is de beugel van de 4027/4, rijdend richting CS, op de Leyweg achterover geslagen. Na komst van de noodploeg is de 4027 door een Unimog over 'verkeerd' spoor terug gesleept naar Zichtenburg. Lijn 4 is tijdelijk uitgeweken naar Bohemen. Als pendelbus is o.a. de 197 (45 filmend) ingezet.

Dinsdag 5 juni 2007
Rond de klok van 22:45u ontspoort de 3076/2, na het verlaten van de keerdriehoek, met het laatste draaistel. De B-bak raakt een bovenleidingmast en daarna het tegenover de snackbar gelegen halteperron. Deze halte was bedoeld als noodhalte in geval van het keren van trams via de keerdriehoek. Tijdens de tijdelijke inkorting van lijn 2 (4 / 10 juni 2007) is echter een noodhalte gelegd op de Volendamlaan.
De tram is door de noodploeg door middel van hydraulisch vijzelen herspoord. Lijn 2 is tot einde dienst vanaf de Loosduinseweg via de route van lijn 12 uitgeweken naar Duindorp. Op woensdagochtend 6 juni 2007 rijdt lijn 2 vanaf aanvang dienst tot 09:00u vanaf de Loosduinseweg via de route van lijn 12 en 3 naar Bohemen.

Woensdag 6 juni 2007
Rond de klok van 13:15u komt de 4027/4, rijdend richting De Uithof, na het verlaten van de tramtunnel op de Prinsegracht in botsing met een vrachtauto. Een aantal trams van lijn 3 en 4 hebben tijdelijk tot de Monstersestraat gereden. Ongeveer een half uur later rukt de 4027 op eigen kracht in naar Zichtenburg.

Dinsdag 19 juni 2007
Rond de klok van 14:00u ontspoort de 3103/1, rijdend richting Scheveningen Noorderstrand, met het eerste draaistel vlak voor de Hoornbrug. Lijn 1 wijkt in eerste instantie via de route van lijn 10 uit naar Voorburg Station, later via de route van lijn 15 naar Nootdorp. Tussen 's-Gravenmade en Delft Tanthof pendelt eveneens een aantal trams. Pendelbussen rijden op het tramloze gedeelte. Tegen de klok van 19:00u worden de sporen bij de Hoornbrug weer vrij gegeven.

Zondag 24 juni 2007
Bij Kraayenstein ontspoort de eerste uitrukkende dienstwagen van lijn 2, de 3090, met het tweede draaistel net na de bocht van de Margaretha van Hennebergweg. Lijn 2 rijdt tijdelijk niet verder dan de keerdriehoek bij de Volendamlaan. Pendelbussen rijden door naar Kraayenstein. De 3090 is door de kraan van de brandweer herspoord. Tegen de klok van 11:00u kunnen de trams van lijn 2 weer doorrijden naar Kraayenstein

In het Zuiderpark wordt weer het jaarlijkse Parkpop gehouden. Tussen CS laag en het Zuiderpark zijn een vijftiental pendeltrams ingezet:
3019 (1), 3044 (2), 3020 (3), 3039 (4), 3027 (5), 3032 (6), 3006 (7), 3021 (8), 3026 (9), 3010 (10), 3042 (11), 3109 (12), 3060 (13), 3035 (14) en 3025 (15).

Maandag 25 juni 2007
Rond de klok van 13:30u ontspoort de 3010/1, rijdend richting Scheveningen Noorderstrand, met het tweede draaistel vlak voor de Hoornbrug. Lijn 1 wijkt via de route van lijn 15 uit naar Nootdorp. Tussen 's-Gravenmade en Delft Tanthof pendelt eveneens een aantal trams. Pendelbussen rijden op het tramloze gedeelte. De tram wordt door een kraan van Blansjaar weer herspoord.
De omleiding van lijn 1 blijft tot einde dienst van kracht. Inrukkende trams uit Delft Tanthof driehoeken eerst bij 's-Gravenmade. Vervolgens achteruit over 'verkeerd' spoor naar de Hoornbrug. Vandaar via de route van lijn 15 naar Nootdorp om te keren en vandaar uit in te rukken naar remise Scheveningen.
Op dinsdag 26 juni 2007 wordt het betreffende baanvak rond 06:15u weer vrij gegeven.

Dinsdag 26 juni 2007
Aan het einde van de ochtend veroorzaakt een defecte tram in de tramtunnel, vermoedelijk de 4052, voor vertraging op de lijnen 2, 3, 4 en 6. Lijn 2 rijdt vanaf Kraayenstein via lijn 11 en 6 naar het Castricumplein en vandaar weer terug naar Kraayenstein. Lijn 6 rijdt vanaf het Castricumplein via lijn 11 en 2 naar Kraayenstein en vandaar weer terug naar het Castricumplein. Aan de andere kant van het tramviaduct wordt niet verder gereden dan station Laan van NOI en het Stuyvesantplein.
Lijn 3 rijdt van Loosduinen naar De Uithof. Lijn 4 van De Uithof naar Loosduinen.
Na het middaguur staat de 'dode' 4052 gekoppeld achter de 4036 in de Netkous. Even later wordt de 4052 van de 4036 losgekoppeld. Het tramverkeer op de lijnen 2, 3, 4 en 6 wordt dan weer hersteld. Tegen de klok van 16:00u wordt de defecte 4052 door de 4019 vanuit de Netkous weer het tramviaduct opgeduwd en rukt het stel (4019+4052) via Laan van NOI (laag) in naar Zichtenburg.

Vrijdag 29 juni 2007
In het centrum van Den Haag wordt de jaarlijkse Veteranendag gehouden. Tussen circa 11:00u en 18:00u worden voor de volgende tramlijnen omleidingen ingesteld.
Lijn 1 rijdt tussen Delft Tanthof en Hollands spoor (keren via Schedeldoekshaven). Aan de andere kant van het centrum pendelt een aantal trams tussen Scheveningen Noorderstrand en Plein 1813 .
Lijn 9 rijdt in beide richtingen om via de Schedeldoekshaven.
Lijn 10 rijdt alleen in de ochtendspits.
Lijn 15 rijdt komende vanaf Nootdorp tot aan het Rijswijkseplein. Vervolgens rechtsaf via de route van lijn 17, linksaf Schedeldoekshaven (hulphalte en overloop lijn 16 richting Moerwijk) terug naar het Zieken.
Lijn 16 rijdt komende vanaf Moerwijk tot aan de Bierkade. Vervolgens Schedeldoekshaven (hulphalte en overloop lijn 15 richting Nootdorp), rechtsaf route lijn 17 richting Rijswijkseplein.
Lijn 17 wordt in twee ringlijnen opgedeeld. Vanaf Wateringse Veld rijdt lijn 17 vanaf de Lekstraat de Schedeldoekshaven op (hulphalte) en zo weer richting HS en Wateringse Veld. Vanaf Statenkwartier rijdt lijn 17 tot aan de Grote Kerk en keert aldaar.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.