1201-1240


Copyright: Haagse Tramvrienden ©,
www.haagstramnieuws.org1207
In verband met een ontsporing en de daarbij opgelopen schade op het Voorhout op 17 november 1978, is de 1207 als eerste PCC buiten dienst gesteld. Omdat er behoefte bestaat aan een moderne slijptram wordt de 1207 in de werkplaats daartoe verbouwd. Sinds november 1980 rijdt slijpwagen H23 op het Haagse tramnet.
In de periode van 25 maart 1985 tot en met 1 april 1985 is de H23 uitgeleend aan de RET in Rotterdam.

H23

In de periode van 12 maart 1987 tot en met 11 juni 1987 wordt de H23 in de werkplaats gereviseerd. Bij de revisie ondergaat de H23 enkele wijzigingen. Het frame van de dakreclame wordt verwijderd. De oranje kleur van de tram blijft gehandhaafd. De schrikstrepen op de zijkant zijn nu blauw in plaats van zwart. Op de plaats van de vroegere eerste instapdeur worden twee verticale ramen geplaatst en op de achterste lijnfilmkast wordt een oranje zwaailicht geplaatst.

H23

Sinds maart 2005 staat de H23 buiten dienst. Medio november 2010 is de H23 gesloopt in de werkplaats bij de Lijsterbesstraat.

1210
Op 11 december 1982 wordt de door het Haags Busmuseum aangekochte 1210 naar een terrein in Leidschendam getransporteerd. De tram wordt op 4 november 1983 door het Haags Bus Museum overgedragen aan de Tramweg Stichting. Vervolgens wordt de 1210 in de voormalige remise Frans Halsstraat gestald en na verloop van tijd overgedragen aan de SHTM.
In de zomer van 1992 is de SHTM begonnen met het opknappen van de 1210. Op 16 oktober 1992 transporteert de 1304 de 1210 naar de werkplaats voor restauratie. Met de afscheidsrit van de PCC's op 1 mei 1993 is de 1210 weer voor het eerst ingezet. Op 11 september 1993 rijdt de 1210, als extra op lijn 2, voor het eerst weer met passagiers.

1210

1217
De 1217 is na zijn buiten dienst stelling in 1982 op 21 mei 1983 naar de Haagse Brandweer getransporteerd. Daar heeft de 1217 tot medio 1992 gediend als oefenobject voor de brandweer bij de kazerne op de Wilhelmina van Pruisenweg. Wegens uitbreiding van Siemens moest de kazerne worden gesloopt. Aangezien voor de tram geen plaats is op de nieuwe kazerne, is de tram op 1 juli 1992 afgevoerd naar de sloper in Montfoort alwaar de sloop in oktober 1992 volgt.

1217

1227
Op 29 januari 1983 wordt de 1227 naar Amsterdam getransporteerd. In november 1976 heeft de tram een gedeeltelijk schilderbeurt (onder de ramen) gehad. Daarna heeft de PCC in 1988 in de remise Lekstraat te Amsterdam een algehele schilderbeurt gehad. Op 8 november 1988 verhuist de tram naar het Spoorwegmuseum te Utrecht, doch keert eind augustus 1990 weer terug in Amsterdam. Na wat omzwervingen in Amsterdam te hebben gemaakt keert de 1227 (dan eigendom van de Tramweg Stichting) op 22 april 2011 weer terug in Den Haag. Het was de bedoeling om de 1227 weer op te knappen en rijvaardig te maken. Op 25 april 2014 wordt de 1227 weer naar Amsterdam overgebracht.
Op zaterdag 15 augustus 2020 is bij de EMA te Amsterdam de 1227 opgeladen voor transport naar Den Haag. Het ligt in de bedoeling om de 1227 weer rijvaardig te maken en op te knappen om zodoende deel uit te kunnen maken van de Tourist Tram vloot. Verder zal de 1227 als prototype worden gebruikt voor het restaureren en reviseren van PCC-cars. Met de inzet van de 1227 is er over enkele jaren ruimte om de bestaande Tourist Trams groot onderhoud te geven, waardoor ze weer 15 tot 20 jaar mee kunnen. Daarnaast wil het HOVM enkele technische aanpassingen uitvoeren aan de 1227 zodat deze op den duur kan rijden onder 750 Volt, de toekomstige bovenleidingspanning van de HTM.

1227

Klik hier om terug te gaan naar de keuzefoto's.