1101-1200


Copyright: Haagse Tramvrienden ©,
www.haagstramnieuws.org1101
Na de buiten dienst stelling in week 23 van 1992 is de tram vanaf 7 juni 1992 gestald in de pekelremise bij het HOVM. Op 9 oktober 1992 is de 1101 door de 1304 overgebracht naar de werkplaats. Hier is de 1101 door vrijwilligers zoveel mogelijk terug gebracht naar de oorspronkelijke toestand. Mede door een aantal concessies, is de crème 1101 op 1 mei 1993 inzetbaar voor het afscheidsweekend van de PCC in Den Haag. Vervolgens is de 1101 ook aanwezig op de open dag van de remise Zichtenburg op 15 mei 1993. Daarna is de 1101 vanwege enkele defecten tijdelijk terzijde gezet in de remise Lijsterbesstraat.
Op 17 december 1993 sleept de 1180 de 1101 naar het gedeelte van de Tramweg Stichting in de remise Frans Halsstraat.
Na verloop van tijd wordt de 1101 weer in de werkplaats gesignaleerd. In het eerste draaistel zijn railremmen ingebouwd met permanente magneten, waarmee de wagen enkele proefritten heeft gemaakt. Na de proefnemingen wordt de 1101 weer gestald in remise Zichtenburg.
Op 27 augustus 1999 is de 1101 door de 1210 overgebracht naar het HOVM ten behoeve van het heugelijke feit dat het op 29 augustus van dat jaar 50 jaar geleden was dat de eerste PCC, de 1001, in Den Haag arriveerde. In 1999 heeft de 1101 de status van museumtram gekregen en is de PCC toegevoegd aan de collectie van de SHTM.


1101-1001

In 2016 wordt een begin gemaakt om de 1101 geschikt te maken als reservewagen voor de Touristtram, die door de crème 1180 en 1193 gereden wordt. Sinds woensdag 12 juli 2017 is het mogelijk om de 1101 aan te treffen als Touristtram.

1101

1139
Op 14 februari 1986 is de 1139 buiten dienst gesteld om in de werkplaats omgebouwd te worden tot slijpwagen voor de RET (Rotterdam). Vanwege het ruimteprofiel in Rotterdam komt daar alleen een PCC uit de serie 1100 voor in aanmerking. Op 10 december 1986 wordt de tram, genummerd 2303, opgeladen en naar Rotterdam vervoerd.
In oktober / november 1997 is de 2303 naar Den Haag terug gekeerd voor een revisie in de werkplaats. De 2303 staat daarna echter grotendeels buiten dienst bij de RET.

RET 2303 (ex HTM 1139)

Op 29 juli 2003 keert de RET 2303 weer terug naar Den Haag. In de werkplaats wordt de 2303 opgeknapt en krijgt weer het nummer 1139. De 1139 zal in Den Haag worden ingezet om de H23 te vervangen. Eind januari 2014 is de 1139 buiten dienst gesteld en is het werk overgenomen door een poetsauto. In september en oktober 2018 is de 1139 in de kleine werkplaats Lijsterbesstraat door medewerkers van het HOVM ontdaan van bruikbare onderdelen.
Op 2 januari 2019 is de 1139 naar een recyclingbedrijf overgebracht.

1139 weer bij HTM

1147
De 1147 rijdt op 30 juni 1993 voor het laatst in de passagierdienst op lijn 10. Na enige tijd op het achterterrein van remise Zichtenburg in de mottenballenvloot te hebben gestaan, is de tram begin november 1993 in remise Zichtenburg gestald.
Al enige tijd is er vanuit het Engelse Crich belangstelling getoond voor een Haagse PCC. Op 3 januari 1994 is de tram op De Werf opgeladen en naar Engeland vervoerd. De oversteek over de Noordzee vindt plaats per veerboot van Europoort naar Hull.

1147

De tram is in Engeland kosmetisch zoveel mogelijk teruggebracht naar de afleveringsstaat.

1147

Kop 1153
Op de laatste dag (30 juni 1993) dat de 1153 op lijn 11 rijdt, krijgt deze een aanrijding met de 3018/11. In eerste instantie maakt de 1153 nog deel uit van de groep van de te bewaren PCC's en verblijft de 1153 in de remise Lijsterbesstraat. Op 25 augustus 1993 gaat de 1153 naar het achterterrein van remise Zichtenburg.
Na het besluit om slechts 10 PCC's voor de mottenballenvloot te bewaren is de 1153 onttakeld. Op 1 december 1993 wordt de tram naar de sloper in Montfoort gebracht. Een Haagse tramhobbyist is op 13 januari 1994 naar de sloperij in Montfoort gegaan om daar samen met een aantal medehobbyisten de afgezaagde kop van de 1153 op te halen, om deze vervolgens in zijn woonkamer te plaatsen. Na verloop van tijd is de kop van de 1153 weer in stukken gezaagd en afgestaan aan de EMA te Amsterdam, die vervolgens in 1999 de in stukken gesneden kop alsnog naar de sloop heeft gebracht.

1153

1165
Op 19 februari 1992 is de 1165 overgedragen aan de SHTM.
In de zomer van 1993 is de tram aan de buitenzijde geschilderd en voorzien van het nieuwste type wagennummers en vignetten. Vervolgens krijgt de 1165 de BISON-reclameborden van de 1304. De 1165 heeft in de passagiersdienst echter nooit Bison dakreclame gehad.

1165 - 1022

1180
Ook de 1180 rijdt op de laatste dag van het PPC tijdperk nog rond op lijn 10. Vervolgens gaat de 1180 naar het achterterrein van remise Zichtenburg. De 1180 maakt (als enige 1100) nog deel uit van de verkleinde mottenballenvloot van 10 PCC's.
Begin oktober 1993 wordt de 1180 overgebracht naar put 14 van de remise Lijsterbesstraat. Een deel van de banken is verwijderd en af en toe wordt de tram ingezet als klusjestram.
Begin 1996 wordt de wagen opgeknapt en na instructieritten, meestal gekoppeld achter de 1321, tezamen met de 1321 op 2 april 1996 overgebracht naar Amsterdam.
Op zaterdag 27 november 2004 is de 1180 in Den Haag terug gekeerd.

1180 - H3

In het voorjaar van 2016 wordt de 1193 samen met de 1180 crème geschilderd om beiden ingezet te kunnen worden op de Touristtram. De Touristtram zal in 2016 in juli, augustus en september in de weekeinden volgens een vaste route en dienstregeling rijden tussen het centrum en Scheveningen. De 1101 zal als reseverwagen gaan fungeren.

Touristtram 1180

1187 en 1193
Op 30 juni 1993 rijden zowel de 1187 als de 1193 voor het laatst op lijn 10 in de passagiersdienst. Na nog enige tijd op het achterterrein van remise Zichtenburg in de mottenballenvloot te hebben gestaan, worden de 1187 en 1193 in week 43 van 1993 door Stoffel naar de centrale werkplaats overgebracht. Hier zijn de PCC's opgeknapt voor inzet in Amsterdam. Na diverse proefritten, instructieritten achter Stoffel en instructieritten voor Amsterdams personeel, worden de trams op 8 augustus 1994 overgebracht naar Amsterdam.
Op vrijdag 26 november 2004 zijn de 1187 en 1193 in Den Haag terug gekeerd.
In december 2011 wordt duidelijk dat er voor de 1187 geen toekomst meer is. De 1187 wordt naar het HOVM overgebracht om aldaar onttakeld te worden. Op vrijdag 1 april 2016 wordt de onttakelde 1187 vanuit het HOVM naar een recyclingsbedrijf overgebracht, alwaar meteen een aanvang wordt gemaakt met het recyclen.

1187+1193

In het voorjaar van 2016 wordt de 1193 samen met de 1180 crème geschilderd om beiden ingezet te kunnen worden op de Touristtram. De Touristtram zal in 2016 in juli, augustus en september in de weekeinden volgens een vaste route en dienstregeling rijden tussen het centrum en Scheveningen. Touristtram 1193

Klik hier om terug te gaan naar de keuzefoto's.