2001 - 2005


Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org2001

Exploitatie en Infra

Aanleg lijn 15
In 2001 wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van lijn 15, die op 2 januari 2002 van start moet gaan. Eind oktober 2001 wordt bij het eindpunt in Nootdorp een tijdelijke keerlus gelegd. Bij het eindpunt is sprake van een onteigeningsprobleem. Zodra dit probleem is opgelost kan de definitieve keerlus worden aangelegd.
Eind augustus 2001 rijdt de 3038 proef over de sporen in de Jan van der Heydenstraat. Op zaterdagmiddag 6 oktober 2001 wordt het vernieuwde Lorentzplein en de Jan van der Heydenstraat officieel geopend. Nadat op de halte Lorentzplein de openingshandeling is verricht, stappen de genodigden vervolgens in de partytram 1302 voor een rit door de Jan van der Heydenstraat naar Voorburg Station en weer terug.

Op donderdag 22 november 2001 wordt met de 3026 een proefrit gemaakt op het nieuwe traject van lijn 15 tot het einde van de Nootdorpse Landingslaan. Vervolgens rijdt wordt achteruit naar de Hoornbrug gereden. De 3026 driehoekt aan 's-Gravenmade en rijdt weer naar de Hoornbrug. Van hier wordt achteruit gereden tot aan de fly-over bij de halte Broekpolder alwaar de proefrit eindigt. Eind november 2001 wordt nog een tweetal proefritten gehouden.

In december 2001 oefenen de hulpdiensten met een in scène gezet ongeval met een tram op de fly-over van de nieuwe lijn 15. Er vindt ook nog een oefening plaats met de brandweer van Nootdorp op de Nootdorpse Landingslaan. Verder worden er die maand nog proef- en instructieritten gereden.

Tramtunnel Leidschendam
In maart 2001 worden op de Mgr. van Steelaan / Heuvelweg de eerste hulpsporen gelegd om zo ruimte te maken voor de aanleg van een tramtunnel. De hulpsporen worden in het weekeinde van 19 en 20 mei 2001 aangesloten. Op zaterdag 19 mei 2001 vanaf 19:00u en zondag 20 mei is er geen tramverkeer mogelijk. Lijn 3 rijdt niet verder dan Essesteyn en rijdt vervolgens linksaf via lijn 7 terug naar de stad. Lijn 7 rijdt eveneens niet verder dan Essesteyn en keert vervolgens rechtsaf via lijn 3 terug naar de stad. Pendelbussen rijden op het tramloze gedeelte. Op maandag 21 mei 2001 rijden de tramlijnen 3 en 7 tezamen met het wegverkeer vanaf aanvang dienst via de tijdelijke situatie.

Rijswijkseplein
In de zomer van 2001 vindt op het Rijswijkseplein een reconstructie plaats. Met de reconstructie van het Rijswijkseplein e.o. verdwijnt de halte Rijswijkseplein hoog. De halte Rijswijkseplein laag verdween reeds eerder. Medio augustus 2001 worden op het midden van het plein de nieuwe sporen gelegd en rijden de lijnen 8, 9, 10, 12/16 en 17 een aantal dagen een omleidingsroute. Lijn 11 wordt ingekort tot de halte Wouwermanstraat.


Tijdelijke opheffing lijn 1
In de periode 31 mei 2001 tot en met 2 september 2001 wordt lijn 1 tijdelijk opgeheven. In deze periode zullen een aantal ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden. Allereerst wordt de Hoornbrug (Rijswijk) vernieuwd en komen de tramsporen in het midden van de nieuwe brug te liggen. Ook de Reineveldbrug (Delft) zal worden vernieuwd. Bij de Jan van der Heydenstraat / Haagweg zal een aansluiting worden gemaakt zodat t.z.t. de lijnen 1 en 15 door de Jan van der Heydenstraat kunnen rijden. Tot slot vindt er op de Delftweg spoorvernieuwing plaats.
Tijdens de buiten dienst stelling zal een deel van de route worden overgenomen door pendelbussen en rijdt lijn 17 vanaf het Rijswijkseplein onder zijn eigen lijnnummer via de route van lijn 1 naar Scheveningen Noorderstrand. Op het traject Delft Tanthof - Prinsenhof (Delft) rijden pendelbussen, die vervolgens naar Rijswijk Station rijden voor aansluiting op lijn 17. Het traject langs de Delftweg wordt bereden door een belbus. Voor de haltes die niet door de pendelbus of belbus worden aangedaan bestaat de mogelijkheid om op een andere bus- of tramlijn (HTM en Connexxion) te reizen.
Op 3 september 2001 keert lijn 1 weer terug.

Lijnwijzigingen
Met ingang van 3 september 2001 wordt een aantal lijnwijzigingen doorgevoerd.
- Lijn 1 rijdt tussen het Rijswijkseplein en de Haagweg in beide richtingen via station Hollands Spoor - Leeghwaterplein - Oudemansstraat - Jan van der Heydenstraat.
- Lijn 2 wordt vanaf Centraal Station via de voormalige routes van lijn 3 en lijn 7 verlengd naar Leidschendam Noord (voormalig eindpunt lijn 7).
- Lijn 3 wordt ingekort tot Centraal Station (hoog ; voormalig eindpunt lijn 2, 6K, 17).
- Lijn 6 wordt vanaf Station Mariahoeve via de voormalige route van tramlijn 7 verlengd naar Leidschendam Leidsenhage (voormalig eindpunt lijn 3).
- Lijn 17 zal de via Kalvermarkt - Turfmarkt - Schedeldoekshaven - CS laag - route tramlijn 16 - Kneuterdijk via de voormalige route van lijn 7 worden verlengd naar Statenkwartier (voormalig eindpunt lijn 7).
Door deze wijzigingen kunnen de lijnen 6K en 7 worden opgeheven.

Op 11 november 2001 verruilen de lijnen 2 en 6 in Leidschendam hun eindpunt. Lijn 2 rijdt vanaf die datum tot Leidschendam Leidsenhage en lijn 6 rijdt dan door naar Leidschendam Noord.

Proefnemingen
- In januari 2001 wordt als proef bij de vijfde stempelautomaat in de 3044 een ijzeren plaatje (U-vorm) onder de stempelautomaat geplaatst. Sinds een aantal jaren is het 'de sport' om de laatste stempelautomaat van een GTL met een ferme klap aan de onderkant omhoog te slaan, waardoor de automaat buiten dienst raakt. Met de komst van dit plaatje, die zo'n 10 cm. onder de automaat op de paal zit bevestigd, zal dit een stuk moeilijker worden. Uiteindelijk wordt bij alle trams een plaatje onder de vijfde stempelautomaat bevestigd.

- Begin 2001 worden de als proef in de 3057 (afsluitbaar), 3066 (open), 3107 (afsluitbaar) en 3144 (open) geplaatste afvalbakjes verwijderd.

- Medio maart 2001 verschijnt op een aantal GTL's rond de deurknopjes een gele cirkel met daarin de tekst: "Deur open". De cirkel heeft een doorsnede van ongeveer 15 cm en is gemaakt van een opvallende gele kleur zodat er een duidelijk contrast ontstaat met de beschildering van de GTL. Het is voorlopig een proef op de volgende 10 GTL's: 3016, 3022, 3056, 3059, 3062, 3110, 3114, 3121, 3145 en 3147. De proef slaagt en alle deurknopjes aan de buitenzijde van de trams worden voorzien van de gele rand.

- In de zomer van 2001 wordt bij de 3067 op de derde deurenpartij een nieuw pictogram aangebracht om de passagiers met bagage en kinderwagens te attenderen op de bagageruimte in de C-bak. Op de eerste foto is het oude pictogram te zien, daarnaast het nieuwe. In de loop van de tijd worden alle trams voorzien van het nieuwe pictogram.


- Medio 1998 wordt bij de midlife trams (GTL8-I) gestart om de trams te voorzien van nieuwe achterlichten op de achterkant. Deze bestaan niet meer zoals voorheen uit vier verschillende glaasjes (oorspronkelijk gevat in een lijstje, later bij veel wagens vervangen door glaasjes zonder lijstje) maar uit één geheel. Hierbij is het aparte mistlicht verwijderd. Als proefwagen wordt in de zomer van 2001 de 3097 (geen midlife wagen) gebruikt.
In 1998 is als eerste GTL8-II de 3132 al voorzien van het nieuwe type achterlicht. Eind juni 2001 wordt de 3107 als derde GTL8-II voorzien van het nieuwe type achterlicht. Op de eerste foto is het oude type achterlicht te zien, daarnaast het nieuwe.


Eind oktober 2001 zijn de 3101, 3102, 3103 en 3107 ieder voorzien van een achttal camera's in de tram. Op iedere deurpartij is een camera gericht en aan het begin van elke bak van de tram hangt een camera. De trams zijn uitgerust met verschillende typen camera's. Ook de bevestiging van de camera's in de tram verschilt. Bij de 3101 en 3103 hangen ze aan het plafond en bij de 3103 is sprake van bevestiging aan de palen. Begin november 2001 zal een proef voor de duur van een half jaar van start gaan. Zodra de camera's in werking zijn worden de passagiers hierop geattendeerd middels stickers op en in de tram. De proef slaagt en eind 2004 zijn alle GTL's voorzien van camera's.

Calamiteiten
- Op vrijdag 23 februari 2001 loopt aan de Stevinstraat van de tweede as van het tweede draaistel de wielband van de 3082 af. De 3082 wordt in afwachting van de noodploeg uitgerangeerd op de keerdriehoek bij de Badkapel. Even later ontspoort de 3131/12 bij de kruising Goudenregenstraat / Laan van Meerdervoort.
Nadat de 3131 is herspoord kan de noodploeg door naar de Vijverdam alwaar de 3017/8 is ontspoord. Nadat de 3017 is herspoord gaat de noodploeg weer terug naar de uitgerangeerde 3082 en plaatst het tweede draaistel van die tram op asbreukwagentjes.

- In de keerlus van het eindpunt Kraayenstein rijdt op 8 november 2001 de 3060/2 achterop de 3090 (instructie). Door de aanrijding is de 3060 met het eerste draaistel ontspoord. De kraan van de brandweer (Haaglanden) komt ter plaatse om de 3060 weer te hersporen. Aangezien de plaats van het ongeval moeilijk vanaf de openbare weg is te benaderen (tussen de weg en de lager gelegen keerlus bevinden zich bossages) kan de kraan van de brandweer de klus niet klaren. Vervolgens wordt een kraan van Blansjaar besteld, die de 3060 herspoort.

- Op 18 november 2001 ontspoort de 3105/12, rijdend richting CS, bij de Beeklaan / De Gheijnstraat over een houten plank en komt met het eerste draaistel in het zand te staan. De Gheijnstraat is op dat moment open gebroken.

- Aan het eindpunt Scheveningen Noorderstrand ontsporen de 3010 (25 januari 2001), 3109/1 (12 oktober 2001) en 3111/1 (3 december 2001).2002

Exploitatie en Infra

Lijn 15 in dienst
Op woensdag 2 januari 2002 wordt lijn 15 in dienst gesteld. Als eerste tram rukt de 3083 uit naar Nootdorp alwaar deze om 06:09u vertrekt richting Centraal Station. Als tweede tram rukt de 3085 uit naar Centraal Station alwaar deze om 06:00u vertrekt richting Nootdorp. Lijn 15 wordt gereden vanuit de remise Lijsterbesstraat. Op werkdagen rijdt lijn 15 overdag met maximaal negen wagens.
Op zaterdag 12 januari 2002 wordt lijn 15 officieel in gebruik genomen. Als openingstram is de 3126 gebruikt.

Keerlus Nootdorp
Aan het einde van januari 2002 zijn zowel aan de voor- als achterkant van het tijdelijke winkelcentrum in Nootdorp enkele spoorsecties gelegd voor de definitieve keerlus. In september 2002 is het voormalige partycentrum 'Het Witte Paard' gesloopt en liggen er inmiddels diverse spoorsecties klaar om gelegd te worden.
Met ingang van zondag 17 november 2002, vanaf aanvang dienst, is de definitieve keerlus in Nootdorp in gebruik genomen. Het binnenspoor wordt enkele weken later vrij gegeven.

NS viaduct Rijswijkseweg
Tijdens de tijdelijke opheffing van lijn 1 (per 31 mei 2001) wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de onderdoorgang onder de NS sporen bij de Rijswijkseweg te verdiepen en de sporen tussen het Rijswijkseplein en de Waldorpstraat te vervangen. Lijn 1 zal per 3 september 2001 niet meer terugkeren op de Rijswijkseweg, maar via station Hollands Spoor gaan rijden. Het lag in de bedoeling om lijn 10 weer via de Rijswijkseweg te laten rijden, maar dat gebeurt pas met ingang van 15 december 2002.
In de loop van januari 2002 worden de nieuwe sporen gelegd op de Rijswijkseweg tussen de Waldorpstraat en het spoorviaduct. Aan de fundamenten van het viaduct worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Medio maart 2002 zijn de laatste sporen gelegd en aangesloten. Een week later begint men met het aanbrengen van de bovenleiding.
- Op vrijdag 5 april 2002 zou er met de 3022 worden proef gereden op de nieuwe sporen onder het viaduct Rijswijkseweg. Omdat bepaalde werkzaamheden nog niet ver genoeg gevorderd zijn, is de proefrit afgelast en verschoven naar dinsdag 9 april 2002.
Op 9 april 2002 wordt de uitgestelde proefrit gehouden met de 3017.
Tramtunnel Leidschendam
In de tramtunnel Leidschendam zijn begin november 2002 sporen gelegd. Eind november 2002 wordt de afbouw van de tramtunnel duidelijk zichtbaar. Er zijn reeds bovenleidingmasten geplaatst en een deel van de bovenleiding is reeds opgehangen.

Lijnwijzigingen
Met ingang van 2 januari 2002 zal lijn 17 vanaf de halte Bierkade net als de lijnen 1 en 9 via de Schedeldoekshaven naar station CS rijden. De route via het Spui en de Kalvermarkt komt daarmee te vervallen.

Met ingang van 15 december 2002 wordt de dienstregeling Tram 2003 ingevoerd. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen:
- De lijnen 1 en 1K rijden vaker tussen Scheveningen Noorderstrand en Centraal Station, aangezien lijn 9 niet meer op dit trajectdeel rijdt. Lijn 1K rijdt op het traject Scheveningen Noorderstrand - Centraal Station via de huidige route van lijn 1 en keert daarna via de Rijnstraat, Ammunitiehaven, Spui, Kalvermarkt en de sporen bij de "Zwarte Madonna" weer terug langs de Ammunitiehaven naar de - vertrekhalte in de Rijnstraat. De halte Zuid-Hollandlaan komt te vervallen.
- De lijnen 2, 3 en 6 gaan in de spits met meer wagens rijden. Deze wagens zijn vrijgekomen door de inzet van de serie TW 6000 op lijn 11.
- Lijn 9, die remise Scheveningen heeft verruild voor remise Zichtenburg, is ingekort en rijdt alleen nog op het traject Vrederust - Centraal Station. Vanaf de halte Bierkade rijdt lijn 9 via het Spui en de Kalvermarkt naar CS hoog.
- Lijn 10 rijdt met ingang van 15 december 2002 weer over de Rijswijkseweg.
- Lijn 11 wordt geëxploiteerd met trams uit de serie TW 6000 (ex Hannover).
- Lijn 12 deelt het vernieuwde eindpunt Duindorp met buslijn 23.

Proefnemingen
- Eind januari 2002 zijn de 3088 en 3119 in de werkplaats als proefwagens voorzien van een tweede sta-/ bagageruimte. Deze ruimte is gecreëerd in de B-bak aan de kant van de geleding. Daarvoor zijn de eerste drie tweepersoonsbanken verwijderd. Ook is er een zwarte stopknop vervangen door een type dat onder andere in de HTM bussen zit en in de C-bak van een tiental 3100'en.
Het hekwerk bestaat aan de bovenkant uit meerdere stangen om passagiers hiertegen te laten leunen. De afwijkende stang bij de deuren in de C-bak, die de 3066 had om het instappen met kinderwagens en bagage te vergemakkelijken, is overgezet in de 3088. De 3066 heeft nu weer een normale stang. De 3119 is ook van zo'n afwijkende stang in de C-bak voorzien. Bij de deuren ter hoogte van de nieuw aangebrachte sta-ruimtes in de 3088 en 3119 zijn geen afwijkende stangen gemonteerd. Aan deze proef wordt verder geen vervolg gegeven.

Plattegrond in tram
In januari 2002 zijn alle GTL's aan de binnenkant op de geleding voorzien van één of twee plattegronden met daarop een schematisch overzicht van het tramnet in de regio Haaglanden. Vanwege de invoering van lijn 15 en de diverse lijnwijzigingen in september 2001, november 2001 en januari 2002 zijn in het najaar van 2001 alle routefilms binnen in de trams op blanco gezet.

Verwijzing op routefilm
Eind mei 2002 wordt in de 3052 een drietal verwijzingen geplaatst op het glas waar tot voor kort de voormalige routefilms zichtbaar waren. Alleen het lijnnummer is nog zichtbaar gelaten. Met de teksten "bagageruimte" en "informatie tramlijnen" wordt middels een rode pijl een verwijzing gemaakt. In de C-bak bestaat de verwijzing uit de tekst 'informatie tramlijnen" en wordt de verwijzing gemaakt middels twee rode pijlen. In de loop van 2002 worden ook de overige GTL's van deze verwijzingen voorzien.

Wijziging kleurenschema GTL8-II
Op woensdag 5 juni 2002 verschijnt op lijn 12/16 de 3144 in een ander kleurenschema dan het vertrouwde blauw / wit. De tram is geschilderd in het rood / beige kleurenschema met bruine deuren zoals dat bij de GTL8-I trams en de 3055 het geval is. De strijklijst/stootband blijft zilverkleurig.
Eind juni 2002 bevindt zich de 3119 in de schilderswerkplaats, die eveneens het rood/beige kleurenschema krijgt. De 3119 verschijnt hiermee op 4 juli 2002 op lijn 12/16. Als derde GTL8-II wordt in oktober 2002 de 3146 omgeschilderd.

Calamiteiten
- Begin 2002 ontsporen bij het eindpunt Scheveningen Noorderstrand de 3111/1 (22-01) en 3109/9 (13-02). In het weekeinde van 9 en 10 februari 2002 wordt het wisselcomplex (inrijwissels) en het spoor vanaf de uitstaphalte vervangen.

- De 3046/10 is op 22 februari 2002 ontspoord in de Torenstraat ter hoogte van de Grote Kerk met het 1e en 2e draaistel. De A-bak staat dwars over het spoor van lijn 3 richting CS en het 1e draaistel staat onder een hoek van 90 graden in het spoor van lijn 3. Na herspoord te zijn wordt de tram door de 3022 naar de werkplaats gesleept.

- Op 8 maart 2002 is de 3089/1, rijdend richting Delft Tanthof, ontspoord met het 3e draaistel in de bocht bij de voormalige halte Pasgeld (ter hoogte van sloperij "van Puffelen"). De grote kraan van de brandweer heeft de tram weer herspoord.

- In de tunnelbak HS ontspoort de 3123/16 op 4 april 2002. De ontsporing vindt plaats nadat de tram uit de tunnel komt en rechtsaf richting HS rijdt. De tram ontspoort met het derde en vierde draaistel. De kraan van de brandweer herspoort de tram.

- Op 6 mei 2002 ontspoort de 3098/9, rijdend richting Scheveningen, bij het opdraaien van de Schedeldoekshaven met het vierde draaistel. Op de Schedeldoekshaven staat de 3147/1 te wachten om linksaf het Spui op te draaien. De 3147 is over de gehele lengte geschampt door het achterste deel van de B-bak van de 3098. De 3098 komt voorbij de 3147 tot stilstand en staat met het vierde draaistel op de baan voor de andere rijrichting.
De 3098 wordt door de kraan van de brandweer herspoord. Na het vastbinden van de beugel van de 3147 wordt het eerste draaistel op asbreukwagentjes geplaatst en rukken beide trams in.

- Op 25 september 2002 ontspoort in de vroege ochtenduren de 3011/10 richting Voorburg Station met het derde draaistel bij de bocht Prinsegracht / Jan Hendrikstraat. Het vierde draaistel staat op het spoor van lijn 2/6 richting Grote Marktstraat. De grote kraan van de brandweer takelt de GTL weer in het spoor.

2003

Exploitatie en Infra

Tramtunnel Leidschendam
In het weekeinde van 18 en 19 januari 2003 wordt de tramtunnel Leidschendam in gebruik genomen en kunnen de noodsporen op de Mgr. van Steelaan en de Heuvelweg weer worden opgebroken.

Bogen Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade
In het najaar van 2003 starten de voorbereidingen voor de reconstructie van de kruising Laan van Meerdervoort / Waldeck Pyrmontkade. Met de in december 2003 op komst zijnde lijnwijzigingen moeten er bogen gelegd worden om vanaf de Laan van Meerdervoort rechtsaf de Waldeck Pyrmontkade richting Statenkwartier op te kunnen en terug vanuit Statenkwartier linksaf de Laan van Meerdervoort op. In 1983 lagen deze bogen er nog maar deze zijn in de eerste helft van 1984 verwijderd. De verbindingsbogen vanaf de Waldeck Pyrmontkade rechtsaf de Laan van Meerdervoort op zullen worden verwijderd.
Op maandag 8 december 2003 wordt de halte van lijn 10 bij de kruising opgeheven. Nadat de kruising is gereconstrueerd zal voor lijn 3 ter hoogte van de Van Speykstraat een nieuwe halte worden aangelegd. Lijn 17 zal met ingang van 16 december 2003 op de Laan van Meerdervoort gaan halteren op de dan door lijn 3 verlaten halte.

Volgens planning zou er van 12 tot en met 15 december 2003 helemaal geen tramverkeer mogelijk zijn op de kruising vanwege het vervangen van het sporencomplex. Vanwege de kou is het niet meer verantwoord om de lijnen 3 en 10 over de opengebroken kruising te laten rijden en worden er vervroegd omleidingen ingesteld. Vanwege de vervroegde omleidingen kan het opbreken van een deel van de sporen eerder worden uitgevoerd. Zo is op woensdag 10 december 2003 al een aanzienlijk deel van de sporen verwijderd.
Als op 12 december 2003 de laatste sporen zijn verwijderd, arriveert tegen het middaguur arriveren de eerste nieuwe spoorsecties per vrachtwagen. Met behulp van twee grote kraanwagens van Blansjaar worden de spoorsecties op hun plaats gelegd. Tegen het einde van de avond liggen alle sporen op hun plaats. Van 9 tot en met 15 december 2003 waren de volgende omleidingen van kracht:

Op 9 december 2003 rijdt deze lijn vanaf circa 09:30u tot einde dienst via de Waldeck Pyrmontkade, lijn 2, Jan Hendrikstraat richting Gravenstraat. De volgende dag komt het traject via de Jan Hendrikstraat en Gravenstraat te vervallen en rijdt lijn 3 vanaf de Prinsegracht via de Grote Marktstraat richting Kalvermarkt. Een dag later wordt lijn 3 weer via het traject Jan Hendrikstraat - Gravenstraat gestuurd. In de periode 12 tot en met 15 december 2003 rijdt lijn 3 vanaf de Fahrenheitstraat via lijn 12 - 2 richting centrum. Lijn 3 heeft op dinsdagochtend 9 december 2003 voor het laatst op het traject Waldeck Pyrmontkade - Grote Kerk gereden. Het traject Grote Kerk - Spuistraat is door lijn 3 voor het laatst op donderdag 11 december 2003 (einde dienst) bereden.

Lijn 10 rijdt op 9 december 2003 vanaf circa 09:30u tot en met 10 december 2003 vanaf het Statenkwartier via de route van lijn 17 en lijn 8 richting Spuistraat. In de periode 11 tot en met 13 december 2003 rijdt lijn 10 vanaf de Grote Kerk via de route van lijn 3 tot aan het Prins Hendrikplein. Vervolgens rijdt de tram een stukje achteruit via het verbindingsspoortje op het Prins Hendrikplein en kan dan vervolgens weer vooruit rijden richting centrum. Om in het centrum een betere overstap op lijn 3 te bieden maakt lijn 10 in het centrum een ommetje, door vanaf vrijdagmiddag 12 december 2003 en zaterdag 13 december 2003 de gehele dag, vanaf het Spui - Kalvermarkt - Resident - Turfmarkt - Schedeldoekshaven - Zieken te rijden.
Lijn 10 heeft op dinsdagochtend 9 december 2003 voor het laatst gereden op het traject Statenplein - Grote Kerk. Het traject Grote Kerk - Buitenhof is voor het laatst bereden op zaterdag 13 december 2003 (einde dienst). Vanaf maandag 15 december 2003 rijdt lijn 10 zijn nieuwe route en heeft lijn 17 (vanaf 14 december 2003) door de werkzaamheden tijdelijk met een inkorting te maken.

De gewijzigde lijn 17 is op 14 en 15 december 2003 vanwege de werkzaamheden ingekort. Deze dagen wordt niet verder gereden dan het Prins Hendrikplein. Vervolgens rijdt de tram een stukje achteruit via het verbindingsspoortje op het Prins Hendrikplein en kan dan vervolgens weer vooruit rijden richting Wateringse Veld.

Vanaf dinsdag 16 december 2003 is de kruising weer te berijden en rijden de lijnen 3 en 17 hun nieuwe routes. De calamiteitensporen rechtdoorgaand op de Laan van Meerdervoort en rechtdoorgaand op de Waldeck Pyrmontkade zijn op dat moment nog niet vrijgegeven vanwege het feit dat o.a. de kruisstukken voor de bovenleiding niet aangebracht zijn. De wissels op de kruising zijn opgekald zodat alleen over de dienstsporen van de lijnen 3 en 17 gereden kan worden.

Lijnwijzigingen
Op zondag 14 december 2003 gaat de jaardienst tram 2004 in. Met het ingaan van deze dienst wordt een flink aantal wijzigingen doorgevoerd in het lijnennet. Hieronder volgt het overzicht.

- Lijn 1:
Tussen Delft Tanthof en het Zieken zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 1 via de voormalige route van lijn 8 naar Scheveningen Noorderstrand. Op het verlaten traject Centraal Station - Scheveningen komt lijn 9 weer te rijden.

- Lijn 1K:
Lijn 1K is per 14 december 2003 opgeheven. Tijdens de spitsuren zal lijn 9 vaker rijden.

- Lijn 3:
Tussen Loosduinen en de Waldeck Pyrmontkade zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 3 via de Waldeck Pyrmontkade - Lijnbaan - Prinsegracht - Grote Marktstraat naar Centraal Station. Het verlaten deel tussen de Waldeck Pyrmontkade en het Buitenhof wordt overgenomen door lijn 17.

- Lijn 8:
Na een bestaan van ruim 98 jaar is lijn 8 per 14 december 2003 opgeheven. De laatste dienstwagen van lijn 8 is de 3118 geweest. De route van lijn 8 wordt nu tussen Vrederust en het Zieken bediend door lijn 9 en tussen het Zieken en Scheveningen Noorderstrand door lijn 1.

- Lijn 9:
Tussen Vrederust en de Kalvermarkt zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 9 via deTurfmarkt en de Schedeldoekshaven naar CS-laag in de Rijnstraat en vandaar via de voormalige route van lijn 1 naar Scheveningen Noorderstrand. Met het verlengen van lijn 9 zal deze lijn ook weer in de avonduren rijden.

- Lijn 10:
Tussen Voorburg Station en het Zieken zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 10 via de Schedeldoekshaven - CS laag - Bosbrug - Korte Voorhout - Lange Vijverberg - Kneuterdijk - Parkstraat - Alexanderstraat - Scheveningseweg - Eisenhowerlaan naar het Statenkwartier.
Lijn 10 wordt een doordeweekse spitslijn die alleen tijdens de ochtend- en avondspits zal rijden. Op het verlaten deel tussen de Prinsegracht en de Laan van Meerdervoort rijdt lijn 3. Tussen de Laan van Meerdervoort en Statenkwartier rijdt lijn 17.
Indien lijn 10 niet rijdt is de verbinding Herenstraat (Rijswijk) naar Voorburg Station tramloos. Dit geldt ook voor het traject tussen de Scheveningseweg en het Statenplein. De Jan Hendrikstraat is in het geheel tramloos geworden.

- Lijn12:
Deze lijn wordt ingekort tot aan het Rijswijkseplein en gaat aldaar halteren op het buitenspoor naast lijn 11. Het verlaten deel tussen het Rijswijkseplein en CS laag wordt door lijn 17 overgenomen. De koppeling met lijn 16 komt te vervallen.

- Lijn 15:
Tussen Nootdorp en de Herenstraat (Rijswijk) zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 15 via de Haagweg - Rijswijkseweg - Rijswijkseplein - Spui - Kalvermarkt - Turfmarkt - Schedeldoekshaven naar CS laag. Hierna loopt lijn 15 over op lijn 16 naar Moerwijk. Het traject Kalvermarkt - CS hoog komt voor lijn 15 te vervallen.

- Lijn 16:
De route van lijn 16 blijft ongewijzigd. Aan CS laag loopt deze lijn over op lijn 15 naar Nootdorp.

- Lijn 17:
Tussen Wateringse Veld en station Hollands Spoor zijn er geen wijzigingen. Vervolgens rijdt lijn 17 via de voormalige route van lijn 12 naar CS laag. Hierna via de Bosbrug - Korte Voorhout - Lange Vijverberg - Vijverdam - Buitenhof - Gravenstraat - Torenstraat - Zoutmanstraat - Laan van Meerdervoort - Koningin Emmakade via de voormalige route van lijn 10 richting Statenkwartier. Het verlaten traject tussen de Kneuterdijk en Statenkwartier wordt op de doordeweekse dagen tijdens de spitsuren over genomen door lijn 10.

Proefneming met routeborden
In september 2003 wordt tijdens een tweetal weken in de 3002 een proef gehouden met routeborden. In de C-bak van de tram bevindt zich onder het plafond op de schuine panelen een drietal borden waarop de tramlijnen staan vermeld met de daarbij behorende haltes, zonegrens en overstapmogelijkheden. De proef slaagt en vanaf medio december 2003 worden alle GTL's voorzien van de routeborden.

Wijziging kleurenschema GTL8-II
Nadat aan het einde van september 2003 de 3132 als dertiende blauwe GTL8-II in de schilderswerkplaats is binnen genomen voor omschildering in het rood/beige kleurenschema, wordt op donderdag 2 oktober 2002 de 3120 buiten dienst genomen met de bedoeling deze tram rood/beige te beplakken.
In 2003 worden naast de 3120 ook de 3147, 3118, 3126, 3128, 3136, 3115, 3130, 3122 en 3145 beplakt.

Calamiteiten
- Op 1 februari 2003 krijgt het tramverkeer in de loop van de middag te maken met vertragingen en stremmingen als gevolg van sneeuwval en vastgevroren wissels. Aan het begin van de middag ontspoort de 3052/10 richting Statenkwartier bij de Broekslootkade. De tram komt met het eerste draaistel naast de sporen te staan. Twee uur later verlaat het derde draaistel van de 3072/10 richting Voorburg Station op het Zieken (hoog) het juiste spoor. De eerste twee draaistellen staan op het middenspoor richting Rijswijkseweg en het vierde draaistel staat op het spoor richting station Hollands Spoor.

- Op 29 maart 2003 is aan het Nootdorpse eindpunt de 3088/15 met het eerste draaistel ontspoord. Als gevolg van deze ontsporing, in een bocht, komt de kop van de tram tegen een bovenleidingmast tot stilstand.

- Op de Nootdorpse Landingslaan bemerkt de bestuurder van de 3015/15 op 17 april 2003 dat er brand is in de B-bak van de tram. De schade blijkt mee te vallen. In het midden van de B-bak is de helft van een tweepersoonsbank met rugsteun beschadigd.

- De 3065/6 is komende vanaf CS-hoog, rijdend richting De Uithof, op 24 mei 2003 ontspoord met het eerste draaistel aan het einde van het tramviaduct (onder de bebouwing van De Resident). Hierbij komt de rechter voorzijde (1e instapbak) van de tram tegen een muur tot stilstand.
De volgende dag ontspoort de 3103/3 met het eerste draaistel op dezelfde plek als de 3065. Op 8 juni 2003 ontspoort de 3136/3 met het eerste draaistel en op 7 september 2003 de 3095/6 met het tweede draaistel en de eerste as van het derde draaistel. Omdat de plaats van het ongeval niet met een kraanwagen te bereiken is worden de trams met hydraulisch vijzelen herspoord.
Op zondag 9 november 2003 wordt het spoor onder gebouw "De Resident" komende vanaf CS-hoog richting Kalvermarkt vervangen. Vanwege de werkzaamheden hebben de lijnen 2, 3, 6, 9 en 15 te maken met omleidingen.

- Op 28 mei 2003 botst in de keerlus van het eindpunt Delft de 3082/1 achterop de 3147/1. Van de 3082 staat de eerste as van het eerste draaistel naast de rails en van de 3147/1 staat de eerste as van het laatste draaistel naast de rails. Beide trams worden door de noodploeg herspoord en rukken vervolgens op eigen kracht in.

- Op de kruising Admiraal Helfrichsingel / Prinses Beatrixlaan vindt op 25 juli 2003 een aanrijding plaats tussen een personenauto en de 3035/17. De tram komt met de eerste twee draaistellen naast de rails te staan. Nadat de auto is weggetakeld, wordt de tram met behulp van de kraan van het brandweerkorps Haaglanden herspoord. Het eerste draaistel wordt op asbreukwagentjes geplaatst en aan de blinde zijde wordt de railrem van dat draaistel verwijderd. Ook het vangraam onder de tram wordt verwijderd. Vanaf de hulpcontroller wordt de 3035 naar de keerdriehoek Volmerlaan gereden en wordt daar tijdelijk uitgerangeerd. In de loop van de avond gaat het transport vanaf de hulpcontroller verder naar de werkplaats.

- Op 1 augustus 2003 ontspoort de 3089/1, rijdend richting Delft Tanthof, komende vanuit de bocht bij de Vrijenbanselaan. De tram komt met het eerste en tweede draaistel naast de rails te staan en komt met de A-bak half op de stoep tegen een hekwerk tot stilstand. Een kraanwagen van Blansjaar heeft de tram herspoord. Zo'n anderhalf uur na de hersporing is de 3089 op eigen kracht achteruit terug gereden naar 's-Gravenmade en vandaar ingerukt naar de werkplaats. Op 8 maart 2002 ontspoorde de 3089 ook al in deze bocht.

- De 3009/9 ontspoort op 15 augustus 2003 aan het eindpunt Vrederust. Even na het vertrek van de uitstaphalte is de tram met het eerste draaistel net na het wissel (splitsing spoor lijn 8/9) ontspoord. De kraan van de brandweer heeft de tram herspoord.

- Op 28 augustus 2003 ontspoort het vierde draaistel van de 3080/8, rijdend richting Vrederust, in de tunnelbak HS. De tram komt tussen het einde van de tunnelbak en de halte Jacob Catsstraat met de B-bak tegen een bovenleidingmast (ter hoogte van de Koningstraat) tot stilstand. De B-bak is door de kraan van de brandweer in het spoor getakeld.2004

Exploitatie en Infra

Ternoot
In verband met de komst van RandstadRail gaat er bij Ternoot het nodige veranderen. Begin maart 2004 is begonnen met de bouw van een noodhalte. De halte ligt onderaan het viaduct (ter hoogte van de Koningin Marialaan) en bestaat grotendeels uit stelcomplaten. De tijdelijke halte zal volgens planning een jaar in gebruik blijven.
De halte Ternoot is vanaf 19 april 2004 niet meer in gebruik zodat de sloop kan beginnen. De trams stoppen vanaf 19 april 20004 bij de noodhalte, beneden bij het tramviaduct. De sloopwerkzaamheden eindigen medio juli 2004.
In de periode van 14 augustus 2004 tot en met 22 augustus 2004 is er geen tramverkeer mogelijk over het tramviaduct. Dit betekent dat de lijnen 2, 3 en 6 in deze periode in het centrum een ringlijn vormen. Vanwege de inkortingen rijden de meeste trams van de lijnen 2, 3 en 6 met een aangepaste bestemming. Op de filmkast van een aantal 3000'en is een sticker aangebracht. Lijn 2 rijdt met Kraayenstein - CS en daaronder CS - Kraayenstein, lijn 3 rijdt met Loosduinen - CS en daaronder CS - Loosduinen en lijn 6 rijdt met Uithof - CS en daaronder CS - Uithof. Op de tramloze gedeelten rijden pendelbussen onder lijnnummer 2 of 6, al dan niet "pendelbus" of "tramdienst" filmend.
In het weekeinde van 14 en 15 augustus 2004 worden bij de oude halte Ternoot twee nieuwe viaductdelen vanaf een bouwterrein aan de Prinses Beatrixlaan ingereden en geplaatst. Twee oude viaductdelen zijn daarvoor verwijderd en eind augustus 2004 op een bouwterrein aan de Prinses Beatrixlaan gesloopt. Een ander oud viaductdeel is verplaatst naar een andere locatie in het viaduct. Vanaf maandag 23 augustus 2004 rijden de lijnen 2, 3 en 6 weer over het tramviaduct.

CS hoog
In de periode 2004 -2006 zal bij CS-hoog ook het nodige gaan veranderen. Het tramplatform zal worden vernieuwd, de keerlus verdwijnt en de daaronder gelegen parkeergarage gaat ondergronds.
Op vrijdag 2 juli 2004 is de keerlus CS-hoog voor het laatst in gebruik. Lijn 3 zal met ingang van 3 juli 2004 worden verlengd naar het eindpunt station Laan van Nieuw Oost Indië.
Vanaf 5 juli 2004 wordt een aanvang gemaakt met het slopen van de keerlus. Vier dagen later worden bielsen en sporen aangevoerd die gebruikt gaan worden voor tijdelijke noodsporen.
Begin augustus 2004 wordt een aantal tijdelijke bovenleidingmasten geplaatst langs en tussen de tijdelijke noodsporen. Medio augustus 2004 vindt de aansluiting van de noodsporen plaats en worden de perrons B (trams richting centrum) en C (trams richting Ternoot) van het tramplatform aangesloten.

Tramtunnel
In juli 2004 wordt in de werkplaats op een PCC draaistel een houten constructie gemaakt waarmee het profiel in de tramtunnel gemeten kan worden. Op maandagavond 12 juli 2004 wordt het draaistel achter een Unimog naar de Prinsegracht gesleept om zodoende een meetrit door de tunnel te kunnen maken. Via het Stuyvesantplein wordt er gekeerd en weer door de tunnel gereden richting Prinsegracht.
Op dinsdagavond 20 juli 2004 vindt de eerste proefrit met de 3043 op beide sporen in de tramtunnel plaats.
Op woensdagmiddag 21 juli 2004 wordt er een proefrit gehouden met de 3067 voor het inregelen van de seinen. Deze tram is geschikt om in de tunnel te mogen rijden. De tram heeft zwenk/schuifdeuren en een werkend ARI (automatische rem ingreep). Verder worden er in juli en augustus 2004 nog diverse proefritten gehouden. Voor het rijden door de tramtunnel worden in 2004 de volgende GTL's geschikt gemaakt: 3045, 3050-3095, 3097-3100 en 3130.
Blijkens borden op de halte Grote Markt is 15 oktober 2004 de laatste dag dat de trams stoppen op de bovengrondse haltes Grote Marktstraat en Grote Markt. De laatste diensttrams die in de vroege uurtjes van zaterdag 16 oktober 2004 door de Grote Marktstraat rijden zijn de 3100/2, 3037/3 en 3059/6. Op zaterdag 16 oktober 2004 rijden vanaf aanvang dienst tot circa 13:00u de trams van de lijnen 2, 3 en 6 om via de Jan Hendrikstraat - Gravenstraat - Buitenhof - Spui.

In de loop van zaterdagochtend, 16 oktober 2004, worden de genodigden in de Grote Marktstraat verwacht en toegelaten tot station Spui alwaar de openingshandeling tussen 10:00u en 10:30u zal worden verricht door burgemeester Deetman, wethouder Bruins en minister Peijs. De 3090 (thematram Opening Souterrain) rijdt door een spandoek heen. Voor de officiële opening zijn in volgorde de 3090, 3061 en 3051 ingezet. Deze brengen de genodigden van station Spui naar station Grote Markt . Wat betreft de richting van Centraal Station was het aan de 3057, bestickerd als Ooievaarspastram, de eer om even na 13:00u de tunnel in te duiken, kort nadat de (jonge) winnares van een tekenwedstrijd aan het begin van het tunneltracé (kruising Prinsegracht / Brouwersgracht) is opgepikt. Tot teleurstelling van vele buurtbewoners mogen ze niet mee met de 3057 (die waarschijnlijk door velen als de "openingstram" is beschouwd) waarop de 3075/2 die aan de halte Prinsegracht staat door de meute wordt bestormd. Met de passagiers als sardientjes opeengepakt duikt de 3075 als eerste dienstwagen achter de 3057 de tramtunnel in, kort daarop gevolgd door de 3055/3.

Loosduinseweg / Monstersestraat
In het weekeinde van 2/3 oktober 2004 kunnen de lijnen 2 en 11 de kruising Monstersestraat / Loosduinseweg niet berijden vanwege spoorvernieuwing op deze kruising. Lijn 11 rijdt op zaterdagavond 2 oktober 2004 vanaf 19:00u en zondag 3 oktober 2004 de hele dag tussen Scheveningen Haven en Bohemen. Tussen de Delftselaan en HS kunnen de passagiers van lijn 12 gebruik maken. De overstap tussen lijn 11 en 12 vindt plaats bij de Fahrenheitstraat of Goudenregenstraat.
Lijn 2 rijdt op 3 oktober vanaf de Loosduinseweg tot aan de Brouwersgracht in beide richtingen via lijn 12 en 6.
In de vroege ochtenduren van zaterdag 6 november 2004 wordt het spoor van lijn11 richting HS tussen de Loosduinseweg en de Uitenhagestraat vernieuwd. Het inrijwissel naar de toekomstige tailtrack wordt net voorbij de voormalige halte gelegd. Het daarop volgende weekeinde later wordt het spoor richting Scheveningen Haven vervangen. In de vroege ochtenduren van zondag 14 november wordt het uitrijwissel gelegd en het stukje spoor dat aansluit op het kruisstuk. In de vroege uurtjes van donderdag 23 december 2004 wordt het opstelspoor en het in- / uitrijwissel ten behoeve van RandstadRail naast het baanvak van lijn 11 gelegd en aangesloten.

Lijnwijzigingen
Met ingang van de zomerdienst per 3 juli 2004 worden de routes van lijn 3 en 10 gewijzigd. Lijn 3 gaat de keerlus CS hoog verlaten, die dan tevens voorgoed buiten dienst zal gaan, en doorrijden via de route van lijn 2 naar de keerlus bij Station Laan van NOI.
Lijn 10 gaat weer via station HS rijden. Vervolgens via de tramtunnel HS - Leeghwaterplein - Laakkade - Rijswijkseweg.

100 jaar elektrische tram
 
Als thematram voor 100 jaar elektrische tram wordt op 5 augustus 2004 de 3061 beplakt. De volgende middag verschijnt de 3061 op het Kerkplein, waar vandaan een select gezelschap via het Spui en het station Hollands Spoor naar het Haags Openbaar Vervoer Museum vervoerd. Op het remiseterrein krijgen de genodigden een hapje en een drankje en wordt een aantal speeches vanaf het balkon van pekelaanhangwagen 14 gehouden. Eveneens staat op het remiseterrein een line-up opgesteld bestaande uit 1304 (spoor 3), 1210 (spoor 4), 1165 (spoor 6), 1022 (spoor 7), 810 (spoor 9), 2+14 (spoor 10, waarvan de 2 binnen staat) en 164 (spoor 12).
De thematram zal een aantal maanden blijven rijden. In deze periode zullen alle GTL's en museumtrams ook rondrijden met een jubileumvlaggetje, voorzien van een logo. Vanwege het 100-jarig bestaan van de elektrische tram bij de HTM en de opening van de het souterrain, wordt op zaterdagmiddag 16 oktober 2004 een tramoptocht gehouden.

Nieuwe deuren GTL8-I
 
Medio maart 2004 wordt de 3086 in de werkplaats binnen genomen. Deze tram zal als proefwagen bij de vierde deurpartij voorzien worden van zwenk/schuifdeuren. De knop om de deur vanaf de buitenzijde te openen bevindt zich op de deur. Het ligt in de bedoeling om van de 3040-3054 en de 3056-3100 de tweede tot en met de vijfde deurpartij te gaan vervangen met zwenk/schuifdeuren. De overige deuren van de 3086 zullen worden ingebouwd als de andere trams zijn voorzien. De 3001-3039 blijven vooralsnog rond rijden met vouwdeuren.
Met het inbouwen van de nieuwe deuren in de eerder genoemde trams zal ook een einde komen aan de beveiligde deuren (vijfde deurenpartij), die beveiligd zijn met een Tebel stang. Deze stang is destijds aangebracht om het onnodig intrappen van de laatste deuren tegen te gaan. De beveiliging (afsluiten deur middels twee palletjes bij het rijden met gesloten B-bak) die bij de vierde deurpartij van de ombouwwagens was aangebracht komt ook te vervallen. Medio april 2004 verschijnt de 3086 voor het eerst in de passagiersdienst.
In mei 2004 wordt een aanvang gemaakt met het inbouwen van de nieuwe deuren. Vanwege de komst van de zwenk/schuifdeuren zal tijdens de inbouw het knipperlicht op de B- en de C-bak worden verplaatst.


Wijziging kleurenschema GTL8-II
In maart 2004 wordt weer verder gegaan met het beplakken van de resterende blauwe GTL8-II in het rood/beige kleurenschema.
In juli 2004 wordt de 3107 voorlopig als laatste tram rood/beige beplakt. De 3107 had in april 2003 al een schilderbeurt gekregen, maar in de loop der maanden is de 3107 er steeds geler uit gaan zien. De op dat moment nog resterende trams (3102, 3104, 3127, 3133 en 3139) zijn nog reclametrams met een (lang) lopend contract.
Eind 2004 zijn ook de 3104, 3133 en 3139 rood/beige beplakt. Er resteren dan nog de 3102 en 3127.

Calamiteiten
- Op 31 augustus 2004 ontspoort de 3036/10, rijdend richting Voorburg Station, in de bocht Oudemansstraat linksaf Laakkade. De tram komt met het tweede en derde draaistel naast de rails te staan. De eerste geleding komt tegen een bovenleidingmast te staan en deels onder het derde draaistel bevindt zich een tramwaarschuwingslicht. De tram wordt door de kraanwagen van de brandweer herspoord. Op 29 september 2004 ontspoort de 3102/10, rijdend richting Voorburg Station, iets voorbij het afslaande wissel in de Oudemansstraat richting Laakkade. Het eerste draaistel loopt in eerste instantie uit de rails maar komt uiteindelijk in het spoor richting Lorentzplein te staan. Van het tweede draaistel komt de eerste as naast de rails te staan. De 3102 is na komst van de noodploeg middels achteruit rijden vanaf de hulpcontroller weer herspoord.2005

Exploitatie en Infra

Tijdelijke inkorting lijn 6
In de periode van 14 maart 2005 tot en met 1 juli 2005 wordt lijn 6 ingekort tot de keerlus bij het Castricumplein. Vanwege de komst van RandstadRail zal het baanvak tussen de Dedemsvaartweg en De Uithof geheel worden vernieuwd. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet.
Op vrijdag 1 juli 2005 is met de 3088 een proefrit over de Meppelweg gemaakt.

De zevensprong
In het weekeinde van 16 april 2005 zijn bij de kruising Loosduinseweg / Apeldoornselaan de wissels gelegd voor de railverbinding naar de Apeldoornselaan. Enkele dagen later zijn ook een aantal spoorsecties op de Apeldoornselaan (tot aan de Lunterenstraat) gelegd.

Laan van Meerdervoort
Op de Laan van Meerdervoort zijn halverwege april 2005 tussen de Aucubastraat en de Valkenboskade sporen gelegd op het middengedeelte. Op 18 mei 2005 is het spoor richting Fahrenheitstraat in gebruik genomen, een dag later het spoor richting remise Lijsterbesstraat.

Ternoot
 
Op donderdagochtend 7 juli 2005 is de nieuwe halte Ternoot officieel geopend. Iets na de klok van 11:00u komt de 810 met wethouder Bruins achter de schakelkast aangereden. In de 810 zitten diversen genodigden. Na een aantal speeches onthult de Haagse wethouder tezamen met twee kinderen de haltenaam. Iets na het middaguur kunnen de lijnen 2, 3 en 6 halteren aan het nieuwe Ternoot. Ook de noodhalte zal die dag nog worden aangedaan.

Conradbrug
Vanaf 1 september 2005 zijn de verbindingsbogen tussen lijn 3 en 11 definitief buiten dienst gesteld. De breekwerkzaamheden tussen de sporen kunnen nu een aanvang nemen. Vanaf 4 september 2005 wordt het spoor richting centrum buiten dienst gesteld en gaat het enkel spoor rijden (tussen de Archimedesstraat en de Van Merlenstraat) van start. Medio september 2005 wordt het nieuwe spoor grotendeels gelegd.
In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 oktober 2005 wordt na doorkomst van de laatste dienstwagens begonnen aan het verwijderen van de spoorkruising Laan van Meerdervoort / Conradkade. Volgens planning kunnen de lijnen 3 en 11 daardoor tot en met het einde van zondagmiddag niet rijden. Vanaf aanvang dienst wordt lijn 3 tussen de Fahrenheitstraat en Noord West Buitensingel omgeleid via lijn 12 - 11 en 2. Tramlijn 11 rijdt niet. Tussen station Hollands Spoor en de Delftselaan kunnen passagiers gebruik maken van lijn 12. Tussen de Vuurbaakstraat en de Groot Hertoginnelaan rijden pendelbussen. Met het aanleggen van de nieuwe sporen verdwijnen ook de verbindingswissels tussen lijn 3 en 11. De wissels op het baanvak van lijn 11 aan de Scheveningse zijde van de Laan van Meerdervoort worden in de loop van oktober 2005 verwijderd. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oplegwissels bij de van Merlenstraat en Archimedesstraat om te wisselen zodat lijn 3 in de loop van zondagmiddag 2 oktober op het (nieuwe) spoor richting centrum enkel spoor kan rijden. Vanaf zondag 30 oktober 2005 rijdt lijn 3 richting Loosduinen over het vernieuwde spoor en behoort het gedeeltelijk enkel spoor rijden tot het verleden.

CS hoog
In de periode 15 tot en met 17 oktober 2005 vindt op CS hoog en in de tramtunnel Grote Marktstraat geen tramverkeer plaats. Aan de Babylonzijde vindt een verandering in de tijdelijke sporensituatie plaats. De tot dan sinds 23 augustus 2004 in gebruik zijnde noodsporen (slingerparcours) worden verwijderd zodat de aldaar onder aanwezige parkeergarage kan worden gesloopt. Op die plaats kan dan weer later verder worden gebouwd aan een ondergronds parkeergarage en het nieuwe tramviaduct voor de stadstrams, RandstadRail en een tailtrack. Tijdens de werkzaamheden vormen de lijnen 2, 3 en 6 een ringlijn in het centrum. Op de tramloze gedeelten rijden pendelbussen onder lijnnummer 2 of 6, al dan niet "pendelbus" of "tramdienst" filmend.

Nieuwe deuren GTL8-I
Eind 2004 is de beslissing genomen dat ook de 3001-3039 voorzien gaan worden van de zwenk/schuifdeuren. De inbouw duurt van december 2004 tot en met april 2005.

Tram Trekken
Vanwege het 15-jarig bestaan van het Dispuut Verkeer, een studievereniging van de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft, wordt er begin mei 2005 een lustrumweek gehouden. Op woensdag 9 mei 2005 is op de Mekelweg in Delft ter hoogte van het gebouw Civiele Techniek een stukje spoor gelegd. Vanuit Zichtenburg wordt de 3072 door de firma Van der Vlist naar de Mekelweg getransporteerd en op het tijdelijke stukje spoor wordt afgeladen. Iets na het middaguur wordt een aantal toespraken gehouden. Na de toespraken worden er diverse teams geformeerd voor een Tram Trek Wedstrijd. Het is de bedoeling dat de teams de tram over een afstand van 15 meter zo snel mogelijk trekken. De festiviteiten worden afgesloten met een borrel. Tegen het einde van de middag wordt de 3072 weer opgeladen en aan het begin van de avond wordt de tram weer richting remise Zichtenburg getransporteerd alwaar de tram op De Werf wordt afgeladen.

Nieuwe pictogrammen
- In week 19 verschijnen op en in de GTL's nieuwe stickers met de huisregels (op de deuren), een verwijzing naar de bagage- / kinderwagenruimte (op de C-bak) en een verwijzing naar de zitplaatsen voor invaliden (eerste 4 eenpersoonszittingen in de A-bak). De vignetten zijn voorzien van tekst en pictogrammen.

Visiotainment
In de tweede week van mei 2005 zijn uit de 3101 de haltedisplays weggehaald en het 'stemmetje' uit de versterker gehaald. De haltedisplays en het stemmetje uit de 3101 zijn overgezet naar de 3035. De 3101 is vervolgens als proefwagen voorzien van een nieuw systeem met de naam Visiotainment bestaande uit drie monitoren (in iedere bak één) en een nieuwe computer met 'stemmetje'. Op de plaats waar de monitor van de camerabewaking zat (op het schot achter de bestuurder) is nu de monitor van de A-bak gemonteerd. De monitor van de camerabewaking is nu in de A-bak verplaatst en bevindt zich ter hoogte van de tweede instapdeur. Dezelfde week wordt ook de 3077 als proefwagen voorzien van Visiotainment.
De proef slaagt en besloten wordt om alle van 3100'en de halte displays te verwijderen en Visiotainment er voor in de plaats aan te brengen. De halte displays worden overgezet in de 3001-3044, 3046, 3047 en 3096. De 3045, 3048-3054, 3056-3095 en 3097-3100 worden voorzien van Visiotainment. Aan de 3055 wordt niks veranderd.

Airco in tram
In de zomer van 2005 worden de 3105, 3130, 3147, 3050, 3129 en 3131 als proef van een airco-installatie voorzien, die de bestuurderscabine tijdens warme dagen moet verkoelen. In navolging op de proef met de airco trams, wordt medio november de 3058 in de werkplaats binnen genomen. Deze tram zal als prototype dienen voor een nieuw bevestigingssysteem van de airco-installatie op het dak. In de loop van 2006 zullen diverse GTL's voorzien gaan worden van een airco-installatie.

GTL's met ARI
In december 2005 wordt in navolging op de in 2004 al in 52 GTL's ingebouwde ARI systemen bij de 3129, 3131, 3132 en 3133 het ARI systeem (Automatische Rem Ingreep) ingebouwd.

Wijziging kleurenschema GTL8-II
Begin augustus 2005 is de 3102 als een na laatste 3100 rood/beige geschilderd.

Calamiteiten
- Op 29 januari 2005 ontspoort de 3139/16, rijdend richting Centraal Station, in de tunnelbak bij station Hollands Spoor. De ontsporing vindt plaats nadat de tram uit de tunnel komt en rechtsaf richting HS rijdt. De tram is door de kraanwagen van de brandweer herspoord.

- De 3039/9, rijdend richting CS, botst op 23 maart 2005 op de Bosbrug tegen de passerende 3147/16, rijdend richting Korte Voorhout. Door de aanrijding komt de 3147/16 met het laatste draaistel naast de rails te staan.

- Op 11 april 2005 komt de 3085/2, rijdend richting Kraayenstein, komt ter hoogte van De La Reyweg tot stilstand. Bij "De Zevensprong" zijn de sporen opgebroken. De blokken onder de rails zijn weggezakt waardoor de rails en de daarop zich bevindende A-bak van de 3085 scheef komt te staan. De tram wordt vanaf de hulpcontroller voorzichtig terug gereden naar de halte De La Reyweg.

- Op diverse locaties nabij de Hoornbrug vinden diverse ontsporingen plaats. Op 15 april 2005 is het de 3138/1, 8 juli 2005 de 3106/1, 23 juli 2005 de 3111/1 en op 3 augustus 2005 de 3047/1.

- Op 8 september 2005 ontspoort de 3055/3, net na het passeren van het oplegwissel op de locatie Laan van Meerdervoort / Archimedesstraat, met het laatste draaistel.
Klik hier om terug te gaan naar de startpagina van Dossier GTL8.