GTL8-II


Een uitgave van de Haagse Tram Vrienden ©,
www.haagstramnieuws.org1987

In december 1987 verschijnen de eerste berichten in de krant over nieuwe dubbelgelede trams, die de laatste PCC's gaan aflossen. De bedoeling is dat rond 1992 de PCC's uit de normale dienst zijn verdwenen. Voorlopig bestaan er alleen wat vage plannen: "Eigenlijk staat alleen vast dat er een nieuwe tram zal komen", aldus PR-man Derksen. Wel is duidelijk dat gezien het grote succes dat de GTL8 genoemd mag worden, bij het ontwerp aangesloten zal worden op de bestaande serie 3001-3100.

Ondanks deze eerste berichten over nieuwe trams wordt eind januari 1987 de GTL8-losplaats aan de Delftselaan afgebroken. Tevens worden de NS-sporen tussen de Delftselaan en het Hobbemaplein verwijderd. Het deel tot de Hoefkade zal later verdwijnen bij de aanleg van een parkeergarage onder de Haagse Markt.

1988

GVBA 886 GVBA 886 Middenbak met lage vloer  
Met het oog op het nieuwe materieel dat de HTM wil bestellen worden de mogelijkheden onderzocht van een lagevloertram. Dit type tram bestaat al enige jaren in het buitenland en sinds begin 1987 wordt in Amsterdam praktijkervaring opgedaan met de GVBA 886 met een (in eigen beheer gebouwde) middenbak met lage vloer. Deze proefnemingen werken kennelijk aanstekelijk en in januari 1988 wordt dan ook bij de HTM begonnen met de bouw van een model op ware grootte van een middenbak voor een eventuele lage instap tram. Als deze "C-bak" na enkele maanden in ruwbouw voltooid is, wordt het project echter al weer stopgezet en dus niet afgebouwd. De bak, die de HTM niet in gebruik neemt, functioneert hierna nog enige tijd als opslagruimte voor de stoffeerderij. Op vrijdag 13 oktober 1989 wordt de bak tenslotte in de werkplaats gesloopt. De foto van de middenbak met de lage vloer is afkomstig uit het in 1993 uitgegeven boek "Haagse Trams (Het Haagse Trammaterieel van 1864 tot heden)", geschreven door Johan Blok.
Klik hier voor een fotosessie van de bouw van de middenbak, gemaakt door H.W. Ploeger.

1989


verbindingswissel naar aflaadspoor NS Half oktober 1989 wordt een begin gemaakt met een aflaadspoor voor de tweede serie GTL-8. Nu de spoorlijn naar de Loosduinseweg is opgebroken moet een nieuwe plek voor een verbinding tussen HTM en NS gevonden worden. Gekozen wordt voor het punt waar de trams langs de Parallelweg op gelijke hoogte komen met de NS-sporen. Hier, nabij het viaduct bij "de Put" (Parallelweg / Vaillantlaan) wordt tijdens de vernieuwing van de trambaan een wissel gelegd met een kort spoortje dat in de richting van het NS emplacement loopt. De aansluiting met NS wordt echter nooit gerealiseerd. Het aansluitwissel wordt in het weekeinde van 9/10 mei 1992 weer verwijderd nadat definitief van vervoer van de trams per spoor wordt afgezien.

1990

Op 27 april 1990 tekenen de HTM en BN-Brugge het contract voor levering van een vervolgserie van de GTL8-I. Deze bestelling betreft voorlopig 34 stuks, maar nog voor einde van 1990 wordt in verband met de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten de order uitgebreid tot 37 exemplaren. De serie GTL8-II is in hoofdlijnen gelijk aan de serie GTL8-I. De trams zijn iets langer dan hun voorganger. Zowel de A- als B-bak zijn tussen de trucks 20 centimeter verlengd. Een meer opvallend verschil zijn de zwenk/zwaaideuren, die misbruik, zoals bij de huidige deuren, moeten voorkomen. Ter gelegenheid van deze overeenkomst komt de in een nieuw kleurenschema geschilderde 3006 (grijs/wit) voor het vervoer van de delegatie van BN-Brugge in dienst.

1991

In februari 1991 wordt de bestelling van de serie GTL8-II met 10 stuks uitgebreid, waarmee het totale aantal op 47 komt.

1992

3055 op vrachtwagen ruwbouw A-bak 3106 laaste afwerking serie 3100 (3102?) transport 3055
Op 27 februari 1992 wordt de 3055 (prototype GTL8-II) aan de Werf opgeladen om naar BN-Brugge te worden getransporteerd. De tram zal hier als voorbeeld dienen voor de in aanbouw zijnde serie 3100. Op 15 april 1992 wordt de tram weer opgeladen en een dag later wordt de tram naar Den Haag getransporteerd, alwaar hij om 16.00u weer wordt afgeladen. Vervolgens wordt de 3055 vanuit de remise Zichtenburg ingezet op lijn 6. Vanaf mei 1992 wordt de tram alleen nog gebruikt voor het geven van instructie voor de vervolgserie. Dit gebeurt vanuit de remise Lijsterbesstraat.

Op 10 juli 1992 is het zover. Het eerste exemplaar van de vervolgserie GTL8-II, de 3101, arriveert in Den Haag. De tram is de avond ervoor bij BN-Brugge vertrokken. Omdat dergelijke transporten in Nederland niet 's nachts mogen rijden, wordt aan de grens tussen BelgiŽ en Nederland gepauzeerd in afwachting van de ochtend. Na de komst van een tweetal motoragenten van de Rijkspolitie, wordt om 08.55u vertrokken en is om 11.15u de gemeentegrens van Den Haag bereikt. Rond het middaguur arriveert men op de Werf. In afwachting van de komst van de wethouder en de directeur van de HTM wordt de tram tegenover de vestiging van Dekker Hout neergezet. In de tussentijd arriveert ook het museumstel 265+505 op de Werf. Wethouder Meijer doopt vervolgens de 3101 met een flesje Belgisch bier. Na het officiŽle gedeelte begint men met het lossen en rond 14.00u wordt de tram op de Haagse rails gereden. De pantograaf wordt tegen de bovenleiding gezet en er wordt achteruit het remiseterrein opgereden. Hierna vertrekt de tram via put 1 naar de centrale werkplaats. Bij het verlaten van put 1 staan de 1001, 3097, 1308 en de H5 buiten opgesteld voor de fotografen, dankzij de medewerking van de chefs binnen- en buitendienst van de remise Zichtenburg.

aankomst 3101 afladen 3101 line-up 3101, 1001, 3097, 1308, H5  
Na de aankomst is het een tijd rustig met het afleveren van nieuwe trams, ook in verband met de vakantiesluiting van de fabriek. Omdat er ook nog een aantal technische problemen optreden, ondervindt de aflevering van de GTL8-II vertraging. Aan het eind van het jaar begint men weer een beetje op tempo te komen en kan BN-Brugge de serie tot en met de 3110 afleveren.

Na een aantal proefritten wordt de 3101 op maandag 20 juli 1992 voor het eerst ingezet in de passagiersdienst. Verder wordt deze maand de stad verrijkt met tramlijn 53. Dit lijnnummer verschijnt op de 3101 wanneer deze op lijn 3 kort traject rijdt en is slechts te zien op het traject Muzenstraat - Station Laan van Nieuw Oost IndiŽ. Omdat de VECOMcode van deze dienst '53' is, draait bij het instellen van deze code aan de Muzenstraat het lijnnummer van 3 naar 53. Na korte tijd wordt het probleem door technici verholpen door de verbinding tussen de code en de lijnfilm te verbreken en is lijn 53 weer 'opgeheven'. Later zal dit probleem overigens nog een aantal keer optreden bij de codes '56' (kort traject lijn 6, de Uithof - CS) en '59' (kort traject lijn 9, Scheveningen - Centraal Station).

In aanwezigheid van een aantal genodigden wordt op 14 augustus 1992 het nieuwe materieel, in de vorm van de aanwezige 3101, officieel gepresenteerd. Het Haagse publiek krijgt op 12 september 1992 de gelegenheid om met het nieuwe materiaal van de HTM kennis te maken. De 3101 rijdt 's middags rondjes tussen de Grote Kerk en het Centraal Station. Hierbij krijgen de passagiers een folder en enige uitleg.

In verband met instructie voor het personeel van de remise Zichtenburg, is de 3055 van 10 tot en met 19 november 1992 te gast. Op 10 november 1992 wordt de 3055 voor het eerst ingezet op lijn 2. Op 20 november 1992 doet ook de serie GTL8-II zijn intrede op lijn 2. Wegens een defect aan de 3055 wordt de 3101, aanwezig in Zichtenburg in verband met een onderhoudsbeurt, ingezet op lijn 2. Hierbij is de automatische halteomroep ook in dienst. Een dag later verschijnt de 3101 wederom op lijn 2, doch 's-avonds wordt hij naar de remise Lijsterbesstraat overgebracht. De volgende dag treffen we de 3103 voor een eenmalig optreden aan op lijn 2. De 3055 wordt weer van de Lijsterbesstraat naar Zichtenburg overgebracht.

Op 13 december 1992 maakt lijn 11 voor het eerst kennis met de nieuwe trams in de vorm van de 3105. Voorlopig zou het bij deze eenmalige inzet blijven, omdat er nog een aantal aanpassing op het traject nodig blijken zijn.

1993

Op 1 januari 1993 is de aflevering van de nieuwe serie gevorderd tot en met de 3110. De 3101-3109 zijn op die dag in dienst. De nieuwe trams worden als volgt doorgeschoven.
De aangekomen tram komt in dienst in de remise Lijsterbesstraat op lijn 3. Daarop verhuist een GTL8-I naar remise Scheveningen. Deze remise stuurt op zijn beurt een GTL8-I naar remise Zichtenburg. In Zichtenburg gaan deze GTL's in beginsel de koppelstellen 1300+2100 op lijn 2 vervangen.

In april 1993 maken drie tramlijnen kennis met de GTL8-II. Het zijn achtereenvolgens de lijnen 8 (13/4), lijn 10 (16/4) en lijn 7 (18/4). Toeval of niet, opmerkelijk is dat in alle drie de gevallen het de 3114 is die de eer heeft als eerste GTL8-II dienst te doen. De inzet van de GTL8-II op lijn 10 gaat overigens niet geheel van een leien dakje. De linker buitenspiegel van de GTL8-II blijkt in de boog vanuit de Grote Marktstraat naar het Spui richting Voorburg Station een paaltje met een negenoog te raken. In verband met dit probleem wordt op vrijdag 21 mei 1993 een aantal proefritten met de 3112 gereden. Met het verdraaien van het paaltje blijken de problemen opgelost. Een ander probleem is dat bij het passeren van de Laan van Meerdervoort de zoneaanduiding van de stempelautomaten niet automatisch omloopt van zone 5400 naar 5410. Dat betekent dat voorlopig de bestuurders van lijn 10 deze code bij de zonegrens handmatig moeten verstellen.

Op 25 mei 1993 verschijnt de 3122 als eerste GTL8-II op lijn 12. Na enige tijd wordt de verdere inzet van de serie GTL8-II uitgesteld wegens problemen van de VECOM met de situatie op het Rijswijkseplein. Het probleem dat de lijn zichzelf kruist op dit plein doet zich voelen. Lijn 12 was reeds in september 1993 in die zin aangepast dat de gehele lijn sinds die tijd onder de VECOM-code '12' gereden kan worden. Het omzetten van '12' op '16' aan het Centraal Station kon daarmee vervallen. Hiermee was de lijn in beginsel ook geschikt voor de serie GTL8-II. Bij deze serie blijken zich echter problemen voor te doen met de halteomroep en de synchronisatie. Aangezien de problemen aan blijven houden, wordt begin november 1993 besloten geen 3100'en meer in te zetten op lijn 12. Met het knippen van lijn 12 per 13 juli 1996 in de lijnen 12 en 16, is het wisselen van de codes '12' en '16' in de omgeving van het Centraal Station weer een feit.

Lijn 1 is de hekkesluiter. Op 25 juni 1993 worden de 3112, 3115 en 3119 op deze lijn aangetroffen.
De aflevering van de serie GTL8-II gaat gestaag verder. Slechts bij het afladen van de 3144 op 16 september 1993 lijkt iets mis te gaan. Er ontstaat sluiting als de tram naar de remise rijdt en de 3144 wordt voor inspectie in het depot uitgerangeerd. Op 1 oktober 1993 wordt onder toezicht van een groepje genodigden uiteindelijk de 3147 afgeleverd op de De Werf. De 3147 wordt op 10 oktober 1993 vrijgegeven voor de passagiersdienst.


Klik hier om terug te gaan naar de startpagina van Dossier GTL8.