Groot Onderhoud Tram 2007/2008

Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org

Lijn 2
In de periode van 4 juni 2007 tot en met 10 juni 2007 zijn werkzaamheden uitgevoerd op het trajectdeel Thorbeckelaan - Kraayenstein. Lijn 2 rijdt niet verder dan de keerdriehoek Volendamlaan. Op het tramloze gedeelte zijn pendelbussen ingezet.

Lijn 6
In de periode 11 tot en met 13 juni 2007 rijdt lijn 6 vanaf 20:00u tot einde dienst tussen de Dierenselaan en de Brouwersgracht in beide richtingen om via lijn 4. Op het tramloze gedeelte worden geen pendelbussen ingezet.

Vanaf woensdag 13 juni 2007 tot en met dinsdag 19 juni 2007 rijdt lijn 6 tussen Oostinje en Essesteijn om via lijn 2. Pendelbussen bedienen het tramloze gedeelte.

Lijn 12
In de periode 2 juli 2007 tot en met 13 juli 2007 is tramlijn 12 tijdelijk opgeheven vanwege 'groot onderhoud'. Tussen Duindorp en het Hobbemaplein rijden pendelbussen. Tussen het Rijswijkseplein en de Delftselaan worden de passagiers naar lijn 11 verwezen.

Vanaf zaterdag 14 juli 2007 kan lijn 12 weer gedeeltelijk rijden. Het baanvak tussen de Wouwermanstraat en het Rijswijkseplein is dan voor lijn 12 nog niet vrij gegeven. Lijn 12 rijdt tot en met 16 juli 2007 niet verder dan de halte Wouwermanstraat en keert vervolgens via de keerdriehoek bij het HOVM. Passagiers tussen de Wouwermanstraat en HS worden verwezen naar tram 9 of 11.

Lijn 16
Vanaf zaterdag 14 juli 2007 tot en met zondag 5 augustus 2007 wordt tramlijn 16 tijdelijk opgeheven vanwege 'groot onderhoud'. Tussen Hollands Spoor en Moerwijk rijden pendelbussen. Op het traject tussen station Hollands Spoor en Centraal Station worden de passagiers naar andere tram- of buslijnen verwezen. Van de periode dat lijn 16 niet rijdt is eveneens gebruik gemaakt om de aansluiting van de nieuwe sporen bij het eindpunt Moerwijk te realiseren.

Vanwege het groot onderhoud aan lijn 16 komt de koppeling met lijn 15 tijdelijk te vervallen. Lijn 15 rijdt komende vanaf Nootdorp vanaf het Spui via de route van lijn 16 naar Centraal Station. Vandaar rijdt lijn 15 weer via de lijnroute naar Nootdorp.
Vanaf maandag 6 augustus 2007 rijden er weer trams op lijn 16. Door de werkzaamheden aan lijn 15 vervalt de koppeling met die lijn, en rijdt lijn 16 tijdelijk niet verder dan station Hollands Spoor en loopt dan bij het Rijswijkseplein over op lijn 12. Lijn 12 loopt bij het Rijswijkseplein over op lijn 16.
De eerste dagen waren de vaste lage 3000'en (3011, 3021, 3030, 3034, 3036, 3038) van lijn 12 dus ook op lijn 16 te zien. Aangezien deze trams nog over richting- en cijferfilms beschikken, betekent dit voor de bestuurder dat de films iedere keer verdraaid moesten worden. De meeste trams toonden alleen aan de voorzijde het lijncijfer. De richtingfilm stond op HTM of blanco. De overige cijferfilms (2x zijkant en 1x achterzijde) stonden op blanco. Vanaf vrijdag 10 augustus 2007 worden de lage 3000'en niet meer op 12/16 ingezet. De koppeling van de lijnen 12 en 16 heeft tot en met zondag 16 september 2007 geduurd.

Vanaf zondag 30 september 2007 rijden de lijnen 15 en 16 weer een deel door het centrum. Lijn 15 rijdt vanaf station Hollands Spoor via de normale lijnroute 17 (de wagens van lijn 15 en 16 hebben aangepaste wielen en mogen daardoor het voor lijn 17 tijdelijk buiten dienst gestelde traject berijden) naar de hulphalte op de Schedeldoekshaven. Daar vindt de overloop op lijn 16 naar Wateringen plaats.
Lijn 16 rijdt vanaf het Hollands Spoor via de route van lijn 10 naar de hulphalte op de Schedeldoekshaven. Daar vindt de overloop op lijn 15 naar Nootdorp plaats. Via de route van lijn 17 wordt station Hollands Spoor weer bereikt.
De omleidingsroute op de Rijswijkseweg (dus via de Jan van der Heijdenstraat) blijft voor lijn 15 dan nog van kracht. Met ingang van maandag 24 december 2007 rijdt lijn 16 weer de volledige route door het centrum.

Lijn 15
Vanaf maandag 30 juli 2007 tot en met zondag 16 september 2007 wordt lijn 15 tijdelijk opgeheven en rijden er pendelbussen tussen Centraal Station en Nootdorp. Van maandag 6 augustus 2007 tot en met zondag 16 september 2007 zijn de lijnen 12 en 16 exploitatief aan elkaar gekoppeld geweest.

Met ingang van 17 september 2007 keert tramlijn 15 weer terug tussen Nootdorp en station Hollands Spoor. Vanaf de Rijswijkseweg wordt via de Jan van der Heijdenstraat en de lijnroute van lijn 1 naar station Hollands Spoor gereden. Aangezien de trams van de lijnen 15 en 16 aangepaste wielen hebben mogen deze wel het voor lijn 1 tijdelijk buiten dienst gestelde traject via de Jan van der Heijdenstraat berijden.
Vervolgens wordt via het Rijswijkseplein gekeerd en vindt de overloop naar lijn 16 plaats. Lijn 16 (komende vanaf Moerwijk) loopt aan het Rijswijkseplein over op lijn 15.
Op het Rijswijkseplein halteren de lijnen 15 en 16 op het buitenspoor (eindpunt lijn 12). Lijn 11 en 12 maken gebruik van het binnenspoor (eindpunt lijn 11).
Deze tijdelijke situatie heeft tot en met zaterdag 29 september 2007 geduurd.

Vanaf zondag 30 september 2007 rijden de lijnen 15 en 16 weer een deel door het centrum. Lijn 15 rijdt vanaf station Hollands Spoor via de normale lijnroute 17 (de wagens van lijn 15 en 16 hebben aangepaste wielen en mogen daardoor het voor lijn 17 tijdelijk buiten dienst gestelde traject berijden) naar de hulphalte op de Schedeldoekshaven. Daar vindt de overloop op lijn 16 naar Wateringen plaats.
Lijn 16 rijdt vanaf station Hollands Spoor via de route van lijn 10 naar de hulphalte op de Schedeldoekshaven. Daar vindt de overloop op lijn 15 naar Nootdorp plaats. Via de route van lijn 17 wordt station Hollands Spoor weer bereikt.
De omleidingsroute voor lijn 15 via de Jan van der Heijdenstraat blijft dan nog van kracht.
Met ingang van maandag 24 december 2007 rijdt lijn 15 weer de volledige route door het centrum en weer de route via de Jan van der Heijdenstraat.

Lijn 11
In de periode 20 augustus 2007 tot en met 24 augustus 2007 wordt lijn 11 vanwege groot onderhoud buiten dienst gesteld. Overdag rijden er vanwege het uitvallen van lijn 11 twee extra diensten op lijn 12 tussen Duindorp en het Rijswijkseplein (gereden door een aantal vaste lage 3000'en). Deze diensten lopen niet over op lijn 16. Tussen het Copernicusplein (overstap op lijn 12) en het eindpunt Scheveningen Haven zijn pendelbussen ingezet. Vanaf 25 augustus 2007 wordt lijn 11 tijdelijk geŽxploiteerd vanuit remise Lijsterbesstraat (in- en uirukken via lijn 12) tot het moment dat de sporen van de lijnen 1 en 9 zijn aangepast. Met ingang van 9 december 2007 wordt lijn 11 weer vanuit Scheveningen geŽxploiteerd.

Lijn 1
Vanaf maandag 10 september 2007 rijdt lijn 1 in beide richtingen tussen het Leeghwaterplein en de Broekslootkade om via de route van lijn 10. In de Jan van der Heijdenstraat vinden werkzaamheden aan het spoor plaats.

Met ingang van 17 september 2007 keert tramlijn 15 weer terug tussen Nootdorp en station HS. Vanaf de Rijswijkseweg wordt via de Jan van der Heijdenstraat en de lijnroute van lijn 1 naar station Hollands Spoor gereden. Aangezien de trams van de lijnen 15 en 16 aangepaste wielen hebben mogen deze wel het voor lijn 1 tijdelijk buiten dienst gestelde traject via de Jan van der Heijdenstraat berijden.

Vanaf maandag 24 december 2007 rijdt lijn 15 weer via de Rijswijkseweg en lijn 1 door de Jan van der Heijdenstraat.

In de periode 7 januari 2008 tot en met 31 januari 2008 vinden na 19:30u werkzaamheden plaats op het traject van lijn 1 tussen de Kneuterdijk en Scheveningen Noorderstrand. Lijn 1 rijdt vanuit Delft Tanthof niet verder dan het Buitenhof. Bij de halte Buitenhof (lijn 16 en 17) kan worden overgestapt op de pendelbus.
Vanaf de tijdelijk eindhalte Buitenhof rijdt lijn 1 via de route van lijn 16 richting Centraal Station. Daarna rijdt lijn 1 verder via de route van lijn 15 naar de halte Spui - Stadhuis. Vanaf deze halte rijdt lijn 1 weer de normale lijnroute richting Delft.
Tussen het Buitenhof en Scheveningen Noorderstrand rijden pendelbussen. Inrukkers rijden vanaf de Schedeldoekshaven en de route van lijn 9 naar de remise. Uitzondering hierop is een aantal diensten die na aankomst bij de halte Buitenhof via de halte Korte Voorhout en de route van lijn 9 inrukken.

In de periode 1 februari 2008 tot en met 24 februari 2008 rijdt lijn 1 na 18:30u (vertrek Scheveningen Noorderstrand) niet verder dan de keerdriehoek 's-Gravenmade. Tussen 's-Gravenmade en Delft Tanthof worden werkzaamheden uitgevoerd en nemen pendelbussen het vervoer over.

Pendeltram lijn 19
Met het tijdelijk wegvallen van de lijnen 15 en 16 in het centrum en bij Centraal Station rijdt in de periode 17 september 2007 tot en met 28 september 2007 op de doordeweekse dagen tijdens de spitsuren een pendeltram tussen station Hollands Spoor en Centraal Station (soms het lijnnummer 19 filmend). De route van de pendeltram is als volgt: Hollands Spoor - route lijn 10 - Schedeldoekshaven - rechtsaf Lekstraat - route lijn 17 - Rijswijkseplein - Rijswijkseweg - Laakweg - route lijn 10 naar Hollands Spoor.

Lijn 17
17-09-2007 t/m 21-10-2007 werkzaamheden Weteringkade, Merwede- en Lekstraat (alleen ri ST)
Lijn 17 rijdt richting Statenkwartier tussen het Rijswijkseplein en Centraal Station om via de route van lijn 10.

30-09-2007 t/m 07-10-2007 werkzaamheden Wateringen --> Volmerlaan
Lijn 17 rijdt vanuit Statenkwartier niet verder dan de Volmerlaan. Tussen Rijswijk station (soms Volmerlaan) en Wateringen rijden bussen.

08-10-2007 t/m 11-10-2007 werkzaamheden Wateringen --> Volmerlaan en Volmerlaan --> Jonckbloetplein
Lijn 17 rijdt komende vanaf Statenkwartier tot de halte Rijswijkseplein. Daarna via de Rijswijkseweg, Laakweg, route lijn 10 naar station Hollands Spoor. Vandaar via de route van lijn 10 richting Centraal Station en Statenkwartier (vanaf 17 september 2007 is het traject tussen het Rijswijkseplein en de Schedeldoekshaven richting Centraal Station al buiten dienst gesteld voor lijn 17). Tussen station Hollands Spoor en Rijswijk Station rijden pendelbussen. Op het traject tussen Rijswijk Station en Wateringen rijden eveneens pendelbussen.

12-10-2007 t/m 21-10-2007 werkzaamheden Volmerlaan --> Jonckbloetplein
Lijn 17 (exploitatie remise Scheveningen) rijdt komende vanaf Statenkwartier tot de halte Rijswijkseplein. Daarna via de Rijswijkseweg, Laakweg, route lijn 10 naar station Hollands Spoor. Vandaar via de route van lijn 10 richting Centraal Station en Statenkwartier (vanaf 17 september 2007 is het traject tussen het Rijswijkseplein en de Schedeldoekshaven richting Centraal Station al buiten dienst gesteld voor lijn 17).

Tussen de Volmerlaan en Wateringen wordt vanuit remise Zichtenburg een pendeldienst onderhouden. Hiervoor zijn de 3012, 3019, 3020, 3027 en 3101 met aangepaste wielen ingezet. In- en uitrukkende trams van deze pendeldienst rijden via de route van lijn 16 tot de Melis Stokelaan, rechtdoor verder de Dedemsvaartweg af, Meppelweg.Tussen HS en Rijswijk Station rijden pendelbussen.

22-10-2007 t/m 03-11-2007 werkzaamheden Centraal Station --> Buitenhof
Vanaf maandag 22 oktober 2007 wordt lijn 17 gesplitst in twee ringlijnen. Vanuit Statenkwartier rijdt lijn 17 tot en met 3 november 2007 tot de halte Gravenstraat. Vervolgens rijdt lijn 17 via het Buitenhof - Hofweg - Spui - Schedeldoekshaven - Turfmarkt - Resident - Kalvermarkt - Spui - Hofweg - Buitenhof - terug naar Statenkwartier. Dit trajectdeel wordt vanuit remise Scheveningen geŽxploiteerd met o.a. 3006, 3007, 3008, 3028, 3029, 3033, 3046, 3073, 3112 en 3145.

Vanuit Wateringen rijdt lijn 17 de lijnroute tot en met de halte Weteringplein. Vervolgens via de Merwedestraat - Lekstraat - Schedeldoekshaven (hulphalte) - Bierkade - station Hollands Spoor - eigen route terug naar Wateringen. Dit trajectdeel wordt vanuit remise Zichtenburg geŽxploiteerd met o.a. 3012, 3017, 3018, 3019, 3020, 3027, 3040, 3060, 3101, 3109 en 3127. Van deze gelegenheid wordt gelijk gebruik gemaakt om onderhoud aan de sporen van lijn 17 tussen Centraal Station en het Rijswijkseplein (richting Wateringen) te verrichten.

03-11-2007 t/m 18-11-2007 werkzaamheden Buitenhof --> Kerkplein
In deze periode rijdt lijn 17 met nog niet aangepaste trams (geŽxploiteerd vanuit remise Scheveningen) tussen Statenkwartier en het Kerkplein. Aan de andere kant rijdt lijn 17 vanuit Wateringen met aangepaste trams (geŽxploiteerd vanuit remise Zichtenburg) de lijnroute tot en met de halte Weteringplein. Vervolgens via de Merwedestraat - Lekstraat - Schedeldoekshaven (hulphalte) - Bierkade - Hollands Spoor - eigen route terug naar Wateringen.

19-11-2007 t/m 08-12-2007 werkzaamheden Kerkplein --> Statenkwartier
Lijn 17 rijdt met aangepaste trams vanuit remise Zichtenburg de lijnroute vanaf Wateringen naar het Kerkplein. Het traject tussen het Kerkplein en Statenkwartier wordt tijdelijk buiten dienst gesteld en over genomen door pendelbussen van particuliere bedrijven. Richting Wateringen rijdt tram 17 vanaf Centraal Station via lijn 10 naar station Hollands Spoor.

Situatie per 09-12-2007
Lijn 17 rijdt met aangepaste trams vanuit remise Scheveningen de lijnroute tussen Wateringen en Statenkwartier. Alleen richting Wateringen rijdt tram 17 vanaf Centraal Station via lijn 10 naar station Hollands Spoor.

Situatie per 24-12-2007
Lijn 17 rijdt weer de normale route.

Overzicht omleidingen lijn 17:
Rijswijkseplein --> Centraal Station ; 17-09-2007 / 21-10-2007 (alleen richting Statenkwartier)
Wateringen --> Volmerlaan ; 30-09-2007 / 11-10-2007
Volmerlaan --> Jonckbloetplein ; 08-10-2007 / 21-10-2007
Centraal Station --> Rijswijkseplein ; 22-10-2007 / 23-12-2007 (alleen richting Wateringen)
Centraal Station --> Buitenhof ; 22-10-2007 / 03-11-2007
Buitenhof --> Kerkplein ; 03-11-2007 / 18-11-2007
Kerkplein --> Statenkwartier ; 19-11-2007 / 08-12-2007

Lijn 9
In de periode 2 maart 2008 tot en met 16 maart 2008 zullen in de avonduren werkzaam≠heden op lijn 9 plaatsvinden tussen station Hollands Spoor en Vrederust. Lijn 9 rijdt na 19:00u (vertrek Scheveningen Noorderstrand) niet verder dan station Hollands Spoor. Vervolgens via de route van lijn 10 naar de halte Laakkade om daar te driehoeken. Door achteruit te rijden wordt de halte Oudemansstraat bereikt. Vandaar weer vooruit via lijn 1 naar perron B bij station Hollands Spoor.

Vanaf maandag 17 maart 2008 tot en met 13 april 2008 vinden in de avonduren (na 19:30u) werkzaamheden plaats tussen Centraal Station en Scheveningen Noorderstrand. Lijn 9 rijdt vanuit Vrederust de normale route tot en met de halte 'Spui-Stadhuis'. Daarna rijdt de tram via lijn 16 naar de Rijnstraat. Van daar vertrekt lijn 9 weer richting Vrederust. Tussen Centraal Station en Scheveningen rijden pendelbussen.

Met het afronden van de werkzaamheden aan tramlijn 9 behoort het buiten dienst stellen van trajecten tot het verleden. Er vinden aansluitend nog wel werkzaamheden plaats op de doordeweekse spitslijn 10, maar dit gebeurt tijdens de nachtelijke uren.


Klik hier om terug te gaan naar de tekst over groot onderhoud.