TRAMJOURNAAL

Jaargang 26, no. 184,
mei 2008.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


Werkzaamheden CS
In de periode van zondag 4 mei 2008 tot en met donderdag 8 mei 2008 en zondag 25 mei 2008 tot en met donderdag 29 mei 2008 vinden op de trajectdelen Centraal Station - Ternoot en Centraal Station - Beatrixkwartier na 22:00u werkzaamheden en testen aan de spoorbeveiliging plaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van testtrams (zowel GTL als RandstadRail). Dit betekent dat er na 22:00u tot einde dienst er voor de lijnen 2, 3, 4 en 6 omleidingen van kracht zijn.

Lijn 2 (ringlijn)
Vanuit Kraayenstein rijdt lijn 2 via de lijnroute naar de halte Brouwersgracht. Vervolgens via de Prinsegracht (bovenlangs), Jan Hendrikstraat, Riviervischmarkt, via de route van lijn 17 naar CS laag. Vandaar via de route van lijn 9 en 15 naar de Kalvermarkt, daarna rechtsaf Spui, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht, eigen lijnroute naar Kraayenstein.

Vanuit Leidschendam Noord rijdt lijn 2 via de lijnroute naar de halte Stuyvesantstraat waar de overloop op lijn 6 richting Leidschendam Leidsenhage plaatsvindt. Vervolgens wordt naar de kruising Laan van Nieuw Oost IndiŽ / Juliana van Stolberglaan gereden en rijdt lijn 6 via de calamiteitenboog rechtsaf de Juliana van Stolberglaan op.

Lijn 3
Vanuit Loosduinen via de lijnroute tot aan de Loosduinseweg. Vervolgens rechtsaf en via de lijnroute van lijn 4 naar De Uithof.
Aan de andere kant rijdt lijn 3 tussen Zoetermeer Centrum West en station Laan van NOI.

Lijn 4
Vanuit De Uithof via de lijnroute tot aan de Noord West Buitensingel. Vervolgens linksaf en via de lijnroute van lijn 3 naar Loosduinen.
Aan de andere kant rijdt lijn 4 tussen Zoetermeer Javalaan en station Laan van NOI.

Lijn 6 (ringlijn)
Vanuit Leyenburg rijdt lijn 6 via de lijnroute naar de halte Brouwersgracht. Vervolgens via de Prinsegracht (bovenlangs), Jan Hendrikstraat, Riviervischmarkt, Buitenhof, Hofweg, Spui, Kalvermarkt, via de route van lijn 9 en 15 naar CS laag. Vandaar via de route van lijn 17 naar de halte Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht, eigen lijnroute naar Leyenburg.

Vanuit Leidschendam Leidsenhage rijdt lijn 6 via de lijnroute naar de kruising Juliana van Stolberglaan / Laan van Nieuw Oost IndiŽ. Via de calamiteitenboog linksaf de Laan van Nieuw Oost IndiŽ op naar de halte Stuyvesantstraat waar de overloop op lijn 2 naar Leidschendam Noord plaatsvindt.

Pendelbussen
Tussen de Monstersestraat en station Laan van NOI zijn pendelbussen (van particuliere bedrijven) ingezet.

Castricumplein
Na het in gebruik nemen van de keerlus bij Leyenburg zijn in de week van 5 mei 2008 de bovenleiding en bovenleidingmasten bij het Castricumplein verwijderd.
Vanaf dinsdag 13 mei 2008 wordt een deel van de Escamplaan afgesloten en worden die week de rails vanaf het inrijwissel tot het uitrijwissel verwijderd.

4026 terug naar Alstom
Op dinsdagavond 13 mei 2008 wordt op De Werf de 4026 door de firma Van der Vlist opgeladen voor transport naar de Alstom vestiging in het Duitse Stendal. Aldaar zal de schade worden hersteld die de 4026 begin april 2008 heeft opgelopen bij een aanrijding.

Diversen
- In navolging van de in april 2008 van Tetracom voorziene 4043 zijn in mei 2008 alle overige rijvaardige RandstadRailvoertuigen voorzien van Tetracom. Enkele langdurig buitendienst staande trams (4007, 4008 en 4026) worden op een later tijdstip voorzien. Een voertuig met Tetracom is te herkennen aan een gele sticker in de bestuurderscabine.

- Nadat een aantal jaren geleden een deel van de sporen in de Hofwijckstraat is opgebroken vanwege de bouw van 'het strijkijzer', zijn op maandag 19 mei 2008 weer nieuwe sporen in de Hofwijckstraat gelegd. Een aantal dagen later is een betonnen onderlaag gestort. De aansluiting van het spoor richting station Hollands Spoor moet nog worden gerealiseerd. Ook de bovenleiding ontbreekt nog.

- Vanwege het tijdelijk verplaatsen van de fietsenstalling op het Stationsplein wordt de tweede halteplaats (uitstaphalte lijn 9, 11, en 12 richting Rijswijkseplein) naar verwachting voor de duur van vier weken tijdelijk opgeheven. Op deze halte en een deel van de eerste halte worden tijdelijk fietsen gestald.

- Eind mei 2008 is de 3010 als prototype voorzien van een nieuwe digitale halteafroep en een daarvoor bestemde nieuwe versterker. Uiteindelijk zullen de 3001-3044, 3046, 3047, 3055 en 3096 dit systeem krijgen. De in deze tram aanwezige haltedisplays blijven gehandhaafd.
In tegenstelling tot hetgeen wij in het tramjournaal van juni 2007 hebben bericht heeft de 3055 met de inbouw van digitale lijn- en richtingfilms geen Visiotainment gekregen.

- Eind mei 2008 starten bij de voormalige keerlus De Uithof werkzaamheden. Naar verwachting zullen deze zes weken duren. Tijdens de werkzaamheden kan geen gebruik van de lus worden gemaakt.

- Met ingang van woensdag 28 mei 2008 wordt de vernieuwde halte Brasserskade in beide richtingen in gebruik genomen. De halte Vrijenbanselaan wordt per gelijke datum opgeheven.

- Vanwege werkzaamheden op de Oude Haagweg, ter hoogte van de Burgemeester Hovylaan, worden de aldaar liggende tramhaltes met ingang van 26 mei 2008 voor een aantal weken opgeheven.

NIEUWS OP DATUMVrijdag 9 mei 2008
08:25u - 11:15u; Bij het OV-knooppunt Leyweg komen de 4025/4 (richting De Uithof) en bus 157/26 (richting Voorburg Station) met elkaar in botsing. Lijn 4 rijdt wordt ingekort tot de tailtrack Monstersestraat en lijn 6 wordt vanaf de Paul Krugerlaan via lijn 12 en 2 naar Kraayenstein omgeleid. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet (o.a. 181, 195, 918 en 925).

Zaterdag 10 mei 2008
13:30u - 14:00u ; Vanwege een defect aan de Hoornbrug rijden de lijnen 1 en 15 vanaf de Haagweg via de route van lijn 10 naar Voorburg Station. Aan de andere kant van de Hoornbrug heeft een aantal trams van lijn 1 gependeld tussen Delft Tanthof en 's-Gravenmade.

Zondag 11 mei 2008
Rond de klok van 14:00u kan lijn 15 vanwege een stroomstoring niet in Ypenburg rijden. Na afloop van de stremming keert een aantal trams van lijn 16 via de voormalige keerlus Moerwijk om zodoende weer op tijd te komen.

Maandag 19 mei 2008
15:30u - 17:30u ; Op het voorterrein van remise Scheveningen is de 3128 ontspoord. Vanwege de ontsporing kunnen er tijdelijk geen trams in- en uitrukken. De tram is door de noodploeg herspoord.

Woensdag 21 mei 2008
11:30u - 14:20u ; Vanwege een achterovergeslagen beugel van de 4041 en een bovenleidingbreuk rijdt lijn 3 niet verder dan het De Savornin Lohmanplein.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.