TRAMJOURNAAL

Jaargang 23, no. 190,
november 2008.
Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org


Spoorvernieuwing Laan van Nieuw Oost Indië
Vanwege spoorvernieuwing op de Laan van Nieuw Oost Indië, tussen de Schenkkade en de Anna van Hannoverstraat, heeft lijn 2 in de richting van Leidschendam Noord van 6 oktober 2008 tot 3 november 2008 een rondje om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereden.

Nieuwe voertuigen voor RandstadRail
Op 5 november 2008 is door het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden besloten de HTM de opdracht te verlenen om achttien nieuwe RandstadRailvoertuigen (4055-4072) te bestellen. Een dag later is het contract getekend door Alstom en de HTM.
De meeste voertuigen worden na levering in 2011 tijdelijk ingezet op lijn 2. Uit eerdere testritten is gebleken dat het aanpassen van lijn 2 voor de inzet van RandstadRailvoertuigen relatief eenvoudig is. De GTL's die dan van lijn 2 vrij komen, zullen dan worden ingezet op lijn 9 om aldaar de drukte op een gedeelte van het traject op te vangen.
Naar verwachting zullen er in 2013 nieuwe (stads)trams instromen ter vervanging van de huidige GTL's. Het ligt in de bedoeling om na de komst van de eerste nieuwe trams in 2013 de nu extra bestelde achttien voertuigen door te schuiven naar de RandstadRaillijnen.

Werkzaamheden in Oosterheem
Vanwege werkzaamheden aan het spoor in Zoetermeer Oosterheem rijdt lijn 4 op de avonden van 13 tot en met 15 november 2008 na 21:00u niet verder dan de halte Seghwaert. Vandaar rijdt lijn 4 via de route van lijn 3 naar Zoetermeer Centrum West (spoor 1) om vandaar weer te vertrekken richting De Uithof. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet.

Modificatie koppeling RandstadRail voertuigen
Sinds medio november 2008 hebben de 4006 en 4008 een gemodificeerde koppeling. Een voertuig met een gemodificeerde koppeling is te herkennen aan een rode ronde sticker op de voorruit van de beide cabines.
Het onderling elektrisch en mechanisch koppelen mag alleen tussen trams die beiden de rode ronde sticker hebben of als beiden geen sticker hebben. In alle andere gevallen (één met en één zonder sticker), mag er alleen mechanisch worden gekoppeld. Tevens is ter controle van een juiste koppelingvergrendeling, achter de voorruit een blauwe lamp aangebracht, die gaat branden als de koppeling juist is vergrendeld.
De modificatie zal ook bij de overige voertuigen met koppeling (4001 - 4025) worden uitgevoerd.
De 4008 is na enige tijd buiten dienst te hebben gestaan weer in de passagiersdienst verschenen.

RandstadRail testbedrijf
Op woensdagavond 19 november 2008 hebben na 21:00u een viertal trams (o.a. 4013 en 4054) op een deel van de RandstadRaillijnen een testbedrijf uitgevoerd ten behoeve van het testen van het Exploitatie Beheers Systeem. De betreffende trams hadden "Testbedrijf Niet Instappen" op de displays staan.

Vervangend NS vervoer
Op zaterdag 22 en zondag 23 november 2008 rijden er vanwege werkzaamheden geen treinen tussen Den Haag HS en Delft. Als onderdeel van het vervangend vervoer rijden er tussen Den Haag CS en station Delft (via station Hollands Spoor) extra trams onder lijnnummer NS en in het bestemmingsdisplay de wisselende teksten 'Vervangend vervoer' en 'Stations Delft - Den Haag'. Hiertoe is in een aantal trams aanpassingen doorgevoerd in de digitale films.
De extra trams vertrekken bij Den Haag CS van de halte van lijn 9 richting Scheveningen Noorderstrand (perron E). Lijn 9 wijkt tijdelijk uit naar perron F.

Midlife GTL8-I
Eind november 2008 is de 3052, als één na laatste GTL8-I, na een midlifebeurt weer in dienst gesteld. Momenteel ondergaat de laatste tram, de 3082, een midlifebeurt.
De 98e GTL8-I die een midlifebeurt heeft ondergaan is de 3016 (eind 2006). Dit betrof echter de behandeling van de B- en C- bak. De midlifebeurt van de A-bak is begin 2000 gedaan in combinatie met schadeherstel na een opgelopen aanrijding met de 3044/17 aan het eindpunt Wateringse Veld op 14 november 1999.

Diversen
- Van begin tot medio november 2008 zijn de trams met Visiotainment van bijgaande reclameboodschap voorzien geweest.

- Momenteel zijn tijdens de exploitatie bij de keerlus Leyenburg, wisselcomplex Lozerlaan, en tailtrack Monstersestraat wisselwachters actief ter begeleiding van het tramverkeer en het eventueel bedienen van de wissels. De verwachting is dat aan het einde van 2008 de beveiliging van genoemde baanvakken en de bediening van de wissels elektrisch zal geschieden, waardoor de wisselwachters niet meer ingezet hoeven te worden.

NIEUWS OP DATUMMaandag 3 november 2008
Vanwege een wisselstoring tijdens het begin van de ochtendspits is een aantal trams van RandstadRail komende vanuit de tramtunnel ingekort tot Centraal Station. Aangezien er op de Laan van Nieuw Oost Indië werkzaamheden zijn vanwege spoorvernieuwing kunnen de trams van RandstadRail niet keren via de keerlus bij Station Laan van NOI. De trams hebben nu gedriehoekt bij de halte Oostinje door gebruik te maken van de calamiteitenboog.
Aan de andere kant heeft RandstadRail tijdelijk niet verder gereden dan station Laan van NOI (hoog).

Donderdag 13 november 2008
Rond het middaguur komt een zwaan met zijn vleugel verstrikt te zitten in de bovenleiding op de Hofweg. Een medewerker van de dierenambulance heeft vanaf een HTM bovenleidingwagen de vogel uit zijn benarde positie bevrijd. Tijdens de reddingsoperatie heeft een aantal tramlijnen omgereden.

Zaterdag 15 november 2008
Vanwege de intocht van Sinterklaas heeft een aantal tramlijnen te kampen met omleidingen.
Aan het begin van de optocht rijdt lijn 1 in beide richtingen tussen de Hofweg en Scheveningen Noorderstrand om via de Lange Vijverberg - Korte Voorhout - Bosbrug - lijn 9. Later in de middag kan lijn 1 weer via de Scheveningseweg rijden. In het centrum rijdt lijn 1 dan tussen de Kneuterdijk en Bierkade een omleiding via lijn 10.

Van circa 14:00u tot circa 14:45u rijdt lijn 3 vanaf de Lijnbaan via lijn 4 naar remise Zichtenburg.

In de loop van de middag rijdt lijn 9 tussen de Bierkade en het Centraal Station om via de Schedeldoekshaven.

Lijn 15 rijdt in de loop van de middag komende vanuit Nootdorp vanaf de halte Rijswijkseplein rechtsaf via de route van lijn 17 naar de Lekstraat. Vervolgens linksaf de Schedeldoekshaven op naar de hulphalte en loopt aldaar over op lijn 16 naar Wateringen (rechtdoor Schedeldoekshaven, linksaf Spui).

Lijn 16 rijdt komende vanuit Wateringen vanaf het Hollands Spoor via de route van lijn 17 naar de Lekstraat. Vervolgens linksaf de Schedeldoekshaven op naar de hulphalte en loopt aldaar over op lijn 15 naar Nootdorp (rechtdoor Schedeldoekshaven, linksaf Spui).

Lijn 17 heeft aan het begin van de optocht een klein oponthoud op de Frederik Hendriklaan. In de loop van de middag rijdt lijn 17 tussen Statenkwartier en de halte Buitenhof om via lijn 10.

Zondag 16 november 2008
Op het strand van Scheveningen wordt de Red Bull strandrace voor motoren georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling voor het publiek worden op de lijnen 1, 9 en 11 extra's ingezet tussen Scheveningen en Hollands Spoor / Centraal Station.

Vrijdag 21 november 2008
Vanwege de storm is in Zoetermeer een boom op de bovenleiding gevallen. Lijn 3 kan daardoor tussen 09:30u en 16:30u niet via de krakeling rijden. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet.

Woensdag 26 november 2008
Aan het begin van de middag ontspoort de b-bak van de 4016 op de Meppelweg, komende vanaf De Uithof, bij het inrukwissel naar Zichtenburg. Een kraanwagen van de firma Blansjaar heeft de 4016 weer herspoord. Ten tijde van de stremming is lijn 4 tijdelijk ingekort tot remise Zichtenburg. Tijdens het uitschakelen van de bovenleiding heeft lijn 4 gekeerd bij de Monstersestraat. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet (o.a. 129). Aan het begin van de avond was de stremming voorbij en kon lijn 4 weer naar De Uithof rijden.


Het overnemen van berichten of artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsarchief.