1301-1340


Copyright: Haagse Tramvrienden ©,
www.haagstramnieuws.org1302
In 1988 begint de vraag naar een partytram steeds groter te worden. In januari 1989 wordt de 1302 in de werkplaats binnen genomen voor ombouw tot partytram. Half januari 1989 wordt de gehele wagenbak "schoon" gemaakt. Hierna wordt begonnen met het dichtmaken van enkele ramen en het dichtmaken van de eerste instapdeur. Daar het in de planning ligt om de tram voor 27 mei 1989 (optocht 125-jarig bestaan van de HTM) af te hebben, wordt het werk aan de 1315 (ombouw tot instructie/pekeltram) tijdelijk neergelegd.
Op 27 mei 1989 is de 1302 gereed en rijdt onder het wagennummer P1 mee in de optocht.

1302

Het zal nog tot 2 september 1989 duren voor de tram te huur is. Omdat de beschildering te saai wordt bevonden, wordt de tram in de zomer van 1989 voorzien van diverse gekleurde blokken en motieven. Zelfs de stootrand wordt in diverse kleuren geschilderd. Op de koersfilmrol is met rode letters de tekst "PARTYTRAM" aangebracht. Op de zijkanten van de tram is op een blauw vlak met het woord "PARTY" in witte letters erop aangebracht. Ook krijgt de tram zijn oude wagennumer (1302) weer terug. Het nummer werd onder de koplamp geplaatst terwijl de aanduiding P1 ook op de tram blijft zitten.

1302

1304
Om in geval van een defect aan de 1337 toch met de 2101 te kunnen rijden, wordt besloten om nog een 1300 aan de museumcollectie toe te voegen. De 1304 wordt voor het laatst in de ochtendspits van 27 augustus 1992 op lijn 8 (koppelwagen 2102) in de passagiersdienst gesignaleerd. In de avonduren van die dag wordt de tram overgebracht naar het HOVM en opgenomen in de SHTM collectie.
In een later stadium heeft de 1304 een schilderbeurt gehad en heeft de dakreclame afgestaan aan de 1165.

13041308
Op 30 juni 1993 rijdt de 1308 voor het laatst op lijn 10 in de passagiersdienst. Na nog enige tijd op het achterterrein in de mottenballenvloot te hebben gestaan, wordt de wagen in de tweede week van november 1993 door Stoffel naar de werkplaats overgebracht. De motoren uit de draaistellen en de pantograaf worden verwijderd. Een week later gaat de 1308 terug naar het achterterrein van remise Zichtenburg.
Op 15 februari 1994 wordt de 1308 naar Amsterdam overgebracht. In 1996 wordt de 1308 door vrijwilligers opgeknapt. Voor het verder opknappen en het technische gedeelte wordt de 1308 op 12 november 1996 weer naar Den Haag gebracht. Na vakkundig herstel en proefritten bij de HTM keert de 1308 op 14 augustus 1997 weer terug in Amsterdam.
Op zaterdag 19 maart 2011 is de 1308 (eigendom van de Tramweg Stichting) weer tijdelijk in Den Haag teruggekeerd om samen met de 2104 door vrijwilligers van de Tramweg Stichting opgeknapt te worden. Vervolgens is de 1308 op 30 mei 2011 weer opgeladen op het achterterrein van remise Scheveningen en overgebracht naar het trammuseum Woluwe te Brussel voor een tijdelijk verblijf aldaar, samen met de 2104.
In de zomer van 2014 is de 1308 overgebracht naar een loods in Weelde (België). Daar staat de tram, samen met de 2104, tijdelijk opgeslagen.
Op 20 augustus 2018 wordt de 1308 in Weelde opgeladen voor transport naar het Hannoversches Straßenbahn Museum te Wehmingen (Duitsland).

1308+2104

1311
Op 30 juni 1993 rijdt de 1311 voor het laatst op lijn 10 in de passagiersdienst. Na enige tijd in de remise Scheveningen te hebben gestaan wordt de 1311 in de zomer van 1993 in de werkplaats geschilderd en van binnen opgeknapt. Tussen de Parijse Vervoersmaatschappij RATP en de HTM vindt een ruil plaats tussen een PCC en een Parijse stadsbus. Op 31 augustus 1993 gaat de 1311 van de werkplaats op eigen kracht naar remise Zichtenburg. Nadat de Franse oplegger met de stadsbus in de loop van de ochtend van 2 september 1993 op De Werf arriveert, wordt de 1311 's-middags opgeladen voor transport naar Parijs. De 1311 wordt geplaatst in het "Musée des Transports Urbains" te Parijs. Na verloop van tijd wordt dit museum gesloten en verhuist de 1311 samen met de andere voertuigen uit de museumcollectie naar een andere locatie in de omgeving van Parijs.

1311

1315
Omdat de pekeltrams H1 t/m H10 eind jaren '80 'op' zijn, wordt in juli 1988 een start gemaakt om een de 1315 om te bouwen. Het nemen van proeven met de 1181 om in 1988 de sneeuw te bestrijden zijn mislukt. Ook de afdeling Instructie heeft interesse in een eigen tram, en zodoende wordt de 1315 een pekel/instructietram. In de 1315 is een grote tank geplaatst en op het voorste deel van het dak is een tweede beugel geplaatst ter bestrijding van ijzel aan de bovenleiding. Ten behoeve van het instructie rijden wordt een tweede bestuurdersplaats gecreëerd. Deze tweede plaats is voorzien van een rempedaal voor eventuele ingrepen.

1315

Vanaf het najaar van 1990 is de tram voornamelijk ingezet als instructietram. Op de bijgaande foto zien we het wagennummer boven de koplamp. Dit heeft slechts enkele dagen geduurd. Het wagennummer zit nu onder de koplamp.
Op 8 februari 1991 kan de tram voor het eerst worden ingezet in de pekeldienst.

meettram 1315remise Frans Halsstraat
22-07-2000
Foto: P. Scheepmaker

Aan het eind van de jaren '90 is besloten om de 1315 niet meer te gebruiken als instructie(pekel)tram. In februari 2000 is men in de voormalige remise Frans Halsstraat gestart met het inbouwen van de meetapparatuur in de 1315, om zo de 1315 te kunnen inzetten als meettram. In de tweede week van juli 2000 heeft de 1315 de eerste meetritten op lijn 3 verricht. Vanaf 22 juli 2000 rijdt de tram rond met in de filmkast de tekst meettram en in de lijncijferkasten de grote letter M. Voorheen stond er instructie(pekel)tram in de filmkast en in de lijncijferkasten aan de beide zijkanten en de achterzijde stond de letter L.Begin 2006 is de 1315 in de werkplaats verbouwd tot tweerichting tram en eveneens geschikt gemaakt voor inzet op de trajecten van RandstadRail (lijn 3 en 4).

1316
Op 30 juni 1993 rijdt de 1316 voor het laatst op lijn 10 in de passagiersdienst. Na nog enige tijd op het achterterrein van remise Zichtenburg in de mottenballenvloot te hebben gestaan, wordt de 1316 in de tweede week van november 1993 naar de werkplaats door Stoffel overgebracht. De motoren uit de draaistellen zijn verwijderd. Een week later gaat de tram weer terug naar het achterterrein van remise Zichtenburg.
Op donderdag 27 januari 1994 wordt de wagen opgeladen voor transport naar het Autotron in Rosmalen. Volgens een zegsman van het Autotron in Rosmalen is de 1316 in de tweede week van september 2003 naar een sloperij afgevoerd omdat de tram geen bestemming meer had in de formule van het Autotron.

1316

1321
Op 13 mei 1993 rijdt de 1321 op lijn 6, gekoppeld met de 2113, voor het laatst in de passagiersdienst. De wagen behoort tot de uiteindelijke mottenballenvloot van tien stuks. Op Zichtenburg wordt de 1321 als rangeerwagen voor draaistellen gebruikt. De laatste maanden van 1994 staat de 1321 voornamelijk in remise Zichtenburg op put 12.
Begin 1996 wordt de 1321 opgeknapt en na instructieritten, meestal gekoppeld met de 1180, tezamen met de 1180 op 2 april 1996 overgebracht naar Amsterdam.
Op zaterdag 27 november 2004 keert de 1321 terug in Den Haag.
Acht jaar later, op 22 december 2012, is de 1321 vanuit remise Zichtenburg door de 1302 naar het HOVM overgebracht. De 1321 wordt weer rijvaardig gemaakt.
In mei 2016 wordt de 1321 naar de werkplaats Lijsterbesstraat overgebracht voor onderhoud.

Vanaf maart 2018 wordt de 1321, als aanvulling op de 1180, 1193 en 1101 geschikt gemaakt voor inzet als Touristtram. In het najaar van 2019 wordt de buitenzijde crème geschilderd.

1321+1187

1329
De 1329 rijdt voor het laatst op 30 juni 1993 op lijn 10 in de passagiersdienst. De 1329 behoort tot de uiteindelijke mottenballenvloot van 10 stuks, die uit de volgende PCC's bestaat: 1180, 1317, 1321, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 en 1333. Deze tien PCC's moesten beschikbaar blijven voor ombouw tot werkwagen of eventuele inzet in de passagiersdienst tijdens de werkzaamheden rond de tramtunnel Grote Marktstraat.
In november 1993 wordt de 1329 samen met de andere PCC's van de mottenballenvloot bij de reeds in remise Zichtenburg verblijvende 1321 gestald. In 1994 worden de 1317, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 en 1333 eerst naar remise Scheveningen overgebracht. Vervolgens naar de remise Lijsterbes om uiteindelijk weer naar remise Zichtenburg te worden overgebracht.
De 1329 is in 1995/1996 nog uitgeleend aan de Tramweg Stichting.

1329

Op 24 maart 2000 is de 1329 door een unimog overgebracht van het achterterrein van remise Zichtenburg naar de werkplaats. In de werkplaats is de 1329 opgeknapt en weer rijvaardig gemaakt voor een rijdend trammuseum in Washington DC (Amerika). Op 7 mei 2001 is de 1329 per oplegger naar de Amsterdamse Westhavens vervoerd, alwaar de boot "Hual Trubadour" naar Baltimore (Amerika) op 9 mei 2001 is vertrokken. Op 1 juni 2001 arriveert de boot in Amerika en kan de 1329 op een oplegger worden overgezet, die de PCC vervolgens naar het museum vervoert.
De 1326 is in 1996 gesloopt bij de Amsterdamse Westhavens. In 1997 volgden de 1317, 1323, 1325, 1327, 1328 en 1333.

1329

Over de 1329 is ook een aparte themapagina gemaakt.

1337
Na het besluit om de gehele thyristor serie 1336-1340 buiten dienst te stellen, wordt de 1337 uitgekozen om bewaard te blijven. Vooral uit technisch oogpunt is deze serie namelijk zeer interessant. Omdat de 1337 al die jaren het meest bedrijfszeker is geweest, is de tram in 1989 overgedragen aan de SHTM. Daar wordt de PCC in eerste instantie gebruikt als opslagwagen. In 1999 is de 1337 weer rijvaardig gemaakt en rijdt de wagen op 29 augustus 1999 tijdens de festiviteiten van 50 jaar PCC in Den Haag, mee in het driewagenstel 1304+1337+2101.

1337


Klik hier om terug te gaan naar de keuzefoto's.