Exploitatie: Zomerdienst 1993 - 2000
147 GTL's: het rijk alleen


Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.orgZomerdienst 1993

De GTL's hebben met ingang van de zomerdienst 1993, die ingaat op 1 juli 1993 en duurt tot en met 22 augustus 1993 het rijk alleen. De maximale inzet is doordeweeks 104, zaterdags 82 en zondags 75 trams.
Opmerkelijk is deze zomer het verschijnen van de lijnen "56" (kort-traject lijn 6 De Uithof - CS) en "59" (kort-traject lijn 9, Noorderstrand - CS), doordat bij de serie 3100 bij het instellen van de lijncode het corresponderend lijnnummer voordraait. Dit verschijnsel had zich reeds eerder voorgedaan met de verbouwde 3055 op de kort-trajectdienst op lijn 3. Aanvankelijk wordt een oplossing gevonden in het afplakken van de "5" op de lijnfilm, zodat het juiste lijnnummer voordraait, maar dan in een kleiner formaat.
Na het langzamerhand vervangen van de oorspronkelijke lijnfilms door exemplaren waarbij deze nummers vervangen zijn door (groene) K-lijnnummers, komt ook aan dit verschijnsel een einde.

'kleine' lijn 6 lijn 56 lijn 59  
De jaardienst 1993/1994 begint op 23 augustus 1993 en laat op alle dagen, behalve op zondag een lichte stijging van de inzet van de GTL's zien: maandag tot en met vrijdag 116, zaterdag 100 en zondag 73 dienstwagens.

In november 1993 worden de hulpsporen op de Parallelweg tussen de Stationsweg en de Koningstraat in gebruik genomen. Wegens de bouw van een tramtunnel onder de NS sporen ter hoogte van de Poeldijksestraat, voor onder meer de toekomstige tramlijn 17 naar Wateringse Veld, moeten de lijnen 8, 9, 11 en 12 voor enige jaren de gewone rijbaan volgen.

1994

Al sinds 1965 wordt er gesproken over een verlenging van lijn 1 in Delft naar de geplande nieuwe wijken ten zuiden van de stad. In september 1994 is de verlenging van lijn 1 vanaf Delft station naar Delft Tanthof eindelijk een feit. . De nieuwe sporen naar de in het zuiden gelegen wijken van Delft zijn reeds aan het begin van 1994 voor het grootste deel gereed. Slechts de aansluiting op het HTM-tramnet bij het Delftse station ontbreekt nog.

instructie rijden met 3120De eerste proefrit op het nieuwe spoor voorbij het spoorviaduct vindt in april 1994 plaats. Daartoe wordt op 26 april 1994 de 3120 per oplegger van remise Zichtenburg overgebracht naar de Krakeelpolderweg achter het Delftse station. De volgende dag wordt deze tram gebruikt voor het maken van een instructievideo voor de bestuurders. Op donderdag 28 april 1994 rijdt de tram nog een rit voor genodigden van de HTM en de gemeente Delft om 's avonds weer per oplegger teruggebracht te worden naar Den Haag.

Voor het beter herkenbaar maken van de kort traject dienst op lijn 6 wordt vanaf 6 juni 1994 het lijnnummer 6K ingevoerd. Hierdoor worden de films van de 3055 en de serie GTL8-II enigzins aangepast en verdwijnen zo de cijfers 50 tot en met 59. Ze krijgen nu cijfers met een "K" toegevoegd, wit op groene achtergrond. In de loop van de zomer van 1994 krijgen ook de 3000'en aangepaste lijnfilms met de "K" lijnnummers. Voor de lijnen 2 en 11 zijn geen K-films gemaakt. Omdat de films gegroepeerd zijn per remise is de volgorde hier: 1, 1K, 7, 7K, 8, 8K, 9, 9K, 10, 10K, 2, 6, 6K, 12, 12K, 16, 3, 3K, 11.

Tijdens de zomerdienst 1994, die loopt van 7 juli 1994 tot en met 28 augustus 1994, worden er maximaal 105 trams ingezet. Dit aantal wordt bereikt in de avondspits. In de zomer van 1994 verschijnt lijn 9K in het Haagse straatbeeld. Onder dit lijnnummer wordt de voorheen ongenummerde kort-trajectdienst, de voortzetting van de oorspronkelijke 'strandexpres', tussen het Centraal Station en Scheveningen Noorderstrand gereden.

De jaardienst 1994/1995 gaat in op 29 augustus 1994 en duurt tot en met 12 juli 1995. Tijdens de ochtendspits zijn er 118 GTL's op straat.

Reeds drie dagen voor het begin van de nieuwe jaardienst wordt lijn 1 doorgetrokken naar Delft Zuid. Op 25 augustus 1994 vertrekt even voor zes uur 's avonds de 3061 na het driehoeken voor het station als laatste tram van het oude beginpunt op de Westvest. Lijn 1 wordt voor de rest van de avond ingekort tot 's-Gravenmade en bussen nemen het vervoer over, zodat de sporenbouwers de aansluiting tussen de oude en nieuwe sporen kunnen afbouwen.
Op 26 augustus 1994 wordt rond vijf uur 's ochtends door de 3143 een eerste proefrit gemaakt, gevolgd door museumtram 1210. De 3112 rijdt als eerste dienstwagen door naar Tanthof. In de middag volgt de officiele opening. Naast de museumtrams 57+118, 265+505, 1210, en de partytram 1302, neemt de 3125 hieraan deel.

extra inzet studiebeursIn september 1994 wordt tijdens het North Sea Jazz festival voor drie nachten een nachtnet ingesteld. Elk half uur vertrekken vanaf de halte Congresgebouw trams naar Loosduinen, Vrederust, Berestein, Kraayenstein, Mariahoeve en Leidsenhage. Het lag in de bedoeling om deze service in het vervolg elk jaar te bieden. Later wordt voor dit soort evenementen lijnnummer 19 gebruikt.

Voor het vervoer van bezoekers van de manifestatie "Studiebeurs '94" in het Congresgebouw rijdt tussen 29 september 1994 en 1 oktober 1994 een bijzondere tramlijn tussen het HS (oude standplaats lijn 8) en Statenkwartier. Hierop doen dienst de 3101, 3104, 3107, 3112, 3114 en 3115. Deze trams zijn herkenbaar aan een bijzonder bord op de lijnfilmkast.

Als vervolg op de in januari 1993 begonnen proef op lijn 6 met het afsluiten van de B-bak in de avonduren, wordt dit met ingang van 1 oktober 1994 ook ingevoerd op de lijnen 10 en 11. Vanwege de aanwezigheid van een schuifdeur om de B-bak af te kunnen sluiten zijn de avondritten op de lijnen 6, 10 en 11 voorbehouden aan de 3055 en 3101-3147. De 3109 en 3126 dragen reclameteksten om het publiek van het nieuwe instapregime op de hoogte te stellen.

1995

Bij het begin van de zomerdienst (13 juli 1995 tot en met 3 september 1995) wisselen de lijnen 7 en 8 stuivertje aan het eindpunt Statenkwartier. Lijn 8 gaat weer rijden naar zijn historische eindpunt Scheveningen, terwijl lijn 7 een directe verbinding Statenkwartier - Leidschendam Noord gaat bieden.

Lijn 9 is de grote verliezer. Deze lijn rijdt doordeweeks nog slechts tot tot acht uur 's avonds. Kennelijk in aansluiting op deze onttakeling van lijn 9 wordt de versterkingsdienst tussen het CS en Scheveningen in het vervolg gereden onder het lijnnummer 1K.

Wegens de bouw van de tramtunnel tussen de Muzenstraat en de Prinsegracht moeten de tramlijnen in het centrum in de komende jaren langdurig gaan omrijden. Allereerst wordt de Kalvermarkt voor anderhalf jaar tramloos. Op de Schedeldoekshaven worden nieuwe sporen gelegd. In de nacht van 24 op 25 augustus 1995 rijdt de 3065 hierop proefritten.

De jaardienst 1995/1996 gaat in op 6 september 1995. Enkele dagen later, op 11 september 1995, verlaten de lijnen 2, 3, 6 en 7 de Kalvermarkt om zo de bouwers van de tramtunnel de ruimte te geven. Voor de lijnen 1 en 9 tussen het Centraal Station en het Rijswijkseplein was deze omleiding al twee dagen eerder ingegaan omdat het Spui voor de Nieuwe Kerk reeds (tijdelijk) afgesloten was voor alle verkeer wegens het jaarlijkse Uit-festival.
Naast de omleidingen voor de diverse bouwprojecten in de Residentie, is de belangrijkste verandering in deze jaardienst de verdergaande onttakeling van lijn 9 (Scheveningen - Vrederust). De dienst wordt nu reeds om 18.00 uur gestaakt.

1996


businzet lijn 7 Wegens spoorvernieuwing in Leidschendam wordt lijn 7 vanaf eind februari 1996 tot en met eind mei 1996 in de avonduren ingekort tot de keerlus van lijn 3, Antoniushove. Bussen nemen het vervoer naar Leidschendam Noord over.

opening tramtunnel HSDe zomerdienst, die ingaat op 13 juli 1996, brengt grote veranderingen met zich mee. Deze houden verband met de opening van de tunnel onder de NS-sporen bij het station HS.
Van deze tunnel maken voorlopig alleen de trams naar Voorburg (lijn 10) en Moerwijk (lijn 12/16) gebruik. Het deel van de Rijswijkseweg, tussen het spoorviaduct en de Laakbrug, wordt niet meer door deze lijnen bereden.

Omdat lijn 12 nu in beide richtingen via het Stationsplein rijdt, wordt het lijnummer 16 voor de tak naar Moerwijk weer in het leven geroepen. Tramlijn 12 is dan wel opgedeeld in 12 en 16, wat de exploitatie betreft blijft het een tramlijn. Er bestaan dus geen diensten, die alleen het traject Duindorp - CS rijden. Het lijnnummer wordt aan het CS, in de Rijnstraat, gewisseld. In verband met dit omfilmen wordt lijn 12/16 in de regel alleen bereden door de trams die zijn voorzien van een automatische lijn- en richtingfilm, dus de 3055 en de 3101-3147. Slechts bij hoge uitzondering verschijnt er een 3000 op deze lijn.

De eerste trams, die via de tunnel rijden, zijn de 3144 van lijn 10 en de 3139 van lijn 16.

1997

De bouw van de tramtunnel gaat verder. Op 1 maart 1997 rijden de lijnen 2, 6 en 10, naar het toen leek, voor het allerlaatst door de Grote Marktstraat. Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen deze lijnen een omleidingsroute volgen via de Jan Hendrikstraat - Groenmarkt - Buitenhof - Spui. De bedoeling is dat na het gereed komen van de tunnel (op dat moment gepland voor 2000) de trams in de Grote Marktstraat niet meer bovengronds zullen terugkeren. Met de 3124 van lijn 10 wordt afscheid genomen.


In juni 1997 is de Kalvermarkt weer beschikbaar voor tramverkeer. Op dat moment is het mogelijk geworden om het Spui tussen de Grote Marktstraat en Schedeldoekshaven voor tramverkeer af te sluiten. De lijnen 2, 3, 6, 7, 8, 10 en 16 rijden vervolgens via de Kalvermarkt. Voor de lijnen 1 en 9 verandert er niets. Deze lijnen reden al sinds september 1995 via de Schedeldoekshaven.


Vanaf juni 1997 worden ook 3000'en uitgerust met een afsluitbare schuifdeur tussen de C- en B-bak. Omdat het de bedoeling is om het afsluiten van de B-bak ook in te voeren op de overige tramlijnen, behalve lijn 3, is het aanwezige park van 48 trams (3055 en 3101-3147) niet meer voldoende. Ook de 3040-3100 worden van een dergelijke deur voorzien.


1998

In maart 1998 ontstaat een grote crisis. Nadat gedurende twee weken water binnendrong in de tramtunnel in aanbouw, was inmiddels zoveel zand weggespoeld dat het wegdek op de Kalvermarkt op enkele punten wegzakte. Op 8 maart 1998 om 15.16 uur wordt daarom voor onbepaalde tijd het tramverkeer op de Kalvermarkt volledig stilgelegd.

Dankzij een inderhaast opgezet noodplan kan het tramverkeer rond het Centraal Station nog op redelijke wijze in stand gehouden worden. Hierbij moet wel door de lijnen 3, 6, 7, 8 en 10 worden omgereden via de Vijverberg, Bosbrug en Koningskade. Bij de Muzenstraat moet een moeizame rangeerbeweging gemaakt worden om het tramviaduct naar het Centraal Station te kunnen bereiken. Door de aanleg van een hulpspoor door het bouwterrein van het project "De Resident", waarmee de helaas verdwenen "Rover-boog" tijdelijk terugkomt, komt in deze situatie later enige verbetering.
lijn 12 filmt HS lijn 16 filmt HS lijn 2 filmt Centrum  


Lijn 2 wordt noodgedwongen ingekort tot het Kerkplein, terwijl lijn 12/16 het centrum volledig mijdt en tussen het HS en de Rijswijkseweg via de Hofwijckstraat rijdt. In de Hofwijckstraat wordt ook het lijnnummer gewisseld. Vanaf Duindorp en Moerwijk wordt ook geen Centraal Station gefilmd, maar Hollands Spoor.


Het grootste deel van de binnenstad raakt aldus verstoken van tramverkeer. Het probleem is op dit moment dat een deel van het Spui nog altijd niet geschikt is voor tramverkeer. De herinrichting van het Spui en de afbouw van het plafond van het tramstation onder de kruising Spui/Grote Marktstraat worden in versneld tempo uitgevoerd om zo spoedig mogelijk het tramverkeer via het Spui te kunnen hervatten. In de tussentijd neemt buslijn 35 tussen het Hollands Spoor en de Kneuterdijk de zaken waar.

In mei 1998 is het Spui weer berijdbaar voor trams. Op 15 mei 1998 maakt de 3146 een proefrit op de nieuwe trambaan tussen de Grote Marktstraat en de Schedeldoekshaven. De volgende dag kunnen de lijnen 3, 6, 7, 8 en 10 weer via het Spui rijden en op 17 mei 1998 wordt ook de route van de lijnen 2 en 12/16 weer hersteld.


In augustus 1998 komt een einde aan deze crisis. De situatie in de tramtunnel is gestabiliseerd door het inpompen van een grote hoeveelheid water. De Kalvermarkt kan vervolgens weer worden teruggegeven aan het tramverkeer. In de nacht van 12 op 13 augustus 1998 vindt de eerste proefrit plaats op de herstelde sporen op de Kalvermarkt. De volgende dag wordt rond 14.00 uur nog een "pseudo-proefrit" voor de pers gereden met de 3077.

Op zaterdag 15 augustus 1998 wordt het tramverkeer over de Kalvermarkt voor de lijnen 2, 3, 6 en 7 weer hervat en komt een einde aan het omrijden via de Schedeldoekshaven. Op zaterdag 29 augustus 1998 volgen de lijnen 1, 1K en 9. Lijn 1K heeft nu een eindpuntlus door het centrum en wacht de vertrektijd af aan het nieuwe eindpunt Prins Bernhard Viaduct (BV) op de Schedeldoekshaven. Hier is overigens geen halte.In de zomerdienst 1998 rijdt lijn 7 bij te verwachten grote drukte op het strand, door naar Scheveningen Noorderstand. Pendelbussen vanaf de Scheveningseweg nemen vanaf de Johan de Wittlaan het vervoer naar Statenkwartier over.

Op 4 augustus 1998 wordt het rijden met een afgesloten B-bak gedurende de avonduren op alle lijnen behalve lijn 3 ingevoerd. Dat betekent dat de avonddiensten op de betreffende tramlijnen zijn voorbehouden aan de 3040-3100, 3101-3147, welke immers zijn uitgerust met een schuifdeur om de B-bak af te kunnen sluiten. In de praktijk rijden ook de 3001-3039 's avonds laat gewoon door.

Met ingang van de jaardienst 1998/1999, ingaande 23 augustus 1998, vinden er weer verschuivingen plaats in de remiseverdeling. Lijn 11 verhuist weer van de Lijsterbesstraat naar Scheveningen, terwijl lijn 12/16 van Zichtenburg terugkeert naar de Lijsterbesstraat. Een en ander houdt verband met de komst van de nieuwe tramlijn 17, die gehuisvest zal worden in Zichtenburg. In de tussentijd zullen trambestuurders van de remise Zichtenburg nog tijdelijk op 12/16 worden ingezet.
Voor de materieelinzet maakt dit in beginsel niets uit. De vaste remiseverdeling is na het sluiten van de depotwerkplaatsen Scheveningen en Lijsterbesstraat verlaten.

businzet lijn 8 en 9Op 14 september 1998 zorgen storm en zware regenval voor de nodige problemen. In verband met wateroverlast bij Station Moerwijk (viaduct Hildebrandplein) wijkt lijn 16 uit naar Voorburg Station. Een aantal trams staan gestremd en kunnen pas de volgende dag inrukken. Voor lijn 8 en 9 wordt vanaf 19.02u het traject Zuiderpark - Vrederust verboden terrein in verband met omgewaaide bomen. Zij rijden niet verder dan de keerdriehoek Zuiderpark en bussen nemen het verdere vervoer naar Vrederust over. Op het tramloze traject wordt de bovenleiding door de mensen van de bovenleiding naar beneden gehaald en op de grond/straat gelegd. Vervolgens wordt een groot deel van de bomen langs het tramtracé omgezaagd. In de late avond van 20 september 1998 kunnen de trams weer doorrijden naar Vrederust.

Op 4 juni 1998 wordt door de 3026, getrokken door een Unimog, het traject van de nieuwe lijn 17 bereden tussen het Jonckbloetplein en het begin van de Patentlaan. Op 10 december 1998 maakt de 3026 tussen het Jonckbloetplein en de keerdriehoek Plaspoelpolder een proefrit op eigen kracht.

1999

Op 4 januari 1999 wordt het eerste deel van lijn 17 geopend. De 3045 is getooid met een bloemstuk en beplakt met totaalreclame om "de nieuwe lijn 17" te promoten. De lijn rijdt voorlopig tussen het Centraal Station en de keerdriehoek Plaspoelpolder. Op 20 januari 1999 berijdt de 3025, gesleept door een Unimog, een stukje spoor tussen het stootblok aan de Volmerlaan en de bocht voorbij de halte Treubstraat.
De doortrekking naar het Wateringse Veld zal volgen wanneer de tramsporen nabij het station van Rijswijk zijn voltooid. De afbouw heeft lang op zich laten wachten wegens de volhardendheid van de exploitant van cafe "De Halve Maan". Een deel van dit cafe staat op de grond waar de rails van lijn 17 moet komen te liggen.

Unimog sleept 3126 3045 Unimog sleept 3025 eetcafe Halve Maan

Tijdens de zomerdienst van 1999 rijdt lijn 7 permanent door naar Scheveningen Noorderstand. Een pendeldienst met bussen neemt het vervoer over tussen de Scheveningseweg en Statenkwartier. In beginsel rijden er alleen maar 3000'en op lijn 7. Zodra de 3055 of een tram uit de serie 3101-3147 op lijn 7 verschijnt, is de kans groot dat deze door het instellen van de VECOM code '57', lijn 7K filmt. Nadat de bestuurder hier na enige tijd achter komt en de filmcode handmatig verandert, verschijnt weer lijn 7.

In het weekeinde van 3 en 4 juli 1999 wordt de keerlus voor lijn 11 op het Rijswijkseplein aangesloten en in gebruik genomen. Hiermee komt een einde aan het keren van lijn 11 via de Zuylichemsytraat, dat sinds 3 november 1975 gebeurde.

Voor de doortrekking van lijn 17 naar het Wateringse Veld vinden een aantal proefritten plaats. In de vroege nachtelijke uren van 11 juli 1999 en de avonduren van 14 juli 1999 rijden respectievelijk de 3061 en 3031 proef. Vanaf de rotonde nabij de halte Eikelenburg worden de trams gesleept naar de keerlus (door een Unimog), door de lus heen en weer terug naar Eikelenburg gesleept. Op 14 juli 1999 rijdt eveneens de 3024 mee, maar die rijdt niet verder dan de rotonde. Op 18 augustus 1999 maakt de 3036 tot slot een proefrit op eigen kracht.
3031 3036 Openingshandeling lijn 17  

Op 23 augustus 1999 rijdt de eerste lijn 17, de 3045, door naar het Wateringse veld. Vijf dagen later, zaterdag 28 augustus 1999 vindt de officiële opening plaats door de 3045 die op het Generaal Eisenhowerplein (Station Rijswijk) door een 'muur' rijdt. Behalve de 3045 rijdt ook de 3064 met genodigden.

Met de ingebruikname van lijn 17 en een park van 147 GTL's zijn er niet veel reserve trams meer. Na een bijzonder ongelukkige opeenvolging van ontsporingen en aanrijdingen wordt de materieelpositie van de HTM uitermate krap. Dit betekent dat sommige diensten al uitvallen.

Op de doordeweekse dagen in de periode 13 tot en met 31 december 1999 moeten daarom PCC's uit de museumvloot in de ochtendspits bijspringen op lijn 10, De eerste dag verschijnen de 1165 en de 1210 (die zijn laatste diensten had gereden in 1982!) op de baan. De 1165 wordt na twee dagen gewisseld voor de 1304. De crème 1210 blijft de gehele week trouw zijn rondjes rijden, en dit nota bene in zijn 60-er jaren uitvoering zonder stempelautomaten.
In de tweede week is het de 1165 die de 1210 aflost, en de tweede en derde week samen met de 1304 rijdt.
1165 1210 1304  


2000

De sporen op de Dedemsvaartweg, die een verbinding vormen tussen de Melis Stokelaan (lijn 8 en 9) en de Meppelweg (lijn 6), worden op 1 februari 2000 vrijgegeven voor het tramverkeer. Het nieuwe traject zal echter niet gebruikt worden voor passagiersvervoer. Met ingang van 27 februari 2000 zullen deze sporen fungeren als in- / uitrukroute voor lijn 17 en voor een aantal diensten op lijn 8 en 9 die op werkdagen vanuit de remise Zichtenburg gaan rijden. Het doel van deze diensten is het uitwisselen van trams voor onderhoud in de depotwerkplaats van Zichtenburg. Met ingang van de uitgestelde jaardienst 2000/2001 vervallen de diensten van lijn 8/9 vanuit remise Zichtenburg.

In de periode 1 mei tot 6 juni 2000 rijdt lijn 6 niet door de Hobbemastraat in verband met de spoorvernieuwing aldaar en de reconstructie van deze straat. Lijn 6 rijdt in beide richtingen om via lijn 2 en 11.

Doordat de wielbanden van de GTL's aan een abnormale, hevige slijtage onderhevig zijn en hierdoor meer trams buiten dienst staan dan normaal, worden met ingang van 22 mei 2000 een aantal noodmaatregelen van kracht. Op de tramlijnen 2, 3, 6, 7, 9 en 17 vervallen een aantal korte diensten in de ochtend- en/of avondspits. Op 24 mei 2000 wordt door de HTM lijn 7 zelfs in zijn geheel opgeheven. Tussen de Scheveningseweg en het Statenkwartier alsmede tussen Station Mariahoeve en Leidschendam Noord rijden pendelbussen. Voor de rest van de route moeten de passagiers gebruik maken van lijn 8 en lijn 6. In verband met deze maatregel wordt lijn 6K (kort traject De Uithof - Centraal Station in de avonduren en op zondag) eveneens opgeheven. Lijn 6 rijdt nu de gehele dag door naar Station Mariahoeve. Met ingang van 29 mei 2000 wordt lijn 6 zelfs verlengd van Station Mariahoeve naar Leidschendam Noord en kunnen de pendelbussen op dat deel van lijn 7 vervallen.

Om de drukte op lijn 8 op te vangen zet de HTM extra's in onder lijnnummer 8K. Deze trams rijden in de ochtend- en avondspits op het traject Scheveningen Noorderstrand - Hollands Spoor.

Met ingang van zaterdag 10 juni 2000 komt lijn 7 weer in dienst. De per 22 mei 2000 ingestelde alternatieve dienstregeling voor de lijnen 2, 3, 6, 7, 9 en 17 met minder dienstwagens, blijft vooralsnog van kracht tot en met 7 juli 2000 (het einde van de jaardienst).

Met ingang van maandag 10 juli 2000 worden de meeste trams van de HTM op een vaste lijn ingezet. Deze maatregel is genomen om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan de slijtage aan zowel de rails als aan de wielen. Voor de lijnen 3 en 17 worden aanpassingen aan het spoor verricht. Er wordt gestart met lijn 3, nadat alles met de meettram (1315) is opgemeten. Daarna volgt lijn 17. Trams met nieuwe wielbanden worden naast lijn 3 nu ook op lijn 17 ingezet om het profiel van het 'nieuwe' spoor (deel naar Wateringse Veld) vast te houden. Later komen ook de aanpassingen van het spoor van de overige lijnen aan bod. Eind 2000 zijn de meeste trams voorzien van nieuwe wielbanden.

In de zomerdienst 2000 blijft lijn 7 naar Statenkwartier rijden. De opbrengsten van het omleggen van deze tramlijn naar Scheveningen blijken niet in verhouding te staan tot de extra kosten van het inzetten van een busdienst naar Statenkwartier. In het vervolg zal bij strandweer lijn 8 versterkt worden met extra's.

Met ingang van 5 juli 2000 wordt de Kalvermarkt wederom voor alle verkeer afgesloten. 's Nachts was een damwand gebroken waardoor het water dat in het tunneldeel onder de Kalvermarkt stond massaal wegstroomde in de richting van het ondergrondse tramstation Spui. Om geen enkel risico te nemen (instortingsgevaar) wordt besloten tot een algehele afsluiting. Voor de tramlijnen in het centrum heeft dit ingrijpende gevolgen. Zo rijdt lijn 1 richting Delft en 9 in beide richtingen via de route van lijn 12 naar het Rijswijkseplein. De lijnen 2, 6K en 17 vormen in het centrum een ringlijn via het Buitenhof - Vijverberg - Rijnstraat - Schedeldoekshaven. Vanaf 15 juli 2000 wordt lijn 6K weer naar CS-hoog gestuurd. De lijnen 3, 6, 7 rijden komende vanaf het Spui via de Schedeldoekshaven totaan de Turfmarkt. Hierna rijdt men achteruit onder gebouw "De Resident" door totaan de Kalvermarkt / Fluwelen Burgwal. Vanaf hier kan men weer vooruit het tramviaduct op.
Op 3 augustus 2000 wordt de Kalvermarkt weer vrijgegeven voor trams. Na inspectie en het schoonmaken van de rails kunnen de trams vanaf vrijdag 4 augustus 2000 weer hun normale routes berijden. Ter illustratie verwijzen wij u naar een aparte pagina, waar de rangeerbewegingen bij de Schedeldoekshaven in 1998 en 2000 schematisch wordt weergegeven.

Op maandag 28 augustus 2000 gaat de jaardienst weer in. De eerste weken, totdat de Grote Marktstraat voor de lijnen 2 en 6 in gebruik wordt genomen, zijn nagenoeg gelijk aan de afgelopen jaardienst.

De Grote Marktstraat wordt op zaterdagmiddag 18 november 2000 weer in gebruik genomen door de lijnen 2 en 6. Lijn 10 blijft nog de omleidingsroute rijden via het Buitenhof en de Grote Kerk. Om de kruising Spui / Grote Marktstraat te ontlasten verdwijnen de lijnen 1 en 9 per 19 november 2000 van de Kalvermarkt en gaan via de Schedeldoekshaven rijden. De volgende dag gaat de uitgestelde jaardienst 2000/2001 in.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina van Dossier GTL8.