2021-2023


Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org2021Bevoegdheid bestuurder GTL-8 tramtunnel Vliet
In de week van 18 januari 2021 wordt gestart met het instructie geven van bestuurders van een GTL-8 op een deel van de route van lijn 19 (Leidschendam Noord - driehoeken Ypenburg) zodat de bestuurder bevoegd is om door de tramtunnel Vliet te kunnen rijden. Vanuit remise Scheveningen worden hiervoor de 3112 en/of 3125 ingezet.
In de zomer van 2021 vinden werkzaamheden bij Centraal Station hoog plaats. Hierdoor wordt onder andere lijn 6 in twee delen opgeknipt en zal lijn 6 aan de kant van Leidschendam via lijn 19 gaan uitrukken en inrukken. Op maandag 8 maart 2021 rijden de 3112 en 3125 voor het laatst de instructieritten. Op maandag 15 maart 2021 worden in Leidschendam de 3107 (buiten dienst na aanrijding op 11 februari 2021) en de 3128 (buiten dienst na ontsporing op 9 januari 2020) als instructietrams ingezet. Eind maart 2021 is de 3128 weer in de passagiersdienst gesignaleerd. Drie maanden volgt de 3107.

Nieuwe laklaag
In januari 2021 is de 3139 na ontdaan te zijn van de totaalreclame en schuurwerkzaamheden in de spuitcabine van de werkplaats weer voorzien van een nieuwe laklaag. Begin mei 2021 wordt de 3123 van een nieuwe laklaag voorzien.

Inzet pekel GTL's
Op zaterdagmiddag 16 januari 2021 rukken tegen de klok van 13:00u de vier pekel GTL's (3009, 3011, 3024 en 3044) vanuit de remise Lijsterbesstraat uit om preventief te gaan pekelen op vier routes van het tramnet.
Dit jaar is het voor het eerst dat de pekel GTL's vanuit deze remise worden ingezet. In de voorgaande jaren was dat vanuit remise Zichtenburg.

Aanpassing dienstregeling vanwege winterweer en ontsporingen
In verband met de sneeuwval rijden de trams op zondag 7 februari 2021 volgens een aangepaste dienstregeling. Dit betekent dat alle tramlijnen hun normale routes berijden, maar er wel minder trams rijden. Verder zal lijn 11 vanuit de remise Lijsterbesstraat met GTL-8 worden geëxploiteerd en zal deze lijn aan lijn 12 worden gekoppeld. De pekel GTL's zijn ook ingezet. Verder zijn in de ochtend de 3045, 3050, 3089 en 3095 ingezet als veegtrams. In de ochtend kwam het tramverkeer met moeite op gang. Zo hadden de lijnen 1, 2, 3, 4, 6 en 19 te maken met vertragingen door onder andere vastgevroren wissels. Zo keert lijn 1 niet via het Kerkplein maar via het centrum. De lijnen 3 en 4 rijden komende vanuit Den Haag niet verder dan Zoetermeer Centrum-West en rijden dan via Zoetermeer Dorp door de Krakeling terug naar Zoetermeer Centrum-West. Tussen Seghwaert en Lansingerland Zoetermeer pendelt de 4037. Lijn 6 rijdt tussen de Tienhovenselaan en het centrum via de route van lijn 4. Na de klok van 16:00u wordt lijn 6 tussen Oostinje en Essesteijn omgeleid via lijn 2. Lijn 15 gaat in de loop van de dag tussen de Herenstraat (Rijswijk) en de Bierkade via de route van lijn 1 rijden.
Rond de klok van 12:30u is op de Bosbrug de 3127/16 ontspoord met het eerste draaistel. Tegen de klok van 16:00u is de 3127 herspoord. Lijn 16 rijdt via tijdens de stremming om via de Hofweg. De lijnen 15 en 17 keren via de Schedeldoekshaven en lijn 9 rijdt tussen Vrederust en het centrum. Rond de klok van 17:00u is de stremming opgeheven. In de loop van de middag komt in de Hildebrandstraat de 3139/16 richting Statenkwartier niet meer weg. De 3109 en 3117 staan daardoor ook gestremd. Vervolgens wordt de 3117 aan de 3109 gekoppeld en rijdt het stel naar de halte Alberdingk Thijmstraat. Tegen de klok van 19:00u is de stremming voorbij.
Rond de klok van 16:00u wordt lijn 19 opgeheven. Op deze lijn zijn naast de Regio Citadis ook de 5001 en 5054 ingezet. Aan het einde van de middag ontspoort op de Lozerlaan de 4057/4 met de eerste as van het voorste draaistel. Na achteruit rijden stond de tram weer in de rails. Verder komt bij het Rijswijseplein de 3108/1 richting centrum gestremd te staan, met daarachter de 3119. Na enige tijd lukt het de 3108 en 3119 dusdanig te verplaatsten, zodat de inmiddels tien gestremde trams daarachter via de Oranjelaan kunnen keren. Korte tijd later kunnen de trams weer via het Rijswijkseplein rijden. In de loop van de avond is op de Rijswijkseweg pekel GTL 3011 ontspoord.

Op het remiseterrein Lijsterbesstraat is tijdens de vroege uurtjes van maandag 8 februari 2021 de inrukkende 3136 van lijn 11/12 ontspoord.
Verder geldt ook op deze dag een aangepaste dienstregeling met daarbij de bovenstaande omleidingen voor de lijnen 1 (keren via centrum), 3 (keren via Krakeling), 4 (keren via Krakeling en pendeltram), 6 (via lijn 4 en verder op de route via lijn 2), 15 (via lijn 1) en 17 (via Bierkade). De overige lijnen rijden de normale route en lijn 19 rijdt niet. Ook lijn 34 rijdt niet evenals de spitstrams. In de loop van de ochtend wordt bekend gemaakt dat de aangepaste dienstregeling tot en met zondag 14 februari 2021 geldt.

Op dinsdag 9 februari 2021 keert lijn 1 weer via het Kerkplein. In de loop van de middag wordt de omleiding van lijn 6 via lijn 4 opgeheven en kan de route via de Hobbemastraat weer worden bereden. Aan het einde van de middag kan lijn 6 ook weer via Mariahoeve rijden. Rond de klok van 14:30u ontspoort bij ziekenhuis Antoniushove de 5018/2. Rond de klok van 19:30u wordt begonnen met het hersporen van de 5018 met de hulp van 2 mobiele hijskranen. Lijn 2 rijdt gedurende de stremming naar het eindpunt van lijn 6, Leidschendam Noord. Tijdens het takelen komen de lijnen 2 en 6 tijdelijk gestremd te staan.

Op donderdag 11 februari 2021 rijden ook de lijnen 3, 4, 15 en 17 weer de normale route. Tevens wordt lijn 19 die dag weer in dienst gesteld. Tot en met zondag 14 februari 2021 geldt dan nog wel de aangepaste dienstregeling en blijft lijn 11 daardoor, gekoppeld aan lijn 12, met GTL's rijden.
In de ochtend van donderdag 11 februari 2021 botst rond de klok van 09:30u aan het eindpunt Wateringen de 5012/17 achterop de 3107/16. Tijdens de stremming rijdt lijn 16 vanaf de Loevesteinlaan via de route van lijn 9 naar Vrederust. Lijn 17 rijdt in eerste instantie tot de keerdriehoek Volmerlaan maar kort daarna vanaf station Hollands Spoor via de route van lijn 9 naar Vrederust. Als pendelbussen zijn onder andere de 1096/16 en 1102/17. Aan het einde van de ochtend wordt de 5012 door de 5060 naar Zichtenburg gesleept, de 3107 kan op eigen kracht naar de remise rijden.

Aan het begin van vrijdagmiddag 12 februari 2021 ontspoort op de Statenlaan de 3024 met het eerste draaistel. Even later is op het middenspoor op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de remise Lijsterbesstraat de 3009 ontspoord met het laatste draaistel. Lijn 3 rijdt tijdelijk vanaf de Lijnbaan via de route van lijn 2 naar Kraayenstein. Aan het einde van de middag wordt de 3024 bij station Rijswijk waargenomen. De 3024 rijdt alleen met de achterste beugel op.

Lijn 1 rijdt weer eigen lijnroute
Volgens planning zou lijn 1 met ingang van 21 februari 2021 weer naar Scheveningen Noord rijden. Vanwege het winterweer in de week van 8 februari 2021 wordt deze planning niet gehaald en zal lijn 1 tot en met zondag 7 maart 2021 via het Kerkplein keren.
Op maandag 1 maart 2021 is begonnen met het testen van de nieuwe sporen op de route van lijn 1 tussen het centrum en Scheveningen Noord. Die dag wordt met de 3121 gestart met het testen van de beide sporen tussen de Kneuterdijk en de Javastraat op langzame snelheid. Ook het overloopwissel in de Alexanderstraat is bereden. Op dinsdag 2 maart 2021 worden de sporen tussen de Kneuterdijk en de Javastraat in de ochtend getest met de 3116, in de midddag met de 5006. Op vrijdag 5 maart 2021 worden de sporen tussen het Gevers Deynootplein en en de Duinstraat getest door de 3116.
Met ingang van maandag 8 maart 2021 rijdt lijn 1 weer de volledige eigen route tussen Scheveningen Noord en Delft Tanthof. Hiermee komt een einde aan de inkorting van lijn 1 tot het Kerkplein die gold vanaf 31 augustus 2020, vanwege spoorwerkzaamheden.

GTL's buiten dienst
Naast de al eerder voorlopig buiten dienst gestelde 3077 (2018) en 3100 (2019) zijn medio 2021 ook de volgende trams voorlopig buiten dienst gesteld: 3057, 3060, 3070, 3083, 3088 en 3129.

Werkzaamheden Muzenviaduct
In de periode van zaterdag 17 juli 2021 tot en met zondag 15 augustus 2021 vinden op het Muzenviaduct spoorwerkzaamheden plaats. De lijnen 2, 3, 4 en 6 worden in die periode in twee delen geknipt en tussen Centraal Station en station Laan van NOI worden pendelbussen (lijn 62) ingezet.
Lijn 2A rijdt met Avenio van Kraayenstein naar Centraal Station laag. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, linksaf Buitenhof, Lange Vijverberg, Bosbrug, Centraal Station laag, Schedeldoekshaven, Lage Zand, Kalvermarkt, Spui, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 2B rijdt met GTL-8 vanaf Leidschendam Noord via de route van lijn 2 naar station Laan van NOI en zal op de Laan van NOI overlopen als lijn 6B (via de boog bij de Juliana van Stolberglaan) naar Leidschendam Noord.
Lijn 3A rijdt met Avenio vanaf Loosduinen naar Centraal Station laag en vandaar als lijn 4A naar De Uithof. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, Spui, Kalvermarkt, Lage Zand, Schedeldoekshaven, Centraal Station laag, Bosbrug, Lange Vijverberg, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 3B rijdt met RandstadRailvoertuigen vanaf Zoetermeer Centrum West naar station Laan van NOI hoog en rijdt vandaar als lijn 4B terug naar Lansingerland-Zoetermeer.
Lijn 4A rijdt met Avenio vanaf De Uithof naar Centraal Station laag en vandaar als lijn 3A naar Loosduinen. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, Spui, Kalvermarkt, Lage Zand, Schedeldoekshaven, Centraal Station laag, Bosbrug, Lange Vijverberg, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 4B rijdt met RandstadRailvoertuigen vanaf Lansingerland-Zoetermeer naar station Laan van NOI hoog en rijdt vandaar als lijn 3B terug naar Zoetermeer Centrum West.
Lijn 6A rijdt met GTL-8 vanaf Leyenburg naar Centraal Station laag. Het rondje door het centrum wordt als volgt gereden: Prinsegracht, Jan Hendrikstraat, Gravenstraat, Buitenhof, linksaf Buitenhof, Lange Vijverberg, Bosbrug, Centraal Station laag, Schedeldoekshaven, Lage Zand, Kalvermarkt, Spui, Buitenhof, Gravenstraat, Jan Hendrikstraat, Prinsegracht.
Lijn 6B rijdt met GTL-8 vanaf Leidschendam Noord via de route van lijn 6 en de boog bij de Juliana van Stolberglaan naar station Laan van NOI en zal op de Laan van NOI overlopen als lijn 2B naar Leidschendam Noord.
Door de inzet van Avenio op de lijnen 3A en 4A worden op lijn 9 en 9K RandstadRailvoertuigen ingezet.

Op zondag 15 augustus 2021 wordt met de 3132, 4036 en 5047 proef gereden. Vanaf maandag 16 augustus 2021 rijden de lijnen 2, 3, 4 en 6 weer via Centraal Station hoog. Vanwege een probleem met de sporen geldt er vanaf 16 augustus 2021 bij binnenkomst en het verlaten van CS hoog aan de zijde van de Rijnstraat een snelheidsbeperking van 10 kilometer per uur, die later die maand verhoogd is naar 15 kilometer per uur. Tijdens de vroege uurtjes van vrijdag 3 september 2021 vinden met de 4069 en 5021 nieuwe proefritten plaats om te bezien of de snelheidsbeperking opgeheven kan worden. Tijdens de vroege uurtjes van vrijdag 17 september 2021 vindt met de 4072 nieuwe proefritten plaats om te bezien of de snelheidsbeperking opgeheven kan worden, hetgeen niet het geval is. Met ingang van dinsdag 16 november 2021 is de snelheidsbeperking opgeheven.

Oefening met 3140
Op woensdag 8 september 2021 vindt op het terrein van het Haags Openbaar Vervoer Museum een oefening van de Explosieven Opruimings Dienst plaats. Voor deze oefening wordt de 3140 gebruikt.

Omleidingen lijn 4 en 6 vanwege werkzaamheden
Vanwege spoorwerkzaamheden op de Escamplaan en de Dedemsvaartweg / Zuidwoldestraat krijgen de lijnen 4 en 6 in de periode van maandag 4 oktober 2021 tot en met zondag 24 oktober 2021 te maken met omleidingen. Lijn 4 rijdt in beide richtingen vanaf de halte De La Reyweg via lijn 2 naar Kraayenstein. Lijn 2K (Kraayenstein - Centraal Station) rijdt in deze periode niet. Lijn 6 (filmt Haagse Markt) rijdt komende vanuit Leidschendam Noord vanuit de tramtunnel via de route van lijn 2 naar de Monstersestraat. Vandaar linksaf lijn 11 op naar de halte Delftselaan om vanaf daar weer richting Leidschendam Noord te rijden. Op een deel van de route van lijn 4 wordt buslijn 64 ingezet. Deze rijdt vanaf de Volendamlaan via de Leyweg en Meppelweg naar het Randveen.
Verder krijgen de uit- en inukkende trams van de lijnen 9, 11, 15, 17 en 19 in de periode van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met zondag 24 oktober 2021 te maken met andere uit- en inrukroutes vanwege werkzaamheden op de Meppelweg. Alle trams van die lijnen rukken dat uit en in via Kraayenstein. Daarnaast maken de uit- en inrukkers van de lijn 9 en 17 gebruik van de tailtrack Parallelweg.

3090 voor instructie
De 3090 wordt sinds 4 oktober 2021 tijdelijk gebruikt voor instructie. Daartoe is het coronaschot in de A-bak achter de bestuurder uit de 3090 verwijderd en kan de 3090 niet in de passagiersdienst worden ingezet. Op 25 november 2021 is het coronaschot weer terug geplaatst in de 3090. Op maandag 20 december 2021 verschijnt de 3090 weer in de passagiersdienst op lijn 16.

Documentaire 40 jaar GTL-8
Op zaterdag 13 maart 2021 is door Omroep West een start gemaakt met het maken van een documentaire over 40 jaar GTL-8. Daartoe was de oudste nog in dienst zijnde GTL8-I, de 3045, naar het HOVM gekomen. In de 3045 zijn twee mannen (Leo Haring en Harry Peters) die destijds de GTL-8 mede hebben ontworpen geïnterviewd. Op 24 december 2021 verschijnt deel 1 van de drie-delige documentaire, gemaakt door Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen op de website van het HOVM. De delen 2 en 3 volgen in 2022.

Aanwezige GTL's eind 2021
Voor de passagiersdienst zijn de volgende 61 GTL's aanwezig: 3045, 3050, 3052, 3065, 3071-3073, 3080, 3086, 3089, 3090, 3092, 3093, 3095, 3098, 3101-3128 en 3130-3147.
Verder bevinden zich nog de volgende GTL's in Den Haag: 3009 (pekel GTL), 3011 (pekel GTL), 3024 (pekel GTL), 3035 (Hoftrammm), 3044 (pekel GTL), 3057 (buiten dienst), 3060 (buiten dienst), 3070 (buiten dienst), 3074 (buiten dienst), 3077 (buiten dienst), 3083 (buiten dienst), 3088 (buiten dienst), 3100 (buiten dienst) en 3129 (buiten dienst).

Calamiteiten
Op donderdag 11 februari 2021 botst rond de klok van 09:30u aan het eindpunt Wateringen de 5012/17 achterop de 3107/16. Aan het einde van de ochtend wordt de 5012 door de 5060 naar Zichtenburg gesleept, de 3107 kan op eigen kracht naar de remise rijden.

Aan het begin van vrijdagmiddag 12 februari 2021 ontspoort op de Statenlaan de 3024 met het eerste draaistel. Even later is op het middenspoor op de Laan van Meerdervoort ter hoogte van de remise Lijsterbesstraat de 3009 ontspoord met het laatste draaistel.

Tijdens de vroege uurtjes van zaterdag 15 mei 2021 botst bij de halte Parijsplein, richting Wateringen, de 3109/16 achterop de 5052/17.

Op dinsdagavond 29 juni 2021 is de 3092/12 rond de klok van 21:00u ontspoord op een wissel bij het eindpunt Duindorp.

Vanwege een aanrijding op de Heuvelweg (Leidschendam) tussen de 3095/6 en een fietser op dinsdagmiddag 7 december 2021 wijkt de 3071/6 uit naar het eindpunt Leidschendam Leidsenhage. Daar ligt echter geen keerlus meer. De 3071 wordt via de route van lijn 2 achteruit gehaald naar de Mgr. van Steelaan om aldaar via het overloopwissel weer in de juiste richting te komen.

Aan het einde van donderdagmiddag 23 december 2021 ontspoort op De Werf de 3144 met het tweede draaistel.

Enkele foto's uit 2021
2022Exploitatie tot stilstand vanwege storm
In verband met de aangekondigde storm Eurice en de in de loop van de dag afgekondigde waarschuwing Code Rood komt het openbaar vervoer op vrijdagmiddag 18 februari 2022 volledig tot stilstand. De HTM zou aanvankelijk de exploitatie vanaf 14:00 staken, maar om 13:10 uur krijgen de bussen en trams de instructie om na aankomst aan een eindpunt in te rukken naar de remise of de garage. Na het einde van de exploitatie is er inderdaad sprake van schade door de storm. Hoewel de storm (met windkracht 9 tot 10 aan de kust en hevige rukwinden) in de loop van de avond voorbij is getrokken, en de schade aan de bovenleiding hersteld is, is er bij de start van de exploitatie op zaterdagochtend 19 februari 2022 nog sprake van vertragingen voor de meeste tramlijnen en enige stremmingen. Op maandagmiddag 21 februari 2022 wordt lijn 6 enige tijd ingekort tot station Mariahoeve vanwege een boom die op omvallen stond bij Leidschendam Noord.

Werkzaamheden lijn 16 Buitenhof - Kunstmuseum
Om de route van lijn 16 tussen het Buitenhof en het Kunstmuseum voor breder materieeel geschikt te maken vinden er werkzaamheden plaats. Om die reden rijdt lijn 16 van maandag 11 april 2022 tot en met zondag 19 juni 2022 tussen de haltes Buitenhof en Statenplein in beide richtingen om via lijn 1 en de Eisenhouwerlaan. Op zondag 10 april 2022 rijden er voor het laatst GTL's als lijn 16 op het eerder genoemde trajectdeel.

Extra GTL's via lijn 11 vanwege Live on the Beach concerten
Op vrijdag 13 mei 2022, zaterdag 14 mei 2022 en zondag 15 mei 2022 vindt op het strand van Scheveningen de Live on the Beach concerten plaats. Tijdens de aan- en afvoer van de bezoekers worden er tussen Centraal Station en Scheveningen Haven (via Hollands Spoor) extra GTL's onder lijnnummer 10 ingezet.
In navolging op de in mei 2022 gehouden concerten vindt er op donderdag 1 september 2022 en zaterdag 3 september 2022 op het strand van Scheveningen de Live on the Beach concerten plaats. Tijdens de aan- en afvoer van de bezoekers worden er tussen Centraal Station en Scheveningen Haven (via Hollands Spoor) extra GTL's onder lijnnummer 97 ingezet. Op donderdag 1 september 2022 zijn de 3101, 3104, 3107, 3115 en 3127 ingezet. Op zaterdag 3 september 2022 zijn de 3102, 3104, 3105, 3108 en 3140 ingezet.

Lijn 45
Vanwege een concert van Anouk op het Malieveld worden aan het einde van zaterdagmiddag 11 juni 2022 tussen de parkeergarage Laakhaven en het Centraal Station 4 pendeltrams (3147, 3108, 3120 en 3095) ingezet, rijdend onder lijnnummer 45. Na afloop van het concert verschijnen de pendeltrams van lijn 45 weer op straat.

Laatste dag GTL-8 op lijn 16 en lus Statenkwartier
Op zondag 19 juni 2022 is het de laatste dag dat er GTL's op lijn 16 rijden en tevens de laatste dag van de keerlus in het Statenkwartier (Frederik Hendriklaan - Prins Maurtislaan - Doornstraat - Statenlaan). Het eindpunt op de Statenlaan was vanaf 5 januari 1992 in gebruik (toen samen met lijn 8). Daarvoor was het eindpunt op de Prins Mauritslaan. Volgens de website busposities.nl hebben verspreid over de dag de volgende trams gereden: 3114, 3138, 3120, 3141, 3110, 3102, 3103, 3107, 3113, 3131, 3106, 3122 en 3145. De 3110 is als laatste dienstwagen iets na middernacht vanuit Statenkwartier vertrokken richting Wateringen. In Wateringen is de 3110 ook de laatste dienstwagen en rukt na aankomst bij het Centraal Station in naar de remise. De laatste dienstwagen die de lus in Statenkwartier bereden heeft is de 3141 (20 jun 2022, rond 00:30u). Na aankomst op de Statenlaan is de 3141 ingerukt naar de remise. Voor lijn 16 is het ook de laatste dag dat het trajectdeel Statenkwartier - Centraal Station bereden is en de daarbij sinds 11 april 2022 ingestelde omleiding via de Eisenhowerlaan en lijn 1 naar de Lange Vijverberg. Nu er met ingang van 20 juni 2022 Avenio's rijden op lijn 16 zijn de GTL's alleen nog maar aan te treffen op de lijnen 1, 6 en 12.

Presentatie Zóóómerbus en - tram
In navolging op Beachtram 3126 uit 2021 zijn op 23 juni 2022 zijn de 3121 en bus 1002 bij Scheveningen Noord gepresenteerd als Zóóómerbus en -tram. Verder zijn acht halten voorzien van een zomers tintje. Het gaat om de volgende halten: Centraal Station, Centrum, Hollands Spoor, Laan van Noi, Leyenburg, Loevensteinlaan, Lorentzplein en Wouwermanstraat. Daarvan zijn drie halten (HS, CS en Leyenburg) voorzien van een strandattribuut.

Wijzigingen in remiseverdeling
Vanwege het feit dat lijn 16 met ingang van 20 juni 2022 met Avenio's rijdt zijn er in die week een aantal GTL's van remise Scheveningen naar de Lijsterbesstraat overgebracht. Op donderdag 23 juni 2022 is op lijn 6 de 3090 gesignaleerd. Een dag later verschijnt de 3131 ook op lijn 6. Hiermee bevinden zich alle dienstvaardige ARI trams (3045, 3050, 3052, 3065, 3071, 3072, 3073, 3080, 3086, 3089, 3090, 3092, 3093, 3095, 3098, 3130, 3131, 3132 en 3133) zich in de remise Lijsterbesstraat. De buiten dienst staande 3074 bevindt zich in remise Scheveningen. Verder zijn de 3120 en 3123 (beiden 24 juni 2022) en de 3142 (25 juni 2022) op lijn 12 gesignaleerd. Op dinsdag 19 juli 2022 lijkt het er op dat de 3090 weer terug gekeerd is in remise Scheveningen. Die dag rijdt deze tram op lijn 1.

40 jaar 3045
In navolging op het 40-jarig bestaan van de 3009 (pekel GTL, 3 juli 2021), 3011 (pekel GTL, 15 juli 2021), 3024 (pekel GTL, 27 november 2021), 3035 (Hoftrammm, 19 maart 2022) en de 3044 (pekel GTL, 23 juni 2022) is op donderdag 30 juni 2022 de 3045 aan de beurt. De 3045 is de eerste GTL8-I die veertig jaar geleden per trein bij het aflaadspoor in De Heemstraat is afgeleverd en nog inzetbaar is voor de passagiersdienst.

30 jaar 3101
Op 10 juli 1992 is de 3101 als eerste GTL8-II in Den Haag gearriveerd. De tram is op De Werf afgeladen en na een line-up op het remiseterrein Zichtenburg naar de werkplaats Lijsterbesstraat gereden. Op 16 juli 1992 is de 3101 op lijn 3 in dienst gekomen.

Aanpassing dienstregeling lijn 1, 6 en 12
Begin september 2022 valt op de HTM website te lezen dat preventieve aanpassingen worden doorgevoerd op de GTL lijnen 1, 6, en 12 per 10 oktober 2022. De frequentie op lijn 1 gaat op werkdagen van zes naar vijf keer per uur en in de avond na 21:00 uur van vier naar drie keer per uur. Op zaterdag overdag van zes naar vijf keer per uur en in de avond na 21:00 uur van vier naar drie keer per uur. Op zondag in de ochtend voor 10:00 uur en avond na 21:00 uur van vier naar drie keer per uur en overdag van zes naar vijf keer per uur.
De frequentie op lijn 6 gaat op werkdagen van zes naar vijf keer per uur. Op zaterdag overdag van zeven naar zes keer per uur en in de avond na 21:00 uur van vier naar drie keer per uur. Op zondag in de ochtend voor 10:00 uur en avond na 21:00 uur van vijf naar vier keer per uur en overdag van zes naar vijf keer per uur.
De frequentie op lijn 12 gaat op werkdagen tijdens de spitsen van vijf naar vier keer per uur.
Met ingang van maandag 7 november 2022 worden de per 10 oktober 2022 doorgevoerde wijzigingen voor de lijnen 1, 6 en 12 weer terug gedraaid. Daarbij gaat de frequentie van lijn 6 op zaterdag overdag omhoog van zes naar zeven keer per uur.

Intocht Sinterklaas 2022
Tijdens de rijtoer van Sinterklaas op zaterdag 12 november 2022 door Den Haag heeft Sinterklaas en zijn gevolg dit jaar voor een deel van de route gebruik gemaakt van drie Pakjestrams, te weten de 3131 (Pakjestram 3), 3147 (Pakjestram 2) en 3090 (Pakjestram 1, totaal bestickerd). De pakjestrams staan opgesteld in de remise Lijsterbesstraat. Rond de klok van 15:15 uur zijn de drie Pakjestrams naar de Edisonstraat gereden. Vanaf 15:25 uur tot circa 16:00 uur heeft lijn 12 omgereden tussen de haltes Delftselaan en Goudenregenstraat. In de Edisonstraat zijn Sinterklaas en zijn gevolg ingestapt. Vanuit de Edisonstraat is de route van lijn 12 gevolgd naar de Loosduinseweg. Vervolgens linksaf via de route van lijn 2 naar de halte Brouwersgracht. Vandaar via de route van lijn 17 naar de Vijverdam om vanaf daar via lijn 1 naar Plein 1813 te rijden. Sinterklaas heeft Pakjestram 1 bestuurd. Hij heeft daartoe op woensdag 9 november 2022 les gehad op het remiseterrein Zichtenburg.
Op dinsdag 15 november 2022 verschijnt Pakjestram 3090 op lijn 1 in de passagiersdienst. Na Sinterklaas wordt de 3090 voorzien van nieuwe teksten voor de feestdagen van eind 2022.

Sky Radio kersttram
Na een afwezigheid van zeven jaren verschijnt er dit jaar weer een Sky Radio kersttram. De 3139 verschijnt op 30 november 2022 in de dienst en rijdt tot en met 26 december 2022 met deze reclame op lijn 1.

Calamiteiten
Op maandagmiddag 4 april 2022 wordt rond de klok van 14:30u de brandweer gestuurd naar remise Scheveningen voor een brandje in de 3112. Op foto's van de nieuwssite Regio 15 valt te zien dat er een brandje is geweest bij het tweede draaistel. De nieuwssite vermeldt verder dat het brandje snel geblust was.
Aan het einde van maandagavond 18 juli 2022 is in de bocht van de Slachthuisstraat naar de Laakkade de 3128 (extra lijn 1) met het eerste draaistel ontspoord. De tram is door de noodploeg herspoord.
Op vrijdagavond 2 december 2022 ontspoort de 3123/12, rijdend richting het Rijswijkseplein, rond de klok van 18:45u met het derde draaistel op het Stationsplein. Tegen de klok van 22:00u is de stremming voorbij.

GTL-8 naar recyclingbedrijf
In januari 2022 zijn de 3100 en 3077 vanuit de remise Lijsterbesstraat naar een reclyclingbedrijf overgebracht.
In februari 2022 zijn de 3060 en 3083 gegaan.
In maart 2022 zijn de 3070 en 3129 gegaan. De 3129 is de eerste GTL8-II die afgevoerd is.
In april 2022 zijn de 3088 en 3057 gegaan.

Remiseverdeling GTL-8 eind december 2022
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verdeling van de GTL-8 trams over de remises Lijsterbesstraat en Scheveningen en op welke lijn deze meestal worden ingezet.
Remise Lijsterbesstraat
Lijn 6: 3045, 3050, 3052, 3065, 3071, 3072, 3073, 3080, 3086, 3089, 3095, 3130, 3131, 3132 en 3133.
Lijn 12: 3092, 3093, 3098, 3120, 3123, 3124, 3135, 3136, 3142 en 3143.
Overig: 3009 (pekel), 3011 (pekel), 3024 (pekel) en 3044 (pekel).

Remise Scheveningen
Lijn 1: 3090, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 3122, 3125, 3126, 3127, 3128, 3134, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146 en 3147.
Overig: 3035 (Hoftrammm), 3074 (buiten dienst) en 3112 (buiten dienst).

Enkele foto's uit 2022
2023Veranderingen bij bestuurderscabine GTL8-I

Eind januari 2023 is de 3092 als proef voorzien van een afsluitbare cabinedeur tussen de bestuurderscabine en de deurhelft van de deuren 1A en 1B. Hierdoor is een gesloten bestuurderscabine ontstaan. Het oorspronkelijke deurtje van de cabine, het coronaschot en de stang tussen de deurhelft van de deuren 1A en 1B zijn verwijderd. Door deze aanpassing kunnen de passagiers dan ook weer door 1B in- en uitstappen. Het drukknopje voor de passagiers om deurhelft 1B te openen om daarna uit te kunnen stappen is verplaatst naar de koof boven de zandkast. Deurhelft 1A wordt door de bestuurder gebruikt. Op donderdag 2 februari 2023 verschijnt de 3092 op lijn 6.
Naast de 3092 hebben ook de 3071, 3072, 3073, 3080, 3095 en 3098 deze aanpassing als proef gekregen. Deze trams zullen in de periode van 6 februari 2023 tot en 19 maart 2023 worden ingezet op lijn 1B (verbinding lijn 1 tussen Delft Tanthof en 's-Gravenmade vanwege werkzaamheden aan de Hoornbrug). Zo kan de bestuurder bij 's-Gravenmade door de tram lopen om vervolgens te kunnen driehoeken en daarna weer terug naar de bestuurderscabine te lopen.

Werkzaamheden Hoornbrug
Vanaf maandag 6 februari 2023 tot en met zondag 19 maart 2023 vinden er werkzaamheden aan de Hoornbrug plaats. Dit heeft gevolgen voor de lijnen 1, 15 en 16.
Lijn 1 wordt in twee lijnen geknipt.
Lijn 1A wordt geëxploiteerd vanuit remise Scheveningen en rijdt vanaf Scheveningen Noord naar de halte Herenstraat (op de Geestbrugweg) en rijdt vandaar naar station Voorburg. Vanwege drukte op de Geestbrugweg en de Prinses Mariannelaan is op woensdag 15 februari 2023 en donderdag 16 februari 2023 aan het einde van de middag een aantal wagens van lijn 1A gekeerd door te driehoeken bij de halte Herenstraat. Voor de werkdagen erna tot en met dinsdag 21 februari 2023 kan, wanneer de verkeersdrukte daartoe aanleiding geeft, de centrale verkeersleiding besluiten om lijn 1A te laten driehoeken bij de halte Herenstraat. Vanaf woensdag 22 februari 2023 rijdt lijn 1A op werkdagen tussen 14:30u en 18:30u naar de halte Goudriaankade. Vandaar rijdt lijn 1A naar de Laakweg alwaar de vertrektijd wordt afgewacht voor de terugrit naar Scheveningen Noord.
Lijn 1B rijdt vanaf Delft Tanthof naar de halte 's-Gravenmade om daar via de keerdriehoek weer terug te rijden naar Delft Tanthof. Deze lijn wordt geëxploiteerd vanuit remise Lijsterbesstraat. De GTL's moeten om de route van lijn 1B te bereiken omrijden via de Tramtunnel Grote Marktstraat, Leidschendam Noord en de route van lijn 19. Wegens het passeren van de tramtunnel Grote Marktstraat zijn er GTL's nodig met ARI (automatische rem ingreep). De zeven trams voor lijn 1B zijn als proef voorzien van een nieuwe cabinedeur.
Lijn 15 rijdt niet in voornoemde periode. Door het tijdelijk opheffen van lijn 15 wordt lijn 16 een ringlijn.
Lijn 16 rijdt vanaf Wateringen naar het Centraal Station en rijdt vervolgens via de haltes Korte Voorhout, Buitenhof en Centrum naar de halte Bierkade en vandaar via de eigen lijnroute naar Wateringen.
Bus 65 rijdt vanaf de achterzijde van station Hollands Spoor via de Waldorpstraat - Rijswijkseweg - Haagweg - Geestbrugweg - Prinses Mariannelaan - Fonteynenburghlaan - Westvlietweg - Jan Thijssenweg - Delftweg naar 's-Gravenmade. Bus 65 verbindt daarmee de lijnen 1A en 1B.

Aftellen minuten voor vetrek van beginpunt
Vanaf februari 2023 is het mogelijk om bij de GTL's en bussen bij het beginpunt van een lijn te zien hoe lang het duurt voordat het voertuig vertrekt. Deze schermtekst wisselt dan met de bestemmingstekst.

3FM Awards Stemtram
Op maandagmiddag 13 maart 2023 rijdt vanuit remise Scheveningen de 3134 als 3 FM Awards Stemtram. In de tram zijn de stembussen geopend en is een pre-party georganiseerd. Via de haltes Keizerstraat, Centrum, station Hollands Spoor en Haagse Markt wordt naar het poppodium het Paard op de Prinsegracht gereden.

Lijn 45
Vanwege een concert van Muse op het Malieveld worden aan het einde van woensdagmiddag 7 juni 2023 tussen de parkeergarage Laakhaven en het Centraal Station pendeltrams ingezet rijdend onder lijnnummer 45. Vanuit remise Schevenigen zijn de volgende trams ingezet: 3118, 3104 en 3147.
Verder zijn vanuit remise Zichtenburg de 5001, 5022, 5059 en 5045 ingezet voor een eenmalige extra rit op lijn 17 tussen Wateringen en Centraal Station. Na aankomst op het Centraal Station zijn deze tram ingezet op lijn 45.

HTM Zomercampagne
Op woensdag 21 juni 2023 is de HTM Zomercampagne van start gegaan. Aan het eindpunt Duindorp zijn de Bikinilijn 3121 en Zomerbus 1001 gepresenteerd.

Werkzaamheden Lijnbaan en Laan van Meerdervoort
Vanwege werkzaamheden op de Lijnbaan / Prinsegracht en op de Laan van Meerdervoort krijgen de lijnen 2, 3 en 4 van zaterdag 8 juli 2023 tot en met donderdag 3 augustus 2023 te maken met omleidingen.
Lijn 2 rijdt vanuit remise Zichtenburg met GTL-8 tussen Kraayenstein en Leidschendam Noord. Tussen de haltes De La Reyweg en Grote Markt rijdt lijn 2 om via lijn 11 en lijn 6.
Lijn 3 rijdt komende vanuit Zoetermeer naar het Centraal Station. Vervolgens rijdt lijn 3 naar de Kalvermarkt, Spui, Buitenhof naar het eindpunt Gravenstraat om vandaar te keren via de Torenstraat. Tussen Loosduinen (de bussen vertrekken vanaf Kraayenstein vanwege een keermogelijkheid aldaar) en de Grote Kerk rijden pendelbussen onder lijnnummer 33.
Lijn 4 rijdt tussen de haltes De La Reyweg en Centraal Station om via lijn 11 en lijn 9 naar de Kalvermarkt. Vervolgens wordt via het spoor onder De Resident het tramviaduct bereikt.
Lijn 6 rijdt vanuit remise Zichtenburg.
Lijn 12 rijdt niet.
Op de Laan van Meerdervoort worden de in- en uitrukboog tussen de remise Lijsterbesstraat en Duindorp verwijderd. Deze keren niet meer terug.
Op woensdagavond 2 augustus 2023 rijdt de 4044 proef op de Prinsegracht. Aan het einde van donderdagmiddag 3 augustus 2023 rijden de 4054 en 3104 proef bij de diverse werkzaamheden op de Laan van Meerdervoort.

GTL-8 met ARI naar Zichtenburg
Vanwege de inzet van GTL-8 op lijn 2 (tijdelijk) en lijn 6 en het tijdelijk niet gebruik kunnen maken van de remise Lijsterbesstraat vanwege werkzaamheden op de Laan van Meerdervoort, rijden de lijnen 2 en 6 in de periode van 8 juli 2023 tot en met 4 augustus 2023 vanuit remise Zichtenburg. Hiertoe zijn achttien GTL's met ARI (Automatische Rem Ingreep, nodig voor de tramtunnel Grote Marktstraat) naar remise Zichtenburg gegaan. Het gaat om de 3045, 3050, 3052, 3065, 3071, 3072, 3073, 3080, 3086, 3089, 3092, 3093, 3095, 3098, 3130, 3131, 3132 en 3133. Vanaf 15 juli 2023 wordt de 3090, na een aantal dagen in remise Scheveningen te hebben verbleven, ook in remise Zichtenburg gestald. Vanaf 4 augustus 2023 keren de 19 ARI trams weer terug in de remise Lijsterbesstraat.
Op vrijdag 4 augustus 2023 is lijn 12 vanuit remise Zichtenburg gestart. Overdag rijden alleen GTL's met ARI op lijn 12 (3065, 3071, 3073, 3093, 3095 en 3131). Aan het einde van de middag verschijnen vanuit de remise Lijsterbesstraat de 3120 en 3143 op lijn 12. Deze GTL's hebben geen ARI.

Verhuizing GTL's tussen remise Lijsterbesstraat en remise Scheveningen
Omdat de remise Lijsterbesstraat in de periode 8 juli 2023 tot en met 3 augustus 2023 niet bereikbaar is, zijn vanuit de remise Lijsterbesstraat de 3090 (ARI), 3120, 3122, 3124, 3135, 3136, 3140 en 3143 naar remise Scheveningen gegaan. De buiten dienst staan 3074 en 3123 zijn in de remise Lijsterbesstraat blijven staan. Dat geldt ook voor de pekel GLT's 3009 en 3011.
De zeven eerdergenoemde 3100-en verschijnen in de loop van de week van 10 juli 2023 op lijn 1.
De 3090 is op 11 juli 2023 als instructietram gesignaleerd en op 14 juli 2023 op lijn 1. Een dag later wordt de 3090 op lijn 2 gesignaleerd en kan dan tot en met 4 augustus 2023 vanuit remise Zichtenburg worden ingezet. De 3120, 3124, 3135, 3136 en 3143 keren op 4 augustus 2023 weer terug in de remise Lijsterbesstraat. De 3120 en 3143 worden aan het einde van de middag op lijn 12 ingezet. De 3122 en 3140 blijven in remise Scheveningen.

Wijziging in- en uitrukroute lijn 12
Met de werkzaamheden op de kruising Laan van Meerdervoort / Goudenregenstraat zijn de bogen om in- en uit rukken tussen de remise Lijsterbesstraat en Duindorp verwijderd.
Lijn 12 rijdt met ingang van 4 augustus 2023 de volgende uitrukroute naar Duindorp: Laan van Meerdervoort - vanaf de halte Goudenregenstraat via lijn 12 naar de Loosduinseweg - linksaf lijn 2/4 - rechtsaf Monstersestraat - rechtsaf Delftselaan en dan via de eigen lijnroute naar Duindorp.
Om vanaf Duindorp in te rukken wordt via lijn 12 naar de Loosduinseweg gereden - linksaf lijn 2/4 - rechtsaf Monstersestraat - rechtsaf Delftselaan - via lijn 12 naar de halte Goudenregenstraat - Laan van Meerdervoort.

Coronaschotten
Begin augustus 2023 verschijnt op de website van Den Haag FM dat de houten coronaschotten in de GTL's vervangen gaan worden door een cabinedeur of -scherm. De verwachting is dat de ombouw zal plaatsvinden in de periode van september 2023 - november 2023, aldus Den Haag FM.
Eind december 2023 zijn de coronaschotten in de 48 voor de passagiersdienst bestemde GTL's nog niet vervangen. Alleen de zeven proefwagens (3071, 3072, 3073, 3080, 3092, 3095 en 3098) hebben een afsluitbare cabinedeur.

Vervangen wissels werkplaats Lijsterbesstraat
Eind augustus 2023 is in de grote hal van de werkplaats Lijsterbesstraat een aanvang gemaakt met het vervangen van de wisselstraat. Dit is nodig vanwege de komst van de GTL's die vanwege de tijdelijke sluiting van de remise Scheveningen (begin januari 2024), naar de remise Lijsterbesstraat komen. De GTL's kunnen dan ook in de grote hal worden gestald. In de nieuwe situatie worden de sporen 24, 25 en 27 van de grote hal niet op de nieuwe wisselstraat worden aangesloten, de andere 7 sporen (23, 26, 28, 29, 30, 31 en 32) wel.
Op donderdag 12 oktober 2023 zijn de wisselstraat en de daarop aangesloten sporen door de 3080 beproefd.

Spitsritten lijn 1
Sinds maandag 30 oktober 2023 zijn de spitsritten op lijn 1, zoals die er voor corona ook waren, weer ingesteld. In de ochtend rukken er 4 extra diensten leeg uit naar de Laakweg. Vandaar wordt de tram ingezet tussen de haltes Leeghwaterplein (vertrek 08:03u, 08:14u, 08:24u en 08:35u) en Zwarte Pad. In de middag rijden er 2 extra diensten tussen de haltes Zwarte Pad (vertrek 17:03u en 17:14u) en station Hollands Spoor. Vervolgens keert de tram via de Laakkade naar de halte Bierkade om vandaar weer naar het Zwarte Pad te rijden.

Omleiding lijn 6 vanwege werkzaamheden
Vanwege werkzaamheden op De la Reyweg rijdt lijn 6 in de periode van 15 november 2023 tot en met 17 november 2023 en van 29 november tot en met 1 december 2023 tussen de Apeldoornselaan en De Heemstraat in beide richtingen om via lijn 4 en 11.

Intocht Sinterklaas en Pakjestrams
Op zaterdag 18 november 2023 heeft Sinterklaas en zijn gevolg tijdens de intocht in Den Haag gebruik gemaakt van de tram, tussen de halte Valkenbosplein en Plein 1813. Vanaf de Laan van Meerdervoort is de 3090 (Pakjestram 1) via de route van lijn 3 naar de halte Brouwersgracht gereden. Vandaar via de Prinsegracht (bovenlangs), Jan Hendrikstraat, route lijn 17, Buitenhof, route lijn 1 naar Plein 1813. De Goedheiligman heeft onder begeleiding van HTM instructiepiet de 3090 bestuurd. De 3147 (Pakjestram 2) wordt door een trampiet bestuurd.

Pakjestram 3090 rijdt voor de actie Sintvoorieder1
Op woensdagmiddag 22 november 2023 rijdt de HTM pakjestram 3090 in het kader van de actie Sintvoorieder1 met Sinterklaas als bestuurder een route door Den Haag, waarbij je bij verschillende haltes gratis kunt opstappen om een pakje te doneren. De 3090 heeft de volgende haltes aangedaan: 12:05u Halte 1: Grote Kerk, 12:30u Halte 2: Tramhalte Station Mariahoeve (richting: Leidschendam), 12.40u Halte 3 Bruijnings Ingenhoeslaan (richting: Den Haag Centraal), 13:05u Halte 4 Kurhaus (richting: Scheveningen Noord), 13:30u Halte 5 Willem de Zwijgerlaan (richting: Hollands Spoor), 13:45u Halte 6 Nunspeetlaan (richting: Leyenburg) en 13:50u Halte 7 Leyenburg (richting Leidschendam Noord).

Sky Radio kersttram
In 2023 rijdt de 3109 als Sky Radio kersttram. De 3109 verschijnt op 28 november 2023 in de dienst en rijdt tot en met 26 december 2023 met deze reclame op lijn 1.

Calamiteiten
Op donderdag 26 januari 2023 is in de loop van de middag aan het eindpunt Leidschendam Noord de 3086 achterop de 3052 gebotst.
Op dinsdagmiddag 18 juli 2023 krijgt de 3105/1, rijdend richting Delft Tanthof, in de Phoenixstraat te Delft een aanrijding met EBS bus 9206 van lijn 53.
Op maandagavond 21 augustus 2023 verliest de 3052/6 in de tramtunnel Grote Marktstraat bij de halte Grote Markt een railrem.
Aan het einde van donderdagmiddag 2 november 2023 is de in de omleiding rijdende 3073/6 (richting Den Haag Leyenburg) ontspoort met het tweede draaistel bij het wissel Loosduinseweg / linksaf Monstersestraat.
Aan het begin van woensdagavond 15 november 2023 is de inrukkende 3065/6 met het eerste draaistel ontspoort in de boog van de Loosduinseweg naar de Noord West Buitensingel.
Op donderdagochtend 14 december 2023 is de 3137 op het remiseterrein Scheveningen ontspoord.

GTL-8 naar recyclingbedrijf
In november 2023 zijn de 3123, 3141, 3139, 3102 en 3107 vanuit de remise Lijsterbesstraat naar een reclyclingbedrijf overgebracht.

Overzicht GTL-8 per 26 november 2023
Op bovenstaande overzichten is de status van alle GTL-8 trams te zien per 26 november 2023.
LVO staat voor Levens Verlengend Onderhoud, die de trams in 2011-2012 hebben gehad.
ARI zijn trams die voorzien zijn van de Automatische Rem Ingreep, die nodig is voor het berijden van de tramtunnel Grote Marktstraat.

Remiseverdeling GTL-8 eind november 2023
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verdeling van de GTL-8 trams over de remises Lijsterbesstraat en Scheveningen en op welke lijn deze meestal worden ingezet.
Remise Lijsterbesstraat
Lijn 6: 3045, 3050, 3052, 3065, 3071, 3072, 3080, 3086, 3089, 3090, 3095, 3130, 3131, 3132 en 3133.
Lijn 12: 3092, 3093, 3098, 3120, 3124, 3135, 3136 en 3143.
Overig: 3009 (pekel), 3011 (pekel), 3024 (pekel), 3044 (pekel) en 3073 (buiten dienst).

Remise Scheveningen
Lijn 1: 3101, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 3122, 3125, 3126, 3127, 3128, 3134, 3137, 3138, 3140, 3142, 3144, 3145, 3146 en 3147.
Overig: 3035 (Hoftrammm).

Vanwege de op komst zijnde sluiting van de remise Scheveningen (begin januari 2024) verhuizen in de laatste twee weken van december 2023 al diverse GTL-8's naar de remise Lijsterbesstraat. Het gaat om de volgende trams (de datum tussen haakjes is de datum van waarneming op lijn 12): 3128 (19-12), 3140 (22-12), 3101 (22-12), 3116 (24-12), 3122 (24-12), 3106 (30-12) en 3109 (30-12). De 3072 (totaalreclame voor Corpus) is vanuit de remise Lijsterbesstraat nog even naar de remise Scheveningen verhuisd voor inzet op lijn 1. De 3072 rijdt vanaf 26 december 2023 vanuit remise Scheveningen.

Enkele foto's uit 2023Klik hier om terug te gaan naar de startpagina van Dossier GTL-8.