2021


Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org2021Bevoegdheid bestuurder GTL-8 tramtunnel Vliet
In de week van 18 januari 2021 wordt gestart met het instructie geven van bestuurders van een GTL-8 op een deel van de route van lijn 19 (Leidschendam Noord - driehoeken Ypenburg) zodat de bestuurder bevoegd is om door de tramtunnel Vliet te kunnen rijden. Vanuit remise Scheveningen worden hiervoor de 3112 en/of 3125 ingezet.
In de zomer van 2021 vinden werkzaamheden bij Centraal Station hoog plaats. Hierdoor wordt onder andere lijn 6 in twee delen opgeknipt en zal lijn 6 aan de kant van Leidschendam via lijn 19 gaan uitrukken en inrukken. Op maandag 8 maart 2021 rijden de 3112 en 3125 voor het laatst de instructieritten. Op maandag 15 maart 2021 worden in Leidschendam de 3107 (buiten dienst na aanrijding op 11 februari 2021) en de 3128 (buiten dienst na ontsporing op 9 januari 2020) als instructietrams ingezet. Eind maart 2021 is de 3128 weer in de passagiersdienst gesignaleerd. Drie maanden volgt de 3107.

Nieuwe laklaag
In januari 2021 is de 3139 na ontdaan te zijn van de totaalreclame en schuurwerkzaamheden in de spuitcabine van de werkplaats weer voorzien van een nieuwe laklaag. Begin mei 2021 wordt de 3123 van een nieuwe laklaag voorzien.

Inzet pekel GTL's
Op zaterdagmiddag 16 januari 2021 rukken tegen de klok van 13:00u de vier pekel GTL's (3009, 3011, 3024 en 3044) vanuit de remise Lijsterbesstraat uit om preventief te gaan pekelen op vier routes van het tramnet.
Dit jaar is het voor het eerst dat de pekel GTL's vanuit deze remise worden ingezet. In de voorgaande jaren was dat vanuit remise Zichtenburg.

Aanpassing dienstregeling vanwege winterweer en ontsporingen
In verband met de sneeuwval rijden de trams op zondag 7 februari 2021 volgens een aangepaste dienstregeling. Dit betekent dat alle tramlijnen hun normale routes berijden, maar er wel minder trams rijden. Verder zal lijn 11 vanuit de remise Lijsterbesstraat met GTL-8 worden geëxploiteerd en zal deze lijn aan lijn 12 worden gekoppeld. De pekel GTL's zijn ook ingezet. Verder zijn in de ochtend de 3045, 3050, 3089 en 3095 ingezet als veegtrams. In de ochtend kwam het tramverkeer met moeite op gang. Zo hadden de lijnen 1, 2, 3, 4, 6 en 19 te maken met vertragingen door onder andere vastgevroren wissels. Zo keert lijn 1 niet via het Kerkplein maar via het centrum. De lijnen 3 en 4 rijden komende vanuit Den Haag niet verder dan Zoetermeer Centrum-West en rijden dan via Zoetermeer Dorp door de Krakeling terug naar Zoetermeer Centrum-West. Tussen Seghwaert en Lansingerland Zoetermeer pendelt de 4037. Lijn 6 rijdt tussen de Tienhovenselaan en het centrum via de route van lijn 4. Na de klok van 16:00u wordt lijn 6 tussen Oostinje en Essesteijn omgeleid via lijn 2. Lijn 15 gaat in de loop van de dag tussen de Herenstraat (Rijswijk) en de Bierkade via de route van lijn 1 rijden.
Rond de klok van 12:30u is op de Bosbrug de 3127/16 ontspoord met het eerste draaistel. Tegen de klok van 16:00u is de 3127 herspoord. Lijn 16 rijdt via tijdens de stremming om via de Hofweg. De lijnen 15 en 17 keren via de Schedeldoekshaven en lijn 9 rijdt tussen Vrederust en het centrum. Rond de klok van 17:00u is de stremming opgeheven. In de loop van de middag komt in de Hildebrandstraat de 3139/16 richting Statenkwartier niet meer weg. De 3109 en 3117 staan daardoor ook gestremd. Vervolgens wordt de 3117 aan de 3109 gekoppeld en rijdt het stel naar de halte Alberdingk Thijmstraat. Tegen de klok van 19:00u is de stremming voorbij.
Rond de klok van 16:00u wordt lijn 19 opgeheven. Op deze lijn zijn naast de Regio Citadis ook de 5001 en 5054 ingezet. Aan het einde van de middag ontspoort op de Lozerlaan de 4057/4 met de eerste as van het voorste draaistel. Na achteruit rijden stond de tram weer in de rails. Verder komt bij het Rijswijseplein de 3108/1 richting centrum gestremd te staan, met daarachter de 3119. Na enige tijd lukt het de 3108 en 3119 dusdanig te verplaatsten, zodat de inmiddels tien gestremde trams daarachter via de Oranjelaan kunnen keren. Korte tijd later kunnen de trams weer via het Rijswijkseplein rijden. In de loop van de avond is op de Rijswijkseweg pekel GTL 3011 ontspoord.

Op het remiseterrein Lijsterbesstraat is tijdens de vroege uurtjes van maandag 8 februari 2021 de inrukkende 3136 van lijn 11/12 ontspoord.
Verder geldt ook op deze dag een aangepaste dienstregeling met daarbij de bovenstaande omleidingen voor de lijnen 1 (keren via centrum), 3 (keren via Krakeling), 4 (keren via Krakeling en pendeltram), 6 (via lijn 4 en verder op de route via lijn 2), 15 (via lijn 1) en 17 (via Bierkade). De overige lijnen rijden de normale route en lijn 19 rijdt niet. Ook lijn 34 rijdt niet evenals de spitstrams. In de loop van de ochtend wordt bekend gemaakt dat de aangepaste dienstregeling tot en met zondag 14 februari 2021 geldt.

Op dinsdag 9 februari 2021 keert lijn 1 weer via het Kerkplein. In de loop van de middag wordt de omleiding van lijn 6 via lijn 4 opgeheven en kan de route via de Hobbemastraat weer worden bereden. Aan het einde van de middag kan lijn 6 ook weer via Mariahoeve rijden. Rond de klok van 14:30u ontspoort bij ziekenhuis Antoniushove de 5018/2. Rond de klok van 19:30u wordt begonnen met het hersporen van de 5018 met de hulp van 2 mobiele hijskranen. Lijn 2 rijdt gedurende de stremming naar het eindpunt van lijn 6, Leidschendam Noord. Tijdens het takelen komen de lijnen 2 en 6 tijdelijk gestremd te staan.

Op donderdag 11 februari 2021 rijden ook de lijnen 3, 4, 15 en 17 weer de normale route. Tevens wordt lijn 19 die dag weer in dienst gesteld. Tot en met zondag 14 februari 2021 geldt dan nog wel de aangepaste dienstregeling en blijft lijn 11 daardoor, gekoppeld aan lijn 12, met GTL's rijden.
In de ochtend van donderdag 11 februari 2021 botst rond de klok van 09:30u aan het eindpunt Wateringen de 5012/17 achterop de 3107/16. Tijdens de stremming rijdt lijn 16 vanaf de Loevesteinlaan via de route van lijn 9 naar Vrederust. Lijn 17 rijdt in eerste instantie tot de keerdriehoek Volmerlaan maar kort daarna vanaf station Hollands Spoor via de route van lijn 9 naar Vrederust. Als pendelbussen zijn onder andere de 1096/16 en 1102/17. Aan het einde van de ochtend wordt de 5012 door de 5060 naar Zichtenburg gesleept, de 3107 kan op eigen kracht naar de remise rijden.

Aan het begin van vrijdagmiddag 12 februari 2021 ontspoort op de Statenlaan de 3024 met het eerste draaistel. Even later is op het middenspoor op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de remise Lijsterbesstraat de 3009 ontspoord met het laatste draaistel. Lijn 3 rijdt tijdelijk vanaf de Lijnbaan via de route van lijn 2 naar Kraayenstein. Aan het einde van de middag wordt de 3024 bij station Rijswijk waargenomen. De 3024 rijdt alleen met de achterste beugel op.

Lijn 1 rijdt weer eigen lijnroute
Volgens planning zou lijn 1 met ingang van 21 februari 2021 weer naar Scheveningen Noord rijden. Vanwege het winterweer in de week van 8 februari 2021 wordt deze planning niet gehaald en zal lijn 1 tot en met zondag 7 maart 2021 via het Kerkplein keren.
Op maandag 1 maart 2021 is begonnen met het testen van de nieuwe sporen op de route van lijn 1 tussen het centrum en Scheveningen Noord. Die dag wordt met de 3121 gestart met het testen van de beide sporen tussen de Kneuterdijk en de Javastraat op langzame snelheid. Ook het overloopwissel in de Alexanderstraat is bereden. Op dinsdag 2 maart 2021 worden de sporen tussen de Kneuterdijk en de Javastraat in de ochtend getest met de 3116, in de midddag met de 5006. Op vrijdag 5 maart 2021 worden de sporen tussen het Gevers Deynootplein en en de Duinstraat getest door de 3116.
Met ingang van maandag 8 maart 2021 rijdt lijn 1 weer de volledige eigen route tussen Scheveningen Noord en Delft Tanthof. Hiermee komt een einde aan de inkorting van lijn 1 tot het Kerkplein die gold vanaf 31 augustus 2020, vanwege spoorwerkzaamheden.

GTL's buiten dienst
Naast de al eerder voorlopig buiten dienst gestelde 3077 (2018) en 3100 (2019) zijn medio 2021 ook de volgende trams voorlopig buiten dienst gesteld: 3057, 3060, 3070, 3083, 3088 en 3129.

Werkzaamheden Muzenviaduct
In de periode van zaterdag 17 juli 2021 tot en met zondag 15 augustus 2021 vinden op het Muzenviaduct spoorwerkzaamheden plaats. De lijnen 2, 3, 4 en 6 worden in die periode in twee delen geknipt en tussen Centraal Station en station Laan van NOI worden pendelbussen (lijn 62) ingezet.
Lijn 2A rijdt met Avenio van Kraayenstein naar Centraal Station laag. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, linksaf Buitenhof, Lange Vijverberg, Bosbrug, Centraal Station laag, Schedeldoekshaven, Lage Zand, Kalvermarkt, Spui, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 2B rijdt met GTL-8 vanaf Leidschendam Noord via de route van lijn 2 naar station Laan van NOI en zal op de Laan van NOI overlopen als lijn 6B (via de boog bij de Juliana van Stolberglaan) naar Leidschendam Noord.
Lijn 3A rijdt met Avenio vanaf Loosduinen naar Centraal Station laag en vandaar als lijn 4A naar De Uithof. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, Spui, Kalvermarkt, Lage Zand, Schedeldoekshaven, Centraal Station laag, Bosbrug, Lange Vijverberg, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 3B rijdt met RandstadRailvoertuigen vanaf Zoetermeer Centrum West naar station Laan van NOI hoog en rijdt vandaar als lijn 4B terug naar Lansingerland-Zoetermeer.
Lijn 4A rijdt met Avenio vanaf De Uithof naar Centraal Station laag en vandaar als lijn 3A naar Loosduinen. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, Spui, Kalvermarkt, Lage Zand, Schedeldoekshaven, Centraal Station laag, Bosbrug, Lange Vijverberg, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 4B rijdt met RandstadRailvoertuigen vanaf Lansingerland-Zoetermeer naar station Laan van NOI hoog en rijdt vandaar als lijn 3B terug naar Zoetermeer Centrum West.
Lijn 6A rijdt met GTL-8 vanaf Leyenburg naar Centraal Station laag. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, linksaf Buitenhof, Lange Vijverberg, Bosbrug, Centraal Station laag, Schedeldoekshaven, Lage Zand, Kalvermarkt, Spui, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 6B rijdt met GTL-8 vanaf Leidschendam Noord via de route van lijn 6 en de boog bij de Juliana van Stolberglaan naar station Laan van NOI en zal op de Laan van NOI overlopen als lijn 2B naar Leidschendam Noord.
Door de inzet van Avenio op de lijnen 3A en 4A worden op lijn 9 en 9K RandstadRailvoertuigen ingezet.

Op zondag 15 augustus 2021 wordt met de 3132, 4036 en 5047 proef gereden. Vanaf maandag 16 augustus 2021 rijden de lijnen 2, 3, 4 en 6 weer via Centraal Station hoog. Vanwege een probleem met de sporen geldt er vanaf 16 augustus 2021 bij binnenkomst en het verlaten van CS hoog aan de zijde van de Rijnstraat een snelheidsbeperking van 10 kilometer per uur, die later die maand verhoogd is naar 15 kilometer per uur. Tijdens de vroege uurtjes van vrijdag 3 september 2021 vinden met de 4069 en 5021 nieuwe proefritten plaats om te bezien of de snelheidsbeperking opgeheven kan worden. Tijdens de vroege uurtjes van vrijdag 17 september 2021 vindt met de 4072 nieuwe proefritten plaats om te bezien of de snelheidsbeperking opgeheven kan worden, hetgeen niet het geval is. Met ingang van dinsdag 16 november 2021 is de snelheidsbeperking opgeheven.

Oefening met 3140
Op woensdag 8 september 2021 vindt op het terrein van het Haags Openbaar Vervoer Museum een oefening van de Explosieven Opruimings Dienst plaats. Voor deze oefening wordt de 3140 gebruikt.

Omleidingen lijn 4 en 6 vanwege werkzaamheden
Vanwege spoorwerkzaamheden op de Escamplaan en de Dedemsvaartweg / Zuidwoldestraat krijgen de lijnen 4 en 6 in de periode van maandag 4 oktober 2021 tot en met zondag 24 oktober 2021 te maken met omleidingen. Lijn 4 rijdt in beide richtingen vanaf de halte De La Reyweg via lijn 2 naar Kraayenstein. Lijn 2K (Kraayenstein - Centraal Station) rijdt in deze periode niet. Lijn 6 (filmt Haagse Markt) rijdt komende vanuit Leidschendam Noord vanuit de tramtunnel via de route van lijn 2 naar de Monstersestraat. Vandaar linksaf lijn 11 op naar de halte Delftselaan om vanaf daar weer richting Leidschendam Noord te rijden. Op een deel van de route van lijn 4 wordt buslijn 64 ingezet. Deze rijdt vanaf de Volendamlaan via de Leyweg en Meppelweg naar het Randveen.
Verder krijgen de uit- en inukkende trams van de lijnen 9, 11, 15, 17 en 19 in de periode van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met zondag 24 oktober 2021 te maken met andere uit- en inrukroutes vanwege werkzaamheden op de Meppelweg. Alle trams van die lijnen rukken dat uit en in via Kraayenstein. Daarnaast maken de uit- en inrukkers van de lijn 9 en 17 gebruik van de tailtrack Parallelweg.

3090 voor instructie
De 3090 wordt sinds 4 oktober 2021 tijdelijk gebruikt voor instructie. Daartoe is het coronaschot in de A-bak achter de bestuurder uit de 3090 verwijderd en kan de 3090 niet in de passagiersdienst worden ingezet. Op 25 november 2021 is het coronaschot weer terug geplaatst in de 3090. Op maandag 20 december 2021 verschijnt de 3090 weer in de passagiersdienst op lijn 16.

Documentaire 40 jaar GTL-8
Op zaterdag 13 maart 2021 is door Omroep West een start gemaakt met het maken van een documentaire over 40 jaar GTL-8. Daartoe was de oudste nog in dienst zijnde GTL8-I, de 3045, naar het HOVM gekomen. In de 3045 zijn twee mannen (Leo Haring en Harry Peters) die destijds de GTL-8 mede hebben ontworpen geïnterviewd. Op 24 december 2021 verschijnt deel 1 van de drie-delige documentaire, gemaakt door Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen op de website van het HOVM.

Aanwezige GTL's eind 2021
Voor de passagiersdienst zijn de volgende 61 GTL's aanwezig: 3045, 3050, 3052, 3065, 3071-3073, 3080, 3086, 3089, 3090, 3092, 3093, 3095, 3098, 3101-3128 en 3130-3147.
Verder bevinden zich nog de volgende GTL's in Den Haag: 3009 (pekel GTL), 3011 (pekel GTL), 3024 (pekel GTL), 3035 (Hoftrammm), 3044 (pekel GTL), 3057 (buiten dienst), 3060 (buiten dienst), 3070 (buiten dienst), 3074 (buiten dienst), 3077 (buiten dienst), 3083 (buiten dienst), 3088 (buiten dienst), 3100 (buiten dienst) en 3129 (buiten dienst).

Calamiteiten
Op donderdag 11 februari 2021 botst rond de klok van 09:30u aan het eindpunt Wateringen de 5012/17 achterop de 3107/16. Aan het einde van de ochtend wordt de 5012 door de 5060 naar Zichtenburg gesleept, de 3107 kan op eigen kracht naar de remise rijden.

Aan het begin van vrijdagmiddag 12 februari 2021 ontspoort op de Statenlaan de 3024 met het eerste draaistel. Even later is op het middenspoor op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de remise Lijsterbesstraat de 3009 ontspoord met het laatste draaistel.

Tijdens de vroege uurtjes van zaterdag 15 mei 2021 botst bij de halte Parijsplein, richting Wateringen, de 3109/16 achterop de 5052/17.

Op dinsdagavond 29 juni 2021 is de 3092/12 rond de klok van 21:00u ontspoord op een wissel bij het eindpunt Duindorp.

Vanwege een aanrijding op de Heuvelweg (Leidschendam) tussen de 3095/6 en een fietser op dinsdagmiddag 7 december 2021 wijkt de 3071/6 uit naar het eindpunt Leidschendam Leidsenhage. Daar ligt echter geen keerlus meer. De 3071 wordt via de route van lijn 2 achteruit gehaald naar de Mgr. van Steelaan om aldaar via het overloopwissel weer in de juiste richting te komen.

Aan het einde van donderdagmiddag 23 december 2021 ontspoort op De Werf de 3144 met het tweede draaistel.

Enkele foto's uit 2021Klik hier om terug te gaan naar de startpagina van Dossier GTL8.